top of page

6 ĐIỀU TIÊN TRI VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA GIÊ-XU CHRIST...

Hung Tran

Feb 18, 2024

Ngày Chúa tái lâm đã đến gần, 6 điều tiên tri về sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ trong kinh thánh đã ứng nghiệm rồi...Ngày...

...Chúa tái lâm đã đến gần, 6 điều tiên tri về sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ trong kinh thánh đã ứng nghiệm rồi...


Cách đây hai ngàn năm, Đức Chúa Jêsus đã hứa với chúng ta: “Nầy, ta đến mau chóng” (Khải-huyền 22:12). Giờ đây, tất thảy các kiểu dấu hiệu về sự tái lâm của Ngài đã xuất hiện, và nhiều anh chị em đã có linh cảm rằng ngày của Chúa đã gần kề. Có phải Chúa đã trở lại không? Chúng ta có thể làm gì để nghinh đón Chúa? Hãy cùng thảo luận về điều này ngay bây giờ bằng cách khám phá những lời tiên tri được nêu trong Kinh Thánh.


1. Dấu hiệu đầu tiên về sự tái lâm của Chúa:

-Động đất, nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh.

• Trong Ma-thi-ơ 24:6-8, Chúa phán: “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.”

-Chiến tranh đã nổ ra thường xuyên trong những năm gần đây, các sự kiện như lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan, xung đột giữa Ấn-độ và Pakistan, Hoa Kỳ xâm lược Iraq và cuộc chiến đang leo thang không ngừng giữa Y-sơ-ra-ên và Palestine. Cũng có thể nhìn thấy bệnh dịch, hỏa hoạn, lũ lụt và động đất ở khắp mọi nơi. Điều đặc biệt đáng chú ý là “chủng virus corona mới”, đã bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào năm 2019 và kể từ đó đã lan rộng khắp thế giới. Cũng có những vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Úc vào tháng 9 năm 2019, trong khi nạn châu chấu bùng phát nghiêm trọng tại Đông Phi ở phía bên kia hành tinh, với nhiều quốc gia hiện đang đối mặt với nạn đói.

-Vào tháng 1 năm 2020, Indonesia đã hứng chịu một trận lũ lụt, và Newfoundland ở Canada đã bị tấn công bởi một trận bão tuyết lớn kỷ lục. Động đất đã xảy ra ở Elazig ở Thổ Nhĩ Kỳ, miền nam Cuba thuộc vùng Caribê và các nơi khác. Từ những dấu hiệu này, có thể thấy rằng lời tiên tri này đã được ứng nghiệm.


2. Dấu hiệu thứ hai về sự tái lâm của Chúa:

-Sự xuất hiện của những điều dị thường trên trời.

Trong Khải-huyền 6:12, Chúa phán: “Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết”.

Trong Giô-ên 2:30–31, Chúa phán rằng: “Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất: tức là máu lửa, và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Ðức Giê-hô-va chưa đến.”

-Trong những năm gần đây, đã có nhiều trường hợp mặt trăng chuyển sang màu đỏ máu. Chẳng hạn, trong khoảng thời gian hai năm 2014 và 2015, bộ bốn “trăng máu” đã xuất hiện, và vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, đã có “siêu trăng xanh máu”, hiện tượng xuất hiện chỉ một lần mỗi 150 năm. Sau đó, một “siêu trăng máu sói” xuất hiện vào tháng 1 năm 2019.

Hiện tượng được tiên tri về mặt trời biến thành màu đen cũng đã xuất hiện, và thực sự, đã có nhiều lần nhật thực toàn phần xảy ra, như nhật thực ở Singapore vào ngày 26 tháng 12 năm 2019 và tại Chile vào ngày 2 tháng 7 cùng năm. Việc lời tiên tri ứng nghiệm có thể thấy rõ trong những hiện tượng này.


3. Dấu hiệu thứ ba về sự tái lâm của Chúa:

-Hội thánh hoang tàn và tình yêu của tín đồ nguội lạnh.

Trong Ma-thi-ơ 24:12, Chúa phán: “Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.”

-Trong toàn bộ thế giới tôn giáo, sự hoang tàn đang lan rộng. Việc rao giảng của các mục sư và trưởng lão đã trở nên mệt mỏi và sáo rỗng, và đang không chu cấp cho các tín đồ. Trong cuộc đấu tranh giành địa vị của họ, một số mục sư đang hình thành các phe phái và tạo ra các bè cánh trong các hội thánh, và một số thậm chí đã bắt đầu tiến hành kinh doanh bằng cách thiết lập các nhà máy để dẫn dắt các tín đồ theo con đường thế tục; trong khi đó, giữa các tín đồ, có một điểm yếu chung về sự tự tin và miễn cưỡng từ bỏ trần gian, và họ sống trong những rối rắm gây mệt mỏi của nó. Từ bên ngoài, một số hội thánh trông có vẻ đông đúc và sôi động, nhưng nhiều người đến hội thánh chỉ để mở rộng mạng lưới của họ và bán các sản phẩm, sử dụng hội thánh làm nơi buôn bán.

