top of page

Chương 2 : Lợi Ích Cá Nhân Sáng Suốt

Hung Tran

Apr 4, 2024

Họ đều đã nghĩ rằng họ hành động vì lợi ích tốt nhất của họ khi họ đi theo dục vọng...Chương 2: Lợi Ích Cá Nhân Sáng SuốtĐây...

...là điều nổi bật về Eric, Lucinda, Tiffany và Kyle trong những câu chuyện kể trên. Họ đều đã nghĩ rằng họ hành động vì lợi ích tốt nhất của họ khi họ đi theo dục vọng. Nếu chúng ta có dịp phỏng vấn họ một cách thẵng thắn trước khi họ vất bỏ sự thánh khiết, có lẽ họ sẽ nói, “Tôi làm điều này là vì tôi. Vì hạnh phúc của tôi.”

Nhưng nó lại không phải như vậy. Thậm chí chả đúng được chút nào. Điều đó không bao giờ đúng.

Quả thật họ chẳng làm hại ai. Một cách không chủ định, họ đã hành động đi ngược lại lợi ích của chính họ.

Những gì họ làm không những sai lầm mà còn ngu xuẩn.

Kể từ khi còn là niên thiếu rất nhiều người trong chúng ta đã nghe hàng loạt lý do phải bước đi trong sự trinh sạch. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự trinh sạch và cấm sự ô uế. Trinh sạch là đúng, ô uế là sai. Có đúng không?

Hoàn toàn đúng. Nhưng cũng đúng khi nói rằng trinh sạch luôn luôn là điều khôn ngoan, còn ô uế luôn luôn ngu xuẩn.

Ở đây chính là cái mà tôi gọi là Nguyên Tắc Thánh Khiết.

Thánh khiết luôn luôn là điều khôn ngoan, còn ô uế luôn luôn ngu xuẩn.

Điều này không phải thỉnh thoảng mới đúng. Không phải thường thường là đúng. Mà luôn luôn đúng. Bạn không phải là ngoại lệ. Tôi không phải là ngoại lệ. Không có ngoại lệ nào hết.

Đức Chúa Trời thánh tạo dựng nên vũ trụ để mọi hành động đều đúng với tính cách của Ngài, và những quy luật phát xuất từ đặc tính của Ngài luôn luôn được tưởng thưởng.

Những hành động nào vi phạm đức tính của Ngài thì luôn luôn bị trừng phạt. Ngài tưởng thưởng cho mỗi hành động công bình. Ngài trừng phạt mỗi hành động sai trái.

Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời luôn can thiệp vào một cách trực tiếp. Định luật đạo đức này giống như định luật về trọng lực. Đức Chúa Trời đã lập ra luật như vậy. Khi một người lái xe ẩu tả phóng nhanh trên đường đèo trơn trượt, lạc tay lái, và lao xe khỏi bờ vực, Đức Chúa Trời không đột nhiên tạo nên lực hút để trừng phạt sự cẩu thả của người lái xe. Lực hút đã được lập sẵn.

Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời không cần trừng phạt kẻ nghiện phim ảnh khiêu dâm về mỗi chọn lựa sai lầm của hắn. Sự trừng phạt đã được lập sẵn trong tội lỗi. Sự xấu hổ, sa sút đạo đức, sự biến dạng về nhân cách là hậu quả xảy đến đương nhiên. Kinh Thánh mô tả những kẻ chiều theo dục vọng để sống trong vô luân là “chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.”

“Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.” Rô-ma 1:27

Đó là cách mà thế giới đạo đức của Đức Chúa Trời vận hành. Chúng ta cần chọn con đường đi riêng cho chúng ta. Nhưng với mỗi con đường sẽ có những hậu quả tất yếu.

Những con đường đời đôi khi rất nguy hiểm. Nhưng Đức Chúa Trời thương yêu chúng ta nên đã đặt những bảng cảnh báo: “Đừng ngoại tình”“Đừng quan hệ tình dục trước hôn nhân.” Chúng ta không cần phải vâng lời, nhưng chúng ta sẽ phải sống với hậu quả của nó.

