top of page

QUY LUẬT TIỀN BẠC

Hung Tran

Jul 1, 2024

“Sách là bạn, nếu trân trọng nó, chúng ta được nhắc nhở những điều tốt lành nhất” Earl Palmer.- Cách sử dụng tài liệu học.

- Lời mở đầu.

- Bài 1: Ai là chủ? (Ma-thi-ơ 6:19-34)

- Bài 2: Sự tham tiền. (I Ti-mô-thê 6:6-16; Mác 10:17-31)

- Bài 3: Nghẹt ngòi vì tiền bạc. (Ma-thi-ơ 13:18-23; Châm-ngôn 23:4-5)

- Bài 4: Tiêu tiền. (I Các-vua 10:14-29; Truyền-đạo 2:1-11; Ê-sai 55:1-2)

- Bài 5: Cái giá của nợ nần. (Phục-truyền 28:1-44; Châm-ngôn 22:7)

- Bài 6: Tiết kiệm hay tích trữ? (Sáng-thế 41:46-57; Lu-ca 12:16-21)

- Bài 7: Ban cho: sẵn lòng hay gắng gượng? (II Cô-rinh-tô 8:1-15; 9:1-15)

- Bài 8: Tôi muốn, nhưng tôi có “cần” không? (Lu-ca 12:22-34; Ma-thi-ơ 7:7-12)

- Chú giải dành cho người hướng dẫn:

“Sách là bạn, nếu trân trọng nó, chúng ta được nhắc nhở những điều tốt lành nhất” Earl Palmer. 


CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU HỌC


Tài liệu này được soạn ra cho “những người năng động”. Bạn có thể sử dụng tài liệu này để học nhóm hoặc tĩnh nguyện ở nhà. Mỗi bài học chỉ mất khoảng 30 phút để thảo luận. Nếu có nhiều thời gian hơn, nhóm bạn có thể dành nhiều thời gian cầu nguyện và chia xẻ với nhau.

Những bài học trong tài liệu này đề cập những vấn đề quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Theo quan điểm Kinh Thánh. Mục đích chính của bài học nhằm giúp bạn áp dụng Lời Chúa vào đời sống hằng ngày. Do đó, mỗi bài học bao gồm 3 phần:

1. Phần mở đầu: Bài học mở đầu bằng lời gợi ý thảo luận, có thể là lời thăm hỏi ngắn, lời trích dẫn gây sự hứng thú hay một mẫu chuyện làm nảy sinh nan đề hầu đưa đến cuộc thảo luận và rút ra ý kiến. Hãy dành 5 phút cho sự mở đầu này. Nó sẽ giúp bạn tập trung vào chủ đề bài học cũng như lôi cuốn những người tham gia vào buổi thảo luận.

2. Suy gẫm: Đây là phần tập trung vào phân đoạn Kinh Thánh với 4-6 câu hỏi đưa ra sự kiện và ý nghĩa phân đoạn đó. Những câu hỏi suy gẫm này sẽ mất 15 phút để thảo luận. Dữ kiện về mỗi phân đoạn Kinh Thánh nằm ở phần chú giải dành cho người hướng dẫn.

3. Áp dụng thực tiễn: Phần này sẽ làm cho vấn đề thảo luận trở nên thực tế và cụ thể, cùng với những ý kiến đóng góp về vấn đề áp dụng vào cuộc sống. Những người trong nhóm phải được động viên để đặt câu hỏi: “Điều đó nghĩa là gì? Tôi sẽ làm gì để vâng theo lời Chúa tại gia đình hoặc nơi công sở?” Hãy dành 10 phút để thảo luận vấn đề quan trọng này.

Mỗi bài học cũng có mục sự kiện để triển khai thêm ở nhà. Đây là một cách để khiến lẽ thật của bài học được áp dụng vào thực tiễn và trở thành kinh nghiệm của bản thân.

Bạn sẽ tìm thấy những gợi ý cho việc hướng dẫn nhóm học và những chú giải có ích cho mỗi phân đoạn Kinh Thánh trong phần dành cho người hướng dẫn ở cuối tài liệu. 


LỜI MỞ ĐẦU


Tác phẩm “Quả nho khô dưới ánh mặt trời” của tác giả Lorraine Hansberry nói về một gia đình người da đen ở miền Nam tiểu bang Chicago những năm của thập niên 50. Walter Lee Younger mơ ước có đủ tiền để mở một tiệm rượu, thậm chí sẵn sàng hối lộ cho nhân viên nhà nước để nhận giấy phép kinh doanh nhanh hơn. Đối với Walter tiền là “chiếc vé” bước vào đời sống sung mãn.

Mẹ anh ta là một tín đồ sốt sắng, hỏi anh rằng: “Con ơi, tại sao con cứ nói mãi về tiền bạc thế?” Walter đáp: “Mẹ ơi vì đó là cuộc sống mà!”. Bà mẹ suy nghĩ rồi nói: “Ôi, bây giờ tiền bạc chính là cuộc sống. Trước đây sự tự do mới là cuộc sống vậy mà bây giờ nó lại là tiền bạc. Chắc thế giới đã đổi thay mất rồi!” Walter nói với vẻ hăng say: “Không đâu mẹ ơi, cuộc sống luôn là tiền bạc. Chỉ có chúng ta mới không biết đó thôi!”

Trong mọi cuộc chơi, Walter luôn giành cơ hội để có tiền, và tiền bạc đã khiến anh không còn biết đến điều nào khác hơn. Chỉ đến khi một hiệp hội cải cách khu vực nhà ở của người da trắng đề nghị trả cho gia đình Youngster một số tiền để dọn ra khỏi khu phố của họ, lúc ấy Walter mới nhận ra rằng danh dự và lòng tự trọng của gia đình anh là vô giá!

“Tiền là cội rễ của mọi điều ác”. Lời trích dẫn này sai với Kinh Thánh, nhưng nghe có vẻ đúng. Tiền bạc chẳng làm chúng ta thỏa lòng vì có bao nhiêu cũng không thể gọi là đủ. Sự tham tiền đưa con người đến chỗ giết hại lẫn nhau và tự hại bản thân mình. Chúng ta luôn dùng tiền để mua những thứ mình cần, vậy mà công việc của Chúa lại tùy thuộc vào sự dâng hiến của những người quan tâm.

Chỉ khi nào chúng ta không có liên hệ với xã hội, chúng ta mới có thể sống mà không cần có tiền. Như bao người khác, Cơ-đốc nhân cũng kiếm ra tiền, tiêu tiền, mất tiền và lo lắng về tiền bạc. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng mọi của cải vật chất thuộc về Đức Chúa Trời. Những bài học này tập trung về vấn đề: liệu có thể nhìn tiền bạc theo cách vừa có tính thực tế vừa hợp với ý Chúa hay không? 


BÀI 1: AI LÀ CHỦ?


Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:19-34

19. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20. nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. 22. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; 23. nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao! 24. Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. 25. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? 26. Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? 27. Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? 28. Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29. nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. 30. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! 31. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? 32. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. 33. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 34. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.