Sự khác biệt giữa một hội thánh ngày nay và một đền thờ vào cuối Thời đại Luật pháp là gì? Trong những điều này, có thể thấy rõ sự ứng nghiệm hoàn toàn của lời tiên tri này về sự tái lâm của Chúa.


4. Dấu hiệu thứ tư về sự tái lâm của Chúa:

-Sự xuất hiện của các Christ giả.

Ma-thi-ơ 24:4-5 viết: “Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.”

-Từ lời tiên tri của Chúa, chúng ta có thể thấy rằng khi Chúa tái lâm, các Christ giả sẽ xuất hiện và lừa dối mọi người. Trong những năm gần đây, các Christ giả đã xuất hiện và lừa dối mọi người ở các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Các Christ giả này không sở hữu thực chất của Đấng Christ, họ cũng không thể công bố lẽ thật, nhưng họ tự xưng là Đấng Christ, chỉ dựa vào việc mô phỏng Đức Chúa Jêsus làm chút dấu lạ mê hoặc con người. Ở đây, sự ứng nghiệm của lời tiên tri này là rõ ràng.


5. Dấu hiệu thứ năm về sự tái lâm của Chúa:

-Sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên.

• Trong Ma-thi-ơ 24:32-33, Chúa phán: “Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa.”

-Nhiều người tin vào Chúa biết rằng nhành non và lá của cây vả ám chỉ sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên. Khi Y-sơ-ra-ên được phục hồi, ngày của Chúa sẽ đến gần, và Y-sơ-ra-ên đã được phục hồi vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Rõ ràng, lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa đã được ứng nghiệm hoàn toàn.


6. Dấu hiệu thứ sáu về sự tái lâm của Chúa:

-Sự lan truyền Phúc-âm đến tận cùng trái đất. 

• Ma-thi-ơ 24:14 viết rằng: “Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

• Trong Mác 16:15, Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ sau sự Phục sinh của Ngài rằng: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”

-Sau khi Chúa Giê-xu Phục sinh và Thăng thiên, Đức Thánh Linh bắt đầu dẫn dắt những người theo Đức Chúa Giê-xu để làm chứng cho Ngài.

Ngày nay, các Cơ-đốc nhân đã truyền bá đạo Chúa đến khắp thế giới cộng với báo chí, sách vở, radio, tivi, mạng internet, và mạng xã hội phát triển và nhiều quốc gia dân chủ đã chấp nhận Cơ-đốc giáo là quốc giáo của họ. Ngay cả ở Trung Quốc, nơi đảng cầm quyền là vô thần, hàng chục triệu người đã chấp nhận Phúc-âm của Đức Chúa Giê-xu, và do đó có thể thấy rằng Phúc-âm về sự cứu chuộc loài người thông qua Đức Chúa Giê-xu đã lan truyền khắp thế giới. Trong điều này, rõ ràng là lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa đã được ứng nghiệm.


Chúng ta nên nghinh đón sự tái lâm của Chúa như thế nào?Từ những sự kiện được liệt kê ở trên, chúng ta có thể thấy rằng sáu dấu hiệu về sự tái lâm của Chúa đã xuất hiện. Bây giờ là thời điểm quan trọng để nghinh đón sự xuất hiện của Chúa. Chúng ta phải làm gì trước khi có thể nghinh đón sự tái lâm của Chúa? Đức Chúa Giê-xu đã cho chúng ta câu trả lời cho câu hỏi này từ lâu.

• Trong Giăng 16:12-13, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.”

Khải-huyền 3:20 viết: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”

Cũng có nhiều lời tiên tri trong chương 2 và 3 của Khải-huyền: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh”. Như ngươi có thể thấy từ những câu này, khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ đưa ra lời phán và phán cùng các hội thánh, cho chúng ta biết tất cả những lẽ thật mà trước đây chúng ta không hiểu. Những người, sau khi đã nghe lời phán của Đức Chúa Trời và nhận ra tiếng Ngài, chấp nhận Ngài và vâng phục Ngài, sẽ có thể nghinh đón Chúa và tham dự kỳ lễ của Chiên Con; mặt khác, những ai không nhận ra tiếng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không phải là chiên của Đức Chúa Trời, và họ sẽ bị Đức Chúa Trời phơi bày và loại trừ. Trong điều này, rõ ràng là khi chúng ta chờ đợi sự xuất hiện của Chúa, điều quan trọng là chúng ta tìm thấy những lời của Đức Thánh Linh với các hội thánh và học cách lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời.

