top of page

MỤC LỤC

Hung Tran

Jun 30, 2023

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH
Tác giả: Viện Thần Học Việt NamChương một : ĐẶC ĐIỂM KHOA HỌC

I. Vai trò của Khoa học

II. Phạm vi của Khoa học

III. Phương pháp Khoa học

IV. Giới hạn của Khoa học


Chương hai : ĐẶC ĐIỂM KINH THÁNH

I. Zặc tính ngôn ngữ Kinh Thánh

II. Những khó hiểu trong Kinh Thánh

III. Tương quan giữa Kinh Thánhv à Khoa học


Chương ba : KHOA HỌC VÀ SỰ GIẢI THÍCH SÁNG-THẾ KÝ

I. Mười ba điều quả quyết của Kinh Thánh

II. Các ngày trong Sáng Thế Ký

II. Thuyết tiến hoá

IV. Đại hồng thuỷ


Chương bốn : KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ SỰ CHÂN XÁC CỦA KINH THÁNH

I. Sử Học

II. Khảo cổ học

III. Y học

IV. Quyền năng của Đức Chúa Trời


KẾT LUẬN __bottom of page