top of page

Sáng-Thế Ký là câu chuyện có thật hay không?

Hung Tran

Jun 5, 2023

“Hơn 20 năm về trước, một cuốn sách nhỏ in tại Hong Kong nhan đề, “Sáng-thế ký và chữ viết Trung Hoa” đã lọt vào tay tôi. Tôi nhận thấy nội dung nó quá thích thú. Các chữ viết Trung Hoa được giải phẩu và bày tỏ cách kinh ngạc các câu chuyện trong các chương đầu tiên của Sáng-thế ký”...Hơn...

 ...20 năm về trước, một cuốn sách nhỏ in tại Hong Kong nhan đề, “Sáng-thế ký và chữ viết Trung Hoa” đã lọt vào tay tôi. Tôi nhận thấy nội dung nó quá thích thú. Các chữ viết Trung Hoa được giải phẩu và bày tỏ cách kinh ngạc các câu chuyện trong các chương đầu tiên của Sáng-thế ký.

Do sự nghiên cứu riêng tư của tôi vào lịch sử ngôn ngữ viết của Trung Hoa qua nhiều luận án bằng Anh văn mà tôi tìm thấy ở thư viện Hoa Nhật Yenching Harvard, tôi nhận thấy thời gian tạo ra chữ chữ viết Trung Hoa hồi nguyên thủy là khoảng năm 2500 T.C.N. Niên hiệu nầy có tính khiêu khích, vì nó hoàn toàn trùng hợp cách chặt chẽ với thời gian (năm 2218 T.C.N) có sự phân tán vĩ đại của các chủng tôc từ tháp Babel, như được tính toán từ các bảng gia phả trong sự nghiên cứu niên đại học mới đây.

Đoạn văn trên đây trích từ lời tựa của quyển sách “The discovery of Genesis” của bác sĩ Ethel R. Nelson và mục sư C.H.Kang, trên mạng.

Sau khi phân tán từ tháp Babel, và về định cư tại Hoa lục, những nhà thông thái Trung hoa đã chế tạo chữ Hán. Họ đã nhớ lại câu chuyện trong 11 chương đầu của Sáng-thế ký và đã đưa ý nghĩa câu chuyện ấy vào nhiều chữ viết của Trung quốc. Có thể nói là Đức Chúa Trời gián tiếp dùng họ ghi lại Phúc-âm của Sáng-thế ký 11 chương đầu cách lạ lùng như sau:

1. Tạo: To create

• Sáng-thế ký 2:7, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”Chữ “tạo” được đặt ra do sự phối hợp các chữ sau đây:

a. Thổ: dust; đất cát, bùn, vì con người được Chúa nắn nên từ bụi đất.

b. Khẩu: miệng. Miệng Chúa hà sinh khí vào tượng đất sét.

c. Dấu phẩy bên trái ngụ ý sự chuyển động hay sự sống.

d. Chữ cuối cùng ngụ ý bước đi. Sau khi được Chúa tạo nên, A-đam không phải là em bé, vì em bé không thể bước đi. A-đam là người lớn, có thể bước đi ngay.

2. Khu Vườn: Garden• Sáng-thế ký 2:8-9, “Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.”
Trong chữ “viên” (vườn)  nầy có chữ “thổ” ở trên và chữ “khẩu” ở giữa, mà theo ý nghĩa của chữ “tạo” thì hai chữ nầy ngụ ý con người. Dưới chữ “khẩu” có một chữ ngụ ý là hai người. Hai ông bà A-đam được ở trong hàng rào bao quanh, là trong khu vườn vậy.

3. Hoàn thành, hoàn tất (làm xong): to complete, to finish

• Sáng-thế ký 2:2, “Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.”
Chữ “hoàn tất” - làm xong” gồm có chữ “nguyên” – đầu tiên, ở dưới mái nhà. Khi người nào hoàn tất một công việc gì thì anh ta về nhà ngồi nghỉ. Chữ “nguyên” gồm  chữ “nhị” và chữ người hợp lại. Đức Chúa Trời hoàn tất việc tái tạo trời đất và Ngài yên nghỉ.

4. Cấm: forbidden, to warn

• Sáng-thế ký 2:16-17, “Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;  nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.”
Chữ "cấm" trong Hán tự gồm hai chữ hợp lại:

a. Hai cây: tượng trưng cây sự sống và cây tri thức thiện ác, mọc giữa vườn.

b. Chữ nằm dưới chữ hai cây là chữ “Thần: God”: Đức Chúa Trời, trong dạng viết tắt. Đức Chúa Trời đứng trước hai cây để ra cấm lịnh, không được phép ăn cây tri thức thiện ác.

