top of page

NGÀY 17 : MỘT NƠI ĐỂ THUỘC VỀ

Hung Tran

Jun 23, 2023

Chúng ta được tạo dựng cho cộng đồng, được nhào nặn cho mối thông công và được định hình cho một gia đình, và không một ai trong số chúng ta có thể tự mình làm thành các mục đích của Đức Chúa Trời...NGÀY 17: MỘT NƠI ĐỂ THUỘC VỀ


“Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.”

Eph Ep 2:19

“Nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy.”

ITi1Tm 3:15b


Bạn được kêu gọi để thuộc về, không chỉ để tin.


Ngay cả trong môi trường Ê-đen hoàn hảo, Đức Chúa Trời đã phán, “Loài người ở một mình thì không tốt.” (SaSt 2:18). Chúng ta được tạo dựng cho cộng đồng, được nhào nặn cho mối thông công và được định hình cho một gia đình, và không một ai trong số chúng ta có thể tự mình làm thành các mục đích của Đức Chúa Trời.


Kinh Thánh không hề nói đến một thánh nhân cô độc hay một nhà ẩn tu nào sống cách biệt khỏi các tín nhân và không ở trong mối thông công. Kinh Thánh nói rằng chúng ta được đặt chung với nhau, kết nối với nhau, gây dựng với nhau, làm thành viên với nhau, đồng thừa kế, phù hợp với nhau và gìn giữ lẫn nhau. Bạn không còn tự lực nữa.


Dù mối tương giao giữa bạn với Đấng Christ mang tính chất cá nhân, thì Đức Chúa Trời vẫn không hề có ý định giấu kín nó. Trong gia đình của Đức Chúa Trời, bạn có liên hệ với mọi tín nhân khác, và chúng ta thuộc về nhau trọn cả cõi đời đời. Kinh Thánh chép, “Thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (RoRm 12:5).


Đi theo Đấng Christ bao gồm cả sự thuộc về chứ không chỉ tin. Chúng ta là những thành viên của Thân Thể Ngài-Hội Thánh. C. S. Lewis nói rằng từ thành viên có nguồn gốc Cơ-đốc, nhưng thế gian đã cướp mất ý nghĩa nguyên thủy của nó. Các cửa hàng bán giảm giá cho “những thành viên,” và những nhà quảng cáo thì dùng tên các thành viên để gởi thư quảng cáo. Trong nhiều Hội thánh, tư cách hội viên thường được rút xuống, chỉ còn một việc đơn giản là ghi tên vào danh sách, mà không có những đòi hỏi gì hết.


Đối với Phao-lô, làm một “thành viên” của Hội thánh có nghĩa là trở thành một bộ phận sống của một thân thể sống, một phần không thể thiếu được, nối liền với nhau trong Thân Thể Đấng Christ. Chúng ta cần phải khám phá và làm theo ý nghĩa của tư cách hội viên trong Kinh Thánh. Hội thánh là một thân thể, chứ không phải một tòa nhà; một cơ thể chứ không phải một tổ chức.


Để các bộ phận trong cơ thể của bạn làm trọn mục đích, chúng phải gắn liền với thân. Đối với các bộ phận trong Thân Thể Đấng Christ cũng vậy. Bạn được tạo dựng với một vai trò đặc biệt, nhưng bạn sẽ đánh mất mục đích thứ hai của cuộc đời mình nếu không gắn chặt vào một Hội thánh địa phương sống động. Bạn khám phá vai trò của mình trong cuộc đời thông qua các mối quan hệ của bạn với những người khác. Kinh Thánh nói với chúng ta, “Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (12:4-5).


Nếu một bộ phận cơ thể vì lý do nào đó bị tách rời khỏi thân, nó sẽ teo lại và chết. Nó không thể tự mình tồn tại, và bạn cũng vậy. Cắt rời khỏi dòng máu của một Thân Thể địa phương, đời sống thuộc linh của bạn sẽ khô héo và cuối cùng chết đi. Đây là lý do tại sao dấu hiệu của sự suy thoái thuộc linh thường là sự vắng mặt trong các buổi thờ phượng hoặc các sinh hoạt khác của Hội thánh. Bất cứ khi nào chúng ta lơ là đối với mối thông công, mọi sự khác cũng bắt đầu trượt dài.