Thánh khiết là an toàn. Bất khiết là rủi ro nguy hiểm. Thánh khiết luôn luôn giúp chúng ta. Bất khiết luôn hại chúng ta. Thánh khiết luôn luôn là điều khôn ngoan, bất khiết luôn luôn ngu xuẩn. Hãy viết điều này xuống và sống dựa theo nguyên tắc này.

Hãy xem câu chuyện của Chúa Giê-xu về người đàn ông khôn ngoan:

“Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan, cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập hư hại rất nhiều.” Ma-thi-ơ 7:24-27

Chúa Giê-xu đo sự vâng lời không phải bằng chính bản thân nó mà bằng sự khôn ngoan của nó.

Ngài đo sự bất tuân không phải bằng sự sai trái của nó, mà bằng sự ngu xuẩn của nó. Người đàn ông tự lao xuống vực do những quyết định ngu xuẩn của chính anh ta. Người biết vâng lời thì không gọi là “công bình” mà là “khôn ngoan”.

Anh ta không chỉ khôn ngoan thôi đâu.

Chiến thắng lớn nhất của Sa-tan và thất bại lớn nhất của chúng ta xảy đến khi nó làm cho chúng ta tự hỏi, “Tôi nên chọn điều Đức Chúa Trời răn bảo,... hay là tôi nên làm theo điều tốt nhất cho tôi?” Cái cách mà chúng ta đặt câu hỏi cho chúng ta thấy chúng ta bị Sa-tan lừa một cách tệ hại như thế nào.

Chúng ta sẽ không luôn chọn con đường Chúa vạch ra cho đến khi chúng ta hiểu ra rằng con đường của Ngài luôn luôn là tốt nhất cho chúng ta.


Nhiều Động Cơ Thúc Đẩy.


“Nhưng khoan đã,” bạn có thể nói. “Anh đang nói về một động cơ ích kỷ, xác thịt. Chẳng lẽ Cơ-đốc nhân chỉ có một động cơ duy nhất là tình yêu đối với Đức Chúa Trời thôi sao?”

Không. Dường như không đúng như vậy.

Kinh Thánh cho chúng ta nhiều động cơ để phải vâng lời Chúa. Tình yêu thương là một động cơ. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta một cách rõ ràng hai động cơ khác có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của bản thân: đó là sự kính sợ Chúahy vọng được ban thưởng.

Nếu chúng ta nghĩ đây không phải là những động cơ thuộc linh, thì chúng ta sẽ không hiểu được một chân lý thần học chính yếu.

Sự kính sợ Chúa là sự kính trọng sâu xa đối với sự thánh thiện của Ngài bao gồm việc sợ những hậu quả khi sự bất tuân Ngài. Cân nhắc những hậu quả này có thể khiến chúng ta biết giữ sự thánh khiết.

Chúng ta cũng có thể lý luận rằng phải giữ sự thánh khiết vì Đức Chúa Trời vốn là Đấng ban thưởng,

“Vả, không có đức-tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” Hê-bơ-rơ 11:6

và Ngài chắc chắn sẽ thưởng cho những ai có chọn lựa làm vui lòng Ngài. Vâng theo ý muốn của Ngài và đường đi của Ngài tạo nên nền tảng của cảm xúc tuyệt vời nhất và hiếm có nhất của con người – niềm vui sướng.

“Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” Phục-truyền Luật-lệ ký 30:19-20

Chúng ta có thể chọn những ơn phước: sự vui mừng, bình an, cuộc sống, hy vọng, và tiếng cười. Hoặc chúng ta có thể chọn sự rủa sả: khổ đau, sẹo vết, và một nắm tro bụi.

