top of page

NGÀY 22 : ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ ĐẤNG CHRIST

Hung Tran

Jun 19, 2023

Ngay từ ban đầu, kế hoạch của Đức Chúa Trời là tạo dựng bạn giống như Con Ngài, Chúa Giê-xu...



BẠN ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ TRỞ NÊN GIỐNG ĐẤNG CHRIST


“Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. CoCl 2:7


NGÀY 22: ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ ĐẤNG CHRIST


“Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.”

RoRm 8:29

“Chúng ta nhìn lên Con và thấy mục đích nguyên thủy của Đức Chúa Trời trong mọi vật được dựng nên.”

CoCl 1:15 bản Msg-ND


* Bạn được tạo dựng để trở nên giống như Đấng Christ.


Ngay từ ban đầu, kế hoạch của Đức Chúa Trời là tạo dựng bạn giống như Con Ngài, Chúa Giê-xu. Đây là số phận và cũng là mục đích thứ ba của cuộc đời bạn. Đức Chúa Trời công bố ý định này ngay trong Sự Sáng Tạo: “Đức Chúa Trời phán rằng: ‘Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.’” (SaSt 1:26a).

Trong toàn bộ sự sáng tạo, chỉ có con người là được dựng nên “trong hình ảnh của Đức Chúa Trời.” Đây là một đặc ân lớn và đem đến cho chúng ta sự tôn trọng. Chúng ta không biết mọi ẩn ý của cụm từ đó, nhưng chúng ta biết một số khía cạnh của nó, bao gồm: Giống như Đức Chúa Trời, chúng ta là những hữu thể thuộc linh -tâm linh của chúng ta bất tử và sẽ sống dù thân thể này có qua đi; chúng ta có tri thức -chúng ta có thể suy nghĩ, lý luận và giải quyết các vấn đề; giống như Đức Chúa Trời, chúng ta có quan hệ -chúng ta có thể cho và nhận tình yêu thương; và chúng ta có ý thức đạo đức -chúng ta có thể phân biệt đúng sai, là điều khiến chúng ta phải giải trình trước mặt Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh nói rằng mọi người, không chỉ là những tín nhân, có một phần ảnh tượng của Đức Chúa Trời; đó là lý do tại sao giết người và phá thai là sai. Nhưng ảnh tượng đó không trọn vẹn và đã bị phá hủy cũng như bóp méo bởi tội lỗi. Cho nên Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian với một sứ mệnh phục hồi trọn vẹn ảnh tượng mà chúng ta đã đánh mất. “Ảnh tượng” trọn vẹn này trông như thế nào? Giống như Đức Chúa Giê-xu Christ! Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu là “ảnh tượng của Đức Chúa Trời,” “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được,”“hình bóng của bản thể Đức Chúa Trời.”


Người ta thường hay dùng câu “cha nào con nấy” để chỉ sự giống nhau trong một gia đình. Khi người khác thấy con tôi giống tôi, điều đó làm tôi vui lòng. Đức Chúa Trời cũng muốn các con cái của Ngài mang lấy ảnh tượng và giống Ngài nữa. Kinh Thánh chép, “Anh em … được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, công bình và thánh sạch.” (Eph Ep 4:24 bản GW-ND).

Tôi muốn nói rõ chỗ này: Bạn sẽ không bao giờ trở thành Đức Chúa Trời hay thậm chí trở thành một vị thần. Sự lừa dối kiêu ngạo đó là cám dỗ lâu đời nhất của Sa-tan. Sa-tan hứa với A-đam và Ê-va rằng nếu ông bà làm theo ý hắn, thì “sẽ như Đức Chúa Trời” (SaSt 3:5). Nhiều tôn giáo và các triết lý Thời Đại Mới (New Age) vẫn đề cao lời dối trá cổ xưa rằng chúng ta là thánh hoặc có thể trở thành thần linh.

Khao khát làm thần linh xuất hiện mỗi khi chúng ta cố gắng điều khiển các hoàn cảnh, tương lai, và những người xung quanh chúng ta. Nhưng là những tạo vật, chúng ta không bao giờ có thể trở thành Đấng Tạo Hóa được. Đức Chúa Trời không muốn bạn trở thành một vị thần; Ngài muốn bạn sống tin kính -mặc lấy những giá trị, thái độ và nhân cách của Ngài. Chúng ta phải “bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.” (Eph Ep 4:22).

Mục đích căn bản của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn trên trần gian này không phải là sự an ổn, bèn là sự phát triển nhân cách. Ngài muốn chúng ta trưởng thành thuộc linh và trở nên giống như Đấng Christ. Trở nên giống như Đấng Christ không có nghĩa là đánh mất tính cách của bạn hay trở thành một nhân bản vô tính. Đức Chúa Trời tạo nên sự độc nhất của bạn, vì thế chắc chắn Ngài không muốn phá hủy nó. Giống Đấng Christ có nghĩa là biến đổi nhân cách của bạn chứ không phải cá tính.

