top of page

Sáng Thế Ký—Sự Nổ Tung Thần Thoại Nguyên Thủy

Hung Tran

Mar 17, 2023

Đức Chúa Trời đã cho chúng ta văn kiện của Ngài về sự sáng tạo, sự sa ngã, và lịch sử đầu tiên vì một mục đích... Thần thoại Ba-by-lônĐức...

...Chúa Trời đã cho chúng ta văn kiện của Ngài về sự sáng tạo, sự sa ngã, và lịch sử đầu tiên vì một mục đích. Nhưng nó có phải là -một huyền thoại khéo nói cách khác biệt, một câu chuyện kín đáo với một sự bóp méo thần học, hoặc lịch sử đúng làm hủy diệt tất cả các sự hoán chuyển không? Sự tương phản giữa các huyền thoại vùng Cận Đông cổ đại và Kinh Thánh làm cho chúng ta không có sự nghi ngờ.

Nhiều học giả Cơ-đốc đã cho rằng Sáng-thế ký 1-3 không bao giờ có ngụ ý truyền đạt sự thật lịch sử. Thay vào đó, họ nói rằng nó giống như một trong những dụ ngôn Tân Ước của Đấng Christ. Đức Chúa Trời chỉ đơn thuần chia sẻ một câu chuyện hư cấu để truyền đạt chân lý thuộc linh. Kinh Thánh có cho chúng ta bất kỳ hướng dẫn rõ ràng nào để biết chắc chắn liệu Sáng-thế ký 1-3 là một câu chuyện ngụ ngôn không?

Sau tất cả, là Cơ-đốc nhân, chúng ta tin rằng chỉ có một cách đặc biệt để hiểu Kinh Thánh. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, sự truyền thông liên lạc trọn vẹn và cá nhân của Ngài cho dân của Ngài trong tất cả thời gian (II Ti-mô-thê 3:16). Theo đó, chúng ta có thể không vô tình đọc Thánh Kinh theo cách mà bạn muốn. Hiểu đúng Lời của Ngài là làm vui lòng Ngài (II Ti-mô-thê 2:15), nhưng bóp méo Kinh Thánh xúc phạm đến Ngài và có thể dẫn đến sự diệt vong (II Phi-e-rơ 3:16). Đức Chúa Trời đã đặt một quy định trên việc nắm bắt những gì Ngài thực sự nói.

Điều này đặt ra câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn những gì Kinh Thánh khẳng định về một chủ đề nhất định, hoặc những gì chúng ta gọi là “sự thật tuyên bố”?  Chúng ta cần một cách để xác định, một cách chính xác những gì Kinh Thánh thực sự tuyên bố. Ví dụ, trong dụ ngôn người con hoang đàng, Chúa Giê-xu có ngụ ý là một cậu bé thực tế đã hành động theo cách này trong thời gian và không gian không? Nó không có vẻ như vậy. Thay vào đó, Lu-ca 15:1-3 tuyên bố rằng Chúa Giê-xu, trong thời gian và không gian, nói dụ ngôn, và sự thật của dụ ngôn là Đức Chúa Trời yêu thương những người tội lỗi. Chúng ta phải chính xác với tuyên bố sự thật. Sau tất cả, chúng ta không muốn đặt lời vào miệng của Đức Chúa Trời hoặc lấy đi những gì Ngài muốn nói (xem Phục-truyền 4:2 ).


Tuyên bố lẽ thật tác động Sáng-thế ký 1-3 như thế nào

Có người lý luận rằng các chương này không khẳng định sự kiện lịch sử mà là tương tự như dụ ngôn người con hoang đàng. Chúng chỉ đại diện cho những chân lý thần học nhất định mà không miêu tả một sự kiện thực tế. Nếu đây là trường hợp, thì sau đó những người tin rằng Sáng thế ký miêu tả lịch sử là sai lầm, và chúng ta cần phải thay đổi vị trí của chúng ta. Chúng ta chắc chắn không muốn nói nhiều hơn những gì Chúa chúng ta có ý định nói.


Chỉ có ba tùy chọn


Làm thế nào chúng ta đánh giá lẽ thật tuyên bố tìm thấy trong sách Sáng-thế ký 1-3? Điều này liên quan đến vấn đề làm thế nào sự thật được truyền đạt đến khán giả. Tôi đề nghị một phương pháp tiếp cận gấp ba lần tương tự trong bài tam luận nổi tiếng nhan đề là “Kẻ nói dối, mất trí, hoặc Chúa” của CS Lewis. Sáng-thế ký chỉ là một trong ba khả năng loại trừ lẫn nhau nầy: thần thoại, thông tin sai lệch, hoặc vụ nỗ huyền thoại.

