top of page

Chương 1 : 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (4)

Hung Tran

Apr 26, 2023

Bạn phải là người chinh phục linh hồn để được mặc trang phục của thiên đàng sau này...Chương 1: 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn. (4)46. Bạn phải là người chinh phục linh hồn để được mặc trang phục của thiên đàng sau này. 

“Người nào thắng sẽ được MẶC ÁO TRẮNG như vậy …” Khải-huyền 3:5. 

Trang phục đặc biệt dành cho người đặc biệt khi họ đã đắc thắng trong chức vụ. 

Tại buổi lễ tốt nghiệp, áo lễ đều có một ý nghĩa nhất định. Nhìn áo lễ ta biết thành tựu của người mặc áo, áo lễ nói lên cấp bậc học vị. Ví dụ áo lễ có ba sọc trên tay áo là áo của tân khoa tiến sĩ. Khi về Thiên Đàng, ai có trang phục đặc biệt sẽ được nổi bật ở đó, có cấp bậc Thiên Đàng đặc biệt, vì họ có nhiều thành tựu trên đất. Hãy lưu ý, trang phục này không dành cho bất kỳ ai, mà cho Người nào thắng. Hãy chinh phục linh hồn bằng mọi giá! 


47. Bạn phải là người chinh phục linh hồn để nhận được sự khen ngợi từ thiên thượng. 

Người nào thắng.

“… VÀ SẼ CÔNG BỐ TÊN NGƯỜI ẤY trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài...” Khải-huyền 3:5. 

Khi bạn về tới Thiên Đàng, có thể bạn nhận được lời công bố khen ngợi của Chúa Jesus và sự xác nhận của Ngài với Chúa Cha về bạn, hoặc là không được. Ví dụ, trong quân đội, sau một trận chiến, bạn có thể được Tổng Chỉ Huy xướng danh hoặc không. Nếu bạn được chính phủ xướng danh về lòng dũng cảm, bạn sẽ nhận được phần thưởng cao quý, chẳng hạn như Huân Chương Danh Dự Quốc Hội, hoặc Trái Tim Tím.

Bạn thân mến, lời khen ngợi sẽ đến sau khi trận chiến kết thúc. Tổng Tư Lệnh của bạn sẽ nói gì để khen bạn? Tôi cầu nguyện để bạn nhận được sự khen ngợi! 

Khi nhận được phần thưởng này bạn sẽ được đến trong sự hiện diện của Chúa Cha và các thiên sứ, và được giới thiệu trước Chúa Cha về các việc lành bạn đã làm. Bạn sẽ được khen ngợi trong sự hiện diện của các thiên sứ và đạo binh Thiên Đàng. Bạn có thể hiểu được cảm giác vô cùng tôn trọng, khi Chúa Jesus chỉ tên bạn, gọi riêng bạn, và nói với Cha: Đây là người đặc biệt đã làm tốt hơn cả phần việc được giao, xin hãy cho người một vị trí thật cao trọng nơi Thiên Đàng. Tôi nói nhé, bạn sẽ sung sướng lắm đấy! Không phải ai cũng nhận được lời công nhận này đâu. 

Hỡi anh chị em, hãy hướng đến phần thưởng vinh hiển trên Thiên Đàng. Hãy chinh phục linh hồn hư mất bằng mọi giá, bạn sẽ được Chúa Jesus khen ngợi và đề bạt trước Chúa Cha. 


48. Bạn phải là người chinh phục linh hồn để nhận được “chữ ký” của Đấng Tối Cao. 

“Người nào thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời Ta; và người ấy sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người ấy: danh của Đức Chúa Trời Ta, danh của thành Đức Chúa Trời Ta — là Giê-ru-sa-lem ... VÀ DANH MỚI CỦA TA.” Khải-huyền 3:12. 