Khi Ca-in, con trai đầu lòng của loài người, đứng trước ngã tư đường của đạo đức, Đức Chúa Trời đã nhẹ nhàng lý luận với Ca-in

“Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản-trị nó.” Sáng-thế ký 4:6-7

Lúc ấy, Đức Chúa Trời dạy rằng: “Nếu con chọn chương trình của Ta, con sẽ tìm được hạnh phúc. Trên khuôn mặt con sẽ nở nụ cười. Ta biết đây là một thế giới sa ngã. Nhưng nếu con từ chối những dục vọng tội lỗi muốn thống trị con, nếu con đồng hành với Ta, con sẽ hưởng sự bình an của Ta. Nếu con bỏ đi những tiêu chuẩn của Ta, con sẽ bị quỵ ngã trước những thế lực sẽ phá tan cuộc đời con.”

Lịch sử đã minh chứng phần còn lại.


Lập Luận Khôn Ngoan Và Ngu Ngốc.


Đức Chúa Trời có thực sự khuyên nên giữ sự trinh sạch trên cơ sở vì đó là sự lựa chọn khôn ngoan, còn sự ô uế là ngu xuẩn? Bạn hãy tự suy nghĩ và đánh giá:

“Hỡi con, lẽ nào con mê-mệt người dâm-phụ,

Và nâng-niu lòng của người ngoại?

Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va;

Ngài ban bằng các lối của họ.

Kẻ hung-dữ sẽ bị gian-ác mình bắt phải,

Và bị dây tội-lỗi mình vấn-buộc lấy.

Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên-dạy.

Và bị lầm-lạc vì ngu-dại quá.”

Châm-ngôn 5:20-23

Tại sao phải tránh tội ngoại tình?

Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy và Ngài sẽ phán xét.

Nhưng thậm chí trước ngày phán xét “dây của tội lỗi đã siết chặt kẻ phạm tội.”

Kẻ ngoại tình sẽ bị mắc bẫy bởi chính sự gian ác của mình; hắn sẽ chết. Hắn là nạn nhân chính của sự ngu dại của chính mình. Ngược lại người nào giữ được sự thánh khiết có thể “vui mừng”và “được giam giữtrong tình yêu thương của vợ anh ta, vui hưởng cuộc sống chăn gối (Châm-ngôn 5:18-19).

“Nguyện nguồn-mạch con được phước;

Con hãy lấy làm vui-thích nơi vợ con cưới buổi đang-thì,

Như nai cái đáng thương, và hoàng-dương có duyên tốt,

Nguyện nương-long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn,

Và ái-tình nàng khiến cho con say-mê mãi mãi.”

Châm-ngôn 5:18-19

Trong chương kế Đức Chúa Trời đã dạy:

“Há có người nào để lửa trong lòng mình,

Mà áo người lại chẳng bị cháy sao?

Há có ai đi trên than lửa hực,

Mà chân mình lại chẳng bị phồng chăng?

Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân-cận mình cũng vậy;

Phàm ai đụng đến nàng ắt chẳng được khỏi bị phạt.”

Châm-ngôn 6:27-29

Sách Châm-ngôn cũng mô tả người đàn ông bị cám dỗ vào tội ngoại tình như là một con bò đi đến lò mổ và giống như con nai hoặc chim bị thợ săn hạ sát.

“Nàng dùng lắm lời êm-dịu quyến-dụ hắn,

Làm hắn sa-ngã vì lời dua-nịnh của môi-miệng mình.

Hắn liền đi theo nàng,

Như một con bò đến lò cạo,

Như kẻ ngu-dại bị cùm dẫn đi chịu hình-phạt,

Cho đến khi mũi tên xoi ngang qua gan nó;

Như con chim bay a vào lưới,

Mà không biết rằng nó rập sự sống mình.

Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe ta,

Khá chăm-chỉ về các lời của miệng ta.

Lòng con chớ xây vào con đường đàn-bà ấy,

Chớ đi lạc trong các lối nàng;

Vì nàng làm nhiều người bị thương-tích sa-ngã,

Và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay.