1. Mở đầu:

Có một khuynh hướng đề cao sự giàu có bằng cách tuyên bố rằng: “Trong lòng tôi, tôi đã dâng hết tất cả cho Đức Chúa Trời”. Câu nói này có thể thốt ra trong hoàn cảnh hợp lý khi thái độ và động cơ người nói có ý nghĩa như hành động của anh ta trước mặt Đức Chúa Trời. Giữa Đức Chúa Trời và của cải vật chất, Chúa Giê-xu không cho phép sự chọn lựa theo cách nói và làm không đi đôi với nhau. Đức Chúa Trời hoặc của cải, đó là điều con người phải chọn (6:24; Lu-ca 16:13). Sẽ có tình trạng yêu chủ này và ghét chủ kia. Thomas Schmidt nói rằng đó là: “lời phán nghiêm khắc của Chúa Giê-xu”.

Bạn có bao giờ rơi vào tình trạng mâu thuẫn giữa niềm tin Cơ-đốc và lòng ước muốn có sự an toàn hơn về tài chính? Bạn giải quyết nan đề đó ra sao? Hãy giữ những cảm nghĩ của bạn khi thảo luận lời phán của Chúa Giê-xu về sự chọn lựa giữa hầu việc Đức Chúa Trời và làm tôi cho tiền bạc.


2. Suy gẫm:

a. Đọc Ma-thi-ơ 6:19-24. Đoạn Kinh Thánh này cho thấy sự khác biệt giữa 2 cách sống. Những giá trị cơ bản nào thể hiện nơi những người sống theo một trong hai thái độ đó?

b. Có bao giờ bạn cố gắng hầu việc 2 chủ và làm hài lòng nhiều người khác? Điều gì đã xảy ra?

c. Hãy hưởng ứng với câu nói: “Chúa Giê-xu không phán rằng ‘Các ngươi không thể có Đức Chúa Trời và tiền bạc’ Nhưng Ngài chỉ phán ‘Các ngươi không thể hầu việc Đức Chúa Trời và cả tiền bạc’”.

d. Trong cách sử dụng tiền bạc của bạn, có chứng cớ nào để người khác có thể biết bạn đang hầu việc Đức Chúa Trời? Hoặc làm tôi mọi cho tiền bạc?

e. Hãy đọc 6:25-34 Vì sao nghĩ đến tiền bạc quá nhiều sẽ dẫn đến sự lo lắng? Chúa Giê-xu đưa ra lý do nào để khuyên chúng ta đừng lo lắng?

f. Theo lời Chúa Giê-xu, bạn sẽ hướng lòng và trí mình về điều gì để có sự bình an về vấn đề tiền bạc?

Bố tôi có một số tiền chi trội ở Ngân hàng tương đương với số tiền đã gởi Ngân hàng, nghĩa là sắp vỡ nợ. Các chứng từ thanh toán luôn được chi trả ngay, như thể nếu không chúng tôi sẽ bị bỏ tù.

“Chúng tôi không thể chi trả nổi” - Lời nói ấy cứ vang vọng trong ngôi nhà bé nhỏ của chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng không thể quên rằng bố tôi từng không ngần ngại mua cho chính ông một nhà kính nhỏ, một cây đàn Mandoline đắt giá, sau đó là một cây kèn Clarinet hảo hạng. Tôi không oán giận bố về những điều đó, nhưng nghĩ rằng cuộc sống có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu mẹ tôi không phải lo mọi việc trong gia đình. Với số tiền chi tiêu quá chắt bóp như thế. Phải chi ba anh em chúng tôi có được vài xu bỏ túi! Tôi không thể tin rằng chỉ một sự buông lỏng nhỏ trong kinh tế lại dẫn đến tình trạng chi trội không thể ngờ! J.B.Phillips (Cái giá của sự thành công).


3. Ứng dụng:

Hiện nay mối bận tâm nhiều nhất của bạn về tiền bạc là gì?

Hãy nhớ lại thời gian bạn kinh nghiệm lẽ thật trong 6:33-34. Kể lại điều đã xảy ra? Cảm nghĩ của bạn? Bạn học được gì về Đức Chúa Trời qua từng trải đó. Điều này khích lệ bạn ra sao khi tin cậy Chúa trước những lo lắng hiện tại về tài chính?


4. Những quyết định:

Hãy nghĩ về sự lo lắng nhiều nhất của bạn về tiền bạc. Viết ra lời cầu nguyện, thưa với Chúa những cảm nghĩ thật của bạn trong sự lo lắng này. Hãy tiếp tục viết lời cầu nguyện bằng cách trình dâng sự lo lắng cho Ngài nhiều hơn. Nếu bài học tiếp tục trong những tuần lễ tới, bạn có thể xem và đọc lại lời cầu nguyện này. 

BÀI 2: SỰ THAM TIỀN


Đọc Kinh Thánh:

6. Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. 7. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. 8. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; 9. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. 10. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. 11. Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. 12. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. 13. Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con 14. phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 15. là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, 16. một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men. I Ti-mô-thê 6:6-16

17. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quỳ trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? 18. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. 19. Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu kính cha mẹ. 20. Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. 21. Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Nhưng ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. 22. Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm. 23. Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! 24. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! 25. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. 26. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? 27. Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. 28. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy. 29. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi chẳng một người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, 30. mà chẳng lãnh được đang bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. 31. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt; có kẻ rốt sẽ nên đầu. Mác 10:17-31


1. Mở đầu:

“Tôi luôn muốn được giàu có, nhưng thật sự chẳng quan tâm đến việc phải làm sao để giàu. Chúng ta mong có nhiều tiền, chỉ vì chưa bao giờ có. Bạn luôn muốn những gì mình chưa có!” Mildred Olmstedd.

Điều gì khiến người ta tham tiền?


2. Suy gẫm:

a. Hãy đọc I Ti-mô-thê 6:6-10. Kẻ ham giàu sẽ gặp những hiểm hoạ nào?

b. Người ta thường trưng dẫn sai câu 10 như sau: “Tiền bạc là cội rễ mọi điều ác”. Bạn hãy so sánh tư tưởng của câu trên với nguyên văn Kinh Thánh viết.

c. Sự tham tiền khiến con người không thỏa lòng như thế nào?

d. Hãy đọc 6:11-15. Phao-lô dạy Ti-mô-thê những điều phải làm để chống lại sự ham muốn của cải vật chất. Sự tham tiền hủy hoại ý muốn làm những điều lành như thế nào?

e. Hãy đọc Mác 10:17-31. Theo bạn, điều “duy nhất” nào người trai trẻ giàu có này còn thiếu?

f. Điều “duy nhất” ấy có liên quan gì đến việc anh ta phải bán hết gia tài mình và giúp kẻ nghèo?

Trong câu chuyện này, vấn đề không phải của cải là điều ác, quan điểm ày không thể có trong Kinh Thánh. Chúa không bảo người trai trẻ giàu có này phải hoàn thiện đạo đức anh ta bằng cách giữ thêm một điều răn, cụ thể là phải sống cách “khổ hạnh”, thánh khiết trong nghèo khó. Làm vậy, anh sẽ luôn thiếu một điều “duy nhất”, đó là: theo Chúa Giê-xu, tiếp nhận nước Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Ngài qua Chúa Giê-xu. Đối với anh ta, điều này có nghĩa là anh phải từ bỏ mọi của cải và thí cho kẻ nghèo như một điều kiện tiên quyết để theo Chúa.

Nhưng trong khoảnh khắc quyết đinh rõ ràng đây là điều anh không muốn vâng theo.Reginale H.Fuller & Brian K.Rice.


3. Ứng dụng:

Có những điều nào trong cuộc sống thật sự đem đến cho bạn niềm vui? Những điều ấy liên hệ thế nào với hiệu lực của tiền bạc?

