top of page

Lời Giới Thiệu

Hung Tran

Apr 30, 2023

Chinh phục linh hồn là một công tác vô cùng quan trọng để đem người chưa được cứu về với Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ...  Chinh...

...phục linh hồn là một công tác vô cùng quan trọng để đem người chưa được cứu về với Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ.  

Công tác chinh phục linh hồn được thực hiện thông qua phương pháp cá nhân chứng đạo, truyền giảng đại chúng, văn phẩm Cơ-đốc, công tác giáo sĩ, những buổi nhóm điểm tâm, lễ hội truyền giảng Cơ-đốc, âm nhạc Cơ-đốc và nhiều hoạt động khác.  

Phương cách lâu đời nhất để chinh phục người hư mất là nhờ sự hy sinh dấn thân của các giáo sĩ, những con người phó sự sống mình để đem sự cứu rỗi đến với các quốc gia, bộ tộc, và mọi dân tộc. Một cách thông thường khác để chinh phục linh hồn hư mất là tổ chức truyền giảng với sự chứng kiến trực tiếp của nhiều người.  

Quyển sách này nói về công tác chinh phục linh hồn qua nhiều phương cách khác nhau: chứng đạo cá nhân, truyền giảng đại chúng, sử dụng sách vở hoặc sai phái giáo sĩ. Bằng mọi cách chúng ta phải cứu được vài người!  Bạn có thể hỏi: “Tại sao có quá nhiều lý do được đưa ra vậy?”  

Bạn thân mến, tôi chỉ có thể đưa ra 120 lý do thúc đẩy bạn phải chinh phục linh hồn, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng còn có nhiều lý do hơn nữa mà tôi chưa thể chia sẻ trong sách này.  

Hãy đọc, tin cậy và nhận Thánh Linh của Đấng Christ – là Linh của Đấng Chinh Phục Linh Hồn.bottom of page