Một lựa chọn là Sáng-thế ký thì tương tự như huyền thoại cổ đại ở vùng Cận Đông, và do đó, nó chỉ đơn thuần trình bày thần học và cũng không yêu cầu có tính lịch sử. Hoặc đó là sự thông tin sai lệch khéo léo, mà thực sự nói về các thời đại cổ xưa và quá trình tiến hóa theo những cách che kín (ví dụ như một ngày là một thời đại hay lý thuyết về khoảng cách). Hoặc nó phục vụ vai trò của vụ nỗ huyền thoại, đối phó với những suy nghĩ sai lạc trong thế giới cổ đại (và hiện đại) bằng cách trình bày cả lịch sử và chân lý thần học.

Điều quan trọng cần lưu ý là cả hai quan điểm vụ nỗ huyền thoại và thông tin sai lệch đều cho rằng Sáng-thế ký 1-3 là lịch sử. Quan điểm thần thoại thì không.


Thông tin sai lệch


Bây Giờ hãy kiểm tra các quan điểm khác nhau trong ánh sáng mặc khải rõ ràng từ Kinh Thánh. Sáng-thế ký 1-3 có thể là thông tin sai lệch không? Có hai lập luận làm suy yếu đề nghị này. 

• Đầu tiên, ngữ pháp của các cụm từ trong Sáng-thế ký 1:1-2 chỉ đơn giản là không thể được sử dụng để duy trì lý thuyết khoảng cách. 

• Thứ hai, các từ ngữ tiếng Hê-bơ-rơ, trong Sáng-thế ký 1:5 đọc một ngày (one day) và không phải ngày đầu tiên (first day). Điều này lập luận rằng Môi-se tin một ngày được đánh dấu bằng một chu kỳ của buổi sáng và buổi tối, trực tiếp mâu thuẫn với quan điểm ngày là một thời đại.


Hai lập luận nầy cho thấy rằng những tuyên bố nầy thực sự khá rõ ràng và không có ý định thông tin sai lệch. Sự sử dụng rộng rãi của một hình thức động từ tiếng Hê-bơ-rơ, đặc biệt tìm thấy thường xuyên trong câu chuyện lịch sử, được gọi là wayyiqtol, làm chứng rằng Sáng-thế ký 1-3 truyền thông một sự miêu tả trực tiếp của các sự kiện theo nghĩa đen chứ không phải là một cái gì đó khó hiểu và có nghĩa bóng. 

Trong thực tế, ngôn ngữ là rất rõ ràng nên hầu hết các học giả đã từ bỏ bất kỳ ý niệm nào về thông tin sai lệch và chuyển sang phương pháp tiếp cận khác để đối phó với Sáng-thế ký 1-3. Bây giờ họ hỏi hoặc Sáng-thế ký ít nhất có một số yếu tố thần thoại, nếu nói nó không hoàn toàn huyền thoại. Không muốn chấp nhận những tuyên bố theo nghĩa đen của Sáng thế ký, hầu hết các sự uyên bác được công bố bấy giờ lại ủng hộ quan điểm của huyền thoại hay là một bài đọc phi lịch sử của câu chuyện Sáng-thế ký (hoặc ít nhất là một vài phần của nó.)


Thần thoại ngoại giáoHuyền thoại


Ý tưởng này về huyền thoại có gia trị không

Một số người đã chỉ ra các sự tương đồng giữa Sáng-thế ký 1-3 và các huyền thoại vùng Cận Đông, chẳng hạn như đề cập đến một con rắn và những cây cối ban cho sự bất tử.

Dựa trên những chồng chéo nầy, các học giả cho rằng Đức Chúa Trời cung cấp văn kiện trong Sáng-thế ký đến khán giả tiếng Hê-bơ-rơ cổ đại của Ngài, được cho là bị thần thoại ngoại giáo ngập tràn. Ngài đã nói với họ theo những cách mà họ có thể hiểu và vì vậy sử dụng huyền thoại như một bục giảng để thể hiện sự vĩ đại của Ngài. Điều này có nghĩa nội dung của Sáng-thế ký 1-3 đề cập, ít nhất là một phần, về thế giới thần thoại mà Đức Chúa Trời dùng để chứng minh ưu thế của Ngài trên khắp trái đất.

Trong khi một số có thể tìm thấy những lập luận thuyết phục, có một số lý do thuyết phục để từ chối chúng. Đối với một số người, trong khi Đức Chúa Trời có thể chứa thông điệp của Ngài bằng cách sử dụng ngôn ngữ và thuật ngữ của thính giả của Ngài, Ngài sẽ thực sự chứa thông điệp của Ngài với những ý tưởng sai lầm của họ và sử dụng chúng để thể hiện sự vĩ đại của Ngài không? Xem xét rằng Đức Chúa Trời thường xuyên lên án sự sùng bái thần tượng và tôn giáo giả mạo trong Cựu Ước (xem Xuất 20:1-5 và Phục 4:16-24 ), nó có vẻ khá phù hợp cho Chúa từ chối những lời dối trá của ngoại giáo nhưng tiếp lấy chúng cùng một lúc.