Cách hiệu quả nhất để ít nghĩ về tiền bạc hơn, đó là phải yêu thích điều gì đó nhiều hơn. Điều gì có thể thay thế được tiền bạc như đối tượng yêu thích của bạn?

4. Những quyết định:

Hãy liệt kê những hoạt động ít tốn kém mà bạn thích. Trong những tuần lễ tới, hãy bắt đầu thay thế những hoạt động tốn kém bằng những hoạt động ít tốn kém hơn, không phải vì sự tự dối mình hay “ép xác”, nhưng vì bạn thích. 


BÀI 3: NGHẸT NGÒI VÌ TIỀN BẠC


Đọc Kinh Thánh:

18. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. 19. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. 20. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 21. song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. 22. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. 23. Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục. Mat Mt 13:18-23

4. Con chớ chịu vật vã đặng làm giàu; Khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con. 5. Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi; Vì nó quả hẳn có mọc cánh, Và bay lên trên trời như chim ưng vậy. Châm-ngôn 23:4-5


1. Mở đầu:

Khi những kẻ tống tiền ở toà nhà Watergate (Cơ quan đầu não của Đảng Dân Chủ) đòi một số tiền để ém nhẹm vụ bê bối tài chính của các quan chức “chóp bu” các viên chứa Nhà trắng nghĩ rằng hối lộ sẽ giải quyết được vấn đề. “Món tiền đấm mõm” chỉ càng khiếm mọi việc tồi tệ hơn vì những đòi hỏi cứ tăng lên.

Luật sư Nhà trắng John Dean nhớ lại rằng mánh lới lừa này đã gây sức ép làm kiệt quệ những con người đó phải thâu tóm tiền bạc rồi bây giờ phải chi ra như vậy.

“Fred Larue thường gọi điện thoại hoặc viết thư để tìm một lời khuyên. Anh ta trông như một cái máy, khiến tôi lo rằng anh có thể bị loạn trí. Tôi thấy điều ấy đã xảy đến cho Kalmbach. Tôi thấy rằng dường như những kẻ sống vì tiền luôn phải trả giá bằng sự kiệt quệ về tinh thần và thể chất. Những ai sống trong tình trạng làm những việc bất hợp pháp luôn đi theo một hướng như nhau. Trước tiên, họ gặp một cú sốc, sau đó lâm vào một sức ép, rồi kiệt sức và bế tắc. Cuối cùng tình trạng căng thẳng bắt đầu lộ ra.” John Dean.

Dựa vào kinh nghiệm của bạn, có khi nào tiền bạc chỉ mang tính “hứa hẹn” chớ không đem lại điều mình mong ước?


2. Suy gẫm:

a. Hãy đọc Mat Mt 13:18-23, chú ý đặc biệt câu 22 (Nếu chưa nhớ ví dụ về người gieo giống của Chúa Giê-xu, hãy đọc câu 1-8 để nhớ lại). Câu 22 mô tả người nghe đạo và bắt đầu hưởng ứng. Điều gì “làm nghẹt ngòi” sự hưởng ứng của anh ta và khiến anh ta không kết quả?

b. Bản chất tiền bạc vốn vô tri vô giác và không làm được gì, vậy làm sao nó có thể “lừa dối” chúng ta?

c. Hãy nhớ lại lúc bạn nhận biết ý nghĩa c.22 xảy ra trong đời sống bạn. Khi nào và bằng cách nào bạn nhận ra sự cám dỗ ấy? Bạn đã hành động ra sao trước hoàn cảnh ấy?

d. Hãy đọc ChCn 23:4-5. Câu 4 bày tỏ một lẽ thật nào thể hiện ở c.5?

e. Lẽ thật trong lời châm ngôn này đem đến sự thỏa lòng (chớ không phải sự nản lòng) ra sao?

“Khi Kinh tế phát triển thuận lợi, thần tượng xuất hiện do chính tay chúng ta dựng nên đã trở thành một quyền lực gây sức ép trên chúng ta. Người tin Chúa như người ngoại, cuối cùng cũng đều có trong tay của cải vật chất, để mặc cho những ảnh hưởng, tiện nghi và quyền thế trong xã hội điều khiển chúng ta như những thần tượng.” Bob Goudzwaard.


3. Ứng dụng:

Bạn đầy đủ về tài chính không? Giải thích câu trả lời của bạn.

Hãy kể một số cách đánh giá sai lầm về thực trạng chúng ta “đủ” hoặc “thiếu” tiền?

Dựa trên đoạn Kinh Thánh này và những đoạn Kinh Thánh khác bạn đã học về vấn đề tiền bạc, theo bạn, có cách nào tốt nhất để xác định bạn “đủ” hay “thiếu” tiền?


4. Những quyết định:

Hãy nhớ lại khi bạn trưởng thành. Gia đình bạn có thái độ nào về tiền bạc? Bạn đã sống với những giá trị và mong đợi nào ở tiền bạc trong tuổi trưởng thành? Điều nào đúng? Điều nào chưa đúng? Hãy dành thời gian xem xét lại những tư tưởng về tiền bạc đã thấm nhuần trong bạn và cách sử dụng tiền bạc dưới ánh sáng của lời Chúa. 

BÀI 4: TIÊU TIỀN


Đọc Kinh Thánh:

14. Vàng mà vua Sa-lô-môn thâu nhận mỗi năm cân đến sáu trăm bảy mươi sáu ta lâng, 15. không kể vàng người thâu lấy nơi người buôn bán dông, và nơi sự đổi chác của kẻ thương mại, cùng vàng mà các vua A-ra-bi, và các quan tổng đốc của xứ đem nộp. 16. Vua Sa-lô-môn làm hai trăm cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng sáu trăm siếc lơ vàng; 17. lại làm ba trăm cái khiên nhỏ, bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng ba min vàng. Vua để các khiên ấy trong đền rừng Li-ban. 18. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà, bọc vàng ròng. 19. Ngai này có sáu nấc; thân cao ngai phía sau thì tròn; mỗi phía ngai có thanh nâng tay, và hai con sư tử đứng kề. 20. Lại có mười hai con khác đứng trên sáu nấc, nơi hữu và tả: chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. 21. Hết thảy các chén uống của vua Sa-lô-môn đều bằng vàng, và những khí dụng trong cung rừng Li-ban đều cũng bằng vàng ròng. Chẳng có chi là bằng bạc: trong đời vua Sa-lô-môn, người ta chẳng kể bạc là chi. 22. Vì đoàn tàu Ta-rê-si của vua mỗi ba năm một lần vượt biển với đoàn tàu của Hi-ram, đem về vàng, bạc, ngà voi, con khỉ, và con công. 23. Ấy vậy, vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. 24. Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Sa-lô-môn đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. 25. Cứ hằng năm, theo lệ định, mọi người đều đem đến dâng vật mình tiến cống cho vua, nào chậu bằng bạc và bằng vàng, áo xống, binh khí, thuốc thơm, ngựa, và la. 26. Sa-lô-môn cũng nhóm xe và lính kỵ; có một ngàn bốn trăm xe và mười hai ngàn lính kỵ, để trong các thành chứa xe, và tại Giê-ru-sa-lem, gần bên vua. 27. Tại Giê-ru-sa-lem vua làm cho bạc ra thường như đá, và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng. 28. Vua Sa-lô-môn do nơi Ê-díp-tô mà được ngựa; một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy, giá phải chăng. 29. Mỗi cỗ xe mua ở xứ Ê-díp-tô và dẫn về Giê-ru-sa-lem, giá đáng sáu trăm siếc lơ bạc, còn mỗi con ngựa giá đáng một trăm năm mươi siếc-lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Sy-ri cũng theo giá ấy, nhờ những con buôn của vua mà mua về. I Các-vua 10:14-29.

