top of page

2. ĐẢM BẢO VỀ TƯƠNG LAI

Hung Tran

Mar 2, 2024

Bây giờ tôi muốn chia sẻ với bạn một số câu Kinh Thánh về tương lai tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã dự định cho bạn...ĐẢM BẢO VỀ TƯƠNG LAIBây...

...giờ tôi muốn chia sẻ với bạn một số câu Kinh Thánh về tương lai tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã dự định cho bạn. Tôi muốn bạn biết rằng bạn là giá trị và Đức Chúa Trời dự tính một mục đích đặc biệt khi Ngài tạo dựng bạn. Trong bài hát có tựa, “I Have a Destiny,” (Tôi Có Một Định Mệnh), có nhạc sĩ nói rằng anh ta có một định mệnh mà anh ta biết anh sẽ hoàn thành, một định mệnh mà Chúa đã định cho anh ta, và Ngài là Đấng đã chọn anh ta và đang làm việc cách mạnh mẽ qua anh ta bởi quyền năng của Thánh Linh. Bài hát kết thúc với lời công bố sống động, “Tôi có một định mệnh, chứ không phải là một ước ao rỗng tuếch nào đó. Tôi sinh ra cho một thời điểm như thế này.”

Còn bạn thì sao? Bạn thấy trước tương lai của mình như thế nào? Đức Chúa Trời muốn bạn đầy tràn hy vọng còn ma quỷ muốn bạn tuyệt vọng.

Đức Chúa Trời muốn bạn mong đợi những điều tốt đẹp xảy ra trong đời sống bạn mỗi ngày. Satan cũng muốn bạn mong đợi, nhưng hắn muốn bạn mong đợi sự chết và sự hủy diệt.

Tác giả sách Châm-ngôn 15:15 nói, “Người khốn khổ thấy mỗi ngày đều là hoạn nạn, nhưng tấm lòng vui mừng dự tiệc luôn luôn.”

Bi quan chỉ đơn giản là mong đợi những tai ương xảy ra trước khi nó xảy ra. Câu Kinh Thánh này nói rõ rằng qua việc bi quan mà những tháng ngày của chúng ta kết thúc đầy hoạn nạn.

Trong Thi-thiên 27:13, Đa-vít viết, “Tôi tin chắc rằng tôi sẽ thấy phúc lành của CHÚA trên đất người sống.” Trong câu tiếp theo ông khuyên chúng ta, “Hãy trông cậy nơi CHÚA, hãy vững lòng và can đảm lên. Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA.”

Trong Giê-rê-mi 29:11 Chúa mặc khải ý định của Ngài đối với chúng ta: “CHÚA phán: Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.”

Hãy nhớ, ma quỷ muốn bạn tuyệt vọng. Hắn muốn bạn nhìn vô vọng, nghĩ vô vọng, nói vô vọng và hành động vô vọng.

Những hãy lắng nghe những lời quyền năng do Đa-vít viết trong Thi-thiên 42:11, “Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.”

Hãy giấu những câu Kinh Thánh như thế này trong lòng bạn sẽ giúp bạn tràn đầy hy vọng và vui mừng mong đợi. Bạn sẽ trông có vẻ đầy hy vọng, suy nghĩ đầy hy vọng, nói năng đầy hy vọng và hành động đầy hy vọng.

Trong Rô-ma 5:5 sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết, “Hy vọng không làm hổ thẹn. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.”

Nói cách khác, chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vì Thánh Linh dạy chúng ta như thế. Chúng ta đặt hy vọng nơi Chúa vì chúng ta chắc chắn là Ngài yêu thương chúng ta và Ngài đã dự dịnh một tương lai tuyệt vời cho chúng ta. Và khi hy vọng và sự mong đợi của chúng ta ở trong Ngài, chúng ta không bao giờ kết thúc trong thất vọng, trong lừa dối hay trong xấu hổ.

Trong Thi-thiên 84:11 chúng ta đọc, “Vì CHÚA, Đức Chúa Trời là mặt trời, là cái khiên; Ngài ban ân huệ và vinh quang; CHÚA không từ chối điều tốt lành nào cho những kẻ sống ngay thẳng.”

Trong Phi-líp 1:6, Phao-lô đảm bảo với chúng ta, “Tôi tin chắc điều này, Đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu.”

Trong Ê-phê-sô 2:10 Phao-lô giải thích lý do cho sự đảm bảo chắc chắn của ông:

Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.

Có lẽ bây giờ bạn tự hỏi, “Nếu Đức Chúa Trời có một kế hoạch tốt lành như thế cho tôi thì khi nào tôi sẽ nhìn thấy nó?”

Câu trả lời được chép trong Truyền-đạo 3:17: “…Vì Ngài ấn định thời kỳ cho mọi sự, mọi việc.”

Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm kế hoạch và mục đích của Ngài cho bạn vào thời điểm của Ngài. Phần của bạn đơn giản là làm như Phi-e-rơ đề nghị, tức hạ mình xuống dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, đến thời điểm Ngài sẽ nhấc bạn lên (1 Phi-e-rơ 5:6).

Trong Ha-ba-cúc 2:2 Chúa đã ban cho tiên tri của Ngài một khải tượng về kế hoạch của Ngài cho tương lai, truyền bảo ông viết ra để những người khác có thể đọc nó. Nhưng trong câu tiếp theo Ngài nói, “Vì còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm, nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, nó sẽ thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, con hãy trông chờ nó, vì khải tượng chắc chắn sẽ thực hiện, không nấn ná, chần chờ.”

Tác giả thư Hê-bơ-rơ 6:18-19 bảo chúng ta rằng những điều này được viết để “…để chúng ta …được khích lệ mạnh mẽ, nắm lấy niềm hy vọng đặt trước mặt mình. Chúng ta có hy vọng này như cái neo vững vàng bền chặt của linh hồn, đi vào bên trong bức màn.”

Và Phao-lô nói “…Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài.” Về sau, trong thư gửi cho hội thánh tại Ê-phê-sô, Phao-lô nhắc chúng ta với mục đích rằng, “Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.”

Đức Chúa Trời muốn bạn đầy hy vọng vì Ngài sẵn sàng làm những điều lớn lao hơn là bạn mong đợi. Tuy nhiên, nếu bạn mất hy vọng - như ma quỷ muốn bạn trở thành - thì bạn không làm phần mà Chúa bảo bạn làm, tức là đặt hy vọng và sự mong đợi nơi Ngài, tin rằng Ngài có một kế hoạch tốt đẹp cho đời sống của bạn và tin cậy rằng kế hoạch đó đang được thực hiện.

Trong Ê-phê-sô 1:11 Phao-lô nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, “Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng được chọn thừa hưởng cơ nghiệp, được tiền định theo chương trình của Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện mọi sự theo mục đích Ngài muốn.”

Hãy nhớ mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho tôi tớ Ngài trong Giô-suê 1:8: “Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.”

Cũng hãy nhớ trong Phục-truyền 30:14 nói, “Lời CHÚA rất gần anh chị em, ở trong miệng và trong lòng anh chị em, anh chị em chỉ cần vâng theo thôi.”

Trong Ê-sai 55:11 Chúa cho chúng ta thấy việc công bố Lời Ngài sẽ làm ứng nghiệm các mục đích của Ngài trong đời sống chúng ta: “Này, lời đã ra từ miệng Ta, sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ta đã định và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.”

Hãy dâng môi miệng của bạn cho Chúa, hãy để nó trở thành môi miệng của Ngài. Hãy bắt đầu công bố Lời Ngài, vì Ngài có một tương lai tốt lành, một mục đích tốt lành và một kế hoạch tốt lành cho bạn. Hãy nói đồng ý với Đức Chúa Trời, chứ không đồng ý với kẻ thù.

Hãy nhớ, mỗi người chúng ta có một định mệnh thiên thượng.

Bạn nghĩ mình sẽ trông như thế nào trong tương lai? Ma quỷ muốn bạn cứ nghĩ suốt rằng bạn đang trở nên tệ hơn thay vì tốt đẹp hơn. Hắn muốn bạn cứ nghĩ đến chuyện là bạn cần phải tiến bộ bao lâu nữa, chứ không muốn bạn nghĩ là bạn đã tiến bộ được bao nhiêu rồi.

Bạn có thất vọng với bản thân, cảm thấy mình sẽ không bao giờ thay đổi? Hãy tràn đầy hy vọng, Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang thay đổi bạn. Lời Ngài đang tác động mạnh mẽ trong bạn.

Phục-truyền 7:22 nhắc chúng ta rằng Ngài giúp chúng ta chiến thắng các kẻ thù từng chút một.

Trong 2 Cô-rinh-tô 3:18 Phao-lô nói khi chúng ta ngắm xem Chúa trong Lời Ngài, chúng ta liên tục được biến đổi hay được thay đổi theo ảnh tượng của Ngài và điều đó diễn ra “từ vinh quanh này đến vinh quang khác.” Rồi trong Rô-ma 12:2 chúng ta đọc thấy chúng ta được biến đổi qua sự đổi mới toàn bộ tâm trí và qua việc đón nhận những tư tưởng, những ý thức hệ và những thái độ mới để chúng ta kinh nghiệm cho mình thế nào là “…ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng của Đức Chúa Trời.”

