top of page

CÂY CỐI

Hung Tran

Jun 14, 2023

Đức Chúa Trời thực hiện một phép lạ lớn lao khi Ngài khiến cành cây mọc thẳng ra từ thân cây với khoảng cách 40, 50 hay 60 bộ Anh... 1. Cành cây:

Đức Chúa Trời thực hiện một phép lạ lớn lao khi Ngài khiến cành cây mọc thẳng ra từ thân cây với khoảng cách 40, 50 hay 60 bộ Anh. Không người nào đã khám phá cách áp dụng nguyên tắc nầy khi kiến thiết nhà cửa hay cầu cống. Đức Chúa Trời, Đấng có thể làm điều nầy, là có thể làm phép lạ trong đời sống các bạn nữa.


2. Cây Dẽ bộp:

Cây dẽ bộp là biểu hiệu sự buồn rầu trong sự chết. Đê-bô-ra là nhũ mẫu đầu tiên được đề cập trong Kinh thánh, bà đã chết và được chôn dưới cây dẽ-bộp- như được chép trong Sáng-thế-ký 35:8. Sau-lơ và các con ông đã đuợc hỏa thiêu và tro của họ đã được chôn dưới cây dẻ bộp ở Gia-be. Điều nầy được tìm thấy trong I Sử-ký 10:12. Áp-sa-lôm đang khi chiến đấu với người cha đáng kính của mình, vua Đa-vít, đầu tóc ông đã bị vướng trong cành cây dẻ bộp. Con la mà ông đang cỡi đã chạy bỏ ông, rồi Giô-áp và các cận vệ đã giết Áp-sa-lôm khi ông bị treo trên cây dẽ bộp ấy (II Sa-mu-ên 18:9). Trong Ê-sai 1:30, Y-sơ-ra-ên sa bại đuợc ví sánh với cây dẻ bộp có lá héo và lá rụng. Một bức tranh về sự chết của mùa đông đang lột bỏ vẻ đẹp của cây “Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá, như vườn không nước.”


3. Cây lật:

Cây lật tiêu biểu sự thịnh vượng nhân tạo. Hãy cẩn thận đọc Ê-sai 44:14-15, lập tức sẽ bày tỏ sự kiện rằng cây nầy được được dùng cho sự an ủi của con người và cung cấp anh ta một trung gian cho sự thờ hình tượng. Cây lật sống lâu hơn cây dẽ bộp, cây dẽ bộp sống lâu hơn cây liễu, nhưng tất cả chúng đều chết.  Nên nó ở chung với sự chuẩn bị tinh tế nhất của con người. “Lại đi đốn cây bách; lấy cây lật, cây dẻ, mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng; trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên. Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm, lấy về mà sưởi. Cũng dùng để đun lửa hấp bánh; lại cũng lấy mà làm một vì thần, rồi thờ lạy nó, làm nó nên một tượng chạm mà quỳ lạy trước mặt nó.”


4. Cây liễu:

Cây liễu biểu hiệu sự buồn rầu khi chia ly. Trong Thi-thiên 137:2 cho thấy cây liễu mọc bên các dòng chảy tại Ba-by-lôn, nơi mà Y-sơ-ra-ên là một quốc gia đã bị lưu đày. Trong cảnh lưu đày, dân chúng được người ta kêu mời hát. Tấm lòng họ quá mức tan vỡ vì cớ tình trạng của họ đến nỗi họ treo đờn cầm trên cây dương liễu của  nhánh cây bên dòng sông. Lòng họ ủ rũ như các nhánh cây rũ xuống. Họ cũng đang tìm kiếm nước sự sống mà chỉ tuôn chảy trong các dòng chảy trong xứ sở họ, là nơi họ đã cách biệt.


5. Cây Kè: (chà là)

Cây kè là một tiêu biểu đẹp đẽ của một Cơ-đốc nhân thịnh vượng giữa nghịch cảnh. Trong Thi-thiên 92:12 chúng ta được bảo rằng “Người công bình sẽ mọc lên như cây kè.” Cây kè là một loại cây cô đơn, mọc lên trong sa mạc, giữa vùng cát nóng, dưới sức nóng của ánh mặt trời. Không có nhiều bộ hành đi qua con đường đó. Không thấy có nhiều cây khác. Không thấy có nước. Dầu vậy, cây cắm rễ xuống thật sâu, đến tận các con sông không thấy được ở dưới, và hút nước lên thân cây thẳng và cao của nó, để chống lại bão tố, chinh phục cát nóng và ra trái. Mỗi Cơ-đốc nhân nên như vậy. Chúng ta cần thịnh vượng giữa nghịch cảnh. Có phải tư gia bạn không mấy tốt đẹp? Hãy thịnh vượng ở đó. Có phải Hội thánh không là điều phải có? Hãy thịnh vượng ở đó. Có phải công việc bạn ngăn trở bạn phụng sự Chúa?  Hãy thịnh vượng trong công việc của bạn. Hãy nhớ bài học nầy từ cây kè.


