top of page

Chúa bảo vệ con cái Ngài

Hung Tran

Jun 18, 2023

...và sau khi họ tổ chức lễ Giáng Sinh xong, bọn họ ở lại qua đêm trên ngọn đồi ấy...Chúa...

...dùng mọi sự xảy ra để quy vinh hiển cho Danh Ngài. Và Ngài bảo vệ những điều thuộc về Ngài.

Chúng ta biết rằng ngày 26 tháng 12 năm 2004, 80% thành phố Meulaboh ở Aceh, Indonesia bị tàn phá bởi những trận sóng thần, và 80% dân cư sống ở đó đã chết. Đây là một trong những ngôi làng bị tàn hại nặng nề nhất trong đợt sóng thần vừa qua.

Nhưng có một điều tuyệt diệu ở Meulaboh. Trong thành phố, có khoảng 400 Cơ-đốc nhân.

Họ muốn tổ chức lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12, nhưng những người Hồi-giáo ở Meulaboh không cho phép. Những người Hồi-giáo ở đó bảo họ này rằng nếu họ muốn tổ chức lễ Giáng Sinh thì họ phải đi ra khỏi thành phố Meulaboh, họ có thể lên trên một ngọn đồi ở ngoại thành mà tổ chức lễ.

Bởi những tín hữu ở đây hết sức ao ước được tổ chức lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh, cả 400 người bèn rời thành phố vào ngày 25 tháng 12, và sau khi họ tổ chức lễ Giáng Sinh xong, bọn họ ở lại qua đêm trên ngọn đồi ấy.

Như chúng ta đã biết, buổi sáng ngày 26 tháng 12, một cơn động đất xảy ra, kéo theo sau là những cơn sóng thần dữ dội đã phá hủy hầu như toàn bộ thành phố Meulaboh và hàng ngàn người bị thiệt mạng. Nhưng 400 Cơ-đốc nhân kia đã ở trên đồi cao và họ được cứu khỏi sự chết.

Bây giờ, những người Hồi-giáo ở Meulaboh nói rằng Chúa của những Cơ-đốc nhân đã trừng phạt họ vì đã cấm cản những người đó không cho tổ chức lễ kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh trong thành phố. Những người khác thì tự hỏi tại sao có quá nhiều người Hồi-giáo chết, trong khi không có người Cơ-đốc nào thiệt mạng ở vùng đó, ngay một người cũng không.

Nếu những người Cơ-đốc nhân kia nhất định khăng khăng đòi tổ chức lễ Giáng Sinh trong thành phố, có lẽ tất cả bọn họ cũng chết cả rồi. Nhưng bởi họ khiêm nhường và làm theo những yêu cầu của những người Hồi-giáo, nên họ đã được cứu khỏi cơn nguy khốn, và bây giờ họ có thể làm chứng về sự quan phòng kỳ diệu của Đức Chúa Trời.

Đây là một lời làm chứng về sự nhân từ của Chúa. Và sự thật ta thấy rằng những kẻ tin Chúa không có quyền lực trong thế gian này.Nhưng chúng ta có quyền đến trước mặt Chúa và trao phó cuộc sống mình trong tay Ngài. Chúng ta chỉ có thể quỳ trước Chúa Trời Chí Cao và dâng phó đường lối mình lên cho Ngài. Ngài là Cha của chúng ta, Ngài hằng luôn chăm sóc con cái Ngài. Ngợi khen Danh Chúa!

Lời chứng của mục sư Bill Hekman, Indonesia


Mỗi tuần một câu Kinh Thánh:

• Thi-thiên Tv 23:2

“Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.”bottom of page