top of page
    ISOM 2 CẤP 1 (Mục Vụ) - Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi
    (Conquering The Sin Nature)

Hung Tran

Jun 24, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Tiến sĩ Berin Gilfillan)Tiến sĩ Berin Gilfillan là bộ trưởng người Mỹ gốc Nam Phi, diễn giả quốc tế và tác giả. Ông là Người sáng lập và Chủ tịch của Good Shepherd Ministry, International. Trong hơn ba năm, Berin là Nhà sản xuất truyền hình cho nhà truyền giáo Reinhard Bonnke, quay phim và ghi lại các chiến dịch Phúc-âm lớn của ông. Ông đã thành lập Trường Quốc tế về Bộ (ISOM), hiện là trường Kinh thánh video lớn nhất thế giới. Chương trình giảng dạy đã được sử dụng tại hơn 20.000 địa điểm ở 150 quốc gia để đào tạo hơn 350.000 nhà lãnh đạo. Các cuốn sách của ông bao gồm Lời hứa với Áp-ra-hamTheo đuổi sự trưởng thành.


 (Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F1.1 Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi. 

LỜI GIỚI THIỆU 


Berin  Gilfillan, Sứ điệp về sự đắc thắng bản chất tội lỗi là nền tảng của công tác hình thành chương trình I.S.O.M.

Nếu một người không đắc thắng chính đời sống cá nhân của mình thì người đó không thể đắc thắng trong đời sống người khác được.

Sự giảng dạy Lời Chúa tốt sẽ gia tăng đức tin và sự hiểu biết những cũng sẽ khiến cho bạn thất vọng nếu bạn nhận biết rằng chính mình không sống theo đúng những tiêu chuẩn mà bạn được dạy dỗ. Sứ điệp nầy thoát thai từ lời kêu khóc với Chúa để xin một sự mặc khải về cách để vượt qua những tư tưởng tội lỗi trong tâm trí.

Chiến trường là sự tranh chiến trong tâm trí tìm thấy trong Rô-ma 7, là kinh nghiệm của Phao-lô (Rô-ma 7:14-17, 20, 24). Nên nhớ, sự xức dầu bẽ gẫy ách, nhưng chỉ có lẽ thật mới buông tha bạn được tự do.


I. BỐN SỰ MẶC KHẢI ĐƠN GIẢN MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ BẢN CHẤT TỘI LỖI


Ngay cả người tin kính nhất như Billy Graham cũng có một bản chất tội lỗi.

Những người khủng bố ở Giê-rê-mi 17:9.

• Tấm lòng hết sức độc ác.

• Bản chất chúng ta đã thừa hưởng của A-đam


II. SỰ HIỆN HỮU CỦA BẢN CHẤT TỘI LỖI TRONG ĐỜI SỐNG BẠN KHÔNG PHẢI LÀ TỘI VỚI CHÚA MÀ LÀ SỐNG THEO NÓ MỚI LÀ TÔI LỖI VỚI CHÚA.


Phao-lô lập lại hai lần trong Rô-ma Chương 7 rằng ông đã làm điều ông không muốn làm, thật ra không phải là ông nữa mà là tội lỗi ở trong ông.

Là những người tin theo Chúa Giê-xu, chúng ta phải ý thức rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, bản chất tội lỗi đã chết đi trong mắt của Chúa. Sự lừa dối lớn nhất của ma quỷ là nói với bạn rằng bản chất tội lỗi ở trong bạn là tội lỗi đối với Chúa. Nếu nó có thể lừa dối bạn rằng bản chất tội lỗi ở trong bạn chính là bạn, thì nó sẽ tiếp tục an tọa trên vai bạn và tố cáo bạn là người tội lỗi và ngay cả nó sẽ khiến bạn nghi ngờ về sự cứu rỗi của bạn.

Hãy nhớ rằng nhượng bộ cho bản chất tội lỗi là phạm tội đối với Chúa. Càng học hỏi Lời Chúa, thì Lời Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta bản chất tội lỗi trong đời sống chúng ta.


III. BẠN KHÔNG BAO GIỜ ĐẮC THẮNG TỘI LỖI BẰNG SỨC RIÊNG CỦA BẠN. BẠN KHÔNG BAO GIỜ DÙNG XÁC THỊT ĐỂ ĐẮC THẮNG XÁC THỊT.


A. Thí dụ trong buổi nhóm thờ phượng - Thường tiến trình là như sau:

Một ý tưởng không tốt chợt đến ma quỷ sẽ chỉ cho tín hữu là người đó tội lỗi xấu xa biết Người tín hữu sẽ cảm thấy bị kết tội và nghĩ rằng, “Chúa ôi, con không thể là một tín hữu tốt được vì con có những tư tưởng đó.” Người tín hữu sẽ ngưng thờ phượng và bước ra khỏi sự hiện diện của Chúa để giải quyết tư tưởng xấu đó.

