top of page

NGÀY 16 : ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Hung Tran

Jun 24, 2023

Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, nên bài học quan trọng nhất Ngài muốn bạn học trên trần gian này chính là cách yêu thương...NGÀY 16: ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT


“Bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì,

Thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương.”

ICo1Cr 13:3b bản Msg-ND

“Tình yêu thương có nghĩa là sống theo cách Đức Chúa Trời đã truyền cho chúng ta sống. Như anh em đã được nghe từ ban đầu, mạng lệnh của Ngài là đây: Hãy sống một đời sống yêu thương.”

IIGi 2Ga 1:6 bản NCV-ND


Toàn bộ cuộc sống là vì tình yêu thương.


Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, nên bài học quan trọng nhất Ngài muốn bạn học trên trần gian này chính là cách yêu thương. Chính trong sự yêu thương mà chúng ta được giống Ngài nhất, cho nên tình yêu thương là nền tảng của mọi mạng lệnh mà Ngài ban cho chúng ta: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (GaGl 5:14).


Học yêu thương cách không vị kỷ là một việc khó khăn. Nó khiến chúng ta phải đối diện với bản chất hướng ngã của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta cần cả một đời để học. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương mọi người, nhưng Ngài đặc biệt quan tâm đến việc chúng ta học biết yêu thương những người khác trong gia đình của Ngài. Như chúng ta đã biết, đây là mục đích thứ hai của cuộc đời bạn. Phi-e-rơ nói với chúng ta, “Hãy kính mọi người; yêu anh em.” (IPhi 1Pr 2:17a). Phao-lô nói thêm: “Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.” (GaGl 6:10).


Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt yêu thương và chú ý đến những tín nhân khác? Tại sao họ được ưu tiên trong tình yêu thương? Vì Đức Chúa Trời muốn gia đình của Ngài nổi bật về tình yêu thương hơn bất cứ điều gì khác. Chúa Giê-xu phán tình yêu thương chúng ta dành cho nhau -chứ không phải những tín điều-là lời chứng mạnh mẽ nhất đối với thế gian. Ngài phán, “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (GiGa 13:35).


Trên thiên đàng, chúng ta sẽ ở trong gia đình của Đức Chúa Trời mãi mãi, nhưng trước tiên chúng ta có một nhiệm vụ khó khăn trên trần gian là chuẩn bị chính mình cho cõi đời đời yêu thương. Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta bằng cách giao cho chúng ta “những trách nhiệm trong gia đình,” và điều trước hết trong số các trách nhiệm đó là tập tành yêu thương lẫn nhau.


Đức Chúa Trời muốn bạn ở trong mối thông công gần gũi, thường xuyên với các tín nhân khác để bạn có thể phát triển kỹ năng yêu. Tình yêu thương không thể học được trong sự cô lập. Bạn phải có những người ở xung quanh mình-những người làm mình phát cáu, bất toàn, bối rối. Thông qua mối thông công, chúng ta học được ba lẽ thật.


Cách Tốt Nhất Để Tận Dụng Cuộc Sống Là Yêu Thương


Cách tốt nhất để tận dụng cuộc sống là yêu thương. Đó phải là ưu tiên hàng đầu, mục đích lớn và tham vọng cao nhất của bạn. Tình yêu không phải là một phần tốt trong cuộc đời bạn; nó là phần quan trọng nhất. Kinh Thánh chép, “Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương.” (ICo1Cr 14:1).


Nếu nói như vầy thôi thì chưa đủ, “Một trong những điều tôi muốn trong cuộc đời này là yêu thương,” như thể nó nằm trong danh sách mười việc hàng đầu của bạn vậy. Các mối quan hệ phải được ưu tiên trước hết trong cuộc đời bạn. Tại sao?


Cuộc sống mà không có tình yêu thương thì thật sự vô ích. Phao-lô nói rõ điều này: “Bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương.” (13:3 bản Msg-ND).


Thường thì chúng ta hành động như thể các mối quan hệ là một điều gì đó chúng ta cố gắng nhồi nhét vào lịch làm việc của mình. Chúng ta nói về việc tìm kiếm thời gian cho con cái mình hoặc dành thời gian cho những người khác trong cuộc đời chúng ta. Điều đó khiến chúng ta nghĩ rằng các mối quan hệ chỉ là một phần của cuộc sống cùng với nhiều công việc khác. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng các mối quan hệ là toàn bộ cuộc sống.


Bốn trong số mười điều răn nói đến mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời trong khi sáu điều còn lại nói về mối quan hệ giữa chúng ta với những người khác. Chẳng phải cả mười điều răn đều nói về các mối quan hệ sao! Sau đó, Chúa Giê-xu tóm tắt điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời trong hai câu: hãy yêu Đức Chúa Trời và yêu thương người khác. Ngài phán, “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (Mat Mt 22:37-40). Sau học biết yêu thương Đức Chúa Trời (thờ phượng), học biết yêu thương người khác là mục đích thứ hai của cuộc đời bạn.


