top of page

Bài 14 : SỰ TÁI LÂM CỦA CHÚA GIÊ XU - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Hung Tran

Jun 17, 2023

Câu gốc của bài học: “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Khải-huyền 22:12).Mục đích

Nhằm giúp học viên

(1) Biết lẽ đạo về Chúa Tái lâm. (2) Hiểu rõ tại sao đến nay Chúa chưa tái lâm. (3) Biết phải làm gì đang khi chờ đợi Chúa tái lâm. Câu gốc là lời phán của Chúa Giê-xu, Ngài hứa sẽ nhanh chóng trở lại và đem theo phần thưởng để thưởng cho con cái Ngài tùy theo công việc của từng người đã làm. Câu gốc cho biết Chúa Giê-xu hứa Ngài sẽ tái lâm nhanh chóng. Hômnay chúng ta cùng nhau học bài học cuối của chương trình Giáo lý căn bản: Sự Tái lâm của Chúa Giê-xu


1. Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là gì? 

Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là sự trở lại trần gian của Ngài. 


2. Có chắc chắn Chúa sẽ tái lâm không? 

- Chắc chắn lắm! 

a. Tân Ước đề cập đến Chúa tái lâm nhiều nhất, cứ mỗi 25 câu thì có một câu nói về Chúa tái lâm. 

b. Chúa Giê-xu đã nhiều lần, nhiều cách dạy dỗ về sự tái lâm của Ngài. (1). Chúa phán trực tiếp “Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:3). (2). Chúa phán bằng thí dụ như lưới cá, ta-lâng, đầy tớ, nữ đồng trinh. Chúa phán bằng ẩn ngữ như trong Ma-thi-ơ 24, 28, Mác 13 và Lu-ca 17:21 

c. Chúa đóng ấn lời phán của Ngài. 

“Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35). 

d. Kinh Thánh đã nói tiên tri về Chúa Giê-xu, giáng sinh, chịu chết, sống lại và về trời đã được ứng nghiệm từng chi tiết. Bây giờ chỉ còn lời tiên tri về Chúa tái lâm, chắc chắn sẽ được ứng nghiệm như vậy.

“Ðấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Ðức Chúa Jêsus, xin hãy đến!” (Khải-huyền 22:20) 


3. Có biết ngày nào Chúa sẽ tái lâm hay không? 

Không

a. Chúa khẳng định: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi… Vậy, hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày ngào Chúa mình sẽ đến… Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.” (Ma-thi-ơ 24:36). 

b. Phao-lô và Phi-e-rơ cũng nhắc cho Hội thánh thời bấy giờ rằng ngày của Chúa đến như kẻ trộm trong ban đêm, tức là thình lình.

“Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (II Phi-e-rơ 3:10). 

“Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2). 


4. Chúa sẽ tái lâm cách nào? 

a. Chúa sẽ tái lâm như lúc Ngài thăng thiên.

“Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” (Công-vụ 1:11). 

b. Chúa sẽ lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống với muốn vàn thiên sứ.

“Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây; Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời.” (Mác 13:26-37). 


5. Chúa tái lâm để làm gì? 

a. Chúa sẽ khiến những kẻ thuộc về Ngài từ đời A-đam cho đến ngày đó được sống lại khỏi phần mộ, mặc cho họ một thân thể mới, đầy vinh quang như mặt trời, như các ngôi sao.

“Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 15-16).

“Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.” (I Cô-rinh-tô 15: 51-52). 

b. Chúa sẽ biến hóa thân thể của những kẻ thuộc về Ngài mà còn đang sống được vinh hiển tuyệt vời như Ngài rồi cất cả hai lên không trung để gặp Ngài. Cuộc đoàn tụ vĩ đại không tiền khoáng hậu đó được mệnh danh là: Tiệc Cưới Chiên Con.

“Nhưng chúng ta là công-dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Ðức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.” (Phi-líp 3: 20-21).

“Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 17-18). 

c. Bấy giờ, chúng ta sẽ hưởng trọn sự cứu rỗi trong ba phần: LINH đã được cứu ngay khi tin Chúa. HỒN đang được cứu hằng ngày suốt cuộc đời theo Chúa. THÂN sẽ được cứu chính lúc đó. 

“Không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.” (Rô-ma 8: 23). 

d. Sau đó, Chúa lên tòa sắc trắng đoán xét những kẻ không thuộc về Ngài.

“Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Ðấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.” (Khải-huyền 20: 11-12). Vậy, Chúa tái lâm là hy vọng lớn lao nhất của chúng ta.

“Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.” (I Cô-rinh-tô 15: 19). 


6. Tại sao đến nay Chúa chưa tái lâm? 

a. Chúa hứa đến mau chóng

“Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” (Khải-huyền 22: 12). 

b. Phao-lô và Gia-cơ quả quyết: Ngày Chúa đến gần rồi

“Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi.” (Phi-líp 4: 5).

“Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.” (Gia-cơ 5: 8). 

c. Tác giả thư Hê-bơ-rơ quả quyết: Chúa không chậm trễ.

“Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Ðấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. Nhưng vì lòng nhân từ, nhẫn nại, Ngài chờ đợi tội nhân ăn năn.” (Hê-bơ-rơ 10: 37).

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (II Phi-e-rơ 3: 9). 

d. Nghĩ rằng Chúa không đến hay nghĩ rằng Chúa chậm đến là một sự cám dỗ hiểm nghèo.

“Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Ðó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 24: 48-51). 


7. Chúng ta phải làm gì đang khi chờ đợi Chúa tái lâm? 

a. Phải sốt sắng giảng Tin Lành

“Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24: 14). 

b. Hãy thức tỉnh trong cách ăn ở thường ngày

“Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Ðức Chúa Trời, các quyền đều bước Ðức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Ðức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; vì quan quyền là chức việc của Ðức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Ðức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Ðức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính. Ðừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, mà mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây: giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Ðêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Ðức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” (Rô-ma 13:1-14). 

c. Hãy sốt sắng phục vụ Chúa.

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (I Cô-rinh-tô 15:58).bottom of page