1. Ta lại nói trong lòng rằng: Hè! hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc: kìa, điều đó cũng là sự hư không. 2. Ta nói: Cười là điên; vui sướng mà làm chi? 3. Ta nghĩ trong lòng rằng phải uống rượu để cho thân mình vui sướng, mà sự khôn ngoan vẫn còn dẫn dắt lòng ta, lại nghĩ phải cầm lấy sự điên dại cho đến khi xem thử điều gì là tốt hơn cho con loài người làm ở dưới trời trọn đời mình sống. 4. Ta làm những công việc cả thể; ta cất nhà cho mình, trồng vườn nho cho mình, 5. lập cho mình vườn cây trái và vườn hoa, và trồng cây trái đủ thứ ở đó; 6. ta đào hồ chứa nước đặng tưới rừng, là nơi cây cối lớn lên. 7. Ta mua những tôi trai tớ gái, lại có nhiều đầy tớ sanh ra trong nhà ta. Ta có bầy bò và chiên nhiều hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem. 8. Ta cũng thâu chứa bạc vàng, và những vật báu của các vua, các tỉnh. Ta lo sắm cho mình những con hát trai và gái, cùng sự khoái lạc của con trai loài người, tức là nhiều vợ và hầu. 9. Như vậy ta trở nên cao trọng hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem; dầu vậy, sự khôn ngoan vẫn còn ở cùng ta. 10. Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích; vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta; và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta. 11. Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời. Truyền-đạo 2:1-11.

1. Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 2. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Ê-sai 55:1, 2.


1. Mở đầu:

Ngày kia, tôi đến Cửa hiệu Dayton chỉ để mua những bộ Com-lê... không ai buộc tội phải mặc Com-lê đi làm, nhưng tôi bắt đầu mặc vì nghĩ rằng nếu cất chúng vào tủ đồ, chúng sẽ bị đề-mốt. Nó như thể thuốc phiện, và tôi phải nói “không”. Will Pitts.

Có bao giờ bạn có cảm giác bị buộc phải tiêu tiền?

Bạn đựa trên tiêu chuẩn nào để biết sự khác nhau giữa cách tiêu tiền khôn ngoan và dại dột?


2. Suy gẫm:

a. Hãy đọc qua I Các-vua 10:14-29. Bạn mô tả cách tiêu tiền của vua Sa-lô-môn ra sao?

b. Hãy để ý những thứ Sa-lô-môn mua hoặc đặt làm cho ông. Theo bạn, ông thực sự muốn mua những gì?

c. Hãy xem qua Truyền-đạo 2:1-11. Đa số học giả đều cho rằng đây là bài ca Sa-lô-môn viết theo quan điểm trong những năm cuối đời ông. Nhìn lại cuộc đời mình, Sa-lô-môn đã rút ra những quan điểm nào về mọi dự án lớn của ông?

d. Có lẽ, bạn chưa từng có cơ hội tiêu tiền ở cấp “Sa-lô-môn”, nhưng có khi nào bạn không thoả lòng với “thành quả” tiêu tiền của mình giống như Sa-lô-môn?

e. Hãy đọc Ê-sai 55:1, 2 Thay vì cố tiêu tiền theo ý riêng mình để được thoả lòng, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết một giải pháp tốt hơn, giải pháp đó như thế nào?

f.Theo bạn, người “vui thích trong của béo” được hứa hẹn điều gì?

Khi quốc gia lâm vào tình trạng sa sút về kinh tế giữa thập niên 70, ngành xây dựng ở Colorado Sprine cũng bị ảnh hưởng xấu. Nhiều người bị mất việc và ngành thương mại phát triển rất chậm. Các bạn tôi trong ngành xây dựng gặp cảnh ngặt nghèo về tài chính. Một buổi tối nọ, sau buổi nhóm ở nhà tôi, họ còn nán lại để nói chuyện. Thay vì chán nản, bi quan, họ lộ vẻ vui mừng, phấn khởi và bày tỏ những điều Đức Chúa Trời thực hiện trong đời sống họ. Phản ứng của họ khiến chúng tôi ngạc nhiên khi biết rõ hoàn cảnh họ.

Họ kể rằng: “Hôm nay, chúng tôi chỉ bán những xe trượt tuyết vài chiếc xe máy và dụng cụ giải trí khác mà chúng tôi cho rằng chỉ nên có khi nào có nhiều tiền. Từ khi bán đi những thứ này, chúng tôi nhận ra mình chẳng cần đến chúng. Thật sự, gia đình chúng tôi hạnh phúc hơn. Điều này thật đã yên ủi chúng tôi hơn những gì mình mong đợi. Lúc dư thừa tiền, chúng tôi dường như có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng chẳng khiến chúng tôi vui vẻ gì cả. Chúng tôi đã học được một bài học đích thực.” Jerry & Mary White.


3. Ứng dụng:

Bạn nghĩ gì về câu nói: “Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là những thứ không mất tiền mua?”

Đây là cách diễn giải phóng đại của đoạn Kinh Thánh Ê-sai 55:1-2, ý muốn chúng ta không nên tiêu tiền quá nhiều ngoại trừ những thứ cần thiết cơ bản cho đời sống. Đoạn Kinh Thánh này và những đoạn Kinh Thánh bạn đã đọc qua trong bài học ảnh hưởng ra sao đến cách bạn tiêu tiền hầu có thể sử dụng tiền bạc khôn ngoan hơn?


4. Những quyết định:

Hãy nghĩ ra mục tiêu tài chính của bạn trong 10 năm tới. Bạn có thể kể chi tiết: Bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền? Bạn muốn sống ở môi trường nào? Bạn còn có mục tiêu nào khác không? Bạn tưởng tượng mình sẽ làm gì để đáp ứng nhiệm vụ Chúa giao? Bạn dự định làm gì để mở rộng hiểu biết và những khả năng của mình? Bạn sẽ phục vụ tha nhân ra sao? Hãy dành thời gian xem lại những mục tiêu về tài chánh của mình theo quan niệm của những mục tiêu sống này. 


BÀI 5: CÁI GIÁ CỦA NỢ NẦN


Đọc Kinh Thánh:

1. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. 2. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. 3. Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. 4. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; 5. cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước! 6. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. 7. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. 8. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi; Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. 9. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi; 10. muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ ngươi. 11. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. 12. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. 13. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, 14. thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp. Phục-truyền 28:1-14;

Người giàu quản hạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Châm-ngôn 22:7


1. Mở đầu:

Có lần trong đời, tôi muốn có ngay một thứ gì đó trước khi nó bị hư! Tôi luôn chạy đua với đống đồ đồng nát!... Người ta định thời gian cho những thứ này để khi bạn mua, có thể tận dụng nó!

Hãy liệt kê những thứ bạn mua nợ. Có lẽ sẽ có những thứ cần thiết và những thứ không cần dùng. Những thứ nào bạn cảm thấy ích lợi và những thứ nào khiến bạn lo nghĩ (hoặc nghi ngờ)?