6. Cây bá hương (hương nam)

Trong cây bá hương, Cơ-đốc nhân được giới thiệu là đang thịnh vượng và lớn lên trong sự tương giao với nguời khác. Lần nữa chúng ta đọc Thi-thiên 92:12 và cũng đọc 2 Sa 5:11 và Thi-thiên 104:16. “Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, Lớn lên như cây hương nam trên Li-ban.- Hi-ram, vua thành Ty-rơ, sai sứ đến Đa-vít, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đá đặng xây cất một cái đền cho Đa-vít.-- Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ nhựa, Tức là cây hương nam tại Li-ban mà Ngài đã trồng.”

Các cây bá hương lớn lên trên các đồi núi. Chúng mọc gần bên nhau. Chúng che chở nhau trong gió bão. Chúng thành nơi trú ẩn an toàn cho dã thú và chim chóc. Chúng mọc chung với nhau và phục sự lẫn nhau. Do đó là Cơ-đốc nhân, không nên sống như không có Cơ-đốc nhân khác, nhưng anh ta phải sống trong sự tương giao với mọi tín đồ.


7. Cây sim.

Chúng ta học vài học về phước hạnh của Đức Chúa Trời lưu phát từ nơi khô cằn khi chúng ta suy gẫm cây sim. Nếu chúng ta mở Ê-sai 55:13, chúng ta sẽ ghi nhận trong Thiên hi niên khi Đấng Christ trị vì trên trái đất, gai gốc sẽ được cây sim thay thế, còn niềm vui và hoan hỉ  sẽ thay cho phiền muộn và ưu sầu. Phước hạnh Đức Chúa Trời sẽ theo sau sự xao lãng và đổ nát của tội lỗi trên trái đất nầy. Chúa cũng gìn giữ lời quý báu của Ngài cách chắc chắn trước mặt chúng ta. “Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt.”


8. Cây vả:

Cây vả tượng trưng dân Do-thái trong quốc gia Y-sơ-ra-ên, trong các phương diện chính trị của họ. Đó là quốc gia Y-sơ-ra-ên, sống, đã chết rồi sau đó sống lại. Nó đuợc giới thiệu như vậy trong Ma-thi-ơ 21:19; 24:32, Lu-ca 13:7. Đấng Christ đã rủa sả cây vả và nó khô héo. Điều nầy là một sự cảnh cáo trước cho Y-sơ-ra-ên rằng sự rủa sã của Đức Chúa Trời có thể giáng xuống trên họ.


9. Cây Ô-liu:

Cây ô-liu cũng là một bức tranh của Y-sơ-ra-ên nhưng nó là Y-sơ-ra-ên tôn giáo. Đó là Y-sơ-ra-ên trong các mối liên hệ của nó với Đức Chúa Trời. Đó là quốc gia Y-sơ-ra-ên đã được trồng để ra trái cho Đức Chúa Trời, nhưng thất bại. Xem Rô-ma 11:17 và Ha-ba-cúc 3;17. Bạn sẽ ghi nhận rằng Đấng Christ không bao giờ rủa sã cây ô-liu. Y-sơ-ra-ên vẫn là nhà kho lẽ thật của Đức Chúa Trời.


10. Thêm bài học về cây kè (chà là):

Các cây kè là cây diệu kỳ, chúng được gọi là “vua của vương quốc thực vật”. Chúng cao lớn, đẹp đẽ và sai trái. Chúng có gốc cao, thẳng, mọc thẳng lên, không rả nhánh, từ dưới nước sâu, mọc thẳng lên ánh mặt trời.

    Đây là bức tranh của Cơ-đốc nhân. Đọc lại Thi-thiên 92:12, “Người công bình sẽ mọc lên như cây kè.” Thạnh mậu như cây kè nghĩa là gì? Có 1100 loại kè, đến nỗi bạn có thể thịnh vượng theo cách của bạn. Đức Chúa Trời  không có phản đối. Bạn thịnh vượng theo lối của bạn, mỗi Cơ-đốc nhân khác sẽ thịnh vượng, và mỗi cuộc đời khác biệt với cuộc đời người khác.