Hơn nữa, Sáng-thế ký và huyền thoại Cổ Cận Đông có sự khác biệt lớn. Thực tế là Sáng-thế ký không sử dụng ngôn ngữ thi thơ huyền thoại, là điều đặc biệt khá đáng kể. Các huyền thoại được viết bằng một phong cách thi thơ mà thường tận dụng những đường thẳng song song liên tục (văn biền ngẫu) trong suốt toàn bộ câu chuyện. Mặc dù Sáng-thế ký 1 có một số điệp khúc lặp đi lặp lại, thì không có gì giống như các kiểu song song đồng nghĩa tìm thấy trong thần thoại cổ đại Cận Đông hoặc thậm chí trong Thi-thiên 104, một bài thơ trong Kinh Thánh kỷ niệm cuộc sáng tạo. Người Hê-bơ-rơ muốn không có sự nhầm lẫn về mối quan hệ giữa huyền thoại và sự thật, ngay cả trong thi thơ của họ. (Và ngay cả thơ của họ, đôi khi có thể dạy dỗ sự thật lịch sử theo nghĩa đen, như trong Thi-thiên 78 và Thi-thiên 136.)

Thay vì là một huyền thoại, Sáng-thế ký 1-3 được đọc như lịch sử. Các học giả thừa nhận rằng các cuộc đàm phán trong Sáng-thế ký về một chủ đề không giống như phần nhiều huyền thoại cổ đại Cận Đông. Những huyền thoại thường liên quan đến cách các mùa tiết vận hành chứ không phải là cách các tầng trời và trái đất đã được tạo nên, như Sáng-thế ký thảo luận. 


Sự nổ tung huyền thoại.


Đặt tất cả những yếu tố này lại với nhau, chúng ta có thể hiểu rằng khi Môi-se đã nói về một chủ đề hoàn toàn khác biệt trong một cách hoàn toàn khác biệt, ông muốn Y-sơ-ra-ên biết rằng ông đã không ôm lấy những câu chuyện thần thoại mà có thể họ đã nghe ở Ai-cập. Thay vào đó, ông thách thức những ý thức hệ sai lạc xung quanh mình.

Môi-se đã không ôm lấy những câu chuyện thần thoại trong thời đó. Thay vào đó, ông thách thức những ý thức hệ sai lạc xung quanh mình.

Môi-se là một người làm vỡ tung huyền thoại. Ông đề cập đến các yếu tố thần thoại nhất định để lật tẩy chúng. Ông đã làm điều này, không bằng cách trình bày một phản- huyền thoại nhưng bằng cách trình bày những gì thực sự xảy ra. Điều này giải thích lý do tại sao Sáng-thế ký được đọc như lịch sử chứ không phải là bài thơ. Điều này giải thích lý do tại sao Sáng thế ký bao gồm những lời nói bóng gió đến các yếu tố thần thoại sai lạc trong một cách hoàn toàn khác biệt với những huyền thoại của vùng Cận Đông cổ đại. Huyền thoại nổ tung có nghĩa là Đức Chúa Trời đã kết thần học về tính ưu việt của Ngài với thực tế lịch sử của những gì Ngài đã làm trong thời gian và địa điểm, bắt đầu với các biến cố thực tế được mô tả trong sách Sáng-thế 1-3.

Tôi không phải là người đầu tiên nói những điều như vậy.  Trong thực tế, nhiều học giả tự do đi đến kết luận tương tự. Họ đồng ý rằng ảnh hưởng của những huyền thoại khác nhau trên văn bản Sáng-thế ký là không dứt khoát. Họ cũng thấy thế nào Sáng-thế ký phản đối ý thức hệ đa thần của các quốc gia khác. 

Quan trọng hơn, cách giải thích này được Chúa Giê-xu Christ ủng hộ (Ma-thi-o 19:05), Lu-ca ( Lu 3:23-38 ), và Phao-lô ( Cv 17:24-26; Rô-ma 5:12; I Cor 11:8-12; 15:22, 15:45; II Cor 11:03; I Ti-mô-thê 2:13-14 ). Tất cả họ đều xem những sự kiện như lịch sử, và họ xem A-đam như một nhân vật lịch sử. Họ đã biết sự khác biệt giữa sự thật và huyền thoại (xem I Tim 1:4 và 4:7; II Phi-e-rơ 1:16 ). Sự trong sáng của Cựu Ước được chính Tân Ước khẳng định.

Tất cả điều này xác nhận rằng Sáng-thế ký 1-3 làm cho tuyên bố sự thật về lịch sử trở nên thiết thực. Văn kiện Sáng-thế ký kết nối cùng với thực tế về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa với thực tế của thế giới thọ tạo của Ngài, nơi chúng ta đang sống. Đây không phải là câu chuyện cổ tích. Thay vào đó, thực tế được ghi lại trong Sáng-thế ký không chỉ làm nổ tung huyền thoại cổ xưa nhưng các huyền thoại hiện đại nữa. Chúng ta sẽ đối xử với Sáng-thế ký 1-3 như một câu chuyện khéo léo được nghĩ ra hoặc hết lòng chấp nhận nó như là chân lý vô ngộ của Đức Chúa Trời?


Abner Choubottom of page