Tư cách thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời không phải là không quan trọng cũng không phải là một điều gì đó có thể khinh suất bỏ qua. Hội thánh là công việc của Đức Chúa Trời trên thế gian. Chúa Giê-xu phán, “Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Mat Mt 16:18). Không điều gì có thể hủy diệt Hội thánh và Hội thánh sẽ tồn tại đời đời. Hội thánh sẽ tồn tại lâu hơn cả vũ trụ này, và vai trò của bạn trong Hội đó cũng vậy. Người nào nói, “Tôi không cần Hội thánh,” hoặc là người kiêu ngạo hoặc là người không biết. Hội thánh quan trọng đến nỗi Chúa Giê-xu đã chết trên thập giá cho Hội thánh. “Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Eph Ep 5:25).


Kinh Thánh gọi Hội thánh là “cô dâu của Đấng Christ” “thân thể của Đấng Christ.” Tôi không thể tưởng tượng được có ai lại nói câu này với Chúa Giê-xu, “Con yêu Ngài, nhưng không thích vợ Ngài.” Hay là, “Con tiếp nhận Ngài, nhưng sẽ từ khước thân thể của Ngài.” Nhưng chúng ta thường làm thế bất cứ khi nào chúng ta bàn luận, chỉ trích, hay phàn nàn về Hội thánh. Thay vào đó, Đức Chúa Trời ban lệnh cho chúng ta phải yêu Hội thánh như Ngài yêu. Kinh Thánh chép, “Hãy yêu mến gia đình thuộc linh của anh em” (IPhi 1Pr 2:17b bản Msg-ND). Đáng buồn là nhiều Cơ-đốc nhân sử dụng Hội thánh mà không yêu Hội thánh.


Mối Thông Công Địa Phương Của Bạn


Trừ một số ít ngoại lệ quan trọng ám chỉ đến toàn thể các tín nhân xuyên suốt lịch sử, hầu như lần nào từ Hội thánh được dùng trong Kinh Thánh thì đều ám chỉ một hội chúng địa phương hữu hình. Thánh Kinh Tân Ước nói đến tư cách hội viên trong một hội chúng địa phương. Những Cơ-đốc nhân duy nhất không phải là thành viên của một mối thông công địa phương là những người đang chịu sự kỷ luật của Hội thánh, những người bị cắt khỏi mối thông công vì phạm tội công khai nhiều lần.


Kinh Thánh nói rằng một Cơ-đốc nhân không có Hội thánh giống như một bộ phận không có thân thể, một con chiên lạc đàn, hay một đứa trẻ không có gia đình. Đó là tình trạng khác thường. Kinh Thánh chép, “Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.” (Eph Ep 2:19).


Nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân độc lập ngày nay đã tạo nên nhiều trẻ mồ côi thuộc linh-những con thỏ tín nhân” nhảy từ Hội thánh này sang Hội thánh khác mà không có một cam kết hay trách nhiệm gì. Nhiều người tin rằng có thể làm một “Cơ-đốc nhân tốt” mà không cần gia nhập (hay thậm chí dự nhóm) tại một Hội thánh nào, nhưng Đức Chúa Trời không đồng ý với việc đó. Kinh Thánh nêu ra nhiều lý do thuyết phục tại sao bạn cần phải gia nhập và tích cực trong một mối thông công địa phương.


Tại Sao Bạn Cần Một Gia Đình Hội Thánh


Một gia đình Hội thánh thừa nhận bạn là tín nhân thật. Tôi không thể tuyên bố mình đi theo Đấng Christ nếu không dự phần vào một nhóm môn đồ cụ thể nào đó. Chúa phán, “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (GiGa 13:35).


