top of page

Ai Mạnh Hơn?

Hung Tran

Jan 6, 2024

Gió và mặt trời tranh cải xem ai mạnh hơn. Ngày nọ, có một người đi đường mặc chiếc áo khoác. Mặt trời nói với gió...

Gió...

...và mặt trời tranh cải xem ai mạnh hơn. Ngày nọ, có một người đi đường mặc chiếc áo khoác. Mặt trời nói với gió: ai làm cho người đó cởi áo ra nhanh hơn thì thắng. Gió đồng ý, hơn nữa còn giành đi trước. Gió thổi và thổi, càng lúc càng mạnh. Người đi đường càng lúc càng giữ chặt chiếc áo không cho bay. Cuối cùng mệt quá, gió chịu thua. Đến phiên mình, mặt trời chỉ dịu dàng dọi xuống những tia nắng ấm. Người đi đường lập tức cởi áo khoác ra.

Aesop, tác giả của ngụ ngôn này kết luận: bằng sự tử tế dịu dàng, bạn sẽ làm được nhiều việc hơn là bằng võ lực. Nhiều thí dụ chứng minh Aesop nói đúng. Nhà hiền triết Gandhi đã dành độc lập cho Ấn-độ bằng phương pháp bất bạo động. Có một môn võ thuật gọi là nhu đạo, lấy yếu thắng mạnh. Nước thật mềm mại, nhưng “nước chảy đá mòn.” Sức mạnh của tình yêu tiềm tàng, nhưng vô địch.

Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta thấy Chúa đối xử với chúng ta, những người tội lỗi, bằng lòng thương xót và sự kiên nhẫn đầy tình thương. Đã bao nhiêu lần, chúng ta khóc lóc ăn năn và quyết tâm chừa cải. Cũng bấy nhiêu lần, chúng ta lại tiếp tục con đường cũ, làm điều tội lỗi mất lòng Chúa. Mỗi lần như vậy, Chúa đều tha thứ. Chúa vẫn nhẹ nhàng an ủi, dạy dỗ và tạo cơ hội cho chúng ta trở lại đường ngay. Thánh vịnh hôm nay thật tuyệt vời khi diễn tả lòng nhân từ của Chúa:

“8. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. 9. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên.”

“17. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, Hay làm ơn trong mọi công việc Ngài.... 14. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã, Và sửa ngay lại mọi người cong khom.” Thi-thiên 145

Có ai cao cả và đầy quyền năng như Thiên Chúa?

Nhưng Ngài lại đối xử nhân từ với những kẻ biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối ngu muội của mình. Qua bài Phúc-âm hôm nay, Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta tiếp nhận cách sống của Ngài: “29. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Ma-thi-ơ 11:29-30

Bạo lực chỉ phá hủy. Tình yêu mới xây dựng. Sống theo tình yêu sẽ gặp nhiều đau khổ. Nhưng hãy tin tưởng, vì Chúa luôn nâng đỡ và thêm sức cho những ai sống theo Lời Ngài.

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Ma-thi-ơ 11:28

bottom of page