top of page

1. TRẢI NGHIỆM TÌNH YÊU CỦA CHÚA

Hung Tran

Mar 3, 2024

Trong đoạn Kinh Thánh này sứ đồ Phao-lô đảm bảo với chúng ta rằng dù bất luận điều gì nghịch lại chúng ta trong cuộc sống này, thì sự chiến thắng áp đảo vẫn thuộc về chúng ta qua Đấng Christ,..TRẢI NGHIỆM TÌNH YÊU CỦA CHÚANhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Vì chúng ta tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các giới quyền lực, việc bây giờ, việc tương lai, các năng lực, bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Rô-ma 8:37-39Trong...

...đoạn Kinh Thánh này sứ đồ Phao-lô đảm bảo với chúng ta rằng dù bất luận điều gì nghịch lại chúng ta trong cuộc sống này, thì sự chiến thắng áp đảo vẫn thuộc về chúng ta qua Đấng Christ, là Đấng đã yêu thương chúng ta đủ để phó sự sống của Ngài cho chúng ta.

Trong Giăng 3:16 chính Chúa Giê-xu nói, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.”

Chúa Giê-xu yêu cá nhân bạn nhiều đến nỗi Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho bạn, cả khi bạn là người duy nhất trên quả đất này.

Giăng, một môn đồ yêu dấu cho chúng ta biết, “Không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, trái lại tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi, vì sợ hãi có hình phạt và ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu thương.” (1 Giăng 4:18).

Khi chúng ta cho phép sợ hãi trong lòng, đó là một dấu hiệu chúng ta vẫn còn chưa hiểu hết về việc Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhiều đến dường nào.

Nếu bạn biết về sự vĩ đại của tình yêu của Chúa, điều đó sẽ khiến tất cả nỗi sợ của bạn tiêu tan. Trong Giăng 16:27 Chúa Giê-xu phán, “Bởi Cha yêu mến các con vì các con yêu kính Ta và tin rằng Ta đến từ Đức Chúa Trời.”

Có phải thật khó cho bạn khi tin rằng Chúa quan tâm rất nhiều về bạn không?

Trong nhiều năm tôi đã không thể nhận tình yêu thương của Chúa dành cho tôi vì tôi nghĩ mình phải xứng đáng với tình yêu của Ngài. Nhưng bây giờ tôi biết Ngài thương yêu tôi, cả khi tôi có những bất toàn.

Trong Giăng 14:21 Chúa Giê-xu nhắc chúng ta “Người nào yêu kính Ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn Ta. Cha Ta sẽ yêu quý người nào yêu kính Ta. Ta cũng yêu quý người và sẽ tỏ bày chính Ta cho người.”

Chúa Giê-xu muốn bày tỏ chính Ngài trở nên thực hữu đối với bạn.

Sự vâng lời là kết quả của một tình yêu đích thực, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể yêu Chúa đủ để vâng lời Ngài trừ phi bạn trước hết đón nhận tình yêu của Ngài dành cho bạn. Bạn không thể kiếm được tình yêu ấy. Bạn không thể mua nó bằng các việc lành hay mua nó bằng lối cư xử tốt.

Tình yêu của Chúa là một món quà miễn phí và là vô điều kiện. Tình yêu của Ngài đến với chúng ta qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu khi Ngài chết cho chúng ta trên thập tự.

Hãy nhận lấy tình yêu của Chúa ngay bây giờ. Hãy ngồi trong sự hiện diện của Ngài và nói, “Con tin Ngài yêu con, Chúa ơi, và con đón nhận tình yêu của Ngài.”

Trong 1 Giăng 4:19 chúng ta đọc, “Chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước.” Có lẽ bạn đã làm ngược với những lời trên, như tôi đã làm suốt nhiều năm. Có lẽ bạn đang cố để yêu Chúa đủ và cố làm lành đủ để rồi Ngài mới yêu thương bạn. Nhưng hãy xem 1 Giăng 4:19 một lần nữa, “Chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước.”

Đa-vít xác tín về tình yêu của Chúa khi ông nói trong Thi-thiên 36:7, “Lạy Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài quý báu biết bao! Nhân loại trú ẩn dưới bóng cánh Ngài.”

