top of page

NGÀY 33 : NGƯỜI ĐẦY TỚ THẬT HÀNH ĐỘNG THẾ NÀO

Hung Tran

Jun 8, 2023

Chúa Giê-xu đo lường sự cao quý bằng khái niệm phục vụ chứ không phải địa vị...NGÀY 33: NGƯỜI ĐẦY TỚ THẬT HÀNH ĐỘNG THẾ NÀO


“Hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ.”

Mac Mc 10:43b.

“Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.”

Mat Mt 7:16.


Chúng ta phục vụ Chúa bằng cách phục vụ những người khác.


Thế gian định nghĩa sự cao quý bằng các khái niệm quyền lực, của cải, uy tín và địa vị. Nếu bạn có thể bắt người ta phục vụ mình, thì bạn đã thành công. Trong nền văn hóa tự phục vụ của chúng ta cùng với trạng thái tâm lý tôi trước, hành động như một người đầy tớ là chuyện không bình thường.

Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đo lường sự cao quý bằng khái niệm phục vụ chứ không phải địa vị. Đức Chúa Trời quyết định sự cao quý của bạn bằng số người bạn phục vụ, chứ không phải bao nhiêu người phục vụ bạn. Điều này trái với suy nghĩ của thế gian về sự cao trọng mà chính chúng ta cũng phải mất nhiều thời gian mới hiểu được, còn đem ra thực hành thì lại là chuyện hiếm hoi hơn nữa. Các môn đồ tranh luận về việc ai xứng đáng với địa vị cao trọng nhất, và 2,000 năm sau, những nhà lãnh đạo Cơ-đốc vẫn còn dùng mánh khóe để chiếm lấy địa vị trong nhiều Hội thánh, hệ phái cũng như các chức vụ siêu Hội thánh.


Hàng ngàn cuốn sách đã viết về lãnh đạo, nhưng có rất ít viết về phục vụ. Mọi người đều muốn lãnh đạo; không ai muốn làm đầy tớ cả. Chúng ta thà làm tướng chứ không chịu làm binh nhì. Ngay cả các Cơ-đốc nhân cũng muốn làm “những người lãnh đạo các đầy tớ” chứ không chỉ là các đầy tớ suôn. Nhưng giống Chúa Giê-xu thì phải làm một đầy tớ. Đó là tên mà Ngài gọi chính mình.

Biết rõ định dạng của bạn là điều quan trọng để phục vụ Đức Chúa Trời, mà có tấm lòng đầy tớ lại còn quan trọng hơn nữa. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời định hình bạn cho sự phục vụ chứ không phải để hướng ngã. Không có một tấm lòng tôi tớ, bạn sẽ bị cám dỗ để lạm dụng định dạng của bạn vì lợi ích cá nhân. Bạn cũng sẽ bị cám dỗ để dùng nó như một lời bào chữa hòng khỏi phải đáp ứng một số nhu cầu nào đó.

Đức Chúa Trời thường thử thách tấm lòng của chúng ta bằng cách bảo chúng ta phục vụ theo những cách không hợp với định dạng mình. Nếu bạn thấy một người té xuống mương, thì Chúa muốn bạn giúp kéo người đó lên chứ chẳng phải nói rằng, “Tôi không có ơn thương xót hay phục vụ.” Có thể bạn không được ơn để làm một công việc nào đó, nhưng bạn vẫn được kêu gọi để làm nếu không ai có ơn phù hợp cho công việc này. Chức vụ chính của bạn phải phù hợp với định dạng bạn có, nhưng sự phục vụ cặp theo là điều bạn phải làm bất cứ nơi nào có cần.

Định dạng cho biết chức vụ, nhưng tấm lòng tôi tớ sẽ bày tỏ sự trưởng thành của bạn. Không cần phải có một tài năng hoặc ân tứ đặc biệt nào để ở lại nhặt rác hoặc chồng ghế lại sau buổi nhóm. Bất cứ ai cũng có thể làm một tôi tớ. Điều cần chính là nhân cách.