2. Suy gẫm:

a. Phục-truyền 28:1-14 mô tả những ơn phước và những lời rủa sả dành cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ đến vùng đất hứa: Nếu vâng phục Đức Chúa Trời, họ lãnh ơn phước. Nếu bất trung, họ sẽ bị rủa sả. Hãy đọc câu 12-13 (một trong những ơn phước cho kẻ vâng phục) và câu 43-44 (một trong những sự rủa sả dành cho kẻ bất trung). Trong đoạn Kinh Thánh này, “vay” và “cho vay” được mô tả ra sao?

b. Hãy đọc Châm-ngôn 22:7. So sánh nguyên tắc này với Phục-truyền 28:1-14.

Trong thời Kinh Thánh, người ta mắc nợ vì những lý do khác hẳn với việc vay nợ ở thời đại chúng ta. Người nghèo đôi lúc buộc phải vay tiền để trang trải chi tiêu hằng ngày hoặc để đóng thuế (ví dụ ở trường hợp trong Nê-hê-mi 5:1-12). Việc cho người nghèo vay nợ phải được thực hiện với mục đích cứu giúp chớ không nhằm kiếm lời (Lê-vi ký 25:35-37). Đó là lý do vì sao Kinh Thánh dù nói nhiều về việc vay và cho vay, nhưng khó tìm ra câu Kinh Thánh nào thích hợp với quan niệm vay nợ của chúng ta ngày nay: vay tiền để mua những thứ không cần thiết!

c. Trong Ma-thi-ơ 6:25-34 (Bài 1) Chúa Giê-xu khuyên chúng ta đừng lo lắng. Việc vay nợ có thể khiến sự lo lắng ấy tăng lên như thế nào?

d. Ý niệm về việc vay nợ làm người ta “mê đắm về của cải ra sao?” (13:22- Bài 3)

Có lẽ sự thay đổi đáng kể nhất về kinh tế ở cuối thế kỷ 20 này là do sự giàu có “nhanh chóng” (gọi là “tín dụng”) của hàng triệu gia đình người Mỹ... Giàu có do vay nợ chỉ là ảo ảnh thoáng qua, không thể tồn tại lâu. Vay nợ không giải quyết được nan đề mà còn làm cho nan đề càng trở nên nan giải hơn!


3. Ứng dụng:

“Người giàu quản hạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn”

Bạn có từng trải thực tế về ý nghĩa của Châm-ngôn 22:7 chưa? Hãy chia xẻ từng trải của bạn.

Trong những trường hợp nào bạn cho rằng việc “mua chịu” là điều ích lợi?

Bạn có điều gì muốn xem xét lại qua thực tế “mắc nợ”?


4. Những quyết định:

Có lẽ bạn nhận ra mình đã mắc nợ đến nỗi không kiểm soát được, hoặc ít ra cũng biết mình nợ quá nhiều. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài vẫn quan tâm đến mỗi lĩnh vực đời sống bạn, kể cả vấn đề tài chính. Ngài không muốn trách mắng bạn, nhưng muốn giúp bạn có sự chọn lựa khôn ngoan hơn.

Bạn hãy nghĩ đến những cách thực tế để giảm nợ và tránh mắc nợ thêm. Có thể bạn muốn tìm lời khuyên về vấn đề tái chính qua những buổi nhóm ở nhà thờ, qua những buổi thảo luận về vấn đề tài chính hoặc qua sách vở. Hãy viết ra một kế hoạch cụ thể để loại ra một hay hai lĩnh vực của vấn đề tiêu tiền. 

BÀI 6: TIẾT KIỆM HAY TÍCH TRỮ?


Đọc Kinh Thánh:

46. Vả, khi Giô-sép ra mắt Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, thì người đã ba mươi tuổi. Vậy, người từ tạ Pha-ra-ôn mà đi tuần khắp xứ Ê-díp-tô. 47. Trong bảy năm được mùa dư dật, đất sanh sản ra đầy dẫy. 48. Giô-sép bèn thâu góp hết thảy lương thực của bảy năm đó trong xứ Ê-díp-tô, và chứa lương thực nầy khắp các thành; trong mỗi thành, đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. 49. Vậy, Giô-sép thâu góp lúa mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến đỗi người ta đếm không được, vì đầy dẫy vô số. 50. Trước khi đến năm đói kém, thì Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, sanh cho Giô-sép hai con trai. 51. Giô-sép đặt tên đứa đầu lòng là Ma-na-se, vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc, và cả nhà cha ta. 52. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ép-ra-im, vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. 53. Bảy năm được mùa dư dật trong xứ Ê-díp-tô bèn qua, 54. thì bảy năm đói kém khởi đến, y như lời Giô-sép đã bàn trước. Khắp các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ê-díp-tô lại có bánh. 55. Đoạn, cả xứ Ê-díp-tô đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pha-ra-ôn xin lương. Pha-ra-ôn phán cùng bản dân rằng: Hãy đi đến Giô-sép, rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. 56. Khi khắp xứ bị đói kém, thì Giô-sép mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ê-díp-tô. 57. Xứ càng đói nhiều nữa; vả, vì khắp thế gian đều bị đói quá, nên đâu đâu cũng đổ đến Ê-díp-tô mua lúa nơi Giô-sép bán. Sáng-thế ký 41:46-57.

16. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 17. người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 18. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; 19. rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. 20. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? 21. Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Lu-ca 12:16-21.


1. Mở đầu:

Sách Guinness về những kỳ công và sự kiện lạ (1975) có kể một câu chuyện của một người keo kiệt tên Hetty Green, chết năm 1916, để lại một gia sản 95 triệu đô la. Nhưng bà đã sống trong cảnh nghèo nàn, ăn những bữa ăn đạm bạc nguội lạnh, không muốn hâm nóng vì sợ tốn kém. Con trai bà bị bệnh nhiễm trùng, kết quả là một chân nó phải bị cắt đi vì người mẹ này đã trì hoãn quá lâu để cố tìm đến “dịch vụ y tế miễn phí”.

Hetty chết vì một cơn đột quỵ khi đang tranh luận rằng “hớt bọt sữa” cũng bổ như sữa nguyên chất!

Bạn nghĩ thế nào về tài khoản tiết kiệm của mình (nếu có). Đó là một kế hoạch khôn ngoan, mơ tưởng, một hy vọng cho tương lai hay một điều gây hiểm họa?


2. Suy gẫm:

a. Hãy đọc Sáng-thế ký 41:46-57 (Sự kiện: Bị bán làm nô lệ tại Ê-díp-tô, Giô-sép khiến chủ ông cảm kích bởi sự khôn ngoan và đời sống tin kính. Sau đó ông bị người ta vu oan và bị cầm tù. Tại đây, ông vẫn sống trung tín. Đức Chúa Trời ban cho ông khả năng giải mộng cho Pha-ra-ôn. Theo giấc mộng, sẽ có 7 năm dư dật và tiếp theo sẽ là 7 năm đói kém. Khi Giô-sép đề xuất chương trình thâu góp mùa màng phòng khi hữu sự, Pha-ra-ôn liền cất nhắc Giô-sép lên địa vị cao trọng xứ Ê-díp-tô).