Bạn thân mến, ở trên đất bạn đã thấy người ta mua danh ra sao rồi đó. Tên thương hiệu và tên nhượng quyền của MacDonald phải chi rất nhiều tiền mới mua được. Áo thun, áo sơ-mi, dây nịt, giày dép... cái nào có thương hiệu nổi tiếng người ta thường hay chọn. 

Cho nên không có gì lạ khi một trong những phần thưởng được ban cho người có phước ở Thiên Đàng sẽ có “thương hiệu” của Chúa trên đó. Biết đâu đấy áo của bạn sẽ có danh xưng El’ Shaddai.

Biết đâu đấy bộ đồ hàng hiệu “Made in Heaven” của bạn sẽ có cẩn danh xưng Ê-lô-him. thường. Chúng tôi đã xét nghiệm anh, Jim Ông ấy nhìn tôi và nheo mắt: Trường hợp này y văn chắc là không có... Tôi thấy ông ấy cười mà khóe mắt có nước mắt chảy ra. Theo hình này, Jesus mà ông đang kể hoặc đã sửa tim cho ông hoặc đã thay tim cho ông rồi.


49. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì Chúa Jesus đang đứng ngoài cửa lòng tội nhân mà gõ. 

“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.” Khải-huyền 3:20. 


50. Bạn phải là người chinh phục linh hồn để nhận được vị trí cao trọng trên Thiên Đàng. 

“Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, như chính Ta đã thắng và NGỒI VỚI CHA TA TRÊN NGAI CỦA NGÀI.” Khải-huyền 3:21. 

Được cất nhắc lên đỉnh cao vời vợi trên Thiên Đàng - ấy là triển vọng bạn có thể chờ đợi nếu bạn làm theo ý Chúa. Bạn sẽ được nâng lên đỉnh cao trên Thiên Đàng, theo câu Kinh Thánh này. Có lẽ bạn không biết giá trị của việc được ngồi trên ngai đồng trị với Chúa. Cả đời này có lần nào bạn được ngồi lên ngai đâu. Có lẽ bạn nghĩ: thôi sao cũng được, không có đặc ân gì cũng xong. Đừng để ma quỷ lừa dối bạn. Bạn không được để vuột mất phần thưởng này. Bạn phải chinh phục linh hồn bằng mọi giá! 


51. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì Chúa sẽ thương xót và rộng lượng ban ơn cho bạn. 

Khi bạn chinh phục linh hồn, Chúa sẽ chúc phước bạn vì Ngài muốn muôn dân các nước biết đến sự cứu rỗi của Ngài. Chúa sẽ chiếu sáng mặt Ngài trên bạn vì bạn là người chinh phục linh hồn. 

“Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng con và ban phước cho chúng con, chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. Để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.” Thi-thiên 67:1-2.


52. Bạn phải là người chinh phục linh hồn và đắc thắng tội vị kỷ chủng tộc. 

Khi bạn bị dính vào tội vị kỷ chủng tộc, bạn nghĩ rằng một giống dân, một sắc tộc, một quốc tịch nào đó cao hơn, thượng đẳng hơn các sắc dân khác. Các sứ đồ ở Giu-đa đã bị rơi vào điều này, cho nên họ không đến với dân ngoại. 

“Lúc ấy, các sứ đồ và các anh em ở Giu-đê nghe tin dân ngoại cũng đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ lên Giê-ru-sa-lem, những tín hữu chịu cắt bì chỉ trích ông rằng: “Ông đã vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn chung với họ!” Nhưng Phi-e-rơ bắt đầu giải thích cho họ trình tự mọi việc.” Công-vụ 11:1-4 53.