B. Người tín hữu cố gắng tranh chiến với những tư tưởng xấu đó, nhưng khi càng cố gắng thì dường như nó càng nổi lên. Tín hữu dùng Lời Chúa để tấn công vào những tư tưởng xấu Tín hữu cố gắng xua đuổi tư tưởng xấu nhân Danh Đức Chúa Giê-xu. Bạn không thể nào tự mình chiến thắng được các tư tưởng đó.

C. Ê-sai 42:8 “Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác” Có một chiến trận đang xảy ra giữa bản chất xác thịt và Đức Thánh Linh trong đời sống bạn. Nếu như bạn có thể lấy xác thịt thắng xác thịt, bạn chắc sẽ lên mình kêu ngạo.

* Hãy nhớ lại rằng bản chất tội lỗi trong bạn không phải là bạn.

* Khi bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế, con người cũ kể như đã chết. Con người thật của bạn là con người được sinh lại là con người muốn phục vụ Chúa.

Khi bạn nhận ra rằng bản chất tội lỗi không phải của bạn và rằng nó đã chết trong mắt của Chúa, thì bạn cũng sẽ nhận ra rằng Chúa ở phía bên bạn để giúp bạn giải quyết bản chất xác thịt của bạn.


IV. BẠN CHỈ CÓ THỂ LÀM CHO CHẾT BẢN NGÃ XÁC THỊT BỞI QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH.


Chúa cho phép bản chất tội lỗi trong bạn bày tỏ ra và giúp bạn chú ý để bạn sẽ cùng đồng công với Ngài mà làm cho nó chết đi. Bạn phải ý thức rằng Đức Thánh Linh ở cạnh bên bạn và Ngài muốn làm việc với bạn. Nhiều người đã lầm lẫn đặt Chúa một bên để chính họ giải quyết bản chất tội lỗi của họ rồi trở lại với Chúa.

A. Hãy trở lại buổi thở phượng và sau đây là tiến trình mới: Tư tưởng xấu chợt đến.

Thay vì tránh mặt Chúa, bạn hãy đến trước Chúa và cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, đó là bản chất xác thịt, Con cảm ơn Chúa vì đó không phải là con. Đó là bản chất tội lỗi mà con thừa hưởng của A-đam. Nhưng con cám ơn Chúa, Chúa ôi, Ngài ở cùng một phía với con và Ngài đang bày tỏ nó cho con để Ngài giúp con tiêu diệt nó. Lạy Đức Thánh Linh, xin giúp đỡ con. Lạy Chúa xin cho bản chất tội lỗi nầy chết đi. Con xin dâng Chúa mọi vinh hiển. Con xin dâng Chúa mọi sự tôn vinh. Con xin được ở trong sự lãnh đạo của Ngài.”

B. Học tập thuần phục Đức Thánh Linh.

1. Học tập không lên án.

2. Hiểu rằng bản chất tội lỗi không phải là bạn

3. Hiểu biết rằng bạn không thể nào đắc thắng bản chất tội lỗi bởi sức riêng của bạn

C. Học tập để Đức Thánh Linh đánh trận với bản chất tội lỗi ở trong bạn.

1. Học tập đầu phục quyền năng của Đức Thánh Linh.

Bạn sẽ nhận ra Chúa đứng về phía bên bạn.

Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu vận hành và bắt đầu chiến thắng bản chất tội lỗi ở trong bạn. Luôn luôn nhớ rằng bạn không thể chiến thắng xác thịt bằng xác thịt  Rô-ma 6:11 “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

2. Phao-lô khuyên rằng bạn cần phải luôn suy nghĩ một cách tích cực rằng bản chất tội lỗi của bạn đã chết.

3. Đừng nghe theo lời dối trá của ma quỷ.

a. Hắn sẽ nói với bạn rằng bạn có tội.

b. Hắn sẽ chỉ vào bản chất tội lỗi trong đời sống của bạn

c. Hắn sẽ hỏi bạn, “Làm thế nào ngươi có thể gọi mình là Cơ-đốc nhân?”

d. Hắn sẽ nói, “Ta không nghĩ rằng ngươi thật đã được cứu rỗi đâu.”

e. Hắn sẽ nói, “Nếu ngươi là Cơ-đốc nhân thật thì ngươi không có những tư tưởng như thế đâu.”

f. Hắn sẽ nói, “Nếu ngươi là Cơ-đốc nhân thật, ngươi sẽ không có những dục vọng như vậy”

g. Hắn sẽ nói với bạn, “Nếu ngươi là người tin Chúa Giê-xu thật, ngươi không giống như thế nầy đâu.”

