top of page

Chương 20: Đời Sau

Hung Tran

Feb 29, 2024

Tương lai bạn tùy thuộc vào biến cố đã xảy ra cách đây hai nghìn năm trên thập tự giá, và vào việc bạn tiếp nhận hay loại bỏ Chúa Bình An...Chương 20: Đời Sau“Theo như đã định cho loài người phải chết một mình rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27)Năm...

...trước trên hệ thống truyền hình có một chương trình tựa đề Ngày Sau” (The Day After). Trong phần cuối cuốn phim, toàn thế giới trông như một bãi tha ma rải rác đầy xác chết. Đối với hàng triệu người xem, cuốn phim này là một kinh nghiệm hoảng loạn.

Nếu chỉ với trí tưởng tượng rồi dàn dựng cuốn phim về một mùa đông nguyên tử như trên, đã có thể khiến hàng triệu người suy nghĩ đến tương lai thì sự kiện về ngày sau” đối với những người loại bỏ Chúa Cứu Thế, sẽ khiến con người phải quan tâm đến đâu! So với sự phán xét cuối cùng và số phận đời đời trong hỏa ngục thì cảnh chết chóc trong truyền hình kể trên bất quá chỉ như một buổi sinh hoạt ngoài trời!

Nhưng tương lai bạn không xoay quanh tình hình thế giới, dù tình hình đó có ảm đạm đến đâu. Tương lai bạn tùy thuộc vào biến cố đã xảy ra cách đây hai nghìn năm trên thập tự giá, và vào việc bạn tiếp nhận hay loại bỏ Chúa Bình An.

Trong khi cập nhật hóa cuốn sách này, lời cầu nguyện của tôi là bạn không trì hoãn tìm kiếm giải đáp cho vấn nạn của bạn thêm một giây phút nào nữa. So với ấn bản đầu tiên, thời gian còn lại kể từ ấn bản này đã ngắn hơn khá nhiều. Ít người trong chúng ta có thể biết chắc khi nào mình sẽ phải đối diện với cái chết. Xin bạn hãy tiếp nhận sự bình an với Chúa ngay hôm nay.

Để có bình an với Chúa, xin bạn thưa với Chúa lời cầu nguyện đơn thành sau đây:

“Lạy Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa, con là một tội nhân trước mặt Ngài. Đã bao năm qua con không biết Ngài cũng không tôn thờ Ngài là Đấng đã tạo dựng nên con, ban cho con sự sống, hơi thở và cho con hiện hữu trong thế giới cũng do chính Ngài tạo dựng. Con đã lỗi phạm rất nhiều với Chúa khi không tuân giữ các điều răn của Ngài, và trên hết đã không tôn thờ Chúa. Trái lại con đã lầm lạc tôn thờ con người, hình tượng, tà thần, cũng tôn thờ chính mình trong cuộc sống kiêu ngạo và vị kỷ.

Con đau buồn về tất cả những lỗi phạm con đã gây ra suốt bao năm tháng qua. Hôm nay con ăn năn thống hối về cả cuộc đời cũ và biết rằng con không thể nào trở về quá khứ để có thể sửa lại những lầm lỗi cũ, cho nên con xin tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Chuộc con. Ngài chính là Đức Chúa Trời, vì yêu thương con, đã mang thân xác con người bước vào thế giới, chịu chết trên thập tự giá để chịu án chết thay thế cho con, để trả cho con món nợ tội lỗi con không bao giờ có thể trả nổi. Xin Chúa tiếp nhận con, xin ban Đức Thánh Linh đổi mới tâm hồn, tâm trí, tấm lòng và cả cuộc đời con để con từ thân phận tội nhân trở thành con cái Đức Chúa Trời.

Xin ban cho con niềm vui và sự bình an thâm sâu trong linh hồn để mối tương giao giữa con và Đức Chúa Trời là Cha được nối lại. Cũng xin Cha giúp con liên lạc với các tín hữu trong các Hội thánh địa phương để con có cơ hội tôn thờ, học hỏi và phục vụ Ngài cùng với các anh chị em con trong đức tin. Con cầu nguyện tin nhận Chúa, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.”

Với lời cầu nguyện chân thành trên bạn đã quay trở lại với Đức Chúa Trời, bạn đã đã được giải hòa với Ngài để có sự bình an với Chúa và trở thành con cái Đức Chúa Trời như lời Chúa hứa, “hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Xin bạn liên lạc với Hội thánh Tin Lành gần nơi bạn ở để được khích lệ và hướng dẫn ngay từ bước đầu theo Chúa.bottom of page