Bạn phải trở thành người chinh phục linh hồn để tránh phạm lỗi lầm “đánh cá trong bồn tắm.” 

a. Phi-e-rơ đã đánh lưới người trên các đường phố ở Giê-ru- sa-lem

“Bấy giờ, có nhiều phép mầu và dấu lạ được thực hiện giữa dân chúng bởi tay các sứ đồ. Tất cả các tín hữu đều hiệp ý nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Không một ai khác dám tham dự với họ, nhưng dân chúng thì rất nể trọng. Số người tin Chúa ngày càng thêm đông đảo, gồm cả nam lẫn nữ, đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm trên giường và chõng để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngả trên một vài bệnh nhân. Dân chúng ở các thành phố lân cận cũng tụ họp về Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm, những kẻ bị tà linh hành hạ và tất cả đều được chữa lành.” Công-vụ 5:12-16. 

b. Phi-líp đã đánh lưới người ở vùng Sa-ma-ri bị khinh bỉ.

“Mỗi người chinh phục linh hồn có kinh nghiệm sẽ tránh những vùng đất cứng lòng và ngoan cố. Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông; vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám; nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Vì thế, trong thành tràn ngập niềm vui.” Công-vụ 8:5-8. 

“Chẳng phải các con nói: ‘Còn bốn tháng nữa là đến mùa gặt sao?’ Nhưng Ta nói với các con: ‘HÃY NGƯỚC MẮT LÊN VÀ XEM NHỮNG CÁNH ĐỒNG ĐÃ VÀNG SẴN SÀNG CHO MÙA GẶT.” Giăng 4:35.

 Chúa Jesus, người chinh phục linh hồn hay nhất thế giới, hiểu được khái niệm này, “mùa đặt đã chín vàng,” và “mùa gặt chưa chín.” Ngài mô tả mùa gặt chín vàng bằng cụm từ mà dịch ra tiếng Anh là “mùa gặt trắng.” 

Khi bạn bước vào nhiệm vụ chinh phục linh hồn, bạn sẽ nhanh chóng tránh xa các cánh đồng chưa chín. Người không phải là người chinh phục linh hồn sẽ cảm thấy vừa lòng dù làm việc ở vùng đất cứng lúa chưa chín; nhưng người chinh phục linh hồn đích thực luôn tìm cánh đồng đã sẵn sàng. 

c. Phao-lô đánh lưới người ở A-rê-ô-pa

Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-pa nói rằng: “Thưa quý vị là người A-thên, tôi nhận thấy trên mọi phương diện, quý vị thật là những người sùng đạo.” Công-vụ 17:22. 

d. Phao-lô đánh lưới người ở đảo Man-tơ. 

“Sau khi được thoát nạn, chúng tôi mới biết rằng hòn đảo nầy tên là Man-tơ. Dân địa phương tỏ ra đặc biệt tử tế với chúng tôi. Vì trời bắt đầu mưa và lạnh nên họ đốt lửa lên và tiếp đón tất cả chúng tôi.” Công-vụ 28:1-2. 

Sẽ là sai lầm nếu bạn cứ cố gặt ở cánh đồng chưa sẵn sàng. Mỗi người chinh phục linh hồn phải biết cánh đồng nào của Chúa đã chín. Cánh cửa mở ra ở một vùng nào đó sẽ mở ra bởi bàn tay can thiệp của Chúa trong một thời kỳ. Sau thời kỳ đó, cửa sẽ đóng lại. 


54. Để tránh phạm sai lầm gieo hạt giống vào đất lề đường. 

Cứ ở với cánh đồng đã chín vàng. Hãy đến nơi cửa đã mở. Cho nên tôi thích giảng cho người trẻ. Mỗi năm tôi đều tổ chức chương trình đặc biệt ở một trường đại học ở Ghana. Tôi thích giảng ở trường trung học. Tôi thấy sự đáp ứng tích cực của người trẻ. Người trẻ là cánh đồng chín vàng. 

Có lần tôi nói chuyện với một cụ già 80 tuổi ở một tiệc cưới. Trong lễ cưới, tôi giảng về sự cứu rỗi. Cụ già này cũng ở trong hội chúng, có nghe bài giảng. 

Ông muốn gặp riêng tôi trong giờ tiệc. Ông nói: “Tôi muốn mục sư biết điều này.” 

