top of page

CHƯƠNG BA: VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN

Hung Tran

Jul 22, 2023

Có nhiều bằng chứng hiển nhiên để chúng ta tin Kinh Thánh và kinh nghiệm rằng phần lớn những mâu thuẫn trong đời sống thuộc linh và tinh thần mà một Cơ-đốc nhân thường phải gặp khi họ phục vụ Chúa,..Có...

...nhiều bằng chứng hiển nhiên để chúng ta tin Kinh Thánh và kinh nghiệm rằng phần lớn những mâu thuẫn trong đời sống thuộc linh và tinh thần mà một Cơ-đốc nhân thường phải gặp khi họ phục vụ Chúa, đều do sự chống đối của giới thần linh. Có vô số quỷ dữ dưới sự điều khiển của Sa-tan chúng cố gắng xuyên tạc, gây khó khăn và làm rối trí những ai tôn trọng Đấng Christ trong đời sống họ.


Chúng ta biết rất rõ rằng mình đang nằm trong vùng đất địch, vùng đất đang nằm dưới quyền điều khiển của vương quốc tối tăm có tổ chức rất quy củ mà đứng đầu là Sa-tan. Vì nó không thể nào đến gần Cứu Chúa Jêsus, nên nó quay mũi dùi tấn công vào Cơ-đốc nhân vì họ là đại diện của Cứu Chúa Jêsus trên đất nầy. Chúng ta là thân thể của Chúa Jêsus và thế lực của Sa-tan đang tìm cách tấn công chúng ta trong sự phục vụ Chúa và trong sự tăng trưởng thuộc linh.

Trong Êph 6, chúng ta được giới thiệu về bốn cấp bậc trong vương quốc Sa-tan: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (6 :12) Trước hết, dĩ nhiên là có Sa-tan, dưới quyền của nó các Thiên sứ sa ngã và các lực lượng gian ác. Có nhiều người ngạc nhiên về điều nầy, nhưng rõ ràng là có một số Thiên sứ sa ngã cùng với Sa-tan. Trong (Mat 25:41) có chép: ”Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm-sẵn cho ma-qu và những qu-sứ nó.” Trong Giu-đe 6, chúng ta thấy hiện nay có một số Thiên sứ bị Đức Chúa Trời xiềng lại và chúng đang chờ đợi sự phán xét trong tương lai khi Sa-tan và những kẻ theo hắn bị quăng vào hồ lửa.


CHỦ QUYỀN: (PRINCIPALITIES)


Cấp bậc thứ nhất trong vương quốc Sa-tan được gọi là chủ quyền. Đây là những vua trong vương quốc Sa-tan, có phân vùng trên thế giới nầy. Chữ CHỦ QUYỀN“đặc biệt liên hệ đến lãnh vực chính trị trong đó có thế lực gian ác đang ảnh hưởng mạnh mẽ trên các người cai trị: vua, tổng thống, quốc hội tư pháp, các đảng phái chính trị, các người nắm chính quyền… và toàn thể các ngành các cấp liên hệ đến tổ chức chính quyền.

Trong Đa-ni-ên 10, vua Phe-rơ-sơ là một trong những người cai trị nầy. Đa-ni-ên đã cầu nguyện cho dân sự mình, dân Y-sơ-ra-ên, và khi gần đến lức Đức Chúa Trời Trả lời sự cầu nguyện của ông, 21 ngày trôi qua thì có một Thiên sứ có quyền gọi là vua Phe-rơ-sơ đã chận đường sứ giả mang sứ điệp đến. Mãi cho đến khi Mi-chên, một Thiên sứ trưởng đến giúp đỡ vị sứ giả thứ nhất thì mới thắng được và đem sứ điệp đến cho Đa-ni-ên.

Câu chuyện nầy soi sáng cho chúng ta vài khía cạnh. Nó chứng minh chắc chắn rằng các Thiên sứ gian ác đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng trên tổ chức chính quyền thế giới, và tất cả lúc nào cũng muốn cản trở chương trình của Đức Chúa Trời. Đồng thời nó cũng chì cho chúng ta thấy rằng trong sự kiên trì cầu nguyện, dân sự Đức Chúa Trời có thể đánh bại những mục đích của kẻ thù.


