top of page

TINH HOA KINH THÁNH

Apr 20, 2023

NHỮNG TIÊU BIỂU TRONG CỰU ƯỚC

Có sáu loại tiêu biểu chủ yếu trong Kinh Cựu ước. – Loại thứ nhứt là con người; thứ hai động vật; thứ ba, cây cối; thứ tư khoáng sản; thứ năm các của lễ và thứ sáu thực phẩm. Tất cả 6 loại chủ yếu nầy chứa đựng các tiêu biểu của Christ...

NHỮNG TIÊU BIỂU TRONG CỰU ƯỚC

Mar 20, 2023

BỐN PHÚC-ÂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Trời cần 4 Phúc-âm để mô tả Con Ngài cách đầy đủ. Mời quý vị xem những tinh hoa về 4 Phúc-âm trong cả bộ Kinh thánh như sau...

BỐN PHÚC-ÂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
bottom of page