top of page

Tại sao tôi nên tin Kinh Thánh?

Hung Tran

Feb 9, 2024

Kinh Thánh đưa ra lời khẳng định về sự sáng tạo của vũ trụ, bản tánh tự nhiên của Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên vũ trụ, trị vì trên toàn thể vũ trụ, và số phận của nhân loại...Kinh...

...Thánh đưa ra lời khẳng định về sự sáng tạo của vũ trụ, bản tánh tự nhiên của Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên vũ trụ, trị vì trên toàn thể vũ trụ, và số phận của nhân loại. Nếu những lời khẳng định này là đúng, thì Kinh Thánh là cuốn sách quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

Nếu Kinh Thánh là chân lý, thì Kinh Thánh nắm giữ những đáp án cho các câu hỏi lớn nhất của cuộc đời: “Tôi đến từ đâu?” “Tại sao tôi ở đây?”“Điều gì xảy ra với tôi khi tôi chết?”

• “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,” (Hê-bơ-rơ 9:27).

Thông điệp quan trọng của Kinh Thánh là đòi hỏi phải có sự cân nhắc tính công bằng, và tính trung thực của chính thông điệp đó, là khả năng quan sát, khả năng kiểm chứng và khả năng chịu được sự giám sát.


Các tác giả của Kinh Thánh cho rằng Kinh Thánh là chính Lời của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô viết rằng “tất cả Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn” (2 Ti-mô-thê 3:16). Điều đó nói lên rằng, tất cả các từ ngữ được ghi lại trong văn bản gốc của Kinh Thánh có nguồn gốc từ miệng Đức Chúa Trời trước khi các tác giả đặt ngòi bút và tâm trí vào viết Kinh Thánh.

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết rằng “vì chẳng hề có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích bởi sự thông hiểu của các tiên tri, hay sự hiểu biết của con người, nhưng những lời tiên tri này đã được Chúa Thánh Linh cảm thúc và họ nói ra lời của Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 1:21).

Cụm từ “cảm thúc” là dấu hiệu của một chiếc thuyền được đẩy bởi luồng gió. Điều đó chính là việc viết Kinh Thánh được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Kinh Thánh không bắt nguồn từ con người và là một sản phẩm của Đức Chúa Trời và chứa đựng thẩm quyền của Đức Chúa Trời.


Tại thời điểm này, điều quan trọng là đừng để lý luận loanh quanh trở thành lý lẻ biện hộ cho sự tin tưởng vào Kinh Thánh. Chúng ta không thể nói với ai đó rằng nên tin vào Kinh Thánh đơn giản chỉ vì Kinh Thánh nói người đó nên tin.

Tuy nhiên, nếu những sự thật nào đã được tìm thấy mà Kinh Thánh đã tuyên bố thì có thể kiểm tra tính xác thực hoặc đi chứng minh điều đó là đúng ở bất kỳ thời điểm nào của quá trình khám phá xuyên suốt dòng lịch sử và theo khoa học, thì những gì được tuyên bố trong Kinh Thánh nói lên độ tin cậy của Kinh Thánh càng thuyết phục hơn.

Sự sắp xếp trước sau của việc tìm kiếm bên ngoài và bằng chứng đã chép trong Kinh Thánh là hoạt động song phương.


Bằng chứng nội tại về tính xác thực của Kinh Thánh cung cấp nhiều lập luận hấp dẫn cho việc tại sao con người nên tin vào Kinh Thánh. Thứ nhất, thông điệp duy nhất của Kinh Thánh đặt Kinh Thánh ra khỏi các bản văn của tôn giáo khác. Ví dụ, Kinh Thánh dạy rằng nhân loại vốn đã xấu xa và xứng đáng với cái chết vĩnh cửu

• “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.” (Thi-thiên 51:4)

“10 nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc. 11 Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu.12 Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét; 13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. 14 Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. 15 Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. 16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành tôi. 17 Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, 18 hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy; 19 khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm,” (Rô-ma 3:10-19)

• “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 2 đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. 3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.” (Ê-phê-sô 2:1-3).