“Dạ thưa, cụ muốn dạy con điều chi?” 

Ông ta nói: “Tôi muốn mục sư biết là tôi sẽ không bao giờ thay đổi!’ Tôi thốt lên: “Ồ!” 


“Tôi sẽ không bao giờ tái sanh!” 


Ông già nói tiếp: “Tôi đã 80 tuổi rồi, tôi sẽ không bao giờ thay đổi đâu nhe! Tôi muốn mục sư biết là tôi sẽ không bao giờ tái sanh! Tôi là người truyền thống. Tôi thuộc về Giáo hội Anh giáo, tôi không bao giờ cần tái sanh!” 

Tôi hơi khựng! Tôi chưa bao giờ nghe ai nói vậy cả. Ông già này đang nói rằng ông ấy rất cứng, và chống đối với Phúc-âm. Có nhiều người vậy đấy. Giảng cho họ cũng chẳng ích gì.

Hãy cứ gặt trong cánh đồng đã chín vàng. Chúa sẽ ban phước cho sự nỗ lực truyền giáo của bạn. Người nghèo thường mở lòng ra đón nhận Phúc-âm hơn người giàu. Do đó, hãy giảng nhiều hơn cho người giàu hơn là người giàu. 

Khi bạn dành thì giờ gặt trên cánh đồng chưa chín, bạn sẽ bị ngã lòng. Bạn sẽ thấy mình không có kết quả và nghĩ đây là việc làm phí thì giờ. Hãy cử gặt trên cánh đồng chín vàng. Chúa sẽ ban cánh đồng ấy cho bạn! Hãy chinh phục người hư mất bằng mọi giá! 


55. Chinh phục linh hồn là MẠNG LỆNH ĐẦU TIÊN của Chúa Jesus Christ cho tất cả chúng ta, môn đồ Ngài. 

Điều đầu tiên mà Chúa Jesus phán truyền cho các môn đồ Ngài khi gặp họ lạ: ... “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” Ma-thi-ơ 4:19. 

Chúa muốn tách Phi-e-rơ và Giăng ra khỏi nghề nghiệp đánh cá của họ là để biến họ thành người gặt linh hồn. 


56. Chinh phục linh hồn cũng là MẠNG LỆNH CUỐI CÙNG của Chúa Jesus Christ dành cho tất cả chúng ta là môn đồ Ngài. 

Trên đồi, Ngài ở với 11 môn đồ, Ngài ban điều răn cuối cùng cho Họ. Ngài phán với họ: “HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN, giảng Tin Lành cho mọi người. Mác 16:15.  


Lời phán cuối cùng của Chúa Jesus là gì? 


Lời trăn trối trước lúc lâm chung luôn là lời quan trọng nhất của một người sống trên đất. Cách đây nhiều năm, tôi có đọc câu chuyện về một chiếc máy bay gặp sự cố nghiêm trọng. Khi máy bay bay trên đỉnh núi, phi công nói rằng máy bay sắp rơi. Thực sự là cuối cùng máy bay đã rơi, mọi người đều chết. Dường như họ đã có 10-15 phút trước khi máy bay rơi. Nhiều hành khách viết tin nhắn, viết thư nhanh cho người thân ngay khi còn có thể. Tôi chưa bao giờ quên cảnh đó trên truyền hình. Tôi tò mò không biết là họ viết cái gì. Ai biết mình sắp đi thật xa mãi mãi như thế sẽ viết lại lời trăn trối quan trọng nhất. Vậy thì lời nói cuối cùng của Chúa Jesus là gì? Chúa Jesus có nói: “Hãy đi làm cho người ta giàu?” Ngài có nói: “Hãy đi và xây bệnh viện và trường học”? Ngài có phán là “Hãy đi và giành quyền lực chính trị”? Không! Ngài phán rằng Hội thánh phải đi ra và giảng Phúc-âm ở nhiều quốc gia, càng nhiều càng tốt. Ngài phán rằng chúng ta phải đi thật xa và rộng, mang theo Tin Lành về vương quốc mà công bố. 


57. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì Oswald J.Smith có nói: “Không ai có quyền nghe Phúc-âm hai lần khi mà vẫn còn ai đó chưa từng được nghe Phúc-âm dù chỉ một lần.” 


58. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì Oswald J. Smith có nói: “Hội thánh nào không dấn thân nghiêm túc vào công tác hoàn thành Đại Mạng Lệnh coi như đã khước từ quyền tồn tại của mình chiếu theo Kinh Thánh.” Nói cách khác, chỉ có Hội thánh nào hoàn thành được trách nhiệm truyền giáo mới thực sự tồn tại một cách chánh đáng. 


59. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì Osward J.Smith có nói: “Chúng ta nói về sự đến lần 2 của Chúa khi phân nửa thế giới chưa bao giờ được nghe nói gì về sự đến lần 1 của Ngài.” 


60. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì Keith Green có nói: “Thế hệ Cơ-đốc nhân này phải chịu trách nhiệm cho thế hệ linh hồn hư mất này ở trên đất.”


61. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì C.T. Studd có nói: “Nếu Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời và Ngài đã chết cho tôi, không có sự hy sinh nào là quá lớn mà tôi không thể dâng lên cho Ngài.” 


62. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì Keith Wright có nói: “Người hư mất rất quan trọng với Chúa, cho nên chắc chắn họ phải quan trọng với chúng ta.” 


63. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì J.G. Morrison, người đã kêu gọi các tín hữu của hội Na-za-rét trong giai đoạn Đại Khủng Hoảng Kinh Tế Toàn Cầu thập niên 1930: “Các bạn dâng thêm nữa cho Chúa được không?” 


64. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì David Livingstone, giáo sĩ Châu Phi, có nói: “Sự cảm thông không thể là sự thay thế cho hành động.” 


65. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì David Livingstone có nói: “Nếu một sứ mệnh được vua trên đất này ban ra được xem là vinh dự và đặc ân, vậy thì tại sao sứ mệnh do Vua Thiên Đàng ban ra lại bị xem là sự hy sinh?” 


66. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì có hàng ngàn nơi chốn trên đất chưa từng thấy dấu chân người chinh phục linh hồn. Robert Moffat (người khơi nguồn cảm hứng cho David Livingstone) đã nói: “Ở những vùng đồng bằng ở phương Bắc, tôi thấy trong ánh nắng mặt trời, trong làn khói tỏa lên từ hàng ngàn ngôi làng... chưa từng có giáo sĩ nào tới đó.” 


67. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì nếu Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, chúng ta phải có khải tượng lớn và phải có ước mơ chinh phục linh hồn cho Chúa. 

“Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên mọi xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, và người già sẽ thấy chiêm bao.” Công-vụ 2:17 

Francis Xavier, giáo sĩ cho Ấn-độ, có nói: “Hãy nói với các sinh viên dẹp đi tham vọng nhỏ của họ và đi về phương đông giảng Tin Lành của Đấng Christ.” 


68. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì chúng ta phải vác thập tự giá mà noi gương Đấng Christ, Đấng đã chết để hoàn thành ý chỉ của Cha. 

Rồi Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.”  Ma-thi-ơ 16:24.

 Khi James Calvert đi ra làm giáo sĩ cho thổ dân da đỏ ở Đảo Fiji, vị thuyền trưởng có can ngăn: “Anh sẽ mất mạng, những người theo anh sẽ mất mạng, nếu anh đi vô khu vực man rợ đó.” Đáp lại, Calvert nói: “Chúng tôi đã chết trước khi tới đây rồi mà.” 


69. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì John Keith Falconer có nói: “Tôi chỉ có một cây đèn cầy sự sống để đốt, tôi thà đốt đèn cây đó trên một hòn đảo đầy bóng tối, còn hơn là đốt nó trong một vùng đất đã có quá nhiều ánh sáng rồi.” 


70. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì William Carey (cha đẻ phong trào giáo sĩ hiện đại) có nói: “Hãy kỳ vọng điều lớn lao từ Chúa, và hãy làm điều lớn lao cho Chúa.” 


71. Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì Henry Martyn, giáo sĩ cho Ấn-độ và Ba-tư, có nói: “Thánh Linh của Đấng Christ là linh của sứ mạng truyền giáo. Càng gần Ngài chúng ta càng trở nên nhà truyền giáo mạnh mẽ hơn.” 


72. Bạn phải là người chinh phục linh hồn bởi vì Hudson Taylor giáo sĩ cho Trung Quốc nói: “Đại mạng lệnh không là cái gì đó mà bạn được quyền xem xét chọn lựa có nên thực hiện hay không. Mà đó là mạng lệnh bạn phải vâng lời.” 


73. Bạn phải là người chinh phục linh hồn bởi vì Dave Davidson nói: “Nếu bạn tìm ra thuốc điều trị ung thư, thì không thể nào giấu diếm với cả nhân loại. Sẽ rất là quái lạ nếu bạn giấu đi phương thuốc điều trị cho cái giá phải trả cho tội ác là sự chết đời đời.” 

Trong ngày có tin tức tốt lành, những người phung không nín lặng và giấu đi tin lành với những người đói khác. Chúng ta không nín lặng và giấu tin lành đối với nhân loại. 

“Vậy chúng liền trỗi dậy và chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ lại các lều trại, ngựa và lừa. Chúng để nguyên doanh trại mà chạy trốn cứu mạng. Khi các người phong hủi đến đầu trại quân, họ vào một doanh trại ăn uống, rồi lấy bạc vàng và quần áo đem đi giấu. Họ trở lại, vào một doanh trại khác và cũng lấy những của cải ở đó đem đi giấu nữa. Bấy giờ, họ nói với nhau: “CHÚNG TA ĐANG LÀM ĐIỀU KHÔNG PHẢI. HÔM NAY LÀ NGÀY CÓ TIN LÀNH MÀ CHÚNG TA NÍN LẶNG SAO! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì hình phạt chắc sẽ đổ trên chúng ta. Vậy chúng ta hãy đi báo tin nầy cho hoàng gia.” II Các Vua 7:7-9. 


74. Bạn phải là người chinh phục linh hồn bởi vì Dave Davidson nói: “Trong cuộc đời chúng ta sẽ không buồn nếu chúng ta dành nhiều thời gian rửa chén, đập ruồi, cắt cỏ hoặc xem ti-vi hơn là lo cầu nguyện cho mục vụ truyền giáo thế giới, có phải không?” 


75. Bạn phải là người chinh phục linh hồn bởi vì Chúa không muốn ai bị hư mất trong Hỏa Ngục. 

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, KHÔNG MUỐN MỘT NGƯỜI NÀO CHẾT MẤT mà muốn mọi người đều ăn năn.” II Phi-e-rơ 3:9 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy KHÔNG BỊ HƯ MẤT mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16. 

- Câu chuyện của Mục sư Ron Reagan và những kinh nghiệm của ông khi nhìn thấy các anh mình bị đốt ở dưới Hỏa Ngục là một lời nhắc nhở đáng sợ về việc những người không được cứu đang bị hư mất trong Hỏa Ngục: 

“Một ngày nọ tôi quyết định đưa con trai út Ronnie Paul của tôi đến thị trấn Pigeon Ford và ghé vào một chợ nhỏ ở đó. Khi tôi bắt đầu đi qua lối vào cửa để đến chợ, có một người đàn ông khác đang đi ra. Ông ta không quay lại và tôi cũng không chịu quay ra. Sự hung hăng và dữ tợn trỗi dậy trong tôi. Tôi đập một cú vào đầu của hắn ta ngay lối ra vào chợ. Hắn ta ngã xấp ngay đống thùng nước uống xếp chồng và chúng vỡ tung ra khắp cửa hàng. 

