top of page

02. Chọn Ngày, Định Hướng, Xem Tuổi

CHÂN GIẢ LUẬN

02. Chọn Ngày, Định Hướng, Xem Tuổi


Vào đời Vua Thành Vương nhà Châu, bên Trung Quốc, có người họ Việt thường đến triều cống và khi về thường bị lạc đường. Có ông Châu Công đã phát minh ra chiếc xe chỉ nam (chiếc xe có cái hộp kim nam châm chỉ về hướng nam), để giúp người họ Việt tìm đường về. Cái la bàn của ta đang sử dụng ngày nay là bắt chước theo hộp kim nam châm của chiếc xe chỉ nam ấy. Còn nói về "Giáp Tý," thì do Vua Hoàng Đế bên Trung Quốc lệnh cho ông Đại Náo đặt ra: lấy Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý làm Thiên Can; lấy Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi làm Địa Chi; hai bên hợp lại thành Giáp Tý. 

- Thiên Can: chỉ về sự di chuyển của các tinh tú và ảnh hưởng của chúng trên đất, tạo ra mùa màng; 

- Địa Chi: chỉ về các vùng đất chịu ảnh hưởng của Thiên Can vào mỗi mùa, mà có khí hậu khác nhau. 

Như vậy, mục đích của người phát minh ra chiếc xe chỉ nam là để chỉ dẫn đường đi; người sáng tác ra Giáp Tý là để ghi năm và tháng, phân định thời tiết, để nhà nông làm mùa; chứ không phải để xem ngày: xây nhà, làm mả; hay xem tuổi: bói việc hên xui. Người xưa làm việc gì cũng không xem ngày, giờ, phương hướng. 

Ngày nay, các nước ở Âu, Mỹ cũng vậy; thế mà, các công việc thường vẫn tiến hành thuận lợi, không gặp trở ngại nào cả. Người nước ta bắt chước tập tục mê tín của người Trung Quốc, cứ làm việc gì hay là đi đâu, thì phải xem lịch chọn ngày, mướn thầy chọn hướng. Việc này chỉ tốn tiền của vô ích, mà không hiệu nghiệm gì cả. Xem như: hai đám cưới cùng tổ chức một ngày, một giờ, nhưng về sau kết cục lại khác nhau; hai cửa hiệu khai trương cùng ngày, cùng giờ, mà thành công hay thất bại lại cũng khác nhau. 


Vậy thì, chọn ngày tốt mà làm chi? 

Vì quyền giáng họa, ban phước, ở trong tay Đức Chúa Trời. Hễ làm điều lành thì nhận được phước, còn làm điều ác thì sẽ gặp họa; tất cả đều do nơi mình, không quan hệ gì đến ngày giờ và phương hướng. Còn việc hôn nhân, từ đời thượng cổ không cần xem tuổi, chọn ngày gì cả. Cứ hai bên nam nữ: xứng tài, cân sắc, tâm tính hợp ý nhau, thì đó là duyên Trời đã định; ngày nào thuận tiện, thì làm lễ thành hôn. Đến đời nhà Hán, rợ Hung Nô cường thạnh ở phương bắc, làm áp lực để cưới công chúa của vua Trung Hoa cho đông cung thái tử của họ. Ông Lữ Tài bèn lập mưu, bày ra trò "bát sơn giao chiến," để cản trở việc cầu hôn này, rồi đưa con gái của thường dân vào thế chỗ. Nhưng từ đó về sau, người đời lại tưởng là chuyện thật và thực hiện theo; mỗi khi cưới vợ, gả chồng cho con cháu đều phải tránh các tuổi nằm về cung "bát sơn tuyệt mạng," và cầu cho được "lục hiệp trường sanh." Việc mê tín xem tuổi ấy đã gây nên biết bao thảm cảnh gia đình! Vì nơi thương không chọn, nơi chọn không thương, khiến nhiều gia đình tan nát, chia ly; thậm chí có nhiều người phải tự kết liễu cuộc sống, để tránh bị ép duyên của gia đình cổ hủ. 

Vì vậy, người tin đạo Chúa thật không ai xem tuổi làm chi; khi kết hôn, hai bên nam nữ đều vâng theo ý Chúa cả. Có câu: "Lương duyên do túc đế, giai ngẫu tự Thiên thành." Nghĩa là: Duyên lành do sự ràng buộc từ trước, sự kết hợp tốt đẹp do Trời mà nên. Người tin Chúa tin rằng: việc hôn nhân của mình đã được Chúa định sẵn và do Chúa kết hợp.bottom of page