Nghe điều này, một số người có thể hỏi: “Vậy, chúng ta đi đâu để tìm tiếng Đức Chúa Trời?”

• Trong Ma-thi-ơ 25:6, Đức Chúa Giê-xu phán: “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!”

Vì Chúa gọi chiên của Ngài bằng những lời phán và lời nói của Ngài nên chắc chắn có một số người sẽ nghe thấy tiếng Chúa trước tiên và theo bước chân của Chiên Con, rồi kêu lên khắp nơi: “Chàng rể đến”, đó là để truyền bá tin tức về sự tái lâm của Chúa và sự đến thứ hai của Chúa Giê-xu, để mà tất thảy đều có thể có cơ hội để nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời.

Do đó, có thể nói rằng việc liệu chúng ta có thể theo kịp bước chân của Chiên Con hay không tùy thuộc vào việc liệu chúng ta có lòng mong muốn tìm kiếm Ngài hay không và liệu chúng ta có thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời hay không. Giống như khi Đức Chúa Giê-xu lần đầu tiên xuất hiện và bắt đầu thi hành chức vụ, Phi-e-rơ, Ma-ri và những người khác đã nhận ra Đức Chúa Giê-xu là Ðấng Mê-si-a từ công việc và lời phán của Ngài, và họ đã đi theo Ngài và bắt đầu làm chứng cho Phúc-âm của Ngài. Những ai nghe thấy công việc và Lời của Đức Chúa Giê-xu và có thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời là những nữ đồng trinh khôn ngoan, trong khi những thầy tế lễ, thầy thông giáo và người Pha-ri-si không yêu lẽ thật đã nghe thấy thẩm quyền và quyền năng của những lời Đức Chúa Giê-xu nhưng đã không điều tra chúng. Thay vào đó, họ ngoan cố tuân theo các quan niệm và trí tưởng tượng của mình, nghĩ rằng “một người không được gọi là Đấng Mê-si-a thì không phải là Đức Chúa Trời” và chờ đợi Đấng Mê-si-a xuất hiện trước họ. Họ thậm chí còn lên án và báng bổ công việc của Đức Chúa Giê-xu, và cuối cùng, họ đã đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Cũng có những tín đồ Do-thái đã theo người Pha-ri-si và không phân biệt tiếng Đức Chúa Trời trong công việc và Lời của Đức Chúa Giê-xu, những người mù quáng nghe theo những thầy tế lễ, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, và từ chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những người như vậy trở thành những nữ đồng trinh dại dột mà bị Chúa ruồng bỏ.

Một số người có thể hỏi: “Làm sao có thể phân biệt được tiếng Đức Chúa Trời?” Trong thực tế, điều này không khó. Lời phán và lời nói của Chúa phải không thể do con người. Nó phải đặc biệt có thẩm quyền và mạnh mẽ. Nó sẽ có thể khám phá những lẽ mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng và phơi bày sự bại hoại của con người, v.v.

Tất cả những lời này là lẽ thật, và chúng có thể tất thảy là sự sống của con người. Bất cứ ai có lòng và tinh thần sẽ cảm nhận được điều đó khi nghe lời Đức Chúa Trời, và sẽ có một sự xác nhận trong lòng họ rằng Đấng Tạo Hóa đang nói và phán Lời Ngài cho con người chúng ta. Con chiên của Chúa lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chắc chắn rằng những lời này là tiếng Đức Chúa Trời, thì chúng ta nên chấp nhận và vâng phục chúng, bất kể chúng phù hợp với quan niệm của chúng ta ít bao nhiêu chăng nữa. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể nghinh đón sự tái lâm của Chúa.

Từng người một, nhiều người dân của mỗi quốc gia khao khát lẽ thật đến với hy vọng được nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghinh đón Chúa. Như được nói trong Kinh Thánh: “Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!” Nếu chúng ta chỉ đọc thêm những lời này được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, lắng nghe để nhận biết liệu chúng có phải là tiếng Đức Chúa Trời không, thì chúng ta sẽ có thể xác định liệu Chúa đã tái lâm hay chưa. Như Đức Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng 10:27: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.” Tôi tin rằng miễn là chúng ta có lòng khiêm tốn tìm kiếm, chúng ta có thể nhận ra tiếng Đức Chúa Trời và nghinh đón sự tái lâm của Chúa.


Trích từ Xinjie.bottom of page