Bảy năm dư dật chắc sẽ khiến dân Ê-díp-tô ngủ mê với cảm giác yên tâm và thoải mái. Điều gì khiến họ bị bốc đồng trong những năm tháng hưng thịnh ấy?

b. Giô-sép hành động theo những nguyên tắc khôn ngoan nào để cứu Ê-díp-tô thoát khỏi nạn đói?

c. Giô-sép có một ưu thế, đó là ông biết chắc thời điểm hưng thịnh và đói kém của Ê-díp-tô. Những lãnh vực nào trong kế hoạch của ông luôn là những gương khôn ngoan cho chúng ta noi theo, dù chúng ta không biết tương lai?

d. Hãy đọc Lu-ca 12:16-21. Giô-sép ở Ê-díp-tô thâu góp lúa mì cho tương lai, và người giàu trong câu chuyện của Chúa Giê-xu cũng làm vậy. Hai hoàn cảnh này giống nhau ra sao?

e. Theo bạn, có những điểm khác nhau nào giữa Giô-sép và người giàu trong câu chuyện của Chúa Giê-xu?

f. Theo bạn, sai lầm tai hại của người giàu này là gì?

Là Cơ-đốc nhân, việc tiết kiệm tiền bạc là vấn đề khôn ngoan khác với việc cố gắng làm cho mình trở nên nổi tiếng. Tiết kiệm tiền bạc có nghĩa là để dành tiền chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn hoặc những khoản chi phí đặc biệt mà không sợ vướng vào những cám dỗ làm cho sa ngã. Vấn đề dành cho Cơ-đốc nhân là: Làm sao chúng ta có thể để dành tiền cho những việc sẽ cần đến mà không lo lắng về những điều không biết chắc?


3. Ứng dụng:

Bạn để dành tiền với mục đích gì? Mục đích ấy như thế nào nếu so với mục đích của Giô-sép? Của người giàu ngu dại?

Bạn noi gương Giô-sép theo những bước nào để tránh phạm sai lầm như người giàu ngu dại kia? (Trước tiên hãy nghĩ về thái độ, sau đó là hành động).


4. Những quyết định:

Hãy tưởng tượng: toàn bộ số tiền dành dụm của bạn bỗng nhiên bị mất sạch. Hãy viết ra cảm nghĩ của bạn, mối lo sợ của bạn, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Điều này thay đổi mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời ra sao? Nếu điều này thật đã xảy đến cho bạn, hãy viết ra từng trải thật của bạn. 


BÀI 7: BAN CHO: SẴN LÒNG HAY GẮNG GƯỢNG?


Đọc Kinh Thánh:

1. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. 2. Hãy mở lòng anh em cho chúng tôi: chúng tôi chẳng có làm hại ai, lừa dối ai; thủ lợi ai. 3. Tôi chẳng nói điều đó để buộc tội anh em; vì tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy. 4. Tôi nói với anh em cách bạo dạn; tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em; tôi được đầy sự yên ủi, tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. 5. Vả, khi chúng tôi đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách: ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ. 6. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi Tít đến nơi; 7. không những bởi người đến mà thôi, nhưng lại bởi sự yên ủi người đã nhận lãnh nơi anh em nữa: người có nói cho chúng tôi biết anh em rất ao ước, khóc lóc, và có lòng sốt sắng đối với tôi, điều đó làm cho tôi càng vui mừng thêm. 8. Dầu nhơn bức thơ tôi, đã làm cho anh em buồn rầu, thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn; mà nếu trước đã phàn nàn (vì tôi thấy bức thơ ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc), 9. nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật, anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. 10. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. 11. Vậy, hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào! Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nông nả, trách phạt là dường nào! Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó. 12. Lại còn, nếu tôi đã viết thơ cho anh em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, cũng không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em ở trước mặt Đức Chúa Trời. 13. Ấy là điều đã yên ủi chúng tôi. Nhơn sự yên ủi đó chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa, khi thấy sự vui mừng của Tít; vì anh em thảy đều đã để cho tâm thần người được yên lặng. 14. Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì, thì tôi cũng chẳng hổ thẹn; nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít cũng thấy là thật. 15. Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy, và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình yêu thương của người đối với anh em càng bội lên. II Cô-rinh-tô 8:1-15; 9:1-15


1. Mở đầu:

Trong một cuốn sách của Studs Terkel (The Great Divide), tài xế Sam Tacbert kể rằng:

Khi đang ở trong một tiệm tạp hoá, tôi thấy một người bước vào xin đổi một món đồ để có 5 đô-la tiền mặt. Anh ta cho biết, anh không có tiền và đang đói, nhưng người thủ quỹ từ chối. Tôi tình nguyện cho người này 5 đô-la. Anh ta nói: “Ông đùa đấy à!”. Anh ta hỏi: “Vì sao ông làm vậy? Người ta không muốn đổi tiền cho tôi nhưng ông lại khác”. Tôi nói: “Buddy ơi, tôi đi xe không tốn tiền, xuất thân từ gia đình nghèo, có mặt khắp mọi nơi và được người khác giúp đỡ. Đây là 5 đô-la.” Anh ta đáp: “Tôi hy vọng có thể đáp lại tấm lòng rộng rãi này!” Tôi nói: ”Đừng trả lại cho tôi, hãy cho bất cứ ai anh gặp trên đường.”

* Khi nào bạn cảm thấy dễ rộng rãi nhất đối với số tiền mình có?


2. Suy gẫm:

a. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 8:1-15 (Trong những ngày đầu của Hội thánh Chúa, đã xảy ra một cơn đói kém trong thế giới La-mã. Phao-lô muốn đi thăm Hội thánh Cô-rinh-tô để nhận tiền quyên góp của tín hữu Cô-rinh-tô và mang đến Giê-ru-sa-lem cứu trợ cho tín hữu ở đây). Người Ma-xê-đoan đã làm gương tốt về sự quyên góp rời rộng như thế nào?

b. Câu 5 nâng cao tinh thần ban cho đó vượt ngoài phạm vi đồng tiền ra sao?

c. Những yếu tố tích cực nào Phao-lô tìm thấy khi tiếp xúc với người Ma-xê-đoan?

d. Chúa Giê-xu là tấm gương điển hình về sự ban cho như thế nào?

e. Hãy đọc 9:1-5. Thái độ Phao-lô đã thay đổi. Ông bày tỏ sự hiểu biết về bản tính con người ra sao khi tiếp tục viết về sự ban cho được dự tính sẵn sàng của tín hữu Cô-rinh-tô?

f. Hãy đọc 9:6-11. Có lời hứa nào trong đoạn này? Lời hứa ấy có thể bị lạm dụng ra sao?

g. Hãy đọc 9:12-15. Việc ban cho rời rộng trong tinh thần đúng đắn sẽ sinh kết quả gì?

Điều chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh, đó là “nhiệm vụ quản gia suốt đời”. Nếu chấp nhận tiền đề “thế gian thuộc về Chúa”, vậy vấn đề không còn là “tôi phải biệt riêng ra bao nhiêu trong số tiền của mình?”, nhưng câu hỏi phải là: “Tôi được giữ lại bao nhiêu tiền của Chúa?” Có quan niệm cho rằng nếu chúng ta đã dâng Chúa 1/10 vậy số tiền còn lại là việc riêng của chúng ta. Suy nghĩ đó không thích hợp với Kinh Thánh.

“Thế gian này thuộc về Chúa, vì vậy mọi thứ ta có cũng thuộc về Ngài!” Tom Sine.


3. Ứng dụng:

Bạn quyết định dâng hiến trên cơ sở nào?

Cơ sở để bạn dâng hiến so sánh thế nào với người Ma-xê-đoan ở 8:1-5?

Khi cảm thấy mình không có điều kiện dâng hiến, lời hứa trong 9:8-11 khích lệ bạn ra sao?


