top of page

Chương 6 : Lời Cầu Nguyện và Lời Tiên Tri

Hung Tran

Apr 20, 2023

Lạy Chúa Jêsus, con cầu nguyện cho dân sự Ngài. Con cầu nguyện cho mọi tấm lòng của độc giả đang đọc quyển sách này... Chương 6: Lời Cầu Nguyện và Lời Tiên Tri.  Lạy...

...Chúa Jêsus, con cầu nguyện cho dân sự Ngài. Con cầu nguyện cho mọi tấm lòng của độc giả đang đọc quyển sách này. 

Con cầu nguyện xin Chúa đặt gánh nặng của Ngài vào trong tấm lòng của họ. Xin Chúa cho họ thấy lý do Ngài lập Hội thánh – lý do chúng con tồn tại, lý do Ngài kết chúng con lại với nhau làm một ở trong cùng một Hội thánh. Xin chỉ cho chúng con thấy: Chúa là lý do mỗi khi chúng con nhóm lại. 

Xin giúp cho chúng con biết rằng không phải chúng con đến Hội thánh để trình diễn những bộ váy mới, quần áo mới, giày dép mới cho Chúa xem. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa chỉ cho chúng con thấy! Xin Chúa mặc khải cho những ai đọc quyển sách này. Lạy Chúa, con không thể giải thích cho họ hiểu hết. Con đã làm hết sức mình. Con đã nói và viết nhưng chính Đức Thánh Linh là Đấng mặc khải cho dân sự Ngài. 

Lạy Chúa, xin bày tỏ chính Ngài. Xin Chúa chọn những người truyền giáo mà Ngài đang tìm kiếm. Nguyện Chúa tìm thấy những người giúp Ngài hoàn tất công việc vĩ đại này! Con nhìn thấy đồng lúa đã chín vàng. Lạy Chúa, con cầu nguyện, xin gánh nặng linh hồn sẽ đến với dân sự. Con cầu nguyện cho anh chị em con là người có lòng dâng hiến, xin Chúa xức dầu cho họ và ban cho họ tấm lòng khao khát chinh phục linh hồn. 

Con cầu nguyện cho những người đồng công với truyền giáo, những người trợ giúp chúng con trong chức vụ truyền giáo. Họ là những người giúp chúng con thực hiện Đại Mạng Lệnh. Lạy Chúa, ngày nay con cầu thay cho họ. 

Lạy Đức Thánh Linh, xin mở mắt dân sự Ngài để họ nhìn thấy cánh đồng đã chín vàng và đang trông chờ con gặt. Xin giúp chúng con nhận ra nhiều linh hồn bị hư mất, đang bước đi không mục đích quanh con. Xin cho chúng con thấy những cuộc đời lang thang như bầy chiên không có người chăn. 

Lạy Chúa Jêsus, con cầu nguyện xin Chúa vận hành giữa vòng dân sự Ngài và đụng chạm đôi mắt và tấm lòng của chúng con một lần nữa. Hãy cho chúng con biết lý do chúng con còn sống! Xin mặc khải cho chúng con biết phải làm gì. Lạy Chúa Jêsus, con hết lòng cầu nguyện. Con không thể bày tỏ cho họ thấy nhưng Ngài thì có thể. Lạy Đức Thánh Linh, xin bày tỏ cho dân sự Ngài biết Ngài muốn họ làm gì. 

Lạy Chúa, con không thể chuyển tải tất cả nhưng Ngài có thể. Lạy Cha trong danh Chúa Jêsus nguyện công việc Cha hoàn tất và nước Cha được đến. Xin cho chúng con biết rằng công việc Chúa quan trọng hơn bất cứ điều gì. Xin Chúa hãy thôi thúc để chúng con chinh phục linh hồn. Xin ban cho chính con tài chính để tiến hành chương trình lớn lao này. Lạy Cha Thiên Thượng xin ban cho con tấm lòng chinh phục linh hồn. Xin giúp chúng con chinh phục linh hồn bằng bất cứ giá nào. 

Xin Chúa ban cho các vị mục sư tấm lòng ham muốn chinh phục linh hồn. Khi chăn bầy của Ngài, xin cho chúng con không quên lý do chúng con là người chăn bầy. Xin giúp chúng con giống như Chúa hơn, là Đấng đến tìm và cứu chiên bị lạc mất. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Cảm ơn Chúa. Amen!

LỜI TIÊN TRI

Ngày nay, một số anh chị em con là những ngôi sao trong thế giới này. Chúa ơi, Ngài đã cho chúng con thấy rõ ràng là những ngày sắp tới, nhiều người sẽ trở thành các ngôi sao của Ngài. Họ là người chinh phục linh hồn và họ đem nhiều người bước vào sự công chính, họ sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.

Họ sẽ trở thành một dân nhận biết Chúa. Các ngôi sao là những người đem nhiều người trở lại sự công chính. Đúng vậy, họ sẽ là những người đóng góp cho việc chinh phục và gặt hái nhiều linh hồn cho vương quốc Chúa. Như lời Chúa Thánh Linh phán, họ là những người bó lúa về.

“Đây là sứ mạng Ta truyền cho Hội thánh. Đây là đại mạng lệnh dành cho Hội thánh và dành cho dân sự Chúa. Đây là công việc mà Ta đã kêu gọi con làm. Hãy đi ra và chinh phục linh hồn. Phải nói không với câu: Chưa đến lúc, Sang năm tôi sẽ làm.”

Những cánh đồng đã chín vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Người ta đang chờ các con đến gặt và đem về cho Ta. Không ai,không ai đến được cùng Cha nếu không bởi Chúa Jêsus. Vì vậy hãy đưa thông điệp này đến với thế giới.

Đức Chúa Trời phán: Hãy nhận lấy lời Chúa như búa đập vỡ đá. Hãy nhận lấy lời Chúa như lửa và đi ra với ngọn lửa đó, hãy đi ra như búa đập vỡ đá. Hãy ra đi trong quyền năng của Lời Chúa. Vì Lời Chúa đã đi ra khỏi miệng Chúa sẽ không trở về luống công, mà sẽ thực hiện ý Chúa muốn. Đức Thánh Linh phán bảo vậy.

Xin hãy lắng nghe tôi, những ngôi sao sẽ thay đổi. Chúng đang thay đổi. Đức Chúa Trời phán rằng có điều gì đó dành cho bạn. Đây là tương lai dành cho bạn.

Đừng nhìn bằng cái nhìn thiển cận. Đừng chỉ nhìn ngày hôm nay, nhưng hãy nhìn xa hơn đi, nhìn vào những năm sắp tới. Hãy nhìn thấy cõi đời đời. Bạn có thể chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.

Cõi đời đời sẽ bắt đầu, sẽ không bao lâu nữa. Nó sẽ bắt đầu sớm thôi, Đức Thánh Linh phán.


KẾT THÚC!
bottom of page