Dường như chúng ta không thắc mắc gì về việc nầy, nhưng thấy rằng hầu hết các chính quyền trần gian từ trung ương đến địa phương, đều bị các thế lực gian ác nầy tấn công. Nó tìm cách chi phối và ảnh hưởng đến những con người làm công việc trong văn phòng. Dù họ biết hay không thì vẫn có vài sức ép chống nghịch với những con người có chức vụ trong chính quyền. Điều nầy chứng tỏ là Sa-tan và các lực lượng dưới quyền điều khiển của nó cố gắng gây áp lực trên một số người để họ làm theo sự hướng dẫn của Sa-tan.

Thỉnh thoảng chúng ta thấy có một số Cơ-đốc nhân tham gia các tổ chức chính quyền, nhưng họ không bao giờ được miễn trừ khỏi các sự tấn công của những chủ quyền nầy. Đó là nguyên nhân tại sao những người như thế gặp khó khăn khi muốn góp ý kiến chấm dứt về một số điều nào đó. Sự chống đối họ không nằm ở các người lên tiếng phản đối, mà nguồn gốc là từ Sa-tan. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, khi chúng ta làm như thế thì chúng ta đánh bại và làm cản  trở mọi cố gắng của Sa-tan trong việc xua đẩy con người vào đường gian ác mà nó đã vạch ra.


THẾ LỰC (POWERS)


Cấp bậc thứ hai mang tên là “THẾ LỰC“. Chữ nầy ở số nhiều, ”NHIỀU QUYỀN LỰC“. Chữ nầy cũng tiêu biểu cho một số lực lượng Sa-tan ở một số lượng lớn bao gồm các sứ giả gian ác có năng lực rất rộng rãi. Phương pháp thực hành của nó là tấn công vào những cảm giác cá nhân và đời sống tư tưởng của Cơ-đốc nhân. Những người không tin Chúa cũng bị tấn công bằng cách nầy và không nghi ngờ gì cả, các tội phạm khủng khiếp được ghi lại trên báo chí, bằng cách nầy hay cách khác họ đều bị các thế lực nầy giựt giây. Phương pháp nó thường dùng sẽ tùy thuộc vào mỗi cá tính của mỗi cá nhân cho dù người ấy có tin Chúa hay chưa.


Những con quỷ nầy không bao giờ bày tỏ bộ mặt thật của nó, nó thường giả dạng dưới các hình thức như: vụ lợi, thù cá nhân, khoe khoang, tự tâng bốc. Những điều nầy có sức kích thích rất mạnh đối với những hành động gian ác, nhưng khi ma quỷ khuyến khích hoặc thúc đẩy, thì con người sẽ hành động xấu xa, gian ác, thấp hèn nhất. Những người hành động như thế có lẽ chẳng bao giờ ý thức rằng ma quỷ đã thêm sự gian ác của chúng vào dục vọng thấp hèn của con người.


Ngoài ra, một số người lại biện minh cho các việc làm gian ác của họ bằng cách nghĩ rằng mình làm công việc đó cho Đức Chúa Trời. Đây là Sau-lơ ở Tạt-sơ, trước khi ý thức về tội ác mình, ông là người chống nghịch Đấng Christ và dân sự của Ngài. Mãi về sau khi đã được cứu, Sau-lơ mới ý thức rằng lúc ấy mình đã bị ma quỷ lừa bịp. Chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc nầy. Chẳng hạn, có một vài lời nói rủa sả chúng ta hay có vài điều nhục mạ chúng ta, nếu tự chúng ta hành động, có lẽ không phản ứng mạnh mẽ, dữ dội, nhưng đôi lúc chúng ta đã làm. Thật sự mỗi chúng ta đều có bản tính A-đam để xúi giục chúng ta tức bực trước những điều như thế, nhưng khi phản ứng của xác thịt phối hợp với sự thúc đẩy bên ngoài của ma quỷ thì những phản ứng của con người lên đến cao độ.