4. Những quyết định:

Bạn đã dâng mình cho Chúa và cho những người gặp khó khăn chưa? Đây là điều trước tiên bạn cần xem xét trước khi tính toán số tiền mình dâng.

Hãy phác thảo một sơ đồ trình bày mọi nguồn tài nguyên bạn có, không kể tiền bạc: tài năng, kiến thức, thời gian, phương tiện vật chất.

Bạn có thể làm người bạn cho sẵn lòng về những điều mình có như thế nào trong những tuần lễ tới? Hãy lập một kế hoạch đơn giản cho mình. 


BÀI 8: TÔI MUỐN, NHƯNG TÔI CÓ “CẦN” KHÔNG


Đọc Kinh Thánh:

22. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc. 23. Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc. 24. Hãy xem con quạ: nó không gieo, không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó; huống chi các ngươi quý hơn chim chóc là dường nào! 25. Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? 26. Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được sao các ngươi lo việc khác? 27. Hãy xem hoa huệ mọc lên thể nào: nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy. 28. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi! 29. Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng. 30. Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. 31. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. 32. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. 33. Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. 34. Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó. Lu-ca 12:22-34.

7. Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. 9. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? 10. Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? 11. Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? 12. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Ma-thi-ơ 7:7-12


1. Mở đầu:

Với các sinh viên người Nga, việc tôi ca thán về vật giá sinh hoạt là điều khiến họ không hiểu nổi. Đối với họ, tôi giàu như “vua” và tiêu tiền như “nước”. Khi tôi đề cập đến máy giặt, nhà cửa, xe hơi, những kỳ nghỉ, họ lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi như thể muốn nói:

“Ồ, vâng, tôi đã biết “tuýp”sống của người Mỹ tên John D.Rockerfeller rồi!”

Tác động của cái nhìn sâu lắng này có sức thuyết phục đánh dạt “thẻ tín dụng” ra khỏi tâm trí tôi hơn bất cứ lời khuyên nào. Giáo sư Anh ngữ Robert Hghes.

“Bạn quyết định ra sao khi cần một thứ gì đó?”


2. Suy gẫm:

a. Hãy đọc Lu-ca 12:22-34 Chúa phán: “Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi” (c.30). Theo bạn, Đức Chúa Trời định liệu ra sao về điều chúng ta cần?

b. Theo bạn, những điều Chúa biết bạn cần có giống với nhu cầu của bạn không? Giải thích câu trả lời của bạn.

c. Giải đáp của bạn ở câu hỏi số 2 cho bạn biết điều gì về mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời?

d. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:7-12 Xin bạn cho biết lời hứa quan trọng trong đoạn Kinh Thánh này là gì?

e. Vì sao Đức Chúa Trời vui lòng ban những điều tốt cho con cái Ngài?

f. Bạn thử nghĩ xem: nếu người con xin Cha nó “đá” hoặc “rắn” (thay vì xin bánh hoặc cá), vậy người cha nhân từ có đồng ý không?

Joanne Martin ở trường Doanh thương Stanford tiên đoán: “Trong vài năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến làn sóng dữ dội nhất của những khủng hoảng trên đà lao nhanh mà quốc gia này chưa từng gặp.” Nhiều người trong chúng ta đều biết về tình trạng thất bại của những người đeo đuổi quyền lực thoáng qua, tiền bạc và những mục tiêu trần tục. Vậy chúng ta hãy sẵn sàng rao tin lành của Chúa Giê-xu. Đấng Hằng Hữu cho những kẻ vỡ mộng vì đầy tham vọng nghề nghiệp! Charles Colsm (1985)


3. Ứng dụng:

Ý niệm về điều bạn “muốn” và điều bạn ‘cần” đang thay đổi ra sao khi bạn sốt sắng về công việc của Chúa? Hãy kể vài điển hình trong đời sống bạn?

Những lãnh vực nào giữa ‘cái muốn” và “cái cần” đang “tranh chiến” trong lòng bạn?


4. Những quyết định:

Bạn hãy thực hiện những bản liệt kê sau đây: một bản ghi những “thứ bạn cần”, bản thứ hai ghi “đồ xa xỉ hằng ngày”, bản thứ ba ghi “những ước muốn mãnh liệt nhất”. Sau đó, hãy trình dâng mọi bản liệt kê này cho Đức Chúa Trời như thể một đứa con kể những nhu cầu cho cha mình biết. Hãy để Đức Chúa Trời ban phát hoặc giữ lại bất cứ những điều gì Ngài thấy tốt lành. 


CHÚ GIẢI CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN


Là người hướng dẫn nhóm, vai trò chính của bạn là giữ cho buổi thảo luận đi đúng mục tiêu. Bạn không cần phải là người am hiểu tất cả hoặc phải trả lời mọi câu hỏi. Nhiệm vụ của bạn là đặt câu hỏi, chớ không phải giải thích. Những câu hỏi trong phần thảo luận sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện buổi thảo luận có ý nghĩa.

Mỗi người trong nhóm nên có một tập tài liệu này và có thể thay phiên hướng dẫn.

Chuẩn bị hướng dẫn:

1. Hãy đọc và suy gẫm đoạn Kinh Thánh cũng như xem thông tin có liên quan trước, xin Chúa giúp bạn hiểu và áp dụng đoạn Kinh Thánh vào đời sống.

2. Cầu nguyện cho từng người trong nhóm, xin Chúa dọn lòng mỗi người để nhận lẽ thật từ bài học hầu có thể thay đổi đời sống họ.

3. Hãy nắm vững những lời chú giải trong phần hướng dẫn của bài học sắp thảo luận. Những chú giải này cung cấp cho bạn dữ kiện và lời bình về một số câu hỏi. Ghi những ý kiến bổ ích vào khoảng trống dưới những câu hỏi.

Hướng dẫn học Kinh Thánh:

1. Bắt đầu và kết thúc bài học đúng giờ.

2. Hãy đại diện nhóm cầu nguyện hoặc mời người khác cầu nguyện đầu giờ học.

3. Hãy giải thích rằng bài học đưa ra để thảo luận chớ không phải để “diễn thuyết”. Nên khích lệ mỗi người tham gia thảo luận, đừng ép những người nhút nhát phải phát biểu trong vài buổi học đầu.

4. Mở đầu buổi thảo luận bằng cách đọc lớn phần mở đầu và thảo luận những câu hỏi tiếp theo.

5. Đọc lớn đoạn Kinh Thánh hoặc mời người khác đọc. Đọc những câu hỏi trong phần suy gẫm và khích lệ mọi người tham gia thảo luận. Đừng ngại sự yên lặng. Hãy dành thời gian để mọi người có câu trả lời sâu sắc.

6. Đừng đặt câu hỏi của riêng bạn. Nếu cần, hãy lặp lại hoặc làm rõ ý nghĩa câu hỏi cho đến khi mọi người có thể hiểu rõ.

7. Nếu có một câu hỏi nêu ra khiến bạn không thể trả lời được, đừng ngại khi phải thừa nhận bạn không hiểu câu hỏi đó. Hãy phân công chủ đề này cho một người nào đó như một công trình nghiên cứu để có thể trình bày lại trong buổi nhóm kế tiếp.

8. Nếu vấn đề thảo luận bị chệch theo một hướng khác, hãy trở lại thảo luận trực tiếp chủ đề chính. Dĩ nhiên đôi khi việc thảo luận ngoài lề cũng cần thiết. Bạn hãy nhạy cảm về Đức Thánh Linh về nhu cầu của nhóm.