Có thể phục vụ cả đời trong một Hội thánh mà không làm tôi tớ. Bạn phải có tấm lòng tôi tớ. Làm sao bạn biết được là mình có tấm lòng này hay không? Chúa Giê-xu phán, “Các ngươi có thể nói họ là người như thế nào khi nhìn xem công việc họ làm” (Mat Mt 7:16 bản CEV-ND).


Những người đầy tớ thật luôn sẵn sàng phục vụ. Các đầy tớ không để cho họ bận rộn với những việc khác và mất đi tinh thần sẵn sàng của mình. Họ sẵn sàng phục vụ ngay khi được gọi. Giống như một người lính, đầy tớ phải luôn đứng chờ nhiệm vụ: “Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.” (IITi 2Tm 2:4). Nếu bạn chỉ phục vụ khi nào thuận tiện cho bạn, thì bạn không phải là một đầy tớ thực sự. Những người đầy tớ thực sự luôn làm điều có cần ngay cả khi không mấy thuận tiện cho họ.

Bạn có sẵn sàng để Chúa dùng bất cứ lúc nào không? Khi Ngài làm đảo lộn những kế hoạch của bạn, bạn có bực bội không? Là một người đầy tớ, bạn không được quyết định phục vụ ở đâu hay khi nào. Làm một đầy tớ có nghĩa là nhường quyền quyết định thì giờ của bạn và để Chúa ngắt ngang bất cứ lúc nào Ngài muốn.

Nếu bạn tự nhủ với mình mỗi ngày rằng bạn là đầy tớ của Đức Chúa Trời, thì những gián đoạn sẽ không làm bạn thất vọng lắm, vì lịch làm việc của bạn sẽ là bất cứ điều gì Đức Chúa Trời muốn đem vào cuộc đời bạn. Những người đầy tớ xem sự ngắt ngang như là những cuộc hẹn thiêng liêng cho chức vụ và vui vẻ vì có cơ hội phục vụ.

Những đầy tớ thật chú ý tới các nhu cầu. Những người đầy tớ luôn kiếm cách để giúp người khác. Khi họ thấy một nhu cầu, họ nắm bắt cơ hội để đáp ứng ngay, giống như điều Kinh Thánh bảo chúng ta: “Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.” (GaGl 6:10). Khi Chúa đặt một người có cần ngay trước bạn, Ngài đang ban cho bạn cơ hội để lớn lên trong tinh thần tôi tớ. Hãy lưu ý Chúa phán rằng chúng ta phải ưu tiên cho những nhu cầu của Hội thánh, chứ không được đặt nó xuống cuối danh sách “những thứ cần làm.”

Chúng ta bỏ lỡ những dịp tiện để phục vụ vì chúng ta thiếu sự nhạy cảm và chủ động. Những cơ hội lớn để phục vụ không có thường. Chúng qua đi rất nhanh, đôi khi không bao giờ quay lại nữa. Có thể bạn chỉ có một cơ hội để phục vụ người đó, cho nên hãy tận dụng nó ngay. “Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng: ‘Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.’” (ChCn 3:27-28).


John Wesley là một tôi tớ đầy ích lợi cho Đức Chúa Trời. Khẩu hiệu của ông là, “Hãy làm mọi việc tốt mà anh có thể làm, bằng mọi phương tiện khả dĩ, theo mọi cách, ở mọi nơi, mọi lúc, cho mọi người chừng nào anh còn có thể làm.” Đó chính là sự cao quý. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tìm kiếm những công việc nhỏ mà chưa ai muốn làm. Hãy làm những việc nhỏ đó trước như thể đó là việc lớn, vì Đức Chúa Trời đang nhìn xem.

