top of page
    ISOM 2 CẤP 1 (Mục Vụ) - Học Lắng Nghe Tiếng Chúa
    (Hearing Gods Voice)

Hung Tran

Jun 17, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Giáo sư Tiến sĩ Mark Virkler)Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm.


 (Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F8.1 Học Lắng Nghe Tiếng Chúa.

F8.2 Học Lắng Nghe Tiếng Chúa.

F8.3 Học Lắng Nghe Tiếng Chúa.

F8.4 Học Lắng Nghe Tiếng Chúa.

 

HỌC LẮNG NGHE TIẾNG ĐỨC CHÚA TRỜIPHẦN 1: GIỚI THIỆU


LỜI GIỚI THIỆU


Nghe được tiếng Chúa là điều không dễ dàng. Trên thực tế, cũng không có mấy ai dạy cho chúng ta cách thức lắng nghe tiếng Chúa. Tuy nhiên Lời Kinh Thánh có thể mang tia hy vọng lớn cho chúng ta.

Tiến sĩ Mark Virkler sẽ đào sâu Lời Chúa để hướng dẫn chúng ta sơ đồ đi vào sự lắng nghe tiếng Chúa qua loạt bài này.


I. CHÚNG TA TÌM THẤY NHIỀU NGƯÒI TRONG KINH THÁNH ĐÃ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA


Khải tượng của Áp-ra-ham.

Sách Khải-huyền; Giăng 5:19, 20, 30.

1. Đức Chúa Giê-xu đã sống thuần túy với khải tượng thiên thượng và tiếng vọng từ thiên đàng.

2. Cho nên chức vụ của Ngài đã được xức dầu toàn diện.


II. BỐN CHÌA KHÓA - ĐỂ NẮM BẮT ĐƯỢC TIẾNG CHÚA (Ha-ba-cúc 2:1-2)


A. Ha-ba-cúc là vị tiên tri đã nghe được tiếng Chúa.

B. Ông giải thích rõ ràng về cách thức mà ông đến để nhận được tiếng Chúa.


III. CHÌA KHÓA THỨ NHẤT LÀ THÁI ĐỘ TĨNH TÂM


A. Chúng ta cần tìm một nơi chốn riêng tư để tĩnh tâm trong sự hiện diện của Chúa.

1. Tiên tri Ha-ba-cúc bảo rằng ông đi đến tiền đồn canh phòng.

2. Đức Chúa Giê-xu thì đi lên núi cao để cầu nguyện.

3. Phần chúng ta có thể tìm riêng cho mình một chốn đi về để có thể tĩnh lặng và lắng nghe tiếng Chúa.

B. Khi chúng ta trầm lắng tâm trí mình, thì Đức Thánh Linh sẽ có thể chế ngự trên tâm linh chúng ta.

1. “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời” (Thi 46:10).

2. Kinh Thánh dạy rằng: “13 Vậy, nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống gì Cha trên trời lại không ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao?” (Lu-ca 11:13). Đó chính là lời Chúa hứa.

3. Bạn hãy tin Lời Hứa từ Đức Chúa Trời.

a. “29 Ngài sờ mắt họ và phán: ‘Hãy sáng mắt như các con đã tin.’” (Ma-thi-ơ 9:29).

b. Bạn hãy ăn năn về mọi điều vô tín của bạn và mọi niềm tin lệch hướng khỏi Kinh Thánh.

c. Khi bạn quỳ xuống ăn năn thì cũng là lúc bạn xóa sổ cái khả năng của Sa-tan muốn tấn công khống chế tâm linh bạn, chi phối cuộc đời bạn. Bước đầu tiên này rất quan trọng và cần thiết phải thực hiện ngay khi tiếng Chúa nhắc nhở.


IV. CHÌA KHÓA THỨ HAI LÀ TÌM KHẢI TƯỢNG


A. Chúng ta cần quan sát và cầu hỏi khải tượng từ Chúa trong khi cầu nguyện.

• Ha-ba-cúc nói “Tôi quyết tâm đứng chầu nơi tháp canh, Giữ vững vị trí tại đồn gác, Chờ xem Ngài bảo tôi điều gì, Và tôi phải giải quyết thế nào về lời kêu than của tôi.” (Ha-ba-cúc 2:1).

B. Khải tượng là một chi tiết rất thiết thực trong mỗi lần cầu nguyện.

1. Nếu trước đây bạn chưa hề tìm kiếm và cầu hỏi khải tượng trong lúc cầu nguyện thì bạn không thể nào nhận được khải tượng.

a. “Các con không nhận được vì các con không cầu xin.” (Gia-cơ 4:2).

b. Bạn hãy lập tức cầu nguyện ăn năn về sự thiếu sót của mình trong thói quen xưa sai trật.