Nhà nàng là con đường của Âm-phủ,

Dẫn xuống các phòng của sự chết.”

Châm-ngôn 7:21-27

Một tín hữu sau khi thoát khỏi cơn nghiện tình dục đã nói với tôi: “Kẻ nghiện luôn nghĩ họ có thể thoát ra được. Bạn sẽ chỉ thay đổi khi ý thức được rằng bạn không thể thoát được nó.”

Tôi không bao giờ có thể thoát khỏi được sự tà dâm. Đức Chúa Trời muốn tôi nhớ điều đó vì lợi ích của tôi.


Hãy Tự Lựa Chọn.


Một đêm kia khi còn là mục sư trẻ, tôi đã chọn xem phim khiêu dâm. Tôi cảm thấy khủng khiếp. Tôi đã làm cho Đức Chúa Trời, vợ, hội thánh của tôi thất vọng. Tôi đã là một kẻ ngu dại. Tôi chợt mường tượng ra tôi sẽ dễ dàng trở thành một người như thế nào. Nhưng sự xấu hổ không đủ sức cứu tôi. Tôi đã phải bắt đầu suy nghĩ và chọn lựa theo cách khác đi.

Bạn có thực sự muốn giống như môt con bò bị dẫn đến lò mổ không? Nếu muốn thì cứ tiếp tục tán tỉnh với người đàn ông sát nhà hoặc cô nhân viên tiếp tân mới tuyển ở văn phòng. Cứ tiếp tục nghĩ đến chuyện bồ bịch với cô bạn gái hoặc ban trai ngồi kế bên trong lớp. Cứ tiếp tục xem các chương trình khuyến mãi trên tivi, phim hài nhiều tập và phim truyện có những cảnh sex tấn công tới tấp vào bạn. Lò mổ đúng là nơi bạn đang dấn thân vào.

Nhưng nếu bạn muốn điều gì đó tốt hơn, tuyệt vời hơn, hãy chọn lối sống thánh khiết Bạn có quyền “tự quyết định” điều bạn muốn làm về vấn đề này. Giữ gìn sự thánh khiết là điều chắc chắn đúng! Khuyến khích con cái gìn giữ sự thánh khiết đến ngày thành hôn là điều tốt, không những làm sáng Danh Chúa mà còn vì hạnh phúc của chúng!

Hoàn toàn thích hợp khi đưa ra viễn cảnh đau buồn và tự hủy hoại mình như những lý do chính đáng để tránh sự bất khiết. Đây chính là điều đã viết trong sách Châm-ngôn.

Một trong những chức sắc trong hội thánh thú nhận với tôi: “Có những lúc tôi bị cám dỗ nặng nề muốn phạm tội ngoại tình. Tôi muốn nói rằng lúc ấy lòng yêu Chúa và yêu vợ đã đủ mạnh giúp tôi không bị sa ngã. Nhưng cuối cùng lý do chính là chỉ là sự khiếp sợ. Tôi biết chắc rằng nếu tôi đi vào con đường đó, Đức Chúa Trời sẽ khiến cuộc đời tôi trở nên bất hạnh.”

Ông ấy là người khôn ngoan. Là người biết hành động vì lợi ích tốt nhất cho bản thân mình. Ông ấy biết bất khiết sẽ bị trừng phạt và thánh khiết sẽ được tưởng thưởng với phần thưởng thiên đàng. Xém tí nữa nó đã là cuộc đổi chác ngu xuẩn. Ông ta thật khôn ngoan đã tránh được cám dỗ.

Có phải đó là một động lực ít quan trọng và không đáng làm? Không! Người anh em này đã không bị sa ngã. Ông ta không làm đắm gia đình. Ông ta đã không làm ô nhục hội thánh. Ông ta đã không làm tan vỡ trái tim người vợ của mình. Ông ta đã không hủy hoại con cái. Ông ta đã không vứt bỏ sự phục vụ Chúa.