Trong Cô-lô-se 1:27 Phao-lô nói sự huyền nhiệm của các thời đại là Đấng Christ trong chúng ta, hy vọng về vinh hiển. Cha thiên thượng của bạn thấy bạn được vinh hiển. Ngài có một tầm nhìn tuyệt vời về bạn trong tình trạng vinh hiển, đến nỗi Ngài đã sai Thánh Linh của Ngài đến cư ngụ trong bạn để đảm bảo là nó ứng nghiệm.

Tôi định nghĩa từ “vinh quang” như là sự bày tỏ tất cả những mỹ đức của Đức Chúa Trời. Hãy đặt hy vọng của bạn nơi Ngài và tin rằng tất cả những câu Kinh Thánh này là dành cho bạn.

Hãy học để nói những lời công bố tích cực, đầy đức tin và dựa trên Lời Chúa. Hãy nói lớn tiếng, “Tôi đang được biến đổi theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời từ vinh quang này đến vinh quang khác” (2 Cô-rinh-tô 3:18). “Và tất cả chúng ta, với mặt trần không bị màn che, đều phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh.”

Hãy nhớ, theo Rô-ma 4:17, chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời, Đấng “gọi” những sự không có như đã có rồi.

Đức Chúa Trời nói gì về chúng ta trong Lời Ngài?

“Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài.” 1 Phi-e-rơ 2:9

Đức Chúa Trời có ý định để bày tỏ, để biểu lộ, để phơi bày cho mọi người xem thấy những công việc lạ lùng, những mỹ đức và công việc toàn hảo mà Ngài đã dự định cho bạn.

Hãy học để nói, “Tôi được kêu gọi ra khỏi sự tối tăm mà bước vào ánh sáng vinh quang của Đức Chúa Trời.”

Có một hình ảnh bản thân kém cỏi chính là sự tối tăm. Không ưa bản thân cũng chính là sự tăm tối. Nghĩ rằng bạn không có giá trị cũng là sự tối tăm.

Trong Ma-la-chi 3:17 chúng ta học được rằng chúng ta là đồ trang sức của Chúa, là tài sản đặc biệt của Ngài, là của báu của Ngài. Vâng, bạn có giá trị và bạn có một mục đích. Bạn có một định mệnh. Đức Chúa Trời có một kế hoạch tuyệt vời cho đời sống bạn. Bạn có vai trò trong lịch sử, nhưng bạn phải tin thì bạn mới nhận nó.

Có thể bạn nói, “Nhưng bà Joyce ơi, tôi đã thất bại quá nhiều lần, tôi đã phạm quá nhiều sai lầm, tôi biết tôi đã làm Đức Chúa Trời thất vọng.”

Trong Phi-líp 3:13-14, Phao-lô thừa nhận ông chưa đạt đến sự toàn hảo, nhưng ông cũng công bố là ông không bỏ cuộc:

Thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi. Nhưng chỉ chú tâm vào một điều: Quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhắm mục đích đoạt được giải thưởng, là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Cuối cùng, hãy lắng nghe điều Chúa phán với bạn trong Ê-sai 43:25, “Ta, chính là Ngài; Ta vì chính Ta mà xóa bỏ các vi phạm ngươi và sẽ không nhớ những tội lỗi ngươi.”

Đức Chúa Trời rất muốn nhìn thấy bạn trở thành tất cả những gì mà Ngài đã dự định cho bạn trở thành. Ngài muốn nhìn thấy bạn vui hưởng đến mức đầy trọn nhất sự sống sung mãn mà Ngài đã định cho bạn. Bởi ân sủng và lòng thương xót của Ngài, Chúa sẵn lòng cất đi mọi lỗi lầm mà bạn đã phạm trong quá khứ. Ngài thậm chí cũng chuẩn bị những sự cung ứng cho tất cả lỗi lầm của bạn trong tương lai.

Bạn không cần phải sống trong sự hối tiếc quá khứ và sợ hãi tương lai. Đức Chúa Trời sẵn lòng giúp bạn trong bất cứ cách nào bạn cần giúp đỡ.

Ê-sai 40:31 hứa, “Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA sẽ được phục hồi sức mới, cất cánh bay cao như chim phượng hoàng; Chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức.”

Thật là một sự đảm bảo tuyệt vời về tình yêu bền vững của Chúa và sự cung ứng lạ lùng của Ngài cho mọi nhu cầu mà bạn sẽ gặp phải trong tương lai!

Được trang bị bằng các lời hứa tuyệt diệu và kế hoạch quý báu của Ngài, bạn hãy đối diện tương lai với hy vọng và sự tự tin, biết chắc điều Ngài đã hứa thì Ngài thừa sức thực hiện (Rô-ma 4:21).

Đừng nhìn lại phía sau, hãy nhìn phía trước. Hãy bước ra trong đức tin. Hãy nhớ, bạn có một định mệnh để hoàn thành!bottom of page