top of page

CÁCH MẠNG SỐ MỞ RA CƠ HỘI TRUYỀN GIÁO TRÊN INTERNET

Hung Tran

Feb 18, 2024

Trọng tâm của ngày Truyền giáo trên Internet là vận động mỗi cá nhân tín hữu tham gia truyền giáo số...Trong...

...một tháng vừa qua, nước Anh phát động phong trào truyền giáo số trên Internet. Phong trào lên tới đỉnh điểm trong ngày Truyền giáo trên Internet 29/4 vừa qua. Trọng tâm của ngày Truyền giáo trên Internet là vận động mỗi cá nhân tín hữu tham gia truyền giáo số.

Điều này từng bị giới hạn chỉ trong những blog hay forum, nhưng hiện nay, những tiến bộ của công nghệ số và sự phát triển của mạng xã hội đã mở ra những cơ hội mới để rao giảng qua web.Với 2.3 tỉ người online và 4 tỉ người sử dụng điện thoại di động, những cơ hội càng mở rộng hơn. Cơ-đốc nhân có thể tận dụng “sợi dây bện ba” của mạng xã hội kết hợp với video và điện thoại di động. Tony Whittaker, người điều phối của ngày truyền giáo trên Internet tại Anh nói: “Cuối cùng nó trở nên cực kỳ dễ dàng cho bất cứ Cơ-đốc nhân nào xây dựng mối quan hệ và thảo luận về lẽ thật một cách thích đáng, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội.”

Damaris Trust là một trong nhiều tổ chức Cơ đốc tận dụng sức mạnh của những ứng dụng điện thoại để vươn tới những người ngoại. Họ vừa ra mắt một ứng có tên Talking About Jesus (Nói về Chúa Giê-xu) cho IPhone. Phiên bản Android sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Trong khi hầu hết các ứng dụng Cơ-đốc cho smartphone đều đưa ra những trợ giúp môn đồ hóa cho Cơ-đốc nhân, Talking About Jesus lại truyền giáo trực tiếp và cung cấp 18 video ngắn của những diễn giả được ơn như Phillip Yancey, Anna Bobbins, Andrew White, Krish Kandiah, Nick Pollard và Gary Habermas.

Một ứng dụng web thứ hai liên quan đến truyền giáo có tên là God’s GPS (hệ thống định vị toàn cầu của Chúa) chạy trên bất cứ smartphone nào hướng dẫn Cơ-đốc nhân những cách để chia sẻ Phúc-Âm hiệu quả và tương tác. Hội thánh khắp thế giới đánh dấu sự kiện ngày Truyền giáo trên Internet bằng cách tạo ….

Ban tổ chức của ngày Truyền giáo trên Internet khuyến khích các Cơ-đốc nhân đọc cuốn sách mới của Len Sweet “Viral: How social networking is poised to ignite revival”. Cuốn sách giải thích sự chuyển đổi từ văn hóa in sang số và điều này có sức mạnh thay đổi mọi thứ trong truyền thông và mục vụ của hội thánh.


Ngày Truyền giáo trên Internet -được tài trợ ở Anh bởi Damaris và CPO- cũng đang kêu gọi những người ủng hộ công nghệ số giúp các thành viên hội thánh tìm và sử dụng nhiều tài nguyên số có sẵn trên internet.


Văn Vân Anh ( theo Christiantoday)bottom of page