5. Kẻ cám dỗ: The tempter

• Sáng-thế ký 3:1-6, 13b, “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.-- Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.”
Chữ “kẻ cám dỗ” gồm có chữ “quỷ” núp dưới hai cây, hay hắn đang đứng bên hai cây để cám dỗ bà Ê-va. Có mái nhà che ở trên ngụ ý hành động cám dỗ của quỉ luôn luôn ở trong tình trạng ám muối, lén lút, không dám làm công khai. Satan luôn luôn ẩn nấp sau cái gì đó để cám dỗ chúng ta về hai cây ấy—là chọn bên cây nào.

6. Khao khát: ham muốn, thèm muốn: to desire, to covet

• Sáng-thế ký 3:6, “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.”


Chữ “thèm muốn” gồm có chữ “nữ” ở dưới, ngụ ý bà Ê-va; và hai cây sự sống và tri thức thiện ác ở trên. Người nữ bị cám dỗ thèm khát trái cây tri thức thiện ác. Hành động thèm trái cấm của bà Ê-va được các học giả Trung Hoa cổ viết ra chữ “ham muốn” (to covet) là như vậy

7. Con Quỷ: The devil, demon• Ma-thi-ơ 4;1, “Bấy giờ Thánh Linh đưa Chúa Jêsus đến đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ.”

Chữ “quỷ” gồm có chữ “điền” (đất ruộng) ở trên và có dấu phẩy ngụ ý sống động.

Chữ có hai nét như hai bàn chân con người ngụ ý một nhân vật, và con số 4 nhỏ trên bàn chân phải ngụ ý sự bí mật. Quỷ là nhân vật sống động ẩn núp cách bí mật trong đồng ruộng, vì con rắn là loài động vật đồng ruộng; hay núp trong vườn Ê-đen, để cám dỗ bà Ê-va.

8. Thuyền: the large boatChữ “thuyền” trong Hoa văn gồm có ba chữ cấu thành.: (1) chữ bên trái là “chu”: (thuyền); (2) chữ bên phải ở trên là “bát”-tám.; (3) chữ bên phải ở dưới là “khẩu”—cái miệng, nhân khẩu, người. Chiếc thuyền chở 8 người là tàu Nô-ê trong Sáng-thế ký, sách đầu tiên của Kinh thánh. Vì Sáng-thế ký có chép câu chuyện về cơn nước lụt vĩ đại xóa sạch nhân loại gian ác vào thời đại đó, chỉ còn 8 người và nhiều loài động vật sống sót trên chiếc tàu to lớn hình khối chữ nhật. Tàu nầy do Chúa thiết kế mẫu mã và do gia đình Noah xây dựng trước nước lụt xảy ra để kịp thời cứu thoát gia đình tám người của mình.

Bạn ơi, khi nào bạn đọc chữ “thuyền” trong Hoa ngữ, bạn hãy xác định rằng chữ đó ám chỉ chiếc tàu vuông trong Sáng-thế ký. Câu chuyện của Sáng-thế ký là sự thật, không phải là chuyện thần thoại như nhiều người chế nhạo đâu.


Kết luận:

Tóm lại, trải các đời Sa-tan luôn luôn có các đầy tớ đắc lực của nó là các nhà thần đạo giả hiệu, các học giả lừng danh theo Tân phái, chống đối, tấn công, chế nhạo cách cay độc và nhiệt thành đối với sách Sáng-thế ký. Cảm tạ Chúa vì Ngài có các tôi trung tìm tòi, học hỏi qua ngôn ngữ học của Kinh Thánh dựa trên chữ tượng hình cổ đại Trung Hoa, tìm ra các bằng chứng xác thực để làm các học giả ấy của Ma quỉ phải ngậm miệng và xấu hỗ.

Tôi xin dùng những lời lập luận mạnh của Sứ đồ Phao-lô sau đây để kết thúc bài nầy:

 “18. Bởi chưng đạo thập tự giá đối với những kẻ bị hư mất thì là ngu dại, song đối với chúng ta, là người được cứu, thì là quyền năng của Đức Chúa Trời. 19. Vì có chép rằng: “Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Loại bỏ sự thông sáng của người thông sáng.” Người khôn ngoan ở đâu? Văn sĩ ở đâu? Biện sĩ đời nầy ở đâu? Đức Chúa Trời há chẳng đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian nầy ra ngu dại ư? 21. Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng do sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời vui lòng dùng sự ngu dại của đạo chúng ta rao giảng mà cứu rỗi những người tin. 22. Bởi chưng người Do-thái đòi dấu lạ, người Hy-lạp tìm sự khôn ngoan, 23. nhưng chúng ta rao giảng Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá, đối với người Do-thái thì là đá vấp chân, đối với người Ngoại bang thì là sự ngu dại; 24. song đối với những người được gọi, bất luận người Do-thái hay người Hy-lạp, thì Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. 25. Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn ngoan hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn người ta.” (I Cô-rinh-tô 1:18-25) A-men

Minh Khải- 02-8-2013


bottom of page