Bạn có nghĩ vợ con ông ta rất biết ơn ông ta vì nhờ sự kính sợ Chúa đã giúp ông ta thánh khiết khi đối diện với những cám dỗ tối tăm? Hoàn toàn là vậy.

Sự kính sợ Chúa không làm cho chúng ta sợ đến mất khôn; vì sợ nên chúng ta khôn lên. “Sự kính sợ Chúa là nguồn sự sống, cứu con người khỏi nanh vuốt của sự chết” (Châm-ngôn 13:27).

Kẻ nào bị cám dỗ về nhục dục không hành động vì lợi ích của mình. Đúng hơn họ theo đuổi cái mà họ tưởng tượng là lợi ích bản thân, cái mà Sa-tan lừa dối làm cho họ nghĩ rằng đó là lợi ích của họ. Nếu họ đã theo đuổi lợi ích bản thân một cách đích thực, đáng lẽ họ đã phải chạy trốn khỏi sự cám dỗ giống như họ phải chạy trốn khỏi rắn hổ mang đang thè lưỡi hoặc trái lựu đạn đã mở kíp. Đáng lẽ họ đã phải gìn giữ sự thánh khiết như kẻ chết đuối bám lấy phao cứu sinh. Và cuộc sống cũng như gia đình của họ đã khác đi biết bao nếu như họ đã hành động đúng.

Khi Đức Chúa Trời kêu gọi bạn theo đuổi sự thánh khiết, bạn không bị yêu cầu phải làm điều mà cướp mất đi niềm vui của bạn. Quả thật bạn đang được kêu gọi làm điều mà sẽ mang lại cho bạn niềm vui lớn nhất!

• Chọn sự thánh khiết là đặt bạn dưới ơn phước của Đức Chúa Trời.

• Chọn sự bất khiết là đặt bạn dưới sự rủa sả của Đức Chúa Trời.

Đó là quyết định của bạn. Bạn có thể bỏ phiếu quyết định cho mỗi chọn lựa của bạn. Sự lựa chọn này tương ứng với một trong hai lời cầu nguyện:

“Lạy Chúa, xin ban phước cho con vì con đã vâng lời Ngài.” hoặc

“Lạy Chúa, xin hãy rủa sả con vì con đã bất tuân lời Ngài.” Bạn lựa chọn lời cầu nguyện nào? Lời cầu nguyện nào được thốt lên bởi sự lựa chọn của bạn hôm nay?


Cuộc Chiến Đấu Mang Tính Chiến Lược Nhất.


Khảo sát cho thấy rằng đạo đức tình dục của Cơ-đốc nhân ngày nay hầu như không phân biệt được với quan điểm đạo đức của người ngoại. Thường thì không thể phân biệt được nơi mà thế gian kết thúc và hội thánh bắt đầu.

Việc chúng ta không làm theo lời dạy của Kinh Thánh trong lĩnh vực này làm suy yếu khả năng của chúng ta thực hiện những gì Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta thực hiện. Tại sao?

Bởi vì nếu chúng ta cũng giống như thế gian chúng ta không có gì để mang lại cho nó. Một hội thánh trần tục không thể chiến thắng được thế gian trần tục và mang nó về cho Chúa. Tại sao sự thánh khiết lại là một phần không thể thiếu được của đời sống được ban thưởng? Tại sao tình dục trước hôn nhân và ngoài hôn nhân lại độc hại đối với sự vui mừng? Tại sao nhiều người cố gắng và cố gắng mà vẫn thất bại và thất bại? Làm thế nào chúng ta có thể tránh được sự cám dỗ và bẫy rập trói buộc chúng ta và phá nát cuộc sống dư dật?

Thật không quá đáng khi xem đây là vấn đề sinh tử. Thời giờ bạn bỏ ra để đọc phần còn lại của cuốn sách này có thể cứu bạn khỏi tai hoạ. Nó có thể đưa bạn vào hướng đi mà bạn và gia đình sẽ rất biết ơn về hướng đi này.bottom of page