Ma quỷ cố gắng thuyết phục bạn rằng bản chất tội lỗi trong bạn chính là bạn. Bạn cần phải nói với quỷ dữ rằng hắn phải im lặng đi và nói với chúng rằng: Bản chất tội lỗi ở trong tôi, không phải tôi. Nó đã chết trong mắt Chúa. Con người thật của tôi là con người muốn phục vụ Chúa. Con người thật của tôi là con người được sinh lại chỉ muốn làm điều phải. Mọi người đều có bản chất tội lỗi đó, nhưng hỡi ma quỷ, đó không phải là tôi.

Kinh Thánh chép rằng hãy kể như bạn đã chết về tội lỗi.

D. Suy nghĩ như bản chất tội lỗi đã chết.

Đó là một bước tiến hướng đến sự đắc thắng. Rô-ma 6:2 “Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?” Bạn không thể dùng sự mặc khải nầy và sự hiểu biết nầy để cho phép tội lỗi thao thúng. Người ta sẽ lý luận như thế nầy: “Đó là bản chất xác thịt của tôi; nó đã chết trong mắt Chúa cho nên tôi có thể gian dâm và làm bất cứ điều gì tôi muốn làm.”

Vào thời Tân Ước, sự dạy dỗ nầy là trường phái: Người ta tin rằng những gì xác thịt làm thì không đáng kể. Đây là một sự sai lầm. Kinh Thánh chép rằng chúng ta không thể nhượng bộ cho bản chất tội lỗi.

Nên nhớ rằng sự hiện hữu của bản chất tội lỗi tự nó không phải là tội lỗi; nhưng nếu bạn nhượng bộ cho bản chất tội lỗi thì đó là tội. Điều nầy có nghĩa là chúng ta không có một giấy phép để đi ra phạm tội. Ngay khi bản chất tội lỗi không phải là chúng ta, chúng ta vẫn phải có một sự chọn lựa trước Chúa. Chúng ta phải học sự thuần phục theo Đức Thánh Linh  Rô-ma 8:13-14 “13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. 14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.”

Đây là điều khó nhất tín hữu, ấy là để cho Đức Thánh Linh chiến trận cho bạn Xa-cha-ri 4:6 “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

E. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

1. Chúng ta phải học sự vâng phục Đức Thánh Linh.

Càng học biết Lời Chúa bạn sẽ ý thức ra tiêu chuẩn cao hơn của Lời Chúa. Bạn càng hiểu ra bạn hụt mất tiêu chuần của Chúa. Một thí dụ là khi bạn biết Lời Chúa là yêu người, nhưng bạn không có tình yêu đó trong lòng.

2. Bạn cần biết rằng mội điều tốt lành phát sinh trong bạn là đến từ công việc của Chúa Thánh Linh, và tình yêu, vui mừng, bình an đều là bông trái của Đức Thánh

3. Đầu phục Chúa Thánh Linh để chiến trận với cảm xúc ghen ghét trong lòng.

Kinh Thánh chép rằng bởi Thánh Linh bạn làm cho chết những công việc của xác thịt. Phần của bạn là nhường cho Đức Thánh Linh nhưng bạn phải được tự do trong tâm trí bạn.

4. Phao-lô hiểu rõ chiến trận giữa xác thịt và Thánh Linh.

Phần cuối của Rô-ma 7, Phao-lô nói về sự tranh chiến mà ông phải đối phó. Ông diễn tả những sự thất bại khi không thể làm được những điều ông muốn làm, sang Chương 8 ông mở đầu như sau: Rô-ma 8:1 “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;”

Nếu bạn tin rằng bản chất tội lỗi ở trong bạn là của bạn, thì bạn sẽ luôn luôn có sự kết án và ma quỷ sẽ ngồi trên vai bạn để lên án bạn Phao-lô nói rằng sẽ không còn sự đoán phạt khi bạn hiểu rằng bản chất của tội lỗi trong bạn không phải là bạn. Khi ma quỷ đến với bạn với những sự lừa dối nầy, bạn hãy nói rằng: “Hỡi quỷ dữ, không phải là tôi. Đó là bản chất tội lỗi từ A-đam; nó ở tất tất cả mọi người.” Đức Thánh Linh ở về phía Đức Thánh Linh sẽ làm chết đi bản chất tội lỗi. Không có sự đoán phạt cho những kẻ bước đi trong Thánh Linh:

• Họ là những người được chọn để không theo xác thịt.

