top of page

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ VUA CYRUS

Hung Tran

Feb 18, 2023

Vào ngày 28/02/2018 vừa qua, tổ chức Đền Thờ (Temple Institue) của Israel đã đúc đồng xu có hình của tổng thống Donald Trump và vua Si-ru của Ba Tư...Vào...

...ngày 28/02/2018 vừa qua, tổ chức Đền Thờ (Temple Institue) của Y-sơ-ra-ên đã đúc đồng xu có hình của tổng thống Donald Trump và vua Si-ru của Ba-tư.Vua Si-ru trị vì 2500 năm trước, đã cho phép người Do-thái trở về lại Giê-ru-sa-lem sau khi họ bị lưu đày sang Ba-by-lôn. Họ đúc đồng xu này để tỏ lòng biết ơn vì ông Trump đã công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của Y-sơ-ra-ên trong tháng 12/2017. Tại sao người Do-thái lại ví ông như vua Si-ru? Chúng ta hãy đến với sách tiên tri Ê-sai (được viết cách đây khoảng 2700 năm) của Kinh Thánh để biết câu trả lời. Trong sách này, Đức Chúa Trời thách thức chúng ta: “Hãy nói những việc sẽ xảy đến sau nầy, để chúng ta biết các ngươi là thần.” (Ê-sai 41:23). Nếu chúng ta nói trước được tương lai thì chúng ta là thần, vì chỉ mình Đức Chúa Trời mới biết điều gì sẽ đến.


1) Đức Chúa Trời chọn vua Si-ru của Ba-tư để xây lại đền thờ Giê-ru-sa-lem và phóng thích dân Ngài:

Lúc bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên phản nghịch với Đức Chúa Trời, họ phạm nhiều tội ác và chạy theo thần của dân ngoại. Cho nên, Ngài đã dùng nhiều tiên tri để kêu gọi họ ăn năn trở về với Ngài.

Tuy nhiên, họ không những khinh thường lời kêu gọi của Ngài mà còn giết chết phần lớn các tiên tri. Chính vì vậy Đức Chúa Trời công bố sẽ phán xét dân Ngài bằng cách dùng quân Ba-by-lôn để tấn công nước Do-thái, san bằng đền thờ Giê-ru-sa-lem, tàn sát nhiều người và bắt nhiều người lưu đày sang Ba-by-lôn. Nhưng Ngài cũng ban họ một niềm hy vọng. Thông qua tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời cho biết trước là họ chỉ ở Ba-by-lôn 70 năm, rồi Ngài sẽ mang họ trở về lại Giê-ru-sa-lem (xem Giê-rê-mi 25:11-12).

Đức Chúa Trời cũng cho biết trước là Ngài sẽ làm điều này như thế nào.

• Trong Ê-sai 45:1-13, Đức Chúa Trời phán: “CHÚA phán về Si-ru (tiếng Anh là Cyrus), người được xức dầu của Ngài, như thế nầy: Ta đã nắm lấy tay phải của người, để bắt các nước phải suy phục trước mặt người;... Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, san phẳng các đường gập ghềnh; phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt....Vì Gia-cốp, đầy tớ Ta, và vì Y-sơ-ra-ên, người mà Ta đã chọn, nên Ta đã gọi đích danh ngươi, Ta đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta… Người sẽ xây dựng lại thành của Ta, và phóng thích kẻ bị lưu đày của Ta mà không đòi giá chuộc, cũng không cần quà cáp, CHÚA của các đạo binh phán như vậy”.