Tôi muốn chia sẻ với bạn đoạn Kinh Thánh của Thi-thiên 139. Đa-vít có một sự thông công với Chúa rất độc đáo, và chúng ta nên cố gắng hết sức học theo gương của ông. Hãy công bố bằng môi miệng những lời của Thi-thiên này:

“Lạy CHÚA, Ngài đã xem xét và biết tôi. Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi. Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ; Mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc. Vì trước khi lưỡi tôi nói ra một tiếng, kìa, CHÚA đã biết tất cả rồi. Ngài bao phủ tôi phía trước lẫn phía sau, Ngài đặt tay bảo vệ tôi. Sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ cho tôi; Cao quá để tôi đạt đến được. Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài? Lạy Đức ChúaTrời, các tư tưởng Chúa thật quý báu cho tôi thay; Số lượng chúng lớn biết bao! Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy thì chúng nhiều hơn cát. Khi tôi thức dậy tôi vẫn còn ở cùng Ngài.” Thi-thiên 139:1-7, 17,18

Thật là tuyệt vời!

Tiên Tri Ê-sai cho chúng ta biết Chúa đang chờ đợi để làm ơn cho chúng ta: “Thật ra, CHÚA chờ đợi để ban ơn cho các ngươi. Thật vậy, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì CHÚA là Đức Chúa Trời công bình. Phước cho người nào trông đợi Ngài.” (Ê-sai 30:18).

Hãy suy nghĩ về điều đó, Chúa muốn dành thời gian với bạn vì Ngài yêu bạn và vì bạn đặc biệt với Ngài.

Chúa yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài đếm và ghi lại các bước đi qua đi lại của bạn. Ngài đựng các giọt nước mắt của bạn trong bình, và ghi chúng vào sách của Ngài (Thi-thiên 56:8).

Trong Giăng 14:18, Chúa Giê-xu bảo các môn đồ của Ngài, “Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con.”

Trong Thi-thiên 27:10, Đa-vít viết, “Dù cha mẹ bỏ tôi, nhưng CHÚA sẽ tiếp nhận tôi.”

Có lẽ bạn thiếu vắng tình thương tự nhiên mà ai cũng ước ao và tìm kiếm; có lẽ chính gia đình của bạn đã bỏ rơi bạn. Hôm nay Chúa muốn bạn biết rằng tình thương của Ngài dành cho bạn rất mãnh liệt, rất dạt dào và rất quyến rũ đến nỗi nó lấn át tất cả những mất mát về tình yêu của bất cứ con người nào. Hãy để Ngài an ủi bạn và chữa lành tấm lòng tan vỡ của bạn.

Bạn đã được nhận vào gia đình của Chúa. Bạn là con cái của Ngài và Ngài yêu thương bạn.

Trong Ê-phê-sô 3:17-19 sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho bạn và tôi:

“Tôi cầu xin, bởi đức tin, Chúa Cứu Thế ngự trong lòng anh chị em để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương, anh chị em có đủ sức cùng tất cả thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy. Và để biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế, là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy rẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.”

Vâng, Chúa yêu bạn và Ngài đang quan sát bạn. Ngài đang dõi theo bạn luôn luôn. Ê-sai 49:16 nói Ngài khắc chạm hình ảnh của bạn trong lòng bàn tay của Ngài.

Trong Giăng 15:9 Chúa Giê-xu nói, “Như Cha đã yêu Ta thể nào thì chính Ta cũng yêu các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của Ta.”

Chúa yêu thương bạn tới mức nào?

“Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình.” (Giăng 15:13).

Không ai có tình yêu thương vĩ đại nào dành cho bạn hơn là tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Giê-xu muốn trở thành bạn hữu của bạn. Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho bạn để bày tỏ cho bạn thấy Ngài yêu thương bạn tới mức nào.

Trong Rô-ma 5:6 Phao-lô nhắc chúng ta: “Thật vậy, khi chúng ta thiếu năng lực thì Chúa Cứu Thế theo đúng kỳ hạn đã chết cho kẻ vô đạo.”

Vào đúng thời điểm Đức Chúa Trời đã tỏ bày tình yêu thương vĩ đại của Ngài cho chúng ta bằng cách sai Đấng Christ để chết cho chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân.