Những đầy tớ thật làm hết sức mình với những gì họ có. Đầy tớ không hề bào chữa, trì hoãn, hay chờ đợi những hoàn cảnh tốt hơn. Đầy tớ không hề nói, “Một ngày nào đó” hoặc “Khi nào đúng lúc.” Họ làm ngay những gì cần làm. Kinh Thánh chép, “Nếu con chờ đợi những điều kiện hoàn hảo, con sẽ chẳng làm được chuyện gì.” ( TrGv 11:4 bản NLT-ND). Đức Chúa Trời muốn bạn làm bất cứ điều gì bạn có thể, với những gì bạn có, dù bạn đang ở đâu. Sự phục vụ dù không hoàn hảo vẫn luôn tốt hơn là ý định suôn.

Một lý do khiến nhiều người không chịu phục vụ đó là họ sợ rằng họ không đủ giỏi để phục vụ. Họ tin nơi lời dối trá rằng sự phục vụ Đức Chúa Trời chỉ dành cho những siêu sao. Một số Hội thánh đã ấp ủ chuyện hoang đường này bằng cách tạo nên một ý tưởng “tuyệt vời,” khiến những người có tài năng trung bình không dám dấn thân vào.


Có thể bạn đã nghe người ta nói, “Nếu không thể làm cho thật là tốt, thì đừng làm. Chúa Giê-xu không bao giờ nói như vậy! Sự thật là hầu như trong mọi việc chúng ta làm lần đầu tiên, thì đại đa số đều rất dở-và đó là cách chúng ta học hỏi. Tại Hội thánh Saddleback, chúng tôi thực hành nguyên tắc “đủ giỏi”: Không cần phải hoàn hảo thì Đức Chúa Trời mới sử dụng và ban ơn. Chúng tôi thà có hàng ngàn tín hữu bình thường dự phần hầu việc Chúa hơn là có một Hội thánh hoàn hảo với một số ít người xuất sắc lãnh đạo.

Những đầy tớ thật làm mọi việc với trọn tấm lòng. Bất cứ việc gì họ làm, họ đều “hết lòng mà làm” (CoCl 3:23). Công việc lớn nhỏ thế nào không quan trọng. Vấn đề duy nhất ở đây là nó có cần được thực hiện hay không?

Bạn sẽ không bao giờ đạt được một địa vị trong cuộc sống mà nơi đó bạn quá quan trọng để làm những công việc như đầy tớ. Đức Chúa Trời sẽ không miễn trừ bạn khỏi những chuyện đó đâu. Nó là điều hết sức quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của bạn. Kinh Thánh chép, “Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi ấy là mình dối lấy mình.” (GaGl 6:3). Chính trong sự phục vụ hèn mọn này mà chúng ta mới lớn lên giống Đấng Christ.


Chúa Giê-xu chuyên làm những việc nhỏ nhặt mà mọi người khác cố tránh né: rửa chân, giúp các em bé, chuẩn bị bữa ăn và lo cho những người phung. Không có gì ở dưới Ngài, vì Ngài đến để phục vụ. Ngài đã làm gương để cho mỗi chúng ta noi theo.

Những công việc nhỏ thường bày tỏ tấm lòng lớn. Tấm lòng tôi tớ của bạn được bày tỏ trong những việc nhỏ nhặt mà người khác không nghĩ đến, cũng như khi Phao-lô nhặt củi đốt lửa sưởi ấm cho mọi người sau khi tàu chìm. Ông cũng kiệt sức như mọi người khác, nhưng ông đã làm điều mà ai cũng cần. Không có một công việc nào thấp kém hơn bạn khi bạn có tấm lòng tôi tớ.

Những cơ hội lớn thường ngụy trang trong những việc nhỏ nhặt. Những việc nhỏ trong cuộc đời lại quyết định những việc lớn. Đừng tìm kiếm những việc lớn để làm cho Đức Chúa Trời. Hãy làm những việc nhỏ nhặt đó trước, và Chúa sẽ chỉ định bạn làm những gì Ngài muốn bạn làm. Nhưng trước khi thử làm điều phi thường, hãy phục vụ theo cách bình thường.

