top of page

TINH HOA KINH THÁNH

Apr 18, 2024

BỐN KHẢI TƯỢNG TRONG SÁCH KHẢI-THỊ

Đó là sự việc không phải là sự hiểu biết suông trong tâm trí chúng ta, nhưng là sự nhận thức thuộc linh trong linh chúng ta...

BỐN KHẢI TƯỢNG TRONG SÁCH KHẢI-THỊ

Feb 18, 2024

SÁU LOẠI CỨU RỖI KHÁC NHAU

Kinh thánh đề cập 6 loại cứu rỗi khác nhau. Nếu không phân biệt được 6 loại cứu rỗi nầy, chúng ta sẽ gặp rắc rối không ít...

SÁU LOẠI CỨU RỖI KHÁC NHAU

Sep 8, 2023

MƯỜI HAI HÌNH THỂ VỀ NGƯỜI YÊU CỦA CHÚA TRONG NHÃ-CA

Sau đây là những tinh hoa trong sách Nhã-ca...

MƯỜI HAI HÌNH THỂ VỀ NGƯỜI YÊU CỦA CHÚA TRONG NHÃ-CA

Apr 20, 2023

NHỮNG TIÊU BIỂU TRONG CỰU ƯỚC

Có sáu loại tiêu biểu chủ yếu trong Kinh Cựu ước. – Loại thứ nhứt là con người; thứ hai động vật; thứ ba, cây cối; thứ tư khoáng sản; thứ năm các của lễ và thứ sáu thực phẩm. Tất cả 6 loại chủ yếu nầy chứa đựng các tiêu biểu của Christ...

NHỮNG TIÊU BIỂU TRONG CỰU ƯỚC
bottom of page