top of page

NGÀY 36 : ĐƯỢC TẠO DỰNG VỚI MỘT SỨ MỆNH

Hung Tran

Jun 5, 2023

Đức Chúa Trời đang vận hành trong thế gian, và Ngài muốn bạn đồng công với Ngài. Công việc này được gọi là sứ mệnh của bạn...NGÀY 36: ĐƯỢC TẠO DỰNG VỚI MỘT SỨ MỆNH


“Như Cha đã ban cho Con một sứ mệnh trong thế gian,

Con cũng sẽ ban cho họ một sứ mệnh trong thế gian.”

GiGa 17:18 bản Msg-ND.

“Điều quan trọng nhất là tôi hoàn thành sứ mệnh của mình, công việc mà Đức Chúa Giê-xu đã giao phó cho tôi.”

Cong Cv 20:24 bản NCV-ND.


*Bạn được tạo dựng với một sứ mệnh.


Đức Chúa Trời đang vận hành trong thế gian, và Ngài muốn bạn đồng công với Ngài. Công việc này được gọi là sứ mệnh của bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn có một chức vụ trong Thân Thể Đấng Christ và một sứ mệnh trong thế gian. Chức vụ là sự phục vụ các tín nhân, và sứ mệnh là sự phục vụ những người chưa tin. Làm trọn sứ mệnh trong thế gian là mục đích thứ năm của Chúa cho cuộc đời bạn.

Sứ mệnh cuộc đời bạn vừa mang tính chia sẻ vừa mang tính chuyên biệt. Một phần trách nhiệm thì bạn chia sẻ với mọi Cơ-đốc nhân khác, và phần còn lại là trách nhiệm độc nhất của bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cả hai trong các chương tiếp theo.

Từ sứ mệnh bắt nguồn từ một chữ La-tinh có nghĩa là “sai đi.” Làm một Cơ-đốc nhân có nghĩa là được sai đi trong thế gian như những đại diện của Đấng Christ. Chúa Giê-xu phán, “Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” (GiGa 20:21).

Chúa Giê-xu hiểu rõ sứ mệnh cuộc đời Ngài trên thế gian. Lúc được mười hai tuổi, Ngài nói, “Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?” (LuLc 2:49), và hai mươi mốt năm sau, lúc chết trên thập giá, Ngài phán, “Mọi sự đã được trọn” (GiGa 19:30). Hai câu này mô tả đời sống theo đúng mục đích của Chúa Giê-xu. Ngài đã hoàn tất sứ mệnh mà Đức Chúa Cha giao cho Ngài.

Sứ mệnh của Chúa Giê-xu lúc Ngài còn trên trần gian bây giờ là sứ mệnh của chúng ta vì chúng ta là Thân Thể Ngài. Điều Ngài đã làm lúc còn tại thế là điều chúng ta phải tiếp tục làm như một thân thể thuộc linh của Ngài, Hội thánh. Sứ mệnh đó là gì? Đưa dắt mọi người đến với Đức Chúa Trời! Kinh Thánh chép, “Đấng Christ đã biến đổi chúng ta từ kẻ thù trở thành bạn hữu Ngài và cũng giao cho chúng ta nhiệm vụ biến những người khác thành bạn của Ngài nữa” (IICo 2Cr 5:18 bản TEV-ND).


Đức Chúa Trời muốn giải cứu con người khỏi Sa-tan và hòa giải họ với chính Ngài để chúng ta có thể làm trọn năm mục đích mà Ngài tạo dựng chúng ta: yêu thương Ngài, làm thành viên trong gia đình của Ngài, trở nên giống Ngài, phục vụ Ngài, và nói với những người khác về Ngài. Một khi thuộc về Ngài, Đức Chúa Trời dùng chúng ta để tiếp cận những người khác. Ngài cứu chúng ta và rồi sai chúng ta ra đi. Kinh Thánh chép, “Chúng tôi được sai đi để nói về Đấng Christ” (IICo 2Cr 5:20 bản NCV-ND). Chúng ta là những sứ giả của tình yêu thương và những mục đích Đức Chúa Trời dành cho thế gian.


*Tầm Quan Trọng Của Sứ Mệnh Của Bạn.


Làm trọn sứ mệnh cuộc đời bạn trên trần gian này là điều hết sức quan trọng trong việc sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nêu cho chúng ta nhiều lý do tại sao sứ mệnh của bạn lại quan trọng đến như vậy.