Các mối quan hệ, không phải những thành đạt hoặc của cải, là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Vậy thì tại sao chúng ta lại xem nhẹ các mối quan hệ của mình? Khi lịch làm việc của chúng ta trở nên quá tải, chúng ta bắt đầu giảm dần, rồi bỏ qua khoảng thời gian, sức lực cũng như sự chú ý mà các mối quan hệ yêu thương đòi hỏi. Điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời lại bị thay thế bởi những gì khẩn cấp.


Sự bận rộn là kẻ thù lớn của các mối quan hệ. Chúng ta bận rộn kiếm sống, làm công việc của mình, thanh toán hóa đơn, và hoàn thành các mục tiêu như thể chúng là trọng tâm của cuộc đời mình. Không. Trọng tâm của cuộc đời chính là học biết yêu thương-yêu Chúa và yêu người. Cuộc sống mà trừ đi tình yêu thương thì bằng con số không.


Tình yêu thương sẽ tồn tại đời đời. Một lý do khác khiến Đức Chúa Trời bảo chúng ta đem tình yêu đặt lên ưu tiên hàng đầu đó là vì tình yêu trường tồn: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” (ICo1Cr 13:13).


Tình yêu thương để lại một di sản. Cách bạn đối xử với người khác, chứ không phải sự giàu có hay thành đạt của bạn, là yếu tố ảnh hưởng lâu dài nhất bạn có thể để lại trên trần gian này. Mẹ Teresa đã nói, “Việc anh làm không mấy quan trọng, nhưng việc anh đặt vào đó bao nhiêu yêu thương mới là quan trọng.” Tình yêu thương là chìa khóa của một di sản dài lâu.


Tôi đã từng đứng bên cạnh giường của nhiều người trong những giờ phút cuối cùng của họ, khi họ đứng trên bậc thềm dẫn vào cõi đời đời, và tôi chưa bao giờ nghe một ai nói rằng, “Hãy đem những bằng cấp của tôi lại đây! Tôi muốn nhìn chúng một lần nữa. Hãy cho tôi xem các phần thưởng, huy chương của mình.” Khi cuộc sống trên trần gian này chấm dứt, người ta không muốn những vật chất bao quanh họ. Điều chúng ta muốn xung quanh mình là con người-những người chúng ta yêu thương và có mối liên hệ.


Trong những giờ phút cuối cùng của mình, tất cả chúng ta đều nhận ra rằng các mối quan hệ là toàn bộ cuộc sống. Khôn ngoan là ở chỗ học biết lẽ thật đó sớm hay muộn mà thôi. Đừng đợi cho đến khi nằm trên giường chờ chết mới nhận ra rằng không có điều gì là quan trọng hơn.


Chúng ta sẽ được đánh giá bởi tình yêu thương. Lý do thứ ba để biến việc học biết yêu thương thành mục đích của cuộc đời bạn chính là chúng ta sẽ được đánh giá bởi nó. Một trong những cách Đức Chúa Trời đo lường sự trưởng thành thuộc linh chính là dựa vào phẩm chất mối quan hệ của bạn. Trên thiên đàng, Chúa sẽ không nói, “Hãy nói cho ta biết về việc làm, tài khoản ngân hàng và các thói quen của ngươi.” Thay vào đó, Ngài sẽ xem xét cách bạn đối xử với những người khác, đặc biệt là những người có cần. Chúa Giê-xu phán dạy cách để yêu Ngài là yêu gia đình Ngài và chăm lo cho những nhu cầu thực tiễn của họ: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” (Mat Mt 25:40).


Khi bạn bước vào cõi đời đời, bạn sẽ để lại tất cả mọi sự. Tất cả những gì bạn mang theo là nhân cách của bạn. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, “Vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy.” (GaGl 5:6).


Biết được điều này, tôi gợi ý bạn rằng khi bạn thức dậy mỗi buổi sáng, hãy quỳ gối hay ngồi bên cạnh giường của mình và cầu nguyện như thế này: “Chúa ôi, khi con làm một việc nào đó ngày hôm nay, con muốn rằng mình có thời gian để yêu Ngài và yêu thương những người khác, vì đó là toàn bộ cuộc sống. Con không muốn lãng phí ngày hôm nay.” Tại sao Chúa lại ban cho bạn thêm một ngày để rồi bạn lãng phí nó?