Đoạn Kinh Thánh này thật tuyệt vời! Ở đây Đức Chúa Trời tuyên bố là Ngài chọn vua Si-ru, nêu chính xác tên vua, mặc dù ...khoảng 200 năm sau đó vua Si-ru mới lên nắm quyền. Thậm chí vào thời Ê-sai thì mẹ của Si-ru cũng chưa tồn tại trên cõi đời. Trong đoạn này, Ngài nói rất rõ là Ngài chọn vua Si-ru để xây lại thành Giê-ru-sa-lem cho Ngài và phóng thích dân Y-sơ-ra-ên, những người bị lưu đày của Ngài. Những chỗ khác trong Ê-sai cũng cho biết vua Si-ru phải là người Media, không ham tiền và Đức Chúa Trời dùng vua này để trừng phạt đế chế Ba-by-lôn (Ê-sai 13). Những điều trên có xảy ra hay không? Lịch sử đã chứng minh tất cả những lời tiên tri ở trên là đúng. Vào năm 606 trước CN (khoảng 100 năm sau thời Ê-sai), nước Do-thái đã bị đế quốc Ba-by-lôn chiếm đóng và hủy diệt hoàn toàn. Nhiều người Do-thái đã bị lưu đày sang Babylon giống như Đức Chúa Trời đã nói. Đúng 70 năm sau đó, vào năm trị vì thứ nhất của vua Cyrus (năm 536 trước CN), vua đã cho phép người Do-thái trở về lại Jerusalem để xây lại thành và đền thờ cho Đức Chúa Trời. Đúng theo lời hằng sống của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, vua Si-ru không những không lấy tiền hay đòi hỏi bất kỳ điều gì từ người Do-thái, mà còn tặng họ rất nhiều vàng bạc, của cải để họ có thể xây lại đền thờ cho Đức Chúa Trời.

Trong cuốn XI của bộ Antiquities of the Jews (http://penelope.uchicago.edu/josephus/ant-11.html), sử gia Do-thái Flavius Josephus viết rằng: “Đức Chúa Trời đã tác động đến tâm trí của Cyrus, nên vua đã ban chiếu chỉ cho toàn Tiểu Á: Vua Cyrus truyền như vậy: ‘Vì Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, đã bổ nhiệm trẫm làm vua của cả đất. Trẫm tin Ngài là Đức Chúa Trời mà người Do-thái thờ phượng. Chính Ngài đã nhắc đến tên trẫm trong các sách Tiên Tri và bảo trẫm phải xây nhà cho Ngài tại Jerusalem trong xứ Judea’”. Được biết là những lãnh đạo Do-thái đã cho vua Si-ru xem đoạn Ê-sai 45 nói về ông. Thật là tuyệt vời! Trước khi mọi chuyện bắt đầu, Đức Chúa Trời đã cho biết trước sự kết thúc. Trước khi dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày sang Ba-by-lôn, Ngài tuyên bố sẽ dùng vua Si-ru để chinh phục nước Ba-by-lôn và phóng thích dân Ngài. Lịch sử đã chứng minh câu Kinh Thánh sau là đúng. Đức Chúa Trời đã phán trong sách Ê-sai: “Từ ban đầu Ta đã cho biết cuối cùng sẽ ra thể nào; từ thuở xưa Ta đã báo trước việc sẽ xảy đến trong tương lai. Ta phán: Những gì Ta dự định Ta sẽ làm cho thành tựu; mọi điều lòng Ta vui thích Ta sẽ thực hiện cho xong.” (Ê-sai 46:10).


2) Tổng thống Donald Trump của Mỹ là vua Si-ru thời hiện đại:

Vào cuối năm 2016, ngay sau khi ông Trump vừa đắc cử tổng thống Mỹ, những người lãnh đạo tôn giáo ở Do-thái đã gửi thư cho ông, họ nói ông là vua Si-ru của thời hiện đại. Trong thư này, họ yêu cầu ông thực hiện lời tiên tri dành cho vua Si-ru trong Ê-sai 45 là giúp họ xây lại đền thờ của Đức Chúa Trời trên Núi Đền, nơi hiện có đền thờ Hồi giáo. Trong thời gian tranh cử, ông Trump luôn tuyên bố sẽ bênh vực người Do-thái, làm nên hòa bình giữa người Do-thái với Palestine và dời sứ quán Mỹ đến Giê-ru-sa-lem.