Khi chúng ta cùng gom bó nhau lại trong tình yêu thương như một gia đình Hội thánh từ nhiều nền tảng, chủng tộc, và địa vị xã hội khác nhau, thì đó là một lời chứng cho thế gian. Một mình bạn thì không thể là Thân Thể của Đấng Christ được. Bạn cần những người khác nữa mới thể hiện được điều đó. Hết thảy chúng ta, chứ không phải từng người một, là Thân Thể của Ngài.


Gia đình Hội thánh đưa bạn ra khỏi chỗ cô lập hướng ngã. Hội thánh địa phương là một lớp học dạy về cách hòa thuận trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đó là phòng thí nghiệm để thực hành tình yêu không vị kỷ, cảm thông. Là một thành viên trong đó, bạn có thể học biết cách quan tâm đến những người khác và chia sẻ những kinh nghiệm của họ: “Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng.” (ICo1Cr 12:26). Chỉ trong sự liên hệ thường xuyên với những tín nhân bình thường, bất toàn, chúng ta mới học được sự thông công thật và kinh nghiệm được lẽ thật Kinh Thánh Tân Ước nói về sự liên hệ và lệ thuộc lẫn nhau.


Sự thông công trong Kinh Thánh là hết lòng với nhau như thể chúng ta hết lòng với Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta phó cuộc đời mình cho nhau. Nhiều Cơ-đốc nhân biết GiGa 3:16 mà không biết IGi1Ga 3:16: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.” Đây là loại tình yêu hy sinh mà Đức Chúa Trời muốn bạn bày tỏ cho những tín nhân khác-sẵn sàng yêu thương họ theo cách Chúa Giê-xu đã yêu bạn.


Một gia đình Hội thánh giúp bạn phát triển cơ bắp thuộc linh. Bạn sẽ không bao giờ trưởng thành nếu chỉ đi dự các chương trình thờ phượng và làm một khán giả thụ động. Chỉ có sự dự phần vào sinh hoạt của một Hội thánh địa phương mới giúp bạn phát triển cơ bắp thuộc linh. Kinh Thánh chép, “Khi các bộ phận thực hiện phần việc đặc biệt của mình, nó giúp các phần khác phát triển, và cả thân thể được khỏe mạnh, lớn lên và đầy dẫy tình yêu thương.” (Eph Ep 4:16b bản NLT-ND).


Có hơn năm mươi lần Thánh Kinh Tân Ước dùng cụm từ lẫn nhau hay “cho nhau.” Chúng ta được lệnh phải yêu thương nhau, cầu nguyện cho nhau, khích lệ lẫn nhau, khuyên bảo nhau, chào hỏi nhau, phục vụ lẫn nhau, dạy dỗ nhau, chấp nhận nhau, tôn trọng lẫn nhau, mang gánh nặng cho nhau, tha thứ lẫn nhau, chịu phục nhau, hết lòng vì nhau, và nhiều công việc hỗ tương khác. Đây là tư cách thành viên theo như Kinh Thánh dạy! Đó là “những trách nhiệm trong gia đình” mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm trọn thông qua mối thông công địa phương. Bạn đang làm những việc này với ai?


Có vẻ như sống thánh khiết lại dễ dàng hơn khi không có ai khác làm trái ý thích của bạn, nhưng đó là sự thánh khiết giả tạo, chưa gặp thử thách. Sự cô lập sinh ra lừa dối; chúng ta dễ rơi vào chỗ tự lừa dối mình rằng mình đã trưởng thành nếu không có một ai đó thách thức chúng ta. Sự trưởng thành thật thể hiện qua các mối quan hệ.


Chúng ta không chỉ cần Kinh Thánh để tăng trưởng; chúng ta cần các tín nhân khác. Chúng ta tăng trưởng nhanh và mạnh hơn khi học hỏi lẫn nhau và chịu trách nhiệm về nhau. Khi những người khác chia sẻ điều Đức Chúa Trời đã dạy họ, tôi cũng học được và lớn lên.


Thân Thể Đấng Christ cần bạn. Đức Chúa Trời có một vai trò độc nhất cho bạn trong gia đình của Ngài. Đây được gọi là “chức vụ” của bạn, và Ngài đã ban ơn để bạn làm công việc này: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.” (ICo1Cr 12:7).


