top of page

NHỮNG TIÊU BIỂU TRONG CỰU ƯỚC

Hung Tran

Apr 20, 2023

Có sáu loại tiêu biểu chủ yếu trong Kinh Cựu ước. – Loại thứ nhứt là con người; thứ hai động vật; thứ ba, cây cối; thứ tư khoáng sản; thứ năm các của lễ và thứ sáu thực phẩm. Tất cả 6 loại chủ yếu nầy chứa đựng các tiêu biểu của Christ...Có...

...sáu loại tiêu biểu chủ yếu trong Kinh Cựu ước.

– Loại thứ nhứt là con người; thứ hai động vật; thứ ba, cây cối; thứ tư khoáng sản; thứ năm các của lễ và thứ sáu thực phẩm. Tất cả 6 loại chủ yếu nầy chứa đựng các tiêu biểu của Christ.


1. Con Người:

Một số thí dụ từ loài người là A-đam, tiêu biểu Christ là Đầu nhân loại; Y-sác tiêu biểu Christ là dòng giống Áp-ra-ham; và Sa-lô-môn, con Đa-vít tiêu biểu Christ là dòng giống Đa-vít. Christ không chỉ là đầu của nhân loại, nhưng cũng là dòng giống của người nam và dòng dõi người nữ. Ngài là Vua, thầy Tế lễ, và Tiên tri.

• Là Vua, Giu-đa và Đa-vít làm tiêu biểu cho Ngài;

Là thầy Tế lễ, Ngài được Mên-chi-xê-đéc và A-rôn làm tiêu biểu;

• Và là Tiên tri, Ngài được Ê-sai và Giô-na làm tiêu biểu. Do đó để hiểu mọi chân dung của Christ trong phương diện con người, chúng ta phải nghiên cứu A-đam, Áp-ra-ham, Đa-vít, Sa-lô-môn, Mên-chi-xê-đéc, A-rôn, Ê-sai, Giô-na v.v…


2. Động Vật:

Bây giờ đến hạng loại về động vật. Thậm chí điều nầy huyền nhiệm hơn.

• Christ là chiên con, , sư tử, chim ưng, bồ câu, và chim cu đất.

• Như là chiên con, Ngài đã trở nên của lễ để giải quyết các tội lỗi chúng ta cho sự cứu chuộc.

• Như là con bò, Ngài không thể trở thành của lễ, nhưng cũng hạ mình mang các gánh nặng của chúng ta như nô lệ của Đức Chúa Trời, thay cho chúng ta.

• Như là sư tử, Ngài là Đấng đắc thắng, chiến thắng Sa-tan thay cho chúng ta.

• Như là chim ưng, Ngài là Đấng thuộc thiên, siêu việt, Đấng mang vác chúng ta hầu chúng ta có thể vượt trên mọi sự.

• Như là chim bồ câu, Ngài đẹp đẽ và vô tội,

• Và là con cu đất, Ngài khiêm tốn và nghèo nàn.

Hơn nữa các tiêu biểu nầy có sự nối tiếp nhau. Thứ nhứt có chim bồ câu và sau đó là chim ưng; thứ nhất có chiên con đã bị giết và sau đó là sư tử chiến thắng của chi phái Giu-đa. Christ không chỉ như là gia súc và gia cầm, nhưng thậm chí Ngài là con rắn bằng đồng đỏ. Ngài phán cùng Ni-cô-đem, “như Môi-se đã treo con rắn trong đồng vắng thể nào, Con Người phải bị treo như vậy” (Giăng 3:14). Điều nầy có nghĩa khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài là con rắn bằng đồng, có hình dạng con rắn, nhưng không có nọc độc của con rắn. Ngài có hình dạng của xác thịt tội lỗi (Rô-ma 8:3), nhưng không có thực tại tội lỗi (Heb 4:15; II Côr.5:21). Christ là Đấng thực sự giàu có.