9. Hãy bảo đảm dành đủ thời gian cho những câu hỏi ứng dụng trong phần ứng dụng của bài học. Mục đích của những bài học này nhằm thay đổi đời sống chúng ta.

10. Hãy kết thúc buổi thảo luận bằng sự cầu nguyện riêng và cụ thể cho mỗi cá nhân, xin Chúa giúp bạn vâng theo những điều đã học.


• BÀI 1:

Câu 3: Câu nói này rất đúng, Chúng ta có thể kể ra những tín hữu sung túc đã sử dụng của cải Chúa ban để trung tín hầu việc Đấng ban phát. Đồng thời, câu 19-21 cho biết của cải thế gian có thể hủy hoại tấm lòng chúng ta. Chúa Giê-xu muốn nói rằng: nếu chúng ta có tiền, lòng chúng ta khá nghĩ đến Đức Chúa Trời hơn. Không phải chúng ta lúc nào cũng bị buộc phải chọn lựa giữa tiền bạc và Đức Chúa Trời, nhưng Ngài muốn chúng ta luôn chọn điều gì chiếm vị trí ưu tiên trong đời sống mình.

Câu 5: Rõ ràng là bởi vì chúng ta chẳng bao giờ có đủ tiền! Hãy khích lệ nhóm thảo luận sâu hơn bằng cách đặt thêm những câu hỏi phụ như “Chúng ta đang lo sợ điều gì? Đó có phải là điều tệ hại nhất có thể xảy đến? Đức Chúa Trời có thể sử dụng điều gì để đáp ứng nhu cầu chúng ta?”

Câu 6: Hãy sử dụng câu hỏi này để củng cố vấn đề: “sự bình an về tiền bạc không phải là cảm giác ta cố tạo ra nhưng đó là kết quả tự nhiên của sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời.”


• BÀI 2:

Câu 1: Hiểm họa về đạo đức con người không ở tại chính tiền bạc, nhưng ở tại sự tham lam quá đáng của chúng ta về tiền bạc, khiến cho lòng yêu mến Đức Chúa Trời trong chúng ta bị “chiếm chỗ”. Đó cũng là ý nghĩa nguyên tắc Kinh Thánh bày tỏ: tội lỗi không ở tại bất cứ đối tượng đặc biệt nào nhưng ở chính sự tôn cao quá mức của chúng ta đối với đối tượng đó như một thần tượng giả dối.

Câu 2: Như mọi thần tượng giả dối, tiền bạc mang tính hứa hẹn nhiều hơn đem lại điều ta mong muốn - đó là chủ đề chúng ta sẽ học sâu hơn ở những buổi học tới.

Câu 6: Trong hoàn cảnh của người này, do ham giàu muốn giữ lại của cải, anh ta bị mắc bẫy bởi những ham mê khác, đến nỗi việc đi theo Chúa Giê-xu không thể trở thành khao khát lớn nhất của anh.


• BÀI 3:

Câu 2: Có thể trả lời theo 2 cách: chúng ta tự lừa dối mình do “tưởng tượng” những gì tiền bạc có thể đem đến cho mình, hoặc Sa-tan lừa dối chúng ta.

Câu 5: câu châm ngôn này ý nói: thật vô ích khi lãng phí thời gian và công sức để thâu tóm tiền bạc như “một tình trạng an toàn”. Chúng ta có cảm giác an toàn giả dối tiền bạc có thể mất đi bất cứ lúc nào. Hãy thoát khỏi sự cưỡng bách về việc thâu tóm tiền bạc hầu có thể hưởng cuộc sống tự do ngay bây giờ.


• BÀI 4:

Câu 4: Câu trả lời có thể làm những người trong nhóm bối rối, vì không ai trong chúng ta dám thừa nhận mình đã tiêu tiền cách thiếu khôn ngoan. Nếu không ai tình nguyện chia xẻ, bạn hãy can đảm chia xẻ trước kinh nghiệm của riêng mình. Những chia xẻ này có thể vừa nực cười vừa bi thảm!

Câu 6: Hãy khích lệ nhóm suy nghĩ và chia xẻ về những ơn phước trong tình yêu Chúa, là những điều tiền bạc không thể mua được.


• BÀI 5:

Câu 1: Hình ảnh “cho kẻ khác vay nhưng không vay ai” được mô tả theo cách mọi người đều mong muốn.

Câu 3: “Làm sao tôi có thể trả mọi khoản này?” là câu hỏi day dứt đặt ra cho những ai vay nợ.


• BÀI 6:

Câu 1: Có lẽ họ đã sống trong một thời gian hưng thịnh và tiêu pha những gì họ có, vì nghĩ rằng họ sẽ luôn luôn dư dật. Câu hỏi kế tiếp có thể là: “Điều đó khác với cách chúng ta hành động trong thời hưng thịnh ra sao?”

Câu 5: Giô-sép và người giàu trong câu chuyện của Chúa Giê-xu khác nhau ở những điểm sau: khôn ngoan chớ không ngu dại, quan tâm đến cả dân tộc chớ không dự trữ cho bản thân, luôn nghĩ đến Đức Chúa Trời (có thể thấy qua những tên Giô-sép đặt cho các con mình) chớ không phải “tôi...tôi...tôi” và chẳng biết đến Đức Chúa Trời.


• BÀI 7:

Câu 1: Họ dâng hiến rời rộng với lòng vui mừng thậm chí vượt quá sự nghèo khó của họ (c.2). họ còn nài xin được dự phần dâng hiến (c.4). Trước tiên họ dâng chính mình cho Chúa và sau cho các thánh đồ (c.5)

Câu 2: Sự dâng mình của người Ma-xê-đoan đi trước việc dâng tiền. Một khi tấm lòng chúng ta được dâng hiến, việc ban phát tài chính tự nhiên sẽ rộng rời.

Câu 3: Phao-lô đề cao tính rộng rãi của người Ma-xê-đoan không phải để chỉ trích lỗi lầm của tín hữu Cô-rinh-tô nhưng ông muốn nói về sự nhân từ của Đức Chúa Trời, đã khiến một Hội thánh nghèo nàn có lòng rộng rãi. Ông cũng khen ngợi về những điều tốt đẹp mà tín hữu Cô-rinh-tô đã làm. Ông luôn nhắc nhở họ rằng sự ban cho phải xuất phát từ lòng tự nguyện (c.3-4,8,12). Ông khích lệ họ bày tỏ ý muốn tốt lành qua việc làm phải lẽ. Và ông cũng nhấn mạnh rằng sự ban cho của Cơ-đốc nhân là hành động tương trợ hầu có thể chia xẻ gánh nặng cho nhau.


• BÀI 8:

Câu 1-3: Câu trả lời sẽ cho thấy các nhóm nhìn những giá trị và ưu tiên hàng đầu khác nhau. Nếu nhóm thấy câu trả lời của mình mâu thuẫn với mối liên hệ của bản thân với Đức Chúa Trời, vậy mâu thuẫn ấy có thể do 2 nguyên nhân: Hoặc chúng ta không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời về những gì chúng ta đang có, hoặc chúng ta hiểu nhưng không muốn sống theo ý Ngài. hãy khích lệ nhóm giải quyết mâu thuẫn bằng cách tìm hiểu thêm lời Kinh Thánh dạy về ý muốn Đức Chúa Trời đối với điều chúng ta có và qua cách sống phù hợp ý muốn của Đức Chúa Trời.bottom of page