Tôi tin chắc rằng các cuộc cãi cọ, gây gỗ ở trong nhiều hội thánh đều khởi nguồn từ các thế lực nầy. Có lẽ đó là lý do duy nhất để giải thích về sự ghen ghét ở trong vòng các Tín hữu trong hội thánh, đến nỗi họ cứ giữ sự ghen ghét đó trong nhiều thế hệ.

Hầu việc Đức Chúa Trời dưới những điều kiện như thế thì không thể nào được, và đó là lý do chính đem lại cho Danh Cứu Chúa của chúng ta.


Một trong những phận sự của ma quỷ là nó tìm cách hạ danh dự của người khác. Chúng ta dễ dàng thấy điều xấu trong người khác hơn là thấy điều tốt của họ. Tuy nhiên khi chúng ta ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì bản tính nầy được xoay chiều, và chúng ta dễ tìm được những điều tốt ở người khác hơn là điều xấu trong họ.


Mỗi người trong chúng ta đều có bản năng tự bênh vực mình, và khi có một người nào đó nói nghịch lại chúng ta, thì phản ứng đầu tiên là tự bênh vực mình. Trong gia đình thường có điều nầy xảy ra, khi có người hỏi một câu hỏi thì người được hỏi lên tiếng gắt gỏng:”Tôi đã nói việc đó từ lâu rồi mà, sao lại có phản ứng như thế?" Lý do là người trả lời muốn chứng tỏ mình đã trả lời rồi, và qui lỗi cho người hỏi đã quên việc ấy. Đôi khi đằng sau việc nầy là sự thúc đẩy của ma quỷ, nó muốn gây sự bất hòa trong gia đình nói riêng và trong con người nói chung.


Một phận sự đáng ghét của ma quỷ ấy là nó dấy lên những người nói hành giữa anh em mình. Sa-tan được gọi là kẻ kiện cáo anh em mình, điều đó có thật, nhưng lắm khi anh em cũng là kẻ kiện cáo anh em. Vâng, 9/10 câu chuyện xảy ra đều liên quan đến vấn đề nầy. Nếu những Cơ-đốc nhân có sự bất bình với người khác thì nó thường nằm ở chỗ không đồng ý với nhau, khó có thể tìm cách cho họ hoà hợp nhau được.

Đúng ra, giữa vòng Cơ-đốc nhân với nhau không nên có những cảm giác hoặc cảm nghĩ xấu như thế, nhưng đáng tiếc là điều ấy lại xảy ra vì họ không nghĩ tốt cho nhau, ngay cả theo ý nghĩ bình thường của con người.


VUA CHÚA CỦA THẾ GIAN MỜ TỐI NẦY: (RULERS  OF THE DARKNESS OF THE AGE WORLD)


Những quỷ dữ nói ở đây đang tác động mạnh mẽ trên những người mê tín dị đoan, thầy bói và các sự dạy dỗ dưới nhiều hình thức khác. Chúng lừa dối con người khiến họ tìm kiếm những dấu lạ, tìm cách giải điềm chiêm bao, hoặc khuấy động về tâm trí, tình cảm, không bao giờ nhìn nhận sự thật. Ngày nay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta toàn bộ Kinh Thánh, Ngài phán dạy chúng ta qua lời Ngài, và Thánh Linh sẽ giảng dạy lời ấy trong lòng chúng ta. Hỡi các Cơ-đốc nhân mọi lứa tuổi, phải tránh tất cả các phương tiện đặc biệt như  thế để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời.


Trên thế giới nầy, ngay cả các quốc gia nổi tiếng có nền văn minh khá cao vẫn mắc vào sự mê tín dị đoan nầy. Nhiều người đi xem dấu chân ngựa để được may mắn, người khác mang chân thỏ chạy chung quanh nhà để xua đuổi tất cả những gì họ cho là bất hạnh (có rất nhiều ví dụ của vn), những bằng chứng nầy nói lên sự kiện là có vô số triệu người đang nô lệ trong phạm vi tinh thần.


