top of page

Có Vườn Eden Ở Iraq Không?

Hung Tran

Oct 19, 2023

Cả hai phương tiện truyền thông thế tục và Cơ-đốc đã thường xuyên tuyên bố rằng Iraq là vị trí của khu vườn Eden trong Kinh Thánh...Có...

...nhiều huyền thoại đi ngược lại những lời dạy của Kinh Thánh, được nhiều người tin cách rộng rãi, chúng ta có bổn phận xua tan những huyền thoại đó để bảo vệ Hội thánh Chúa. Những niềm tin sai lạc chạy lan tràn từ tuyên bố rộng rãi của các nhà tiến hóa mãnh liệt rằng: “tất cả các nhà khoa học đều tin vào quá trình tiến hóa và hàng triệu năm,” trở thành truyền thuyết lan truyền của một số Cơ-đốc nhân có thông tin sai lạc rằng Charles Darwin đã công khai đính chính thuyết tiên hóa trên giường hấp hối của mình.

Kể từ tháng Ba năm 2003, khi quân đội Mỹ và 29 đồng minh xâm lược Iraq để lật đổ chế độ của nhà độc tài Saddam Hussein, cả hai phương tiện truyền thông thế tục và Cơ-đốc đã thường xuyên tuyên bố rằng Iraq là vị trí của khu vườn Eden trong Kinh Thánh. (Tuy nhiên, một số nguồn tin thế tục, cũng mô tả khu vườn như “thần thoại” hoặc “huyền thoại” như thể nó không bao giờ thực sự tồn tại). Nhưng Iraq là nơi đó không?- Không.

Bây giờ, khi chúng tôi phải chỉ ra rằng khu vườn không ở trong những gì được gọi là Iraq ngày hôm nay, một số Cơ-đốc nhân, nhiều người có thể có một số kiến thức về Sáng-thế ký 2:10-14 và sự tham chiếu của nó với sông Tigris và Euphrates phát nguyên từ trong Eden, và ai cũng nhận thức được rằng những con sông ở Eden có dòng chảy cùng tên ở Iraq hôm nay- và họ bị sốc.


Làm thế nào chúng ta biết rằng các con sông được đề cập trong sách Sáng-thế ký không phải là những con sông ở Iraq ngày hôm nay?

Nếu các Cơ-đốc nhân chấp nhận văn kiện ngay thẳng của lịch sử về một trận lũ trên toàn thế giới (Sáng-thế ký 6-8), họ không thể nói rằng các con sông Tigris, Euphrates và khu vườn tọa lạc trong khu vực Lưỡng Hà (Mesopotami) hiện tại của Iraq.

Trận lụt toàn cầu là thảm họa rất nghiêm trọng, đến nỗi thế giới trước khi lũ lụt đã bị tan nát và tái tạo hoàn toàn, với số lượng lớn của sự xói mòn và độ dày của trầm tích to lớn đã lắng xuống. Thế giới trước khi lũ lụt, và do đó khu vườn, không còn tồn tại,-- nó hư mất, như II Phi-e-rơ 3:6 khẳng định. Không có con sông nào có thể tồn tại sau một biến động thảm họa lớn như vậy.

Sau cơn lũ lụt, Sáng-thế ký 10:10 ghi chép rằng gia đình của Noah và con cháu chuyển từ khu vực của Ararat đến đồng bằng của Si-nê-a (khu vực nầy được gọi là Sumeria / Babylonia), trong đó có hai con sông, sông Tigris và Euphrates. Tuy nhiên, những con sông này, không thể giống như những con sông trong Sáng-thế ký 2. Những con sông này mới hơn, có sau đó và đến bây giờ, nước sông chảy trên đỉnh độ dày rất lớn của các lớp đá do cơn lũ lắng xuống.

Rõ ràng, hai con sông mới hơn nầy được đặt tên theo các con sông đã từng chảy trong thời gian trước cơn lũ. Một khuôn mẫu đặt tên như vậy thường xuyên có trong lịch sử. Nó được sử dụng cách đặc biệt bởi các nước thực dân đã mang các tên quen thuộc của họ đến với các thuộc địa mới của họ (ví dụ, những người định cư từ Anh đã đến Úc và Mỹ chỉ đơn giản áp dụng những tên quen thuộc với nhiều địa điểm trong “thế giới mới” của họ).

Hơn nữa, một cuộc kiểm tra chặt chẽ hơn về Sáng-thế ký 2 cho thấy địa hình trong và xung quanh Eden thì khác biệt so với ngày hôm nay. Bốn con sông đã từng phát nguyên từ Eden, tuy nhiên, ngày hôm nay, chỉ có hai con sông lớn, sông Euphrates và Tigris, cắt qua Iraq. Ngoài ra, một trong bốn con sông, Ghi-hôn, được mô tả trong Sáng-thế ký 2:13 “chảy quanh toàn bộ đất của Ethiopia” (K.J.V), nhưng đất nước hiện đại của Ethiopia thì cách xa Iraq hơn 1.000 km (và còn băng qua nước: Biển Đỏ).

Trái ngược với niềm tin phổ biến, khu vườn Eden đã không có ở Iraq. Nó đã bị phá hủy bởi trận lụt toàn cầu, và do đó vị trí thực tế của nó là nằm dưới đống trầm tích không bao giờ có thể biết được. Về vấn đề đó, ​​khu vườn ban đầu có thể là ở phía bên kia của thế giới


M. L.bottom of page