Tôi tin chính Đức Chúa Trời đã tác động đến tâm trí ông cũng như Ngài đã làm với vua Si-ru. Khi ông Trump mới bắt đầu tranh cử tổng thống vào cuối năm 2015, đa số không tin ông ta sẽ thành công. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã cho chúng tôi (những người gần gũi, quen biết Ngài, chứ không đi theo bất kỳ lãnh đạo nào) biết rằng: Chúa chọn Donald Trump làm tổng thống Mỹ, với một nhiệm vụ cụ thể là mang lại hòa bình ở Trung Đông. Cách đây khoảng 2600 năm, tiên tri Đa-ni-ên đã báo trước một hiệp định hòa bình như vậy: “Bởi quyền lực, thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước với nhiều người trong một tuần lễ.” (Đa-ni-ên 9:27).

Ở đây, Đức Chúa Trời báo trước rằng sẽ có một người đứng ra để lập một “giao ước” (hiệp định) gữa Y-sơ-ra-ên và các nước ở Trung Đông. Phần hai của Đa-ni-ên 9:27 cho biết hiệp định này sẽ cho phép người Do-thái được dâng của lễ trên Núi Đền tại thành phố Giê-ru-sa-lem. Khi hiệp định này được ký kết thì sẽ bắt đầu “tuần lễ” cuối cùng, nghĩa là 7 năm cuối cùng của thời đại này.

Sau 7 năm này, Chúa Giê-xu Christ sẽ tái lâm để bắt đầu một thời đại mới: Ngài sẽ làm Vua sẽ trị vì trên trái đất này trong vòng 1000 năm. Những gì xảy ra từ khi ông Trump lên nắm quyền cho thấy ông ta thực sự là vua Si-ru thời hiện đại. Trong lúc cả thế giới quay lưng lại với Y-sơ-ra-ên, tổ chức Unesco phủ nhận nhận sự liên quan giữa Núi Đền ở Giê-ru-sa-lem với Y-sơ-ra-ên, Liên Hiệp Quốc chống chính sách định cư của người Do-thái, Obama thì quay lưng lại với Y-sơ-ra-ên,.. thì Đức Chúa Trời vực dậy một Donald Trump. Chưa đầy 4 tháng kể từ khi nhậm chức, trong chuyến công du đầu tiên của mình, ông Trump đã đi thăm Ả-rập Xê-út. Tại đó, trước 50 nguyên thủ của các nước Ả-rập, ông đã bày tỏ nỗ lực kiến tạo một hiệp ước hòa bình toàn diện ở Trung Đông rất ấn tượng.

Ông cũng là vị tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử tới Bức tường than khóc ở chân Núi Đền. Ngày 6/12/2017, tổng thống Trump chính thức đảo ngược chính sách 7 thập kỷ của Mỹ với việc công nhận thánh địa Giê-ru-sa-lem là thủ đô của Y-sơ-ra-ên. Không những thế, vào tháng 2 vừa qua, Mỹ thông báo đại sứ quán nước này ở Giê-ru-sa-lem sẽ mở cửa vào tháng 5, trùng với dịp kỷ niệm 70 năm Y-sơ-ra-ên tuyên bố độc lập.Qua đồng xu có hình Donald Trump và vua Si-ru, Đức Chúa Trời muốn cho cả thế giới biết rằng ông Trump chính là vua Si-ru thời hiện đại mà Đức Chúa Trời đã chọn để làm nên hiệp định hòa bình Trung Đông và xây nhà cho Ngài. Trong quá khứ, người Y-sơ-ra-ên bị lưu đày sang Ba-by-lôn. 70 năm sau, vua Si-ru xuất hiện và cho phép họ trở về lại Giê-ru-sa-lem để xây lại đền thờ cho Đức Chúa Trời. Nước Y-sơ-ra-ên đã được thành lập vào năm 1948. 70 năm sau, vua Si-ru hiện đại cũng xuất hiện. Tôi không tin đây là điều ngẫu nhiên. Việc vua Si-ru xuất hiện cũng có nghĩa là sắp có hòa bình Trung Đông.