3. Cây Cối: Thậm chí còn nhiều tiêu biểu hơn về Christ giữa các cây cối. Chúa nói rằng Ngài là cây nho thật (Giăng 15:1). Chỉ có một cây nho độc nhất trong vũ trụ. Điều đó là thật, và cây nho thật nầy là Christ. Nhã-ca 2:3 nói rằng Ngài là cây táo. Hơn nữa, Cựu ước bảo rằng các bộ phận khác nhau của cây cối cũng là các tiêu biểu về Christ: Christ là cái rễ (Ê-sai 11:10; Khải 5:5), là thân cây và gốc cây. Ngài cũng là nhánh (Ê-sai 11:1) và trái (Ê-sai 4:2; Khải 22:2). Hơn nữa, kinh Tân ước bảo chúng ta rằng Ngài là trái của dạ con của Ma-ri (Lu-ca 1:42, bản Anh Văn). Điều huyền bí nhất, Christ là chính cây cối. Ngài là cây sự sống độc nhất trong vũ trụ. Ngài cũng là cây si-tim, ngụ ý rằng nhân tính Ngài cao quý và mạnh mẽ trong tư cách cao vút và cao thượng trong tiêu chuẩn. Ngài thực sự tuyệt diệu.


4. Khoáng Sản:

Bây giờ chúng ta đến các tiêu biểu được nhìn thấy trong khoáng sản.

• Christ là vàng ròng, bạc, đồngsắt (Phục 8:13,9).

• Ngài là các loại đá khác nhau: đá sống (I Phi-e-rơ 2:4); vầng đá ( I Côr.10:4; I Phi.2:8); đá góc nhà (I Phi 2:7; Ma-thi-ơ 21:42); đá chóp (Xa 4:7) và đá nền tảng (I Côr.3:11).

Nếu chúng ta nghiên cứu vàng, bạc, các loại đá quý và các loại đá khác nhau mà có đề cập trong Kinh Cựu ước, chúng ta có thể thấy rằng Christ không đơn giản.


5. Các Của Lễ:

Hơn nữa có các tiêu biểu nhìn thấy trong các của lễ, mà thậm chí còn khó giải thích hơn nữa. Chúng tôi đã giải luận cách rộng rãi trong các bài nghiên cứu sự sống của Ngũ Kinh. Trong cựu ước, Xuất-hành là lời dẫn nhập về các của lễ, Lê-vi ký là bản văn và Dân-số ký, Phục-truyền là phần bổ túc.

Có 5 của lễ chủ yếu :

của lễ thiêu. của lễ bữa ăn, của lễ bình an, của lễ chuộc tộicủa lễ chuộc sự mắc lỗi. Thêm vào đó còn có của lễ đưa qua đưa lại, của lễ giơ lên, của lễ lạc ý (tự nguyện) và của lễ quán. Những điều nầy đều là các tiêu biểu của Christ.


6. Thực Phẩm:

Còn có thực phẩm là các tiêu biểu của Christ.

• Như là thực phẩm, Christ là bánh sự sống (Giăng 6:35), ma-na từ trời rơi xuống (Giăng 6:51), và ma-na giấu kín (Khải 2:17).

• Ngài cũng là các loại trái cây chọn lọc—trái nho, vả, lựu, ô-liu (Phục 8:8). Ngài là trái cây sự sống (Khải 2:7), cũng như lúa mì, lúa mạch, sữa, mật ong (Phục 8:8; 6:3), làm sự cung cấp và nuôi dưỡng của con người.


Sáu loại chính yếu nầy trong kinh Cựu ước đều là tất cả các tiêu biểu của Christ. Thậm chí nếu anh em đã đọc qua toàn bộ Cựu ước, anh em cũng không hiểu nó trừ khi anh em biết 6 hạng loại nầy. Nếu chúng ta nghiên cứu thấu suốt các sự việc nầy, Kinh thánh Cựu ước sẽ trong suốt và mở ra đối với chúng ta.


(Witness Lee)


bottom of page