CÁC THẦN DỮ Ở CÁC MIỀN TRÊN TRỜI: (WICKED  SPIRITS IN HEAVENLY PLACES)


Nhóm thứ tư là các thần dữ ở các miền trên trời, dịch sát nghĩa là: các tà linh gian ác ở trên cao. Có những con quỷ tôn giáo đang tấn công vào các kinh nghiệm tôn giáo cao nhất. Chúng đến như là các Thiên sứ của sự sáng, đôi khi nói trên con người đứng trên tòa giảng, đưa những sự dạy dỗ sai lầm làm cho những người chưa được tái sanh phải bị dẫn đi lạc rất nhiều năm.

Trong một số trường hợp, thần dữ nầy điều khiển sự suy nghĩ của các trường tôn giáo (Religious School ).Chắc chắn đây cũng là trường hợp của các tân phái (Modernism). Chúng ta thấy công việv nầy trong giáo phái gọi là: ”Chứng nhân Đức Giê-hô-va“. Khi những tín đồ của giáo phái nầy bảo chúng ta chữ “Hy-lạp“có nghĩa thế nầy, thế nầy... Những chữ “chứng nhân“ không bắt nguồn từ chữ Hy-lạp. Để thay thế sự dạy dỗ không có trong Kinh Thánh, họ tìm cách thay đổi ý nghĩa của chữ. Vài thần dữ nầy sẽ làm dáng điệu giống như Đức Thánh Linh, đa số điều mà ngày nay thường gọi là: Sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, thì thực sự là sự biểu hiện về sự hiện diện của các thần dữ. Nhiều người rất nhiệt tình đã bị lôi kéo vào các phong trào như thế mà chẳng hiểu biết gì, và họ đã bị ma quỷ lừa bịp để bày tỏ hành động xấu sa nhất của ma quỷ.

Tôi có dịp gặp những người bị các phong trào như thế lừa dối, và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đã chứng kiến được việc họ được tẩy sạch khỏi các sự rối trí do các quỷ nầy đem lại, và họ sung sướng vì được giải cứu khỏi quyền lực của ma quỷ (Công vụ 5:16).

Những thần dữ mà thảo luận ở trên là những con quỷ tôn giáo. Công tác đặc biệt của chúng là ở các nơi trên trời, cũng bao gồm cả vùng không khí bao quanh chúng ta. Trong Ê-phê-sô 2:2 có chép: Sa-tan là vua cầm quyền chốn không trung.

Chính những thần giữ nầy trông thấy một số người gia nhập hội thánh nhưng họ chưa được cứu. Họ vẫn chịu báp tem, và thực hành các công tác tôn giáo, có thể họ cũng sống thánh khiết ở một vài lãnh vực. Đôi khi họ nói về việc mình có những giấc mơ kỳ diệu, họ nói tiên tri, tuyên bố rằng mình có một số ân tứ thuộc linh, nhưng thật sự họ chưa được cứu toàn vẹn. Chương trình của các thần dữ nầy là tấn công vào những con người thực hành tôn giáo nhiệt tình, làm cho họ chấp nhận tà giáo và theo những ấn tượng mạnh mẽ để tại chỗ đó họ bị lừa dối, tưởng rằng mình hơn những người khác.

Các thầy Thông giáo và người Pha-ri-si là những người nhiệt tình trong tôn giáo, nhưng Chúa Jêsus mô tả họ:Các ngươi bởi cha mình, là ma qu, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.(Giăng 8:44 ).

Ở một chỗ khác, Phao-lô bảo người kia là con cái của ma quỷ (Công vụ 13:10).

Trong thơ I Giăng, sứ đồ Giăng viết: Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma qu; vì ma qu phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma qu. (I Giăng 3:8). Cũng trong thơ đó, ông viết: Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ.(I Giăng 5:19).

Con người chỉ có thể ở một trong hai nơi: Một là trong tay Đấng Christ, hoặc là ở trong lưới của ma quỷ. Tóm lại: Vương quốc của Sa-tan bao gồm các thiên sứ, quỷ dữ và những con người trên đất, và nước của nó tổ chức rất hẳn hoi và có quy củ.
bottom of page