3) Hòa bình Trung Đông:

Thật vậy, hơn một năm qua, các cố vấn về Trung Đông của ông đã sang Trung Đông nhiều lần để bàn kế hoạch hòa bình với lãnh đạo các nước Ả-rập, Y-sơ-ra-ên, Palestine. Vừa qua, họ tuyên bố kế hoạch hòa bình sắp hoàn tất, có thể đàm phán liền. Điều quan trọng mà các bạn cần biết là chính các lãnh đạo của nước Ả-rập Xê-út, quê hương của đạo Hồi, đang ủng hộ kế hoạch hòa bình của Mỹ vì chính họ tham gia thảo luận chi tiết bản kế hoạch này. Không những thế, họ còn ép bên Palestine phải chấp nhận kế hoạch hòa bình của Mỹ, nếu không muốn bị mất tiền viện trợ. Thậm chí, vua Salman, còn được gọi là Người bảo quản hai thánh đường Hồi giáo linh thiêng nhất, đã nghĩ đến việc nhượng bộ thánh đường Hồi giáo trên Núi Đền ở Giê-ru-sa-lem cho Y-sơ-ra-ên. Sau cuộc chiến chống IS, Iran đang bành trướng thế lực ở Syria. Vì kẻ thù không đội trời chung này mà mối quan hệ giữa Y-sơ-ra-ên và Ả-rập Xê-út nồng ấm hơn bao giờ hết. Và hai nước này rất cần Mỹ để chống Iran.

Nếu các bạn hiểu những điều này thì có thể thấy rất có thể vài tháng nữa sẽ có hòa bình Trung Đông. 3,5 năm sau hiệp định hòa bình này, ngày thịnh nộ lớn và khủng khiếp (còn gọi là cơn đại nạn) của Đức Chúa Trời sẽ đến. Đó là lúc Ngài phán xét tất cả mọi người đang sống trên trái đất. Lúc đó, antichrist (kẻ chống đối Đấng Christ) sẽ thống trị thế giới trong 3,5 năm. Tuy nhiên, nhiều nhà thần học cho rằng antichrist sẽ ký hiệp định hòa bình và thống trị thế giới trong 7 năm. Điều này hoàn toàn trái với Kinh Thánh.

Ngoài Chúa Giê-xu ra, không có nhà thần học nào có đủ quyền lực để quy định thời gian của antichrist. Trong Khải-huyền 13:5, Chúa nói rất rõ hắn chỉ được thống trị trong 42 tháng (3,5 năm) thôi, rồi sau đó bị Chúa Giê-xu Christ hủy diệt. Như vậy, hắn không thể nào lập hiệp định hòa bình 7 năm được. Chính tổng thống Trump sẽ làm điều đó.

Qua Kinh Thánh, Chúa bày tỏ một con đường để thoát khỏi ngày thịnh nộ lớn đó là được cất lên trời ngay trước đó. Tuy nhiên, không phải tín đồ nào cũng được cất lên mà chỉ những ai quen biết Chúa và biết chuẩn bị đúng cách. Như vậy, nếu vài tháng nữa các bạn thấy tin “tổng thống Trump đã kiến tạo được hòa bình Trung Đông, kéo dài 7 năm”, thì các bạn nên biết là “kỳ thi” của Đức Chúa Trời sắp đến. Lúc đó tất cả chúng ta chỉ có tối đa 3,5 năm để “ôn thi”. Tiêu chuẩn thi đậu không phải là có nhiều hiểu biết về Kinh Thánh, mà là thánh khiết trong mọi cách ăn ở và trở nên hoàn hảo trong mắt của Đức Chúa Trời: “Vì mọi vật phải bị tiêu tan như thế, anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tan, các nguyên tố sẽ bị sức nóng cực mạnh làm tan chảy! Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới là nơi sự công chính ngự trị. Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong hòa bình!” (II.Phi-e-rơ 3:11-14)


Trích từ Thế Hệ Mới ( 02/2023 )bottom of page