top of page

LỜI GIỚI THIỆU

Hung Tran

Apr 10, 2023

Thuyết Tiến Hóa
Tác giả: Dr. Jobe MartinQuyển...

...sách này là sự cô đọng và đơn giản hóa của hơn 20 năm nghiên cứu đã đưa tôi từ chỗ tin quyết vào thuyết tiến hóa do Darwin đề ra sang chỗ đặt trọn niềm tin của mình vào sự sáng tạo đặc biệt trong sáu ngày của Đức Chúa Trời như được ghi lại trong Kinh Thánh.

Tôi tin rằng những phần thảo luận đơn giản quanh các vấn đề chính về sự đối lập giữa sáng tạo và tiến hóa là cần thiết cho quý độc giả là những người ít hay chưa được đào tạo nhiều về khoa học. Vì thế tôi đã cố gắng để đi thẳng vào vấn đề một cách hết sức đơn giản - và biết rằng những ai đã được học về các lĩnh vực chuyên môn của khoa học có thể nói rằng đây là một quyển sách quá ư đơn giản.

Quyển sách đụng chạm đến “quan điểm tiến hóa” của một người tin theo sự sáng tạo (tôi) nhưng chủ yếu nhấn mạnh những tương phản cố hữu của thuyết tiến hóa và Kinh Thánh. Quyển sách này là sự biên dịch các tư tưởng và những tác phẩm mà Đức Chúa Trời đã dùng để thay đổi hệ thống niềm tin của tôi.

Tôi tin rằng Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước là lời hằng sống và linh nghiệm của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh được trích dẫn trong sách là từ Bản dịch cũ. Kinh Thánh dùng những hình ảnh tượng trưng, nhưng đó là những bằng chứng khi được sử dụng đúng chỗ.

Khi dùng khái niệm “tiến hóa” tôi muốn ám chỉ ý tưởng cho rằng sau khi trái đất đã hình thành, phải tốn thời gian hàng triệu năm để tự tạo nên các phân tử sống, và rồi nhiều triệu năm nữa của các quá trình tiến hóa và quá trình chọn lọc tự nhiên để cho ra con người. Tôi đề cập đến tiến hóa như là giả thuyết về sự tiến hóa từ phân tử đến con người. Với những bạn đọc, xin hãy đọc hết sức cẩn thận, đừng bỏ sót ý nào, và nếu cần thì hãy đọc đi đọc lại nhiều lần để nắm được ý. Một số người trong chúng ta phải đọc đi đọc lại mới có thể hiểu được một khái niệm.

Cuối cùng, khi nói về các nguồn gốc (Tôi từ đâu tới?), chúng ta đang đối diện với một hệ thống niềm tin. Đó có thể là niềm tin nơi Đức Chúa Trời Hằng Sống đời đời, hay niềm tin nơi vật chất và năng lượng vĩnh cửu. Cuốn sách này cố gắng giúp bạn đọc phân biệt mình đang tin nơi điều gì về những khởi đầu của chúng ta. Có phải từ chỗ không có gì, cộng với sự ngẫu nhiên, cộng với thời gian, cộng với hàng tỉ năm là đúng? Hay đã có một Đấng Tạo Hóa quyền năng sáng tạo nên mọi thứ trong sáu ngày, mỗi ngày có 24 giờ?

Tôi khuyến khích các bậc cha mẹ và những thanh niên trẻ nên tạo cho mình một thư viện riêng gồm các sách về sự sáng tạo. Những sách về sự sáng tạo hữu ích cho chúng ta đã có đề cập đến trong những trang sau đây. Nhiều học sinh trung học và đại học đã viết những bài luận về quan điểm sáng tạo và các giáo sư có thể chấp nhận như là những tài liệu sáng chói ngay cả khi họ không đồng quan điểm với anh/chị ta.

Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các tác giả khác đã cho phép tôi sử dụng những trích dẫn trong các trang sách quý báu của họ, những người đã ảnh hưởng đến tôi và đã phải chịu nhiều khó nhọc vì sự tận hiến của mình cho sự vinh hiển của Đấng Christ qua các tác phẩm của mình. Năm 1971, cuốn sách đầu tiên tôi đọc đã ảnh hưởng đến tôi rất lớn, đó là quyển: Trận Đại Hồng Thủy Trong Sách Sáng-thế ký (The Genesis Flood ) của tiến sĩ Henry Morris và tiến sĩ John Whitcomb. Quyển thứ hai của tiến sĩ Bolton Davidheizer, với tiêu đề: Tiến Hóa và Niềm Tin Cơ-Đốc (Evolution and the Christian Faith ). Hai cuốn sách đó đã đóng một vai trò quan trọng trong sự “tiến hóa” của tôi ra khỏi thuyết tiến hóa.

Tôi biết rằng nếu không có Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trong lòng người để thuyết phục họ nhìn nhận lẽ thật, những cố gắng của con người để bào chữa và thay đổi tâm trí con người là điều vô ích. Tôi cũng tin rằng “trận chiến này thuộc về Đức Giê-hô-va.” (IISu 2Sb 20:15) và bằng cách nào đó, Ngài sai thiên thần của Ngài ra đi chiến đấu trong các trận chiến - vì sự vinh hiển đời đời của Ngài. Tôi khiêm cung hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Jêsus Christ, và tôi tin Ngài, tôi dùng Lời Ngài để trưng dẫn khắp trong quyển sách này, để chính lời đó sẽ nói với lòng của bạn. Ngài là Đấng thành tín (IITi 2Tm 2:13) và Lời Ngài là thật (GiGa 17:17), hằng sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi (HeDt 4:12). Chân lý của Ngài sẽ chiến thắng - đời đời, mãi mãi! Tiến sĩ Jobe Martin


MỘT SỐ TỪ NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:


1. Nhà tiến hóa: Người tin theo thuyết tiến hóa.

2. Nhà sáng tạo: Người tin vào sự ký thuật của Kinh Thánh về Sự Sáng Tạo trong Sáng-thế ký.

3. ND; Người dịch.

4. Bộ: Đơn vị đo lường Anh Quốc (foot - feet), tương đương 0,3048 m.

5. Inch: Đơn vị đo lường Anh Quốc, tương đương 2, 54 cm. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15: phần ghi chú ở cuối chương.


TẠO VẬT KỲ DIỆU CỦA THƯỢNG ĐẾ


Ở cuối mỗi chương có một “Tạo Vật Kỳ Diệu Của Thượng Đế,” rất thú vị, nó cho chúng ta thấy sự độc nhất vô nhị của một số tạo vật trong vô số tạo vật kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Niềm tin tiến hóa đặt trên giả thuyết cho rằng các loài thực vật và động vật không tiến hóa thêm những cái gì mới cho đến khi nó thấy cần phải tiến hóa. Tiến hóa hoàn toàn không thể giải thích nguồn gốc của những tạo vật đặc biệt này. Chẳng có cách nào khác hơn cho sự tồn tại của chúng ngoài một sự sáng tạo đặc biệt. Chúng không “chết trong quá trình” cố gắng tiến hóa thêm những chức năng và bộ phận cần thiết để duy trì sự sống. Những con người học thức cao đã dành cả đời mình để cố gắng chứng minh những sinh vật đã tiến hóa. Công việc đó mãi mãi sẽ không thành công!


LỜI NHẮC NHỞ


Nếu bạn dành thì giờ để đọc quyển sách này, mà không có thì giờ để đọc Kinh Thánh, thà bạn đừng đọc sách này là hơn.bottom of page