Đức Chúa Trời muốn bạn phát triển loại nhân cách được mô tả trong các phước lành của Chúa Giê-xu, bông trái của Thánh Linh, tình yêu thương theo mô tả của Phao-lô, và những đặc điểm của một đời sống hiệu quả, kết quả trong danh sách của Phi-e-rơ. Mỗi khi bạn quên rằng nhân cách là một trong những mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn, bạn sẽ bối rối trước các hoàn cảnh của mình. Bạn sẽ tự hỏi, “Tại sao chuyện này lại xảy ra cho tôi? Tại sao tôi gặp lúc khó khăn thế này?” Có một câu trả lời, đó là cuộc sống thì phải khó khăn! Chính đó là điều khiến chúng ta tăng trưởng. Hãy nhớ rằng trần gian không phải là thiên đàng!

Nhiều Cơ-đốc nhân giải thích sai lời hứa của Đức Chúa Giê-xu về “sự sống dư dật” thành ra là sức khỏe, một lối sống thoải mái, hạnh phúc không thôi, những ước mơ được thành, và được giải thoát tức khắc khỏi những nan đề nhờ đức tin và cầu nguyện. Nói tóm lại, họ nghĩ rằng đời sống Cơ-đốc rất dễ dàng. Họ mong đợi thiên đàng trên trần gian này.

Cách nhìn chỉ quan tâm đến bản thân này xem Đức Chúa Trời như một vị thần sẵn sàng hiện ra để giúp bạn theo đuổi sự thành tựu cá nhân ích kỷ. Nhưng Đức Chúa Trời không phải là đầy tớ của bạn, và nếu bạn suy nghĩ rằng cuộc đời này là dễ dàng, bạn sẽ thất vọng nặng nề hoặc bạn sẽ sống mà phủ nhận thực tại.

Đừng bao giờ quên rằng cuộc đời này không phải cho bạn! Bạn hiện hữu vì những mục đích của Đức Chúa Trời chứ không phải của bạn. Tại sao Đức Chúa Trời lại ban một thiên đàng trên trần gian khi mà Ngài hoạch định điều tốt nhất cho bạn trong cõi đời đời? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thời gian trên trần gian này để xây dựng và phát triển nhân cách của chúng ta cho thiên đàng.


* Thánh Linh Đức Chúa Trời Đang Vận Hành Trong Bạn


Công việc của Thánh Linh là làm sản sinh một nhân cách giống Đấng Christ trong bạn. Kinh Thánh chép, “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” (IICo 2Cr 3:18).

Quá trình biến đổi chúng ta để trở nên giống Đức Chúa Giê-xu hơn được gọi là thánh hóa, và đó là mục đích thứ ba của cuộc đời bạn trên đất.

Bạn không thể tái sản sinh nhân cách của Chúa Giê-xu bằng chính sức riêng của mình. Những quyết định đầu năm, sức mạnh ý chí, và những mục đích tốt nhất cũng không đủ. Chỉ có Thánh Linh mới có đủ quyền năng tạo nên những thay đổi mà Đức Chúa Trời muốn có trong cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh chép, “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi Pl 2:13).

Khi đề cập đến “quyền năng của Đức Thánh Linh,” nhiều người nghĩ đến những phép lạ và những tình cảm đặc biệt. Nhưng trong phần lớn thời gian, quyền năng của Thánh Linh vận hành trong cuộc đời bạn theo những cách thầm lặng, không ngờ được, và thậm chí bạn cũng không nhận biết hoặc cảm thấy nữa. Ngài thường nói với chúng ta bằng “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” (IVua 1V 19:12).

Sự giống Đấng Christ không hình thành do bắt chước, bèn là do sự ngự trị. Chúng ta để cho Đấng Christ sống qua chúng ta. “Sự mầu nhiệm đó … là Đấng Christ ở trong anh em” (CoCl 1:27). Việc này xảy ra trong đời thực như thế nào? Thông qua những lựa chọn của chúng ta. Chúng ta lựa chọn điều đúng trong nhiều tình huống và rồi tin cậy rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta năng lực, tình yêu thương, đức tin và sự khôn ngoan của Ngài để làm việc đó. Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời sống bên trong chúng ta, nên những điều này khi cầu xin thì sẽ được.