2. Ngược lại, nếu bạn tìm kiếm và cầu hỏi khải tượng thì Đức Thánh Linh sẽ ban cho bạn

“Nếu các con cầu xin Thánh Linh thì sẽ nhận được Thánh Linh.” (Lu-ca 11:13).

3. Kinh nghiệm của mục sư Mark Virkler trong lần đầu tiên áp dụng sự cầu hỏi khải tượng khi cầu nguyện.

a. Bạn tập tành bằng cách hình dung mình chính là nhận vật trong Kinh Thánh.

b. Sau đó mời Đức Thánh Linh ngự trị, dẫn lối cho khải tượng của bạn.

4. Trong giờ học Kinh Thánh, có phái bạn nên mời Đức Thánh Linh đến dẫn dắt hay không?

a. Ê-phê-sô 1:17-18.

b. Khi bạn mời Đức Thánh Linh dẫn dắt thì Ngài sẽ phán với bạn.

i. Hãy mang sứ điệp mà bạn nhận từ Chúa để chuyển đến cho đối tượng đang trông chờ để được nhận khải tượng.

j. Hãy nhờ đối tượng đó thẩm định giá trị của điều bạn cho rằng bạn nghe được từ Đức Chúa Trời.

c. Chúng ta cần luôn luôn dán mắt mình lên Đức Chúa Giê-xu.

i. Hê-bơ-rơ 12:1-2.

j. Chúng ta cần áp dụng lời nầy cho đời sống cầu nguyện của chúng ta.


V. CHÌA KHÓA THỨ BA ĐỂ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA LÀ TÍNH ĐỘT XUẤT, TỰ NHIÊN XUẤT PHÁT


A. Hãy học biết nhận dạng tiếng của Đức Chúa Trời.

1. Tiên tri Ha-ba-cúc nói rằng: “Tôi sẽ đi nghe xem điều gì Chúa sẽ phán bảo tôi.” (Ha-ba-cúc 2:1).

2. Ha-ba-cúc có thể nhận dạng dược tiếng của Đức Chúa Giêxu.

B. Thế nào là tiếng vọng của Chúa?

1. Một dòng tư tưởng chảy bất chợt như thác lũ cuồng cuộn sáng bừng tâm trí bạn.

a. Hầu như tất cả chúng ta đều có trải nghiệm nghe được tiếng Chúa.

• Ví dụ như một sự thôi thúc muốn cầu nguyện khẩn thiết cho một ai đó hay cho điều gì đó.

b. Đây không phải là suy nghĩ mà bạn thông sáng tự ý nghĩ ra.

• Tư tưởng chỉ bất chợt nẩy ra trong tâm não bạn.

2. Bạn cũng tìm thấy kinh nghiệm tương tự của dòng chảy tư tưởng này trong lúc thờ phượng.

3. Bạn cũng thấy kinh nghiệm này trong lúc cầu nguyện.

4. Tất nhiên, nếu đó là lời cầu nguyện được xức dầu thì có khác hơn sự thờ phượng được xức dầu, mỗi trường hợp mỗi khác.

5. Giăng 7:37-39

a. Như thế nào gọi là có Đức Thánh Linh trong ta?

* Kinh Thánh gọi đó là “sự tuôn đổ”, “dòng chảy” (the flow).

b. Khi nào bạn muốn lắng nghe Lời (rhêma) của Thánh Linh, bạn hãy rà tìm tần số của các dòng thác tâm tưởng (tune to flowing thoughts).

c. Khi nào bạn muốn có khải tượng chuyển tải từ Thánh Linh, bạn hãy rà tìm cộng hưởng của dòng chảy hình ảnh.

d. Đức Thánh Linh thần cảm lên bạn như “dòng thác đổ”.

6. Nếu bạn không có khái niệm thế nào là Thánh Linh thì rất khó cho bạn sống trong Thánh Linh.

a. Khi nào bạn trở nên như “muốn tuôn đổ” đó cũng là lúc bạn được cộng hưởng với tần số của Thánh Linh.

b. Nếu bạn buông lời bởi dòng chảy Thánh Linh, có nghĩa là bạn nói ra lời tiên tri của Chúa, lời sấm truyền.

c. Khi bạn vận hành trong sự tuôn đổ, đó là Đấng Christ đang chế ngự trên bạn.

d. Tất cả mọi ân tứ Thánh Linh đều đến theo cùng nguyên tắc này.