Mối thông công địa phương của bạn là nơi Đức Chúa Trời đặt để bạn để khám phá, phát triển và sử dụng các ân tứ của mình. Bạn cũng có thể có một chức vụ rộng hơn, nhưng đó là phụ thêm vào chức vụ của bạn tại Hội thánh địa phương. Đức Chúa Giê-xu đã không hứa là Ngài sẽ xây dựng chức vụ của bạn; Ngài hứa sẽ xây dựng Hội thánh của Ngài.


Bạn chia sẻ với sứ mệnh của Đấng Christ trong thế gian. Khi Chúa Giê-xu còn trên đất, Đức Chúa Trời đã vận hành thông qua thân thể vật lý của Chúa Giê-xu; ngày nay Ngài dùng thân thể thuộc linh của mình. Hội thánh là công cụ của Đức Chúa Trời trên đất. Chúng ta không chỉ noi theo tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách yêu thương lẫn nhau; chúng ta cũng phải mang nó đến cho cả thế gian nữa. Đây là một đặc ân kỳ diệu mà chúng ta đã cùng nhau nhận lãnh. Là những thành viên trong thân thể của Đấng Christ, chúng ta là những bàn tay, đôi chân, đôi mắt, và trái tim của Ngài. Ngài vận hành thông qua chúng ta trong thế gian này. Mỗi người chúng ta đều có một đóng góp. Phao-lô nói với chúng ta rằng, “Chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Eph Ep 2:10).


Gia đình Hội thánh sẽ giúp bạn khỏi sa ngã. Không một ai trong chúng ta được miễn cám dỗ. Nếu có cơ hội, bạn và tôi có thể phạm bất cứ tội gì. Đức Chúa Trời biết điều này, nên Ngài giao phó cho mỗi cá nhân chúng ta trách nhiệm nâng đỡ lẫn nhau. Kinh Thánh chép rằng, “Hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau … hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng” (HeDt 3:13). “Hãy lo chuyện của anh đi” không phải là một câu nói Cơ-đốc. Chúng ta được kêu gọi và được lệnh để bước vào cuộc đời của nhau. Nếu bạn biết một ai đó đang chao đảo về thuộc linh, thì trách nhiệm của bạn là đi sau họ và đưa họ trở về với mối thông công. Gia-cơ nói với chúng ta rằng, “Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại.” (Gia Gc 5:19).


Một ích lợi khác của Hội thánh địa phương đó là đem lại sự bảo vệ thuộc linh cho những người lãnh đạo tin kính. Đức Chúa Trời giao cho những người lãnh đạo bầy chiên trách nhiệm trông chừng, bảo vệ, phòng thủ và chăm lo cho sức khỏe thuộc linh của bầy mình. Kinh Thánh chép, “Công việc của họ là tỉnh thức về linh hồn của các anh em và họ biết rằng họ chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời.” (HeDt 13:17 bản NLT-ND).


Sa-tan rất thích những tín nhân tẻ tách, phân rẽ khỏi cuộc sống của Thân Thể, xa rời gia đình của Đức Chúa Trời, và không có trách nhiệm đối với những người lãnh đạo thuộc linh, vì hắn biết rằng họ không được bảo vệ và bất lực trước mưu mẹo của hắn.


Tất Cả Trong Hội Thánh


Trong cuốn sách Hội thánh Theo Đúng Mục Đích của tôi, tôi có giải thích rằng việc dự phần vào một Hội thánh khỏe mạnh là cần thiết để có một đời sống khỏe mạnh. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc cuốn sách đó, vì nó sẽ giúp bạn hiểu cách Đức Chúa Trời đã thiết kế Hội thánh của Ngài thật đặc biệt để giúp bạn làm trọn năm mục đích mà Ngài đã định cho cuộc đời bạn. Ngài tạo dựng Hội thánh để đáp ứng năm nhu cầu sâu thẳm nhất của bạn: một mục đích cho cuộc sống, nhiều người để chung sống, những nguyên tắc để sống, một công việc để thực hiện và nguồn sức lực để tiếp tục sống. Không có nơi nào khác trên thế giới mà bạn có thể tìm được năm lợi ích này ngoại trừ Hội thánh.