Cách Biểu Hiện Tình Yêu Tốt Nhất Là Thời Gian


Tầm quan trọng của các sự việc có thể đo lường bằng lượng thời gian chúng ta sẵn sàng dành ra để đầu tư vào chúng. Bạn càng dành nhiều thời gian cho một việc gì đó bao nhiêu, thì nó càng chứng tỏ tầm quan trọng và giá trị của nó đối với bạn bấy nhiêu. Nếu bạn muốn biết về những ưu tiên của một người nào đó, chỉ cần nhìn vào cách họ dùng thời gian.


Thời gian là món quà quý báu nhất vì bạn chỉ có một lượng thời gian giới hạn mà thôi. Bạn có thể kiếm tiền, nhưng bạn không thể làm ra thời gian. Khi bạn dành cho một ai đó thời gian, bạn đang tặng cho họ một phần của cuộc đời bạn là cái mà bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Thời gian chính là cuộc sống của bạn. Đó là lý do tại sao món quà lớn nhất bạn có thể tặng cho một ai đó chính là thời gian.


Nếu chỉ nói rằng các mối quan hệ là quan trọng thôi thì chưa đủ; chúng ta cần phải chứng minh bằng cách đầu tư thời gian vào chúng. Lời nói suông thật vô giá trị. “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (IGi1Ga 3:18). Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu là “THỜI GIAN.”


Ý nghĩa của tình yêu không nằm ở những gì chúng ta suy nghĩ, làm hay chu cấp cho người khác bèn là ở chỗ chúng ta ban tặng chính mình bao nhiêu. Đàn ông, nói riêng, thường không hiểu điều này. Nhiều người đã nói với tôi, “Tôi thật chẳng hiểu nổi vợ và các con tôi. Tôi lo cho họ mọi thứ họ cần. Vậy họ còn muốn gì nữa chứ?” Họ muốn chính bạn! Đôi mắt, đôi tai, thời gian, sự chú ý, sự hiện diện, sự tập trung của bạn-thời gian của bạn. Không một điều gì có thể thay thế nó.


Món quà được khao khát nhiều nhất trong tình yêu không phải là những viên đá quý, những bông hoa hay kẹo chocolate, mà là sự chú ý tập trung. Tình yêu tập trung cách chăm chú vào người khác đến độ bạn quên mất chính mình vào lúc đó. Sự chú ý nói rằng, “Anh xem trọng em đến mức dành có em điều quý giá nhất của anh-đó là thời gian.” Bất cứ khi nào bạn dành cho ai đó thời gian của mình tức là bạn đang hy sinh, và sự hy sinh đó chính là ý nghĩa của tình yêu. Chúa Giê-xu đã làm gương cho điều này: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.” (Eph Ep 5:2).


Bạn có thể ban cho mà không có tình yêu, nhưng bạn không thể yêu mà không ban cho. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban …” (GiGa 3:16). Yêu thương có nghĩa là từ bỏ-từ bỏ những sở thích, tiện nghi, những mục tiêu, sự an ổn, tiền bạc, sức lực, hay thời gian vì cớ lợi ích của người khác.


Thời Điểm Tốt Nhất Để Yêu Là Bây Giờ


Đôi khi chần chừ là phản ứng chính đáng trước một công việc kém quan trọng. Nhưng vì tình yêu là điều quan trọng nhất, nó chiếm lấy ưu tiên hàng đầu. Kinh Thánh nhấn mạnh điều này nhiều lần, “Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.” “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” “Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy.”


Tại sao bây giờ lại là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu? Vì bạn không biết bạn sẽ còn cơ hội bao lâu nữa. Hoàn cảnh thay đổi. Con người chết đi. Trẻ con lớn lên. Bạn không có sự bảo đảm nào cho ngày mai. Nếu bạn muốn bày tỏ tình yêu thương, bạn nên làm ngay bây giờ.


Biết rằng một ngày nào đó bạn sẽ đứng trước Đức Chúa Trời, nên đây là một số câu hỏi bạn cần phải suy nghĩ: Bạn sẽ giải thích thế nào về những thời điểm mà bạn xem các dự án hay sự vật quan trọng hơn những người khác? Bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn cho ai? Bạn cần phải bỏ bớt điều gì trong lịch làm việc của mình để có thời gian? Bạn cần phải hy sinh những gì?


Cách tận dụng tốt nhất cuộc sống này chính là yêu thương. Cách bày tỏ tình yêu tốt nhất chính là thời gian. Và thời gian tốt nhất để yêu thương là bây giờ.


Suy Nghĩ Về Mục Đích Của Tôi: Ngày 16


Vấn Đề Suy Nghĩ: Toàn bộ cuộc sống là vì tình yêu thương.


Câu Gốc: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” GaGl 5:14


Câu Hỏi Suy Gẫm: Chân thật mà nói, các mối quan hệ có phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời tôi không? Làm sao tôi dám chắc?bottom of page