• Họ là những người được chọn để thuần phục theo Đức Thánh.

Những người nầy đã học biết rằng họ phải để Đức Thánh Linh chiến trận cho họ. Phao-lô viết thêm: Rô-ma 8:2 “Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” 

hai điều luật:

• Luật của tội lỗi và sự chết là luật pháp đem đến sự đoán phạt

• Luật pháp của Thánh Linh của sự sống là học tuân theo Đức Thánh Linh.

Đây là sự mặc khải lớn nhất của đời sống Dr. Berin bởi vì nó áp dụng vào tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Khuynh hướng tự nhiên là cố gắng dùng xác thịt để đối phó với xác thịt. Nhiều người công bố Lời Kinh Thánh vào xác thịt vì họ nghe câu Kinh Thánh chép rằng: II Cô-rinh-tô 10:4 “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy.” Khí giới của trận chiến của chúng ta rất mạnh mẽ qua Chúa.

F. Đây là quyền năng của Đức Thánh Linh.

Hãy học theo mẫu mực đánh trận với xác thịt theo bài học nầy và đừng đánh trận với xác thịt bằng xác thịt. Khi những đồn lũy đến trong tâm trí bạn, hãy học công bố theo những bước sau đây:

• Lạy Đức Thánh Linh, con không thể chống lại điều đó.

• Con sẽ không thắng được điều đó Chúa ôi.

• Con đã cố gắng nhưng con biết rằng con không làm được.

• Lạy Chúa Thánh Linh, xin giúp Ngài ở bên phía con.

• Xin Chúa làm cho bản tánh xác thịt đó chết đi – Con dân Chúa tất cả những vinh hiển.

• Con cám ơn Chúa, Chúa ôi, bản chất xác thịt đó không phải là con; con đã thừa hưởng từ A-đam.

• Con người thật của con muốn phục vụ Chúa; con người thật của con đã được sinh lại và con yêu quý Chúa.

Để học hỏi những điều nầy sẽ cần thời gian, nhưng Đức Thánh Linh sẽ ban cho bạn sự đắc thắng. Không nên để xác thịt chiến đấu với xác thịt, và học biết rằng với sức riêng của bạn, bạn sẽ không bao giờ chiến thắng. Luật của Thần Linh sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ cho bạn được tự do khỏi tội lỗi và sự chết.

Nhiều tín hữu và ngay cả những người lãnh đạo của những phong trào rộng lớn vẫn phải tranh chiến với ham muốn của xác thịt và những đồn lũy trong đời sống cá nhân. Họ không có sự đắc thắng trong đời sống cá nhân của họ. Họ không bao giờ học để cho Đức Thánh Linh chiến trận cho họ.


THẢO LUẬN TRONG NHÓM


Thảo luận về việc kiểm soát tâm trí và sự tưởng tượng của bạn là khó như thế nào. Mặc dù người khác không thấy được những tư tưởng của bạn (bạn nên thấy nhẹ nhõm), nhưng Chúa biết Sứ điệp nầy có liên hệ đến sự suy nghĩ của bạn hàng ngày không?

Nếu sự hiện hữu của bản chất tội lỗi không phải là tội lỗi trong mắt Chúa, thì tại sao nhượng bộ cho bản chất tội lỗi lại là tội?

Nhiều Cơ-đốc nhân đã bóp méo sự dạy dỗ nầy như những tín hữu của thời kỳ Hội thánh đầu tiên đã làm theo phái Gnosticism?

Hãy bàn về những người đã là người lãnh đạo trong Thân Thể của Chúa mà vẫn chưa có sự đắc thắng cá nhân. Hãy bàn về làm thế nào mà có những Hội thánh hoặc những giáo phái khởi đầu bằng Thánh Linh nhưng cuối cùng chấm dứt trong xác thịt. Hãy bàn về khuynh hướng trở nên tuân giữ luật pháp, cá nhân và tập đoàn, khi mà họ không hiểu những sự dạy dỗ nầy.


TỰ HỌC


Hãy nghiên cứu thêm về Gnostic trong thời kỳ Hội thánh còn phôi thai và viết một bài ngắn (một trang giấy). Dựa vào bài học nầy, hãy đọc sách Ga-la-ti và viết một bài so sánh về xác thịt và Thánh Linh. Hãy để thì giờ đọc cẩn thận ba Chương 6,7,8 của Rô-ma. Hãy tóm tắt những gì Phao-lô dạy về sự Đắc thắng bản chất tội lỗi bằng lời văn của bạn.bottom of page