• Nói tiếng lạ

e. Khi bạn trình dâng tâm hồn mình lên cho Đức Thánh Linh thì Ngài sẽ chế ngự trên đó.

i. Ví dụ về sự cầu nguyện chữa bịnh.

ii. Đưa tâm linh lắng sâu vào thực thể của dòng chảy linh.

iii. Ví dụ câu chuyện của người đàn bà mất huyết.

iv. Khi chúng ta cầu nguyện cho ai đó, quyền năng của Thánh Linh sẽ chuyển tải từ chúng ta để tuôn đổ lên đối tượng được cầu nguyện.

v. Sự tuôn đổ này chính là ánh sáng của Thánh Linh.

7. Bạn hãy nhường đôi môi, tâm trí, bàn tay và trái tim bạn cho mọi sự tuôn đổ.


VI. CHÌA KHÓA THỨ TƯ ĐỂ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA LÀ VIẾT NHẬT KÝ.


A. Tập ghi lại tất cả mọi khải tượng mà Chúa ban cho bạn.

1. Chúa phán với tiên tri Ha-ba-cúc, “CHÚA bảo tôi: ‘Con hãy viết xuống khải tượng, Ghi khắc rõ ràng trên bảng đá, Để người nào chạy ngang qua cũng đọc được.”

(Ha-ba-cúc 2:2)

2. Kinh Thánh có thật nhiều người đã ghi lại mọi khải tượng mà Chúa ban cho họ.

a. Ví dụ về Áp-ra-ham.

b. Sách Khải-huyền.

c. Sách Thi-thiên.

d. Các sách tiên tri.

3. Nếu bạn không viết được, thì hãy vẽ bằng hình ảnh cụ thể diễn tả lại khải tượng.

a. Đừng cố gắng phân giải khải tượng hay lời mà Chúa cho bạn, hãy cứ viết mọi điều ấy xuống như đức tin của con trẻ vậy.

b. Vì nếu bạn cố phân tích, bạn có thể cắt đứt dòng chảy từ Chúa.

c. Hê-bơ-rơ 11:1-6.

B. Khi bạn cầu xin Chúa phán với bạn, thì phải tin rằng Ngài sẽ phán.

1. Đừng bao giờ nghi ngờ Đức Chúa Trời.

2. Vì bạn sẽ cắt ngang cuộc đối thoại với Chúa bằng thái độ nghi ngờ của bạn.

3. Nếu bạn viết xuống mọi điều Chúa cho, bạn sau này có thể quay trở lại để thẩm định tính cách của các khải thị ấy có đúng là bạn đã nghe từ Chúa hay không.

a. Xét nghiệm lại các điều mà bạn cho rằng Chúa ban cho bạn.

b. Bằng cách này, bạn có thể vận hành toàn diện trong đức tin khi nhận mọi lời từ Thiên Chúa.


VII. BẠN CẦN PHẢI VẬN DỤNG CẢ BỐN CHÌA KHÓA ĐỂ LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA.


• Nếu bạn áp dụng cả bốn chiếc chìa khóa trên thì bạn ắt có thể nghe được tiếng của Đức Chúa Trời.


VIII. HÃY TRẦM LẮNG, TĨNH TÂM


A. Chúng ta trước hết hãy tắt và cách ly khỏi mọi nguồn loạn động, tiếng ồn.

1. Đức Chúa Giê-xu thường tìm đến những nơi yên tĩnh để cầu nguyện.

2. Bạn cũng phải tách biệt mình khỏi mọi sự chi phối để tập trung tâm tưởng vào duy một Chúa mà thôi.

3. Bạn nên chuẩn bị cho mình tư thế thoải mái, thuận tiện để bạn không bị chi phối bởi sự khó chịu trong thân thể khi bước vào sự cầu nguyện.

• I Sử-ký 17:16 Vua Đa-vít vào, ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va, mà thưa rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi! tôi là ai và nhà tôi là gì, mà Chúa đem tôi đến đây?”

B. Hãy mang theo vật dụng cần thiết hầu có thể ghi chép lại mọi điều Chúa ban cho.

C. Khi bạn bắt đầu lắng nghe tiếng Chúa, luôn luôn có những cái tiếng khác cũng dồng thời trổi lên trong đầu bạn mà bạn cần khóa miệng chúng lại.

1. Những chuyện lặt vặt mà bạn định thanh toán cho xong. Cho nên bạn cần viết chúng xuống hết và định thì giờ khác để sẽ thực hiện sau.

2. Các loại tư tưởng yếm thế ví dụ như bạn nghĩ về các tội lỗi của mình và vì thế cho rằng mình không xứng được nghe Chúa phán bảo.

a. Nếu bạn bị cáo trách về