Chúng ta phải đồng công với sự vận hành của Thánh Linh. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy một lẽ thật quan trọng được minh họa hết lần này đến lần khác: Thánh Linh khai phóng quyền năng của Ngài ngay lúc bạn bước đi bằng đức tin. Khi Giô-suê đối diện với một cản trở không thể vượt qua được, dòng nước chảy xiết của sông Giô-đanh chỉ rẽ làm đôi sau khi những người lãnh đạo bước vào dòng chảy bằng đức tin và lòng vâng phục. Sự vâng phục khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời.


Đức Chúa Trời chờ đợi bạn hành động trước. Đừng chờ đợi cho tới khi bạn cảm thấy có đủ sức lực hay lòng tin. Hãy tiến lên trong sự yếu đuối của bạn, làm điều đúng bất chấp những sợ hãi và cảm nhận của mình. Đây là cách bạn đồng công với Thánh Linh, và nó cũng là cách phát triển nhân cách của bạn.

Kinh Thánh so sánh sự tăng trưởng thuộc linh với một hạt giống, một tòa nhà và một đứa trẻ đang lớn. Mỗi hình ảnh ẩn dụ đều đòi hỏi sự góp phần tích cực: Hạt giống phải được trồng và vun tưới, các tòa nhà phải được xây dựng lên-chúng không tự động xuất hiện-và trẻ con thì phải ăn và hoạt động để lớn.

Nỗ lực không có liên hệ gì đến sự cứu rỗi của bạn, nhưng nó liên hệ nhiều đến sự tăng trưởng thuộc linh. Ít nhất có tám lần Thánh Kinh Tân Ước bảo chúng ta phải “gắng sức” để lớn lên trong sự giống Đức Chúa Giê-xu. Bạn không được ngồi yên và đợi chuyện đó xảy ra.

Phao-lô giải thích trong Eph Ep 4:22-24, ba trách nhiệm của chúng ta trong việc trở nên giống như Đấng Christ.

-Thứ nhất, chúng ta phải từ bỏ con đường cũ của mình. “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.” (4:22).


-Thứ hai, chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. “Hãy để Thánh Linh thay đổi cách suy nghĩ của anh em” (4:23 bản CEV-ND). Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải được “biến đổi” bởi sự đổi mới tâm trí mình. Từ Hy-lạp được dịch là biến đổi, metamorphosis (dùng trong RoRm 12:2 và IICo 2Cr 3:18), ngày nay được dùng để mô tả sự thay đổi đáng kinh ngạc từ con nhộng sang con bướm. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ về những gì xảy ra cho đời sống thuộc linh của chúng ta khi chúng ta để cho Đức Chúa Trời hướng dẫn những suy nghĩ của mình: Chúng ta được biến đổi từ trong ra ngoài, trở nên đẹp đẽ hơn, và được tự do bay lượn trên những tầm cao mới.


-Thứ ba, chúng ta phải “mặc lấy” nhân cách của Đấng Christ bằng cách phát triển những thói quen tin kính mới. Nhân cách của bạn về cơ bản là toàn bộ các thói quen bạn có; nó là cách bạn thường xuyên hành động. Kinh Thánh chép, “Hãy mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. (Eph Ep 4:24).

Đức Chúa Trời dùng Lời Ngài, những người khác và các hoàn cảnh để khuôn đúc chúng ta. Cả ba điều dó là không thể thiếu được trong việc phát triển nhân cách. Lời Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta lẽ thật chúng ta cần để lớn lên, dân sự của Đức Chúa Trời là nguồn hỗ trợ chúng ta cần để tăng trưởng và các hoàn cảnh là môi trường để tập tành giống Đấng Christ. Nếu bạn nghiên cứu và áp dụng Lời của Đức Chúa Trời, thường xuyên liên hệ với các tín nhân khác, và học biết tin cậy Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh khó khăn, tôi bảo đảm bạn sẽ trở nên giống Đức Chúa Giê-su càng hơn. Chúng ta sẽ xem xét những tác nhân tăng trưởng này trong các chương sau.


Nhiều người cho rằng tất cả những gì cần thiết cho sự tăng trưởng thuộc linh là nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện. Nhưng có một số vấn đề trong cuộc sống sẽ không bao giờ thay đổi nếu chỉ nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện mà thôi. Đức Chúa Trời dùng những người khác. Ngài hay thích làm việc qua con người hơn là làm các phép lạ, để chúng ta có thể lệ thuộc vào nhau trong mối thông công. Ngài muốn chúng ta cùng nhau lớn lên.