Mục đích của Đức Chúa Trời cho Hội thánh Ngài cũng giống với mục đích của Ngài cho đời sống bạn. Thờ phượng giúp bạn tập chú vào Đức Chúa Trời; mối thông công giúp bạn đối diện với các nan đề trong cuộc sống; môn đồ hóa giúp bạn củng cố đức tin; chức vụ giúp bạn tìm kiếm những tài năng của mình; năng lực giúp bạn làm trọn sứ mệnh của mình. Không có một điều gì khác trên trần gian này lại giống với Hội thánh!


Lựa Chọn Của Bạn


Khi một đứa bé ra đời, nó tự động trở thành một phần trong gia đình loài người toàn cầu. Nhưng đứa trẻ đó cũng cần phải làm thành viên của một gia đình cụ thể nào đó để được nuôi dưỡng, chăm sóc và lớn lên mạnh khỏe. Về phương diện thuộc linh cũng vậy. Khi bạn được tái sanh, bạn tự động trở thành một phần trong gia đình hoàn vũ của Đức Chúa Trời, nhưng bạn cũng phải trở thành một thành viên của hội chúng địa phương, vốn là một phần trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.


Chỗ khác biệt giữa một người đi nhà thờ và một thành viên Hội thánh chính là sự cam kết. Những người đi nhà thờ là những người quan sát từ những hàng ghế phụ; các thành viên là những người dự phần vào chức vụ. Những người đi nhà thờ là các khách hàng; các thành viên là những nhà đầu tư. Những người đi nhà thờ muốn được nhiều lợi ích từ Hội thánh mà không muốn chia sẻ trách nhiệm. Họ giống như những đôi trai gái muốn sống chung với nhau mà không muốn thành hôn.


Tại sao việc gia nhập một gia đình Hội thánh địa phương lại quan trọng như vậy? Vì nó chứng thực bạn gắn liền với các anh chị em thuộc linh của mình trong thực tiễn chứ không phải lý thuyết. Đức Chúa Trời muốn bạn yêu thương những con người thật, chứ không phải những con người chỉ có trong suy nghĩ. Bạn có thể dành cả đời tìm kiếm một Hội thánh hoàn hảo, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Bạn được kêu gọi để yêu thương những tội nhân bất toàn, giống như Đức Chúa Trời yêu thương vậy.


Trong Công-vụ, các Cơ-đốc nhân tại Giê-ru-sa-lem rất chi tiết trong cam kết của họ với nhau. Họ hết mình trong mối thông công. Kinh Thánh chép, “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” (Công Cv 2:42). Ngày nay Đức Chúa Trời cũng mong muốn bạn cam kết bằng những điều như vậy.


Đời sống Cơ-đốc không chỉ có sự cam kết với Đấng Christ; nó bao gồm cả sự cam kết với các Cơ-đốc nhân khác nữa. Các Cơ-đốc nhân ở Ma-xê-đoan hiểu rõ điều này. Phao-lô viết, “Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời.” (IICo 2Cr 8:5). Gia nhập vào một Hội Thánh địa phương là một bước tiếp theo rất bình thường khi bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Bạn trở thành một Cơ-đốc nhân khi dâng phó chính mình cho Đấng Christ, nhưng bạn trở thành một thành viên Hội Thánh khi bạn cam kết chính mình với một nhóm các tín hữu cụ thể nào đó. Quyết định đầu tiên đem lại sự cứu rỗi; quyết định thứ hai đem tới mối thông công.


Suy Nghĩ Về Mục Đích Của Tôi: Ngày 17


Vấn Đề Suy Nghĩ: Tôi được kêu gọi để thuộc về, chứ không chỉ để tin.


Câu Gốc: “Thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” RoRm 12:5


Câu Hỏi Suy Gẫm: Mức độ dự phần của tôi trong Hội Thánh có chứng tỏ rằng tôi yêu mến và cam kết với gia đình Đức Chúa Trời hay không?bottom of page