Nếu con người chịu trách nhiệm về những gì đã được chép trong Kinh Thánh, thì quan điểm của nhân loại sẽ không quá tối tăm — chúng ta có xu hướng làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp. Kinh Thánh cũng dạy rằng con người bất lực để khắc phục bản tánh xấu xa của họ: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (Ê-sai 64:6). Vậy thì điều này đi ngược lại niềm tự hào của nhân loại.


Sự đồng nhất của thông điệp Kinh Thánh là lý lẽ thêm nữa cho câu hỏi tại sao người ta nên tin vào Kinh Thánh. Kinh Thánh được viết trong khoảng thời gian khoảng 1.550 năm, với ít nhất 40 tác giả mà hầu hết trong số họ không biết về nhau và đến từ các hoàn cảnh sống khác nhau (vua, ngư dân, người thu thuế, người chăn cừu, vv).

Kinh Thánh được viết trong nhiều điều kiện sống khác nhau (sa mạc, nhà tù, tòa án, hoàng gia, vv). Ba ngôn ngữ khác nhau đã được sử dụng để viết Kinh Thánh (tiếng Hê-bơ-rơ, tiến A-ram và tiếng Hy-lạp), và mặc dầu bao gồm các vấn đề gây tranh cãi, nhưng Kinh Thánh mang một thông điệp hoà thuận. Hoàn cảnh xung quanh việc viết Kinh Thánh lúc đó coi như có khả năng sai trật, nhưng thông điệp từ Sáng-thế ký đến Khải-huyền thì nhất quán đến một cách kỳ lạ.


Kinh Thánh có tính chuẩn xác, nên đây cũng là một lý do nữa để người ta tin Kinh Thánh. Kinh Thánh không thể nào nhầm lẫn với sách giáo khoa – khoa học, nhưng điều đó không có nghĩa là Kinh Thánh không nói đến những vấn đề về khoa học trong tự nhiên. Chu kỳ tuần hoàn của nước đã được Kinh Thánh miêu tả hàng thế kỷ trước khi khoa học khám phá ra điều này:

• “Người chúc về Giô-sép rằng: Xứ người được Đức Giê-hô-va ban phước; Từ trời Ngài giáng xuống cho người ân tứ rất báu, là sương-móc, Những suối của vực thẳm có nước sâu;” (Phục-truyền Luật-lệ ký 33:13)

• “Ngài ém nước trong các áng mây Ngài, Mà áng mây không bứt ra vì nước ấy.”

“Vì Ngài thâu hấp các giọt nước: Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa, 28 Đám mây đổ mưa ấy ra, Nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người.”

“Ai nhờ sự khôn ngoan mà đếm được các mây? Khi bụi đất chảy như loài kim tan ra,”

(Gióp 26:8; 36:27-28; 38:37)

• “Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, Hoặc trên trời, dưới đất, Trong biển, hay là trong các vực sâu.” (Thi-thiên 135:7)

• “Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn,” (Ê-sai 55:10).

Trong một số trường hợp, giữa Kinh Thánh và khoa học dường như có sự mâu thuẫn lẫn nhau. Tuy nhiên, khi khoa học đã tiến bộ, các lý thuyết khoa học đã chứng minh là sai và Kinh Thánh đã chứng minh là đúng.

Đơn cử như, việc để máu chảy (mất máu) được coi là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho bệnh nhân của giới Y học thời đó. Nhiều người đã chết vì mất máu quá nhiều. Bây giờ các chuyên gia Y học biết rằng để máu chảy là một cách chữa bệnh cho tất cả các bệnh là phản tác dụng. Kinh Thánh luôn dạy rằng “chính sự sống của một sinh vật ở trong máu” (Lê-vi ký 17:11).