Sau đó trong câu 7, Phao-lô nói tiếp: “Vì khó có ai chết cho một người công chính, họa may còn có người dám chết cho người tốt.”

Cuối cùng, trong câu 8 Phao-lô kết luận: “Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.”

Ôi, thưa độc giả, Đức Chúa Trời rất yêu thương bạn. Đức Thánh Linh đang cố gắng mặc khải tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho bạn. Hãy mở lòng và đón nhận tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài chấp nhận bạn ngay ở địa vị hiện tại của bạn. Ngài chẳng bao giờ khước từ bạn và không bao giờ lên án bạn (Giăng 3:18).

Trong Ê-phê-sô 1:6 Phao-lô viết Ngài đã làm cho chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận qua Con Yêu Dấu, là Chúa Giê-xu Christ. Khả năng sống đạo đức của chúng ta không phải là thứ khiến chúng ta được Chúa chấp nhận. Chỉ qua Đấng Christ mà chúng ta được trở nên công chính đủ để đến với Cha.

“…Đức Chúa Trời đã ban xuống tràn đầy trên chúng ta,” Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô 1:7, “Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú.”

Và trong Ê-sai 54:10 chúng ta được bảo, “Dù núi dời, dù đồi chuyển nhưng tình yêu thương Ta dành cho ngươi sẽ không đổi; Giao ước bình an của Ta cũng không thay đổi.” CHÚA, Đấng thương xót ngươi, phán như vậy.”

Trong 1 Cô-rinh-tô 1:9 Phao-lô nhắc chúng ta rằng “Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài đã kêu gọi anh chị em tham dự trong sự thông công với Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” Ngài đã hứa sẽ không bao giờ khước từ bạn chừng nào bạn tin vào Đấng Christ. Ngài cũng hứa Ngài sẽ yêu thương bạn và Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài.

Trong Giăng 17:9-10 chính Chúa Giê-xu nói Ngài đang cầu nguyện cho bạn vì bạn thuộc về Ngài. Bạn được Đức Chúa Trời ban cho Ngài và Ngài được vinh hiển nơi bạn. Đức Chúa Trời yêu thương bạn.

Hãy đón nhận tình yêu đó.

Hãy công bố với Đa-vít, tác giả Thi-thiên: “Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi. Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi mồ sâu; Lấy tình yêu thương và thương xót làm mão triều đội cho tôi.” Thi-thiên 103:1-4.

Trong Bản Dịch Mới của các câu 5, 6, 8, 11-13, 17 Đa-vít nói về Chúa:

Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon; Tuổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim phượng hoàng. CHÚA hành động công chính và xét xử công bình cho mọi kẻ bị áp bức. CHÚA có lòng thương xót và ban ân huệ; Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho những người kính sợ Ngài. Phương đông xa cách phương tây thể nào thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của chúng ta xa thể ấy. Như cha thương xót con cái thể nào thì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy. Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài; Và sự công chính của Ngài cho con cháu họ.”

Lần nữa, Đa-vít nói cho chúng ta biết trong Thi-thiên 32:10: “…Nhưng người tin cậy CHÚA được tình yêu thương bao phủ họ.” Và trong Thi-thiên 34:1-8 ông viết:

Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA, miệng tôi hằng ca ngợi Ngài. Linh hồn tôi hãnh diện trong CHÚA, những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tán dương CHÚA, hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài. Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Những người ngưỡng trông Ngài được chiếu sáng, và mặt họ chẳng hề hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này kêu cầu, CHÚA nghe lời người và giải cứu người khỏi mọi điều khốn khổ. Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao! Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.

Phi-e-rơ cho chúng ta biết rằng tình yêu che đậy vô số tội lỗi (1 Phi-e-rơ 4:8). Tình yêu của Đức Chúa Trời đang che phủ bạn. Hãy sống dưới sự che phủ đó. Hãy để tình yêu Chúa ban phước cho đời sống của bạn. Hãy công bố lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, “Đức Chúa Trời yêu thương tôi.”

Hãy suy ngẫm các câu Kinh Thánh trong chương này. Hành động vâng lời này của bạn sẽ giúp bạn nhận từ Chúa điều Ngài muốn ban cho bạn – sự bảo đảm về tình yêu thương dư dật và vĩnh cửu của Ngài.bottom of page