Mọi người la hét và chạy nhưng hắn ta nhặt lấy mảnh vỡ chai bia và dí vào mặt tôi. Khi tôi nhấc cánh tay trái của mình lên để ngăn chặn cú đánh đó, anh ta đã cắt đứt tất cả dây chằng, gân và động mạch trong cánh tay của tôi. Trong cơn cuồng nộ, tôi đánh lại và đá hắn nhưng lần này với cái chai đó, hắn đã cắt đứt gót chân, gân và động mạch chân của tôi. Trong vài phút máu của tôi tứa ra như suối. 

Mỗi lần tim tôi đập mạnh thì máu phun ra và tôi nhanh chóng ngất đi. Người quản lý chợ chạy đến nói với tôi nếu không nhanh đến bệnh viện tôi sẽ bị chết. Vì vậy ông đưa tôi lên một chiếc xe khách và chở tôi đi trong khi đó con trai tôi đã chứng kiến tất cả, nó đang la hét – mọi thứ hoàn toàn cuồng loạn. Chúng tôi đến bệnh viện, sàn bệnh viện tràn ngập máu của tôi – chân của tôi vấy đầy máu. Tôi có thể nghe tiếng nói nhưng không thể nào mở mắt ra được bởi vì tôi không còn sức lực. Khi họ đem tôi vào phòng cấp cứu, tôi nghe bác sĩ và y tá nói: ‘Ông ấy cần phải đại phẫu. Chuyển ông ấy đến bệnh viện ở Knoxville.’ Họ đưa tôi vào xe cấp cứu và chuẩn bị chuyển tôi đến Knoxville.

Có ai đó đã gọi cho Elaine và cô ấy đã chạy đến bệnh viện vào xe cứu thương của tôi khi chúng tôi chuyển viện. Một y tá trẻ tuổi khoảng 21, 22 tuổi nhìn tôi và hỏi: ‘Thưa ông, ông có biết Chúa Jêsus Christ không?’ Còn một chút sức lực yếu ớt, tôi nguyền rủa anh ta và Chúa. ‘Ở đây không có Chúa. Chúa Jêsus mà cậu đang nói đến là ai? Nhìn tôi đây. Cậu nghĩ có Chúa sao?’ Cậu thanh trẻ tuổi nhìn tôi và nói: ‘Chúa yêu ông, Chúa Jêsus sẽ giúp đỡ ông. Ông hãy kêu cầu Ngài.’ Có một điều gì đó ở bên trong tôi khiến tôi trào nước bọt, tôi la lên: ‘Chúa nếu Ngài thực sự tồn tại, xin giúp tôi. Tôi không thể giúp được mình. Xin cứu giúp tôi.’ Cậu thanh niên trẻ này tiếp tục nói: ‘Chúa Jêsus chết thay cho ông, Chúa ban cho ông chính sự sống của Ngài.’ Tôi có thể nghe tiếng vợ tôi khóc nức nở. 

Khói đầy xe cứu thương. Tôi không thể thở được nữa, tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi nghĩ xe cứu thương đang cháy! Có chuyện gì vây?’ Tôi gọi, ‘Tôi không thể nhìn thấy.’ Sau đó qua làn khói tôi bắt đầu nghe nhiều giọng nói khác nhau. ‘Razor. Razor Reagan. Ronnie! Quay lại đi, đừng đến đây. Trở lại, dừng ngay bây giờ. Đừng đến đây!’ Khi tôi nghe tiếng nói đó, khói mở ra và tôi có thể nhìn thấy những gì trông giống như hố mỏ đá cũ mà hồi nhỏ chúng tôi thường bơi lúc nhỏ. Thực tế chính xác là nó trông giống như lúc chúng tôi đổ xăng và đốt, làm mặt nước bốc lửa. Nó bừng cháy, tôi đang đến gần đến cái hố đó. Tôi có thể nhìn thấy nhiều người ở đó và nó đang cháy. Tay, mặt, thân thể của họ bị đốt trong lửa không tàn. Và họ đang hét tên tôi! 

