top of page

Những loài sên biển đẹp ngỡ ngàng...

Hung Tran

Dec 5, 2023

Những loài sên biển đẹp ngỡ ngàng...
Chúng tạo nên một thế giới đầy màu sắc trong lòng đại dương...“Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 22 Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển;” Sáng-thế ký 1:21-22Những loài sên biển đẹp ngỡ ngàng...

Chúng tạo nên một thế giới đầy màu sắc trong lòng đại dương.


Con cừu lá (thuộc họ sên biển) siêu dễ thương này có tên khoa học là Costasiella Kuroshimae. Chúng ăn tảo biển và có thể quang hợp, cơ thể phát sáng màu xanh lá cây khi ở dưới nước.
Glaucus Atlanticus được gọi với cái tên rất mỹ miều "Thiên thần màu xanh".
Loài sên có tên Janolus Fuscus trông như những cánh hoa dưới nước.
"Em" Dirona Albolineata nổi bật với màu hồng cam nhạt.
Loài sên biển Cadlinella ornatissima.

Sên lá Elysia Chlorotica.
Sên thỏ Acanthodoris pilosa.
Janolus Barbarensis.
Chromodoris Alius
Flabellina Iodinea
Elysia Crispata.
Acanthodoris Lutea.

Sưu Tầm 12/23bottom of page