top of page

LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ

Hung Tran

Jul 25, 2023

Làm Thế Nào Đánh Bại Sa-tan?
Tác giả: Mục sư Truyền Giáo Theodore H. EppCác...

...sách Phúc-âm và sách công-vụ sứ đồ đều bày tỏ rằng ma quỷ đã lộng hành trong thời gian Cứu Chúa chúng ta thi hành chức vụ tại trần gian và những năm đầu của Công nguyên. Các hành động của Sa-tan không lúc nào ngưng cả, thật thế, trong mỗi thời đại, con cái của Đức Chúa Trời đều bị các lực lượng gian ác chống đối và tấn công. Nhưng có một sự kiện đáng phấn khởi là không một con cái nào của Đức Chúa Trời lại đương đầu với ma quỷ một mình.

Trong thư tín gởi cho Ti-mô-thê, Phao-lô đã nói trước rằng vào thời kỳ cuối cùng, các thần dữ sẽ gia tăng hoạt động, và những ảnh hưởng độc hại của lời dạy dỗ giả dối của nó sẽ lan tràn khắp mọi lãnh vực. Một chỗ khác trong Kinh Thánh cũng đề cập đến sự kiện tương tự này, tất cả những điều đó là bằng chứng cho thấy ngày trở lại của Chúa Jêsus rất gần, và sự ứng nghiệm của những lời tiên tri này càng ngày càng rõ ràng.

“LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁNH BẠI SA-TAN“ Là một cuốn sách cho thời đại này. Cuốn sách này giới thiệu Sa-tan và những lực lượng dưới quyền điều khiển của nó, căn cứ trên lời Kinh thánh. Cùng một lúc, sách nầy cũng chỉ cho mỗi Cơ-đốc nhân thấy rằng mình đang ở về phe chiến thắng, ấy là “nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.“

Làm thế nào để mỗi Cơ-đốc nhân có thể nắm vững sự đắc thắng nầy và biến nó trở thành thực tế trong đời sống hằng ngày của mình là chủ đề của sách. Đây không phải là một triết lý ngồi trong ghế sa lông (arm-chair theorin-gin), mà là một sự dạy dỗ thực tiễn dựa trên lời của Đức Chúa Trời, và trên sự thử nghiệm trong các mối mâu thuẫn hằng ngày do những điều gian ác xảy ra chung quanh chúng ta. Thật đáng khích lệ cho chúng ta khi học biết rằng phương pháp của Đức Chúa Trời dùng để chống trả ma quỷ là Ở TRONG CHÚA JÊSUS, mỗi tín đồ điều có thể đắc thắng luôn luôn trong từng cuộc chiến với những lực lượng gian ác nầy. Theodore H. Epp


NỘI DUNG:   

1) CHIẾN TRẬN THUỘC LINH CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN

2) NHẬN DIỆN SA-TAN

3) VƯƠNG QUỐC SA-TAN

4) NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CỦA SA-TAN

5) SA-TAN LÀ MỘT KẺ THÙ BỊ ĐÁNH BẠI

6) KHÍ GIỚI CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN

7) TẠI SAO SA-TAN VẪN CÒN HÀNH ĐỘNG?bottom of page