Tôi càng tiến đến gần cho đến khi tôi nhìn thấy nhiều người quen nhưng tôi không thể hiểu những gì tôi đang nhìn thấy. Có hai người đứng gần nhau. Tôi thấy Billy và Freedy, hai anh của tôi. Họ đang bốc cháy và la lên.

“Em làm cái gì ở đây?”

Tôi la lên: “Các anh đã chết trên đường cao tốc trong vụ đụng xe năm 1957 trong chiếc Chevrolet. Lúc đó các anh xỉn rồi, các anh đụng vào bức tường chắn ở tốc độ 100 dặm một giờ. Các anh làm gì ở đây vậy?”

Họ nói: ‘Đừng tới đây, không có lối ra đâu, kinh lắm. Đừng tới!!” Tôi nhìn qua bên cạnh. “Ồ không. Charles! Charles, cậu làm cái gì ở đây?”

Lần cuối tôi thấy cậu thì cậu đang ở Sông Pigeon mà. Chúng tôi không thể đưa cậu ra khỏi xe vì tất cả đều say xỉn. Chúng tôi thấy cậu chìm trong xe mà không cứu được! Chúng tôi thấy cậu nhìn qua làn nước nhưng làm sao đưa cậu ra được!” 

“Về đi, đừng lại đây.” Charles nói. Tôi nhìn kỹ thì thấy mấy người hippi đang đứng dựa tường như hồi thập niên 60. Bọn hippi đang bị thiêu cháy. Nhiều đứa bị phê thuốc quá liều mà chết. Rồi tôi thấy bạn tôi là Richard. 

Ồ Richard, tôi không thể giúp cậu. Khi chúng ta cướp ở cửa hàng rượu ở Atlanta, cậu không biết mình đang làm gì. Cậu có một cây súng máy cũ không có đạn trong đó, và cậu không cướp tiền. Nhưng người đàn ông trong quán đâu có biết là súng của cậu không có đạn, nên ông ấy rút ra một cây 357 dưới quầy tính tiền và bắn ngay tim cậu làm vỡ tim cậu. Cậu ngã xuống sàn, máu chảy hòa với kính vỡ và rượu. 

Điều cuối cùng cậu nói là “Chúa ơi.” Richard la lên. “Đừng đến đây. Cậu không giúp tôi được đâu.” Tôi không thể diễn tả cho được nỗi kinh hoàng khi thấy và nghe những điều này. Tôi chỉ biết là tôi không hiểu hết. Thình lình mọi thứ trở lại, tôi thức giấc. 

Bốn mươi tám giờ sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Vợ tôi ngồi kế bên tôi. Tôi có hàng trăm mũi kim chích vào người, cả trong lẫn ngoài. Vợ tôi nói là bác sĩ quyết định không cắt bỏ tay tôi vì họ biết tôi là tài xế xe tải. Họ sẽ theo dõi xem sao. Nhưng tôi không quan tâm đến cái tay bị thương vì tôi nhớ lại những gì mình đã thấy. Tôi không sao quên được! Bây giờ nhiều người hỏi tôi tại sao tôi khóc, chạy và nhảy khi tôi rao giảng.

Và tôi nghĩ: ‘Ồ, Chúa Jêsus, nếu điều đó xảy ra với họ như thể xảy ra với tôi. Họ sẽ biết tại sao tôi làm như vậy. Ôi Chúa, con không muốn ghét ai hết, con không muốn bắn ai nữa. Ôi Chúa, con yêu tất cả mọi người.”bottom of page