Luôn có nhiều người sẵn sàng làm những việc “lớn” cho Chúa hơn là những người sẵn sàng làm việc nhỏ. Cuộc chạy đua để làm lãnh đạo luôn có đông người thi, nhưng cánh đồng thì rộng mở cho những ai sẵn sàng làm đầy tớ. Đôi lúc bạn phục vụ hướng lên những người có thẩm quyền, và đôi lúc bạn phục vụ hướng xuống những người có cần. Dù như thế nào, bạn cũng phát triển tấm lòng tôi tớ khi sẵn sàng làm bất cứ điều gì có cần.

Những đầy tớ thật luôn trung tín trong công việc. Người đầy tớ luôn làm trọn công việc, trách nhiệm của họ, giữ lời hứa và làm trọn các cam kết. Họ không bỏ dở công việc nửa chừng, và cũng không rút lui khi gặp chán nản. Họ rất đáng tin cậy.

Sự trung tín luôn là một phẩm chất hiếm hoi. Hầu hết mọi người không biết ý nghĩa của sự cam kết. Họ đưa ra những cam kết thất thường, và vi phạm chúng chỉ vì một lý do nhỏ nhặt nào đó mà không hề do dự, ân hận hay nuối tiếc. Hằng tuần, nhiều Hội thánh và các tổ chức khác phải ứng biến vì những người tình nguyện không chuẩn bị, không có mặt, hay thậm chí không gọi điện đến báo là họ chẳng tới được.

Những người khác có thể tin cậy bạn không? Có những lời hứa nào bạn phải giữ, những tuyên thệ mà bạn phải làm trọn hoặc những cam kết mà bạn phải tôn trọng không? Đây là một thử thách. Đức Chúa Trời đang thử thách sự trung tín của bạn. Nếu bạn vượt qua được thử thách này, bạn ở trong nhóm những người đáng tin cậy: Áp-ra-ham, Môi-se, Sa-mu-ên, Đa-vít, Đa-ni-ên, Ti-mô-thê và Phao-lô, tất cả được gọi là những đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban thưởng cho sự trung tín của bạn trong cõi đời đời. Hãy hình dung cảm nhận vào một ngày nào đó Chúa nói với bạn, “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Mat Mt 25:23).


Tôi cũng muốn nói thêm, những đầy tớ trung tín không bao giờ về hưu. Họ trung tín phục vụ chừng nào họ còn sống. Bạn có thể nghỉ hưu trong công việc, nhưng sẽ không bao giờ nghỉ hưu trong sự phục vụ Đức Chúa Trời.

Những đầy tớ thật thì khiêm tốn. Người đầy tớ không đề cao hay chú ý đến bản thân họ. Thay vì hành động để gây ấn tượng và nhắm đến thành công, họ “trang sức bằng khiêm nhường” (IPhi 1Pr 5:5). Nếu người khác đề cao sự phục vụ của họ, họ khiêm nhường chấp nhận nhưng không để cho sự nổi tiếng làm xao lãng công việc mình.


Phao-lô nói rõ về loại phục vụ có vẻ như thuộc linh nhưng thực ra chỉ là bề ngoài, lên mình, một hành động để thu hút sự chú ý. Ông gọi đó là “vâng phục trước mặt người” (Eph Ep 6:6; CoCl 3:23)-phục vụ để gây ấn tượng cho người khác rằng chúng ta rất thiêng liêng. Đây là tội của những người Pha-ri-si. Họ biến việc giúp đỡ những người khác, sự ban cho và thậm chí cầu nguyện thành màn trình diễn để những người khác xem. Chúa Giê-xu ghét thái độ này và Ngài cảnh báo, “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.” (Mat Mt 6:1).

Sự tự đề cao và tinh thần tôi tớ không trộn lẫn với nhau. Những đầy tớ thật không phục vụ để người ta tán thưởng. Họ sống chỉ cho một Đấng. Phao-lô nói, “Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.” (GaGl 1:10).

Bạn không tìm được nhiều người đầy tớ thực sự dưới ánh đèn sân khấu đâu; thật ra họ tránh né nó khi nào có thể. Họ thỏa lòng với việc yên lặng phục vụ trong bóng tối. Giô-sép là một tấm gương lớn. Ông không lôi kéo sự chú ý về mình, nhưng cứ yên lặng hầu việc Phô-ti-pha, sau đó là người cai tù, rồi quan thượng thiện và quan tửu chánh của Pha-ra-ôn, và Đức Chúa Trời ban phước cho thái độ đó. Khi Pha-ra-ôn đề cao ông, Giô-sép vẫn giữ tấm lòng tôi tớ, ngay cả với những anh trai là những người đã phản bội mình.

Thật không may một điều: nhiều người lãnh đạo ngày nay khởi sự là những tôi tớ nhưng kết thúc là những người nổi tiếng. Họ trở nên mê đắm sự chú ý, không biết rằng ở trong ánh đèn chiếu sáng chói thì mắt họ không thấy đường.

Có thể bạn đang phục vụ trong một nơi nhỏ bé, tăm tối, thấy không ai biết đến mình, và không được khen tặng. Hãy nghe đây: Đức Chúa Trời đặt để bạn ở đó với một mục đích! Ngài đã đếm từng sợi tóc trên đầu bạn, và Ngài biết địa chỉ của bạn. Bạn nên ở yên đó chừng nào Ngài quyết định dời bạn đi chỗ khác. Ngài sẽ cho bạn biết nếu Ngài muốn bạn đi một nơi nào khác. Chức vụ của bạn quan trọng đối với vương quốc của Đức Chúa Trời. “Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (CoCl 3:4).

Có hơn 750 người được liệt kê trong “Bảng Vàng Danh Dự” ở Mỹ và hơn 450 người khác được nói đến trong ấn phẩm “Họ Là Ai,” nhưng bạn sẽ không tìm thấy tên của bất cứ người đầy tớ thực thụ nào trong đó. Danh tiếng chẳng có ý nghĩa gì đối với những người đầy tớ thật vì họ biết sự khác biệt giữa danh tiếng và ý nghĩa. Có nhiều đặc điểm nổi bật trên thân thể bạn mà nếu không có chúng thì bạn cũng sống được. Chính những bộ phận ẩn kín bên trong thân thể mới là không thể thiếu được. Đối với Thân Thể Đấng Christ cũng vậy. Sự phục vụ có ý nghĩa nhất thường là sự phục vụ thầm lặng.

Trên thiên đàng, Đức Chúa Trời sẽ công khai ban thưởng cho một số tôi tớ vô danh và ít người biết đến nhất-những người chưa bao giờ được nhắc đến trên trần gian, những người đã dạy cho trẻ khuyết tật, chăm lo cho người già đau yếu, chăm sóc những bệnh nhân bị AIDS, và phục vụ qua hàng ngàn phương cách thầm lặng khác.

Khi biết rõ điều này, đừng chán nản khi bạn phục vụ mà không ai lưu ý tới hoặc bị xem thường. Hãy tiếp tục phục vụ Đức Chúa Trời! “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (ICo1Cr 15:58). Thậm chí một sự phục vụ nhỏ nhất Đức Chúa Trời cũng chú ý và Ngài sẽ ban thưởng. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu phán, “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.” (Mat Mt 10:42).

Suy Nghĩ Về Mục Đích Của Tôi: Ngày 33


Vấn Đề Suy Nghĩ: Tôi phục vụ Chúa khi phục vụ những người khác.


Câu Gốc: “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.” Ma-thi-ơ 10: 42


Câu Hỏi Suy Gẫm: Đặc tính nào trong số năm đặc tính của những đầy tớ thật là điều thách thức tôi nhất?bottom of page