Trong nhiều tôn giáo, người được xem là có đời sống thuộc linh trưởng thành và thiêng liêng là người tự tách mình ra khỏi những người khác và sống trong các tu viện trên núi, không liên hệ với ai. Nhưng đây là một hiểu lầm lớn. Sự trưởng thành thuộc linh không phải là ẩn dật, cô lập chính mình! Bạn không thể trở nên giống Đấng Christ nếu sống ẩn dật. Bạn phải ở gần những người khác và tương tác với họ. Bạn cần phải là một thành viên trong Hội thánh và cộng đồng. Tại sao? Vì sự trưởng thành thuộc linh thật là học biết yêu thương giống như Đức Chúa Giê-xu, và bạn không thể tập rèn việc đó nếu không ở trong mối quan hệ với những người khác. Hãy nhớ rằng tất cả là vì tình yêu thương-yêu Chúa và yêu người khác.


Trở nên giống như Đấng Christ là một tiến trình tăng trưởng lâu dài và chậm chạp. Sự trưởng thành thuộc linh thì chậm chạp và không tự động; nó là cả một sự phát triển từng bước, liên tiến kéo dài cả phần đời còn lại của bạn. Đề cập đến tiến trình này, Phao-lô nói, “Việc này sẽ tiếp tục cho tới khi chúng ta … trưởng thành, cũng giống như Đấng Christ, và chúng ta sẽ được trọn vẹn như Ngài” (4:13 bản CEV-ND).


Bạn là một công việc đang được thực hiện. Sự biến đổi thuộc linh của bạn trong quá trình phát triển nhân cách giống Chúa Giê-xu sẽ diễn ra trọn phần còn lại của cuộc đời bạn, và thậm chí cho đến khi đó thì nó vẫn chưa được trọn vẹn trên đất. Nó chỉ chấm dứt khi bạn lên thiên đàng hay lúc Chúa Giê-xu trở lại. Đến lúc đó, những công việc nào chưa được trọn về nhân cách của bạn sẽ được dừng lại. Kinh Thánh nói rằng cuối cùng chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu cách trọn vẹn, chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn như Ngài: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” (IGi1Ga 3:2).

Phần lớn những bối rối trong cuộc đời Cơ-đốc đến từ việc phớt lờ lẽ thật đơn giản là Đức Chúa Trời thích thú trong việc xây dựng nhân cách của bạn hơn bất cứ điều gì khác. Chúng ta lo lắng khi Đức Chúa Trời dường như im lặng về những vấn đề cụ thể như “Tôi nên chọn nghề gì?” Sự thật là có nhiều nghề nghiệp khác nhau có thể nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của bạn. Điều mà Đức Chúa Trời quan tâm nhiều nhất là dù bạn làm việc gì, thì bạn cũng làm theo cách giống như Đấng Christ làm.


Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến việc bạn là ai hơn là bạn làm gì. Chúng ta là con người, chứ không phải việc người. Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến nhân cách của bạn hơn là nghề nghiệp vì bạn sẽ mang nhân cách của mình vào cõi đời đời chứ không phải nghề nghiệp.

Kinh Thánh cảnh báo, “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (RoRm 12:2). Bạn phải có một quyết định đối đầu với văn hóa để trở nên giống Đấng Christ hơn. Nếu không, những tác động khác như các bạn đồng nghiệp, cha mẹ, và văn hóa sẽ cố gắng khuôn đúc bạn theo hình ảnh của họ.

Đáng buồn là nhiều sách Cơ-đốc nổi tiếng ngày nay nói rằng nhiều tín nhân đã bỏ qua việc sống theo những mục đích của Đức Chúa Trời và theo đuổi thành tựu cá nhân cùng với sự ổn định về tình cảm. Đó là sự tự yêu mình, chứ không phải môn đồ hóa. Chúa Giê-su không chết trên thập giá chỉ để cho chúng ta sống thoải mái, thích nghi. Mục đích của Ngài còn sâu sắc hơn nhiều: Ngài muốn khiến chúng ta trở nên giống như Ngài trước khi Ngài đưa chúng ta về thiên đàng. Đây là đặc quyền lớn nhất của chúng ta, là trách nhiệm trực tiếp của chúng ta, và cũng là số phận cuối cùng của chúng ta.


Suy Nghĩ Về Mục Đích Của Tôi: Ngày 22


Vấn Đề Suy Nghĩ: Tôi được tạo dựng để trở nên giống Đấng Christ.


Câu Gốc: “Khi Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trong lòng chúng ta, chúng ta ngày càng trở nên giống Ngài hơn và phản chiếu vinh quang của Ngài nhiều hơn nữa.” ICo1Cr 3:18b (NLT -ND )


Câu Hỏi Suy Gẫm: Tôi cần cầu xin Thánh Linh ban quyền năng của Ngài trong lĩnh vực nào của cuộc đời tôi để tôi có thể trở nên giống Đấng Christ hơn ngay hôm nay?



bottom of page