top of page

QuoVadis
Tác giả: Henryk Sienkievich

 

 

   Henryk Sienkievich là một trong những văn hào lớn nhất của nhân dân Ba Lan. Sáng tác của ông có một vị trí đặc biệt trong lịch sử văn hóa Ba Lan, đồng thời được đánh giá rất cao trên văn đàn thế giới. Với tiểu thuyết Quo vadis, ông được tặng giải Nobel về văn học năm 1905.

   Với những giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật lớn lao, ngay từ khi ra đời, Quo vadis đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Tác phẩm đã gây nên những chấn động mạnh trong giới văn học nghệ thuật thế giới. Quo vadis nhanh chóng được dịch ra nhiều thứ tiếng.

   Cho đến nay, Quo vadis đã được dịch ra trên bốn mươi thứ tiếng khác nhau. Tác phẩm cũng rất nhiều lần được đưa lên sân khấu và màn ảnh ngay từ những năm xa xưa nhất, đồng thời nó cũng trở thành đề tài của không ít công trình khảo cứu, không những chỉ ở Ba Lan mà trên phạm vi thế giới.

Placeholder Image

CHƯƠNG 01

QuoVadis - Tác Giả: Henryk Sienkievich

CHƯƠNG 02

QuoVadis - Tác Giả: Henryk Sienkievich

CHƯƠNG 03

QuoVadis - Tác Giả: Henryk Sienkievich

CHƯƠNG 04

QuoVadis - Tác Giả: Henryk Sienkievich

bottom of page