Các chân lý mà Kinh Thánh đã tuyên bố có liên quan đến lịch sử thế giới cũng đã được chứng minh. Những người hoài nghi đã từng chỉ trích Kinh Thánh về sự đề cập đến dân Hê-tít, ví dụ:

• “Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, 19 là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít 20 Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im,”

(Sáng-thế ký 15:18-20; 23:3)

• “Vì Chúa đã khiến trại quân Sy-ri nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh lớn; nên nỗi dân Sy-ri nói với nhau rằng: Kìa, vua Y-sơ-ra-ên đã mướn vua dân Hê-tít và vua Ê-díp-tô đặng hãm đánh chúng ta.” (2 các Vua 7:6).

Sự thiếu bằng chứng khảo cổ về sự tồn tại của một nền văn hóa Hê-tít, đã được trích dẫn như một sự bác bỏ để chống lại Kinh Thánh. Tuy nhiên, vào năm 1876, các nhà khảo cổ học đã phát hiện bằng chứng về quốc gia Hê-tít, và gần đầu thế kỷ 20 cho thấy quốc gia Hê-tít rất rộng lớn và có tầm ảnh hưởng phổ quát trong thế giới cổ đại.


Bằng chứng quan trọng và đáng tin cậy của Kinh Thánh là độ chính xác của khoa học và lịch sử, nhưng Kinh Thánh cũng chứa đựng những lời tiên tri được ứng nghiệm. Một số nhà viết Kinh thánh đã tuyên bố trước về các sự kiện trong tương lai. Nếu bất kỳ một trong những sự kiện được dự đoán đã xảy ra, điều này thật đáng kinh ngạc.

Kinh Thánh chứa đựng rất nhiều điều và vô số lời tiên tri. Một vài lời tiên tri đã được hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn (Áp-ra-ham và Sa-ra có một đứa con trai (Sáng-thế ký 17:15-21; 21:1-7), Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu ba lần (Ma-thi-ơ 26:30-35, 69-75), Phao-lô là một nhân chứng cho Chúa Giê-xu ở Rô-ma, Công-vụ 23:11; 28:14-16vv). Các lời tiên tri khác đã được hoàn thành hàng trăm năm sau đó.

Con số 300 lời tiên tri về Đấng Mê-si-a đã được Đức Chúa Giê-xu hoàn thành, nói cách hợp lý là không thể hoàn thành bởi một con người trừ khi có một số quyền lực lớn hơn có liên quan. Những lời tiên tri cụ thể như nơi sinh của Chúa Giê-xu “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” (Mi-chê 5:1) ứng nghiệm “Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. 2 Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. 3 Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. 4 Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 5 để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai. 6 Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. 7 Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. 8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:1-11), các hoạt động của Ngài: “Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. 6 Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc.” (Ê-sai 35:5-6) ứng nghiệm (Ma-thi-ơ 8-9), cách chịu chết (Thi-thiên 22) ứng nghiệm (Ma-thi-ơ 27), và sự phục sinh (Thi-thiên 16:10) ứng nghiệm (Ma-thi-ơ 28:1-10) bày tỏ tính chân xác (phi thường) của Kinh Thánh.


Khi Kinh Thánh được đưa vào thử nghiệm, Kinh Thánh được chứng minh là chân lý trong mọi lĩnh vực. Chính chân lý này cũng được áp dụng cho tình trạng thuộc linh. Điều đó có nghĩa là khi Kinh Thánh ký thuật rằng quốc gia Hê-tít tồn tại, thì chúng ta có thể tin rằng có những người Hê-tít, và khi Kinh Thánh dạy rằng “tất cả đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23) và “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23), thì chúng ta cũng cần phải tin điều đó. Và, khi Kinh Thánh nói với chúng ta rằng “Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta qua điều này: Trong khi chúng ta vẫn là tội nhân, Đấng Cứu Thế đã chết cho chúng ta” (Rô-ma 5:8) và rằng “ai tin vào [Đức Chúa Giê-xu] sẽ không hư mất nhưng có sự sống đời đời.” (Giăng 3:16), vậy thì chúng ta có thể và cũng nên tin điều đó.bottom of page