   Tuy nhiên, mỗi sự khác nhau đều có cùng đặc tính tổng quát, chúng đều cắm rễ xuống đất, dưới cát nóng và tìm nước ngọt đang tuôn chảy. Nó hút nước lên thân cây, rồi lớn lên giữa ánh mặt tròi, nơi đó nó chịu đựng gió dữ và giá rét, sức nóng của mặt trời, đều đem lại sức khoẻ, sức mạnh, sự sống và dũng lực, nơi không có loại thảo mộc nào sống và thịnh vượng nỗi.

   Điều đó phải là sự thật với bạn. Bạn có thể sống trong tư gia hay gần láng giềng, thành phố, nơi mà nói theo cách thuộc linh, mọi sự dương như khô hạn kinh khủng. bạn có thể ở trong Hội thánh, một nhóm Cơ-đốc nhân, nơi mọi sự hầu như khô hạn như xương khô, như tổ chim cuối năm, không có nước cho bạn nếu bạn tìm kiếm nó. Đừng cố sức tìm kiếm dưới lớp cát, hãy kiếm nước sự sống trong Christ Jêsus. Hãy ở riêng với Cứu chúa của bạn, tiếp lấy lời quý báu của Ngài, quỳ xuống và xin Đức Thánh Linh làm cho hồn bạn ngay thẳng và ra trái. Hãy học tập biết Ngài, thậm chí dù mọi sự hầu như ít chú ý Ngài, rồi kết quả sẽ là, bạn sẽ cắm rễ trong đất và mọc lên, bạn cũng sẽ thắng trên mọi điều kiện quanh bạn,- cát nóng, sự đói kém và khô hạn ở quanh bạn. Khi ấy bạn sẽ vui huởng sự tương giao của Đức Chúa Trời trong sự rạng rỡ của hiện diện Ngài.


11. Cây kè hữu dụng:

Cây kè hữu dụng biết bao! Có 360 loại công dụng khác nhau. Chắc chắn Cơ-đốc nhân có hữu dụng mỗi ngày trong cả năm. Kết quả đối với thánh đồ, kết quả với tội nhân, kết quả cho Đức Chúa Trời và cho con người. Chắc chắn chúng ta giống như vậy. Không ai thật hữu dụng trong phụng sự mình như Cơ-đốc nhân, không ai không có các phước hạnh khác nhau trong đời sống mình như người tín đồ trong Jêsus- Christ. Người đó đã được Ngài cứu, đã được ban cho nguồn nước như các sông nước sự sống. Ai sẽ hữu dụng hơn các tín đồ trong Chúa Jêsus phước hạnh của chúng ta?

  Với cây kè cũng như vậy, chúng ta thấy nó cung cấp trái cho bộ hành mỏi mệt, cho những kẻ đói, cung ứng đúng giờ cho thế giới, với cơm dừa và bột kè. Rồi từ thân kè, chúng ta có thể làm ra vật dụng, là làm ra  nón, quạt đẹp, để làm dịu mát không khí nóng bức. Biết bao công dụng từ cây kè nầy. Bạn có thể dùng phần bên trong và phần bên ngoài.


   Có nước từ trái kè, già trẻ đều thích thú. Thợ mộc dùng thân kè, đầu bếp thích cơm của trái kè. Nó đáp ứng nhu cầu nhiều giới. Xà phòng được tạo ra từ nó, và nhiều thứ khác. Có 1100 loại kè và 360 công dụng. Nó chỉ ban cho bạn một lần sao? Không, nó bền bĩ, luôn luôn ban phát. Khi nào nó ngừng uống nước từ các nguồn mạch ẩn giấu, nó mới ngừng kết quả. Nếu nó đình chỉ tiếp xúc con sông ẩn giấu, khi ấy con người sẽ đốn nó xuống như cây chết vô giá trị.

   Với Cơ-đốc nhân cũng vậy. Chúng ta phải luôn luôn uống vào nếu chúng ta phải ban phát ra. Tôi nhận thấy điều đó là sự thật mỗi ngày, rằng một người càng ban phát ra, người đó phải được tiếp nhận vào. Có nhu cầu là tìm điều gì đó trong lời Chúa cho hồn người, và để ban phát ra./.


Walter L. Wilson

Châu Quân sưu tầm và dịch thuật 14-7-2014bottom of page