Sứ mệnh của bạn là sự tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giê-xu trên trần gian. Là những người theo Ngài, chúng ta phải tiếp tục điều mà Chúa Giê-xu đã khởi sự. Chúa Ngài kêu gọi chúng ta không chỉ để đến với Ngài mà còn đi vì Ngài. Sứ mệnh của bạn quan trọng đến độ Chúa Giê-xu đã lặp lại nó năm lần theo năm cách khác nhau, trong năm sách của Kinh Thánh. Như thể Ngài đang nói rằng, “Ta thực sự muốn ngươi ghi nhớ điều này!” Hãy nghiên cứu năm mạng lệnh của Chúa Giê-xu và bạn sẽ biết được những chi tiết về sứ mệnh của mình trên đất-khi nào, ở đâu, tại sao và thế nào.

Trong Đại Mạng Lệnh, Chúa Giê-xu phán, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Mat Mt 28:19-20).

1. Mạng lệnh này là dành cho mọi người theo Chúa Giê-xu, và nó không phải là một tùy chọn.

Đây không phải là Lời Đề Nghị của Chúa Giê-xu. Nếu bạn là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, sứ mệnh của bạn có tính chất bắt buộc. Không làm theo tức là bất tuân.

Có thể bạn không biết rằng Đức Chúa Trời phán bạn phải chịu trách nhiệm về những người không tin sống chung quanh bạn. Kinh Thánh chép, “Nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dự đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi.” (Exe Ed 3:18). Bạn là Cơ-đốc nhân duy nhất mà một số người từng biết tới, và sứ mệnh của bạn là chia sẻ về Chúa Giê-xu cho họ.


2. Sứ mệnh của bạn là một đặc ân kỳ diệu.

Đó là một trọng trách lớn lao, nhưng cũng là một vinh dự đặc biệt khi được Đức Chúa Trời dùng. Phao-lô nói, “Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đặc ân để khuyến giục mọi người trở lại hòa giải với Ngài.” (IICo 2Cr 5:8 bản LB-ND). Sứ mệnh của bạn gồm có hai đặc ân lớn: làm việc với Đức Chúa Trờiđại diện cho Ngài. Chúng ta là những cộng sự của Chúa trong việc xây dựng vương quốc Ngài. Phao-lô gọi chúng ta là những người “làm việc với Chúa” (IICo 2Cr 6:1).


Chúa Giê-xu bảo đảm cho sự cứu rỗi chúng ta, đưa chúng ta vào trong gia đình của Ngài, ban Thánh Linh cho chúng ta, và biến chúng ta thành những người đại diện cho Ngài trong thế gian. Thật là một đặc ân lớn lao! Kinh Thánh chép, “Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.” (IICo 2Cr 5:20).

Nói với những người khác cách để được sự sống đời đời là điều lớn nhất bạn có thể làm cho họ. Nếu người hàng xóm của bạn mắc bệnh ung thư hoặc AIDS và bạn biết phương pháp chữa bệnh mà không chịu nói tức là phạm tội. Sẽ còn tệ hơn nữa nếu bạn che giấu con đường dẫn đến sự tha thứ, mục đích, bình an và sự sống đời đời. Chúng ta có tin mừng lớn nhất trên thế gian, và chia sẻ nó là điều tốt nhất bạn có thể làm cho bất cứ ai.

Một vấn đề mà các Cơ-đốc nhân lâu năm hay gặp phải đó là họ quên mất người không có Chúa cảm thấy tuyệt vọng ra sao. Chúng ta phải nhớ rằng bất luận người khác tỏ ra thỏa lòng hay thành công ra sao, thì nếu không có Đấng Christ, họ sẽ bị hư mất trong tuyệt vọng và đi đến chỗ chia cắt đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Cv 4:12). Mọi người đều cần Chúa Giê-xu.

3. Sứ mệnh của bạn có ý nghĩa đời đời.

Nó sẽ tác động đến số phận đời đời của những người khác, cho nên nó quan trọng hơn mọi công việc, thành công hay mục tiêu mà bạn đạt được trong cuộc đời trên đất. Những kết quả sứ mệnh của bạn đem lại sẽ tồn tại đời đời; những kết quả từ công việc của bạn thì không. Không có một công việc nào quan trọng hơn là giúp người khác thiết lập mối tương giao đời đời với Đức Chúa Trời.

Đây là lý do tại sao chúng ta phải cấp bách thực hiện sứ mệnh của mình. Chúa Giê-xu phán, “Tất cả chúng ta phải nhanh chóng làm xong công việc được giao bởi Đấng đã sai ta đến, vì còn rất ít thời gian trước khi đêm xuống và mọi công việc chấm dứt.” (GiGa 9:4 bản NLT-ND). Đồng hồ đang đếm ngược, nên đừng trì hoãn thêm một ngày nữa. Hãy bắt đầu thực hiện sứ mệnh tiếp cận những người khác ngay bây giờ! Chúng ta sẽ có cả cõi đời đời để vui mừng với những người mà chúng ta dắt về Chúa, nhưng chúng ta chỉ có một đời để tiếp cận họ.


Điều này không có nghĩa là bạn phải bỏ việc làm để trở thành một nhà truyền đạo trọn thời gian. Đức Chúa Trời muốn bạn chia sẻ Tin Lành dù bạn ở đâu. Là một sinh viên, một người mẹ, giáo viên mẫu giáo, người bán hàng, quản lý hay bất cứ ai khác, bạn cần phải liên tục tìm kiếm những người mà Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời bạn, những người mà bạn có thể đến và chia sẻ Phúc-âm cho họ.

4. Sứ mệnh của bạn đem lại ý nghĩa cuộc sống.

William James đã nói, “Cách tận dụng cuộc sống tốt nhất là đầu tư vào một điều gì đó tồn tại lâu dài hơn cuộc sống.” Sự thật là chỉ có vương quốc Đức Chúa Trời mới còn lại. Mọi sự khác rồi sẽ mất đi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải sống một đời sống theo đúng mục đích-một đời sống hiến mình cho sự thờ phượng, thông công, tăng trưởng thuộc linh, chức vụ và làm trọn sứ mệnh trên đất. Những kết quả của các việc này sẽ tồn tại đời đời!

Nếu bạn không làm trọn sứ mệnh Đức Chúa Trời giao phó cho bạn trên đất này, thì bạn đã lãng phí cả cuộc đời Chúa ban cho. Phao-lô nói, “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời” (Công Cv 20:24). Có những người trên hành tinh này mà chỉ một mình bạn mới tiếp cận được, tùy thuộc vào nơi bạn ở và cách Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn. Nếu chỉ có một người ở trên thiên đàng vì cớ bạn, thì cuộc đời bạn đã tạo nên cả một khác biệt trong cõi đời đời. Hãy tìm kiếm trong cánh đồng xung quanh bạn và cầu nguyện, “Chúa ôi, Ngài đã đặt để ai trong cuộc đời con để con sẽ nói về Chúa Giê-xu?”


5. Thời điểm chung kết lịch sử của Đức Chúa Trời có liên hệ tới sự hoàn tất sứ mệnh của bạn.

Ngày nay người ta đang chú ý nhiều đến sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu Christ và sự kết thúc của trần gian. Khi nào thì nó sẽ đến? Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, các môn đồ đã hỏi Ngài cùng một câu đó, và Ngài trả lời khá rõ ràng, “Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (1:7-8).

Khi các môn đồ muốn nói đến lời tiên tri, Chúa Giê-xu nhanh chóng chuyển sang vấn đề truyền giáo. Ngài muốn họ tập trung vào sứ mệnh của họ trên đất. Ngài nói như vầy, “Việc ta trở lại thế nào không phải là việc của các ngươi. Công việc của các ngươi là sứ mệnh mà ta đã giao phó cho. Hãy tập trung vào đó!”

Suy đoán thời điểm chính xác Đấng Christ tái lâm là điều vô ích, vì Chúa phán, “Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi.” (Mac Mc 13:32). Chúa Giê-xu còn nói Ngài không biết ngày và giờ, thì tại sao chúng ta cố gắng tính toán ra làm gì? Điều mà chúng ta biết chắc đó là: Chúa Giê-xu sẽ không trở lại cho tới khi nào mọi người mà Đức Chúa Trời muốn họ nghe về Tin Lành đều được nghe hết. Chúa Giê-xu phán, “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Mat Mt 24:14). Nếu bạn muốn Chúa Giê-xu trở lại sớm hơn, hãy tập trung làm trọn sứ mệnh của bạn, chứ không phải tiên đoán lời tiên tri.


Chúng ta rất dễ chệch hướng khỏi sứ mệnh của mình vì Sa-tan muốn bạn làm mọi việc khác ngoại trừ việc chia sẻ niềm tin. Hắn sẽ khiến bạn làm đủ thứ công việc tốt lành khác miễn là bạn không đưa dắt bất cứ ai về thiên đàng với bạn. Nhưng lúc mà bạn nghiêm túc về việc thực hiện sứ mệnh của mình, hãy biết rằng ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để làm bạn chệch hướng. Khi chuyện đó xảy ra, hãy nhớ tới lời Chúa Giê-xu phán, “Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.” (LuLc 9:62).


Bạn Phải Trả Giá Để Hoàn Thành Sứ Mệnh.


Để làm trọn sứ mệnh, bạn cần phải từ bỏ lịch làm việc của mình và tiếp nhận lịch làm việc của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn. Bạn không thể chỉ “nhét thêm” vào tất cả những điều mà bạn muốn làm trong cuộc đời mình. Bạn phải nói như Chúa Giê-xu, “Xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi.” (LuLc 22:42). Bạn dâng phó những quyền hạn, mong muốn, ước mơ, kế hoạch và tham vọng của mình cho Ngài. Bạn phải thôi cầu nguyện những lời ích kỷ như, “Xin Chúa ban phước cho điều con muốn làm.” Thay vào đó hãy cầu nguyện, “Chúa ôi, xin giúp con làm điều Ngài đang ban phước!” Bạn đưa cho Chúa một tờ giấy trắng với chữ ký của mình bên dưới, và xin Ngài điền các chi tiết vào đó. Kinh Thánh chép, “Hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” (RoRm 6:23b).


Nếu bạn cam kết làm trọn sứ mệnh của mình trong cuộc sống, thì dù phải trả giá như thế nào, bạn cũng sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Đức Chúa Trời theo cách mà rất ít người có thể kinh nghiệm được. Hầu như chẳng có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm cho người nam hoặc người nữ nào dấn thân phục vụ vương quốc của Ngài. Chúa Giê-xu đã hứa rằng, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Mat Mt 6:33).


Thêm Một Người Nữa Cho Chúa Giê-xu.


Ba tôi làm mục sư hơn năm mươi năm, phần lớn thời gian phục vụ trong các Hội thánh nhỏ, vùng quê. Ông là một diễn giả đơn sơ, nhưng là một người có sứ mệnh. Việc ông thích làm nhất là đưa các nhóm tình nguyện sang nước ngoài để xây dựng những nhà thờ cho các hội chúng nhỏ. Trong cả đời mình, ông đã xây dựng hơn 150 nhà thờ trên khắp thế giới.

Năm 1999, ba tôi qua đời vì ung thư. Trong tuần lễ cuối cùng của cuộc đời mình, căn bệnh đã khiến ông nửa tỉnh nửa mê suốt hai mươi bốn giờ một ngày. Khi nằm mơ, ông thường nói lớn những gì ông nhìn thấy. Lúc ngồi bên giường bệnh của ông, tôi học được rất nhiều điều khi nghe những gì ba tôi nói trong mơ. Ông nhớ lại hết dự án xây dựng nhà thờ này đến dự án khác.

Một đêm nọ, lúc ông gần qua đời, vợ tôi, đứa cháu gái và tôi ở bên cạnh giường bệnh của ông, ba tôi thình lình trở nên rất nhanh nhẹn và cố gắng bước xuống giường. Dĩ nhiên ông cụ đã yếu lắm rồi, và vợ tôi đỡ ông nằm xuống. Nhưng ông cứ cố gắng bước ra khỏi giường, cho nên, cuối cùng vợ tôi mới hỏi, “Jimmy, ba muốn làm gì vậy” Ông đáp, “Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giê-xu! Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giê-xu! Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giê-xu!” Ông bắt đầu lập lại câu đó mãi.

Trong suốt một giờ đồng hồ sau đó, ông lập đi lập lại hàng trăm lần câu đó. “Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giê-xu!” Khi tôi ngồi bên cạnh giường ông và nước mắt tuôn tràn, tôi cúi đầu tạ ơn Chúa vì đức tin của ba tôi. Ngay lúc đó, ba tôi giơ tay ra và đặt lên đầu tôi rồi nói, như thể ủy nhiệm cho tôi, “Con phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giê-xu! Con phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giê-xu!”

Tôi quyết định đó sẽ là mục tiêu trọn phần đời còn lại của tôi. Tôi mời gọi bạn cũng hãy xem nó là trọng tâm của cuộc đời mình, vì không có điều gì có thể tạo nên một thay đổi lớn lao hơn trong cõi đời đời. Nếu bạn muốn được Chúa dùng, bạn phải quan tâm tới điều mà Ngài quan tâm; và điều Ngài quan tâm nhất chính là sự cứu chuộc những người mà Ngài đã tạo nên. Ngài muốn tìm lại những đứa con bị hư mất của mình! Không có điều gì quan trọng hơn điều đó đối với Đức Chúa Trời; thập tự giá đã chứng minh rồi. Tôi cầu nguyện để bạn luôn luôn tìm kiếm cơ hội nhằm “cứu thêm một người nữa Chúa Chúa Giê-xu” để khi bạn đứng trước mặt Chúa một ngày nào đó, bạn có thể nói, “Nhiệm vụ đã hoàn tất!”


Suy Nghĩ Về Mục Đích Của Tôi: Ngày 36


Vấn Đề Suy Nghĩ: Tôi được tạo dựng với một sứ mệnh


Câu Gốc: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mat Mt 28:19-20


Câu Hỏi Suy Gẫm: Những sợ hãi nào đã ngăn trở tôi làm trọn sứ mệnh Đức Chúa Trời đã giao phó cho? Điều gì ngăn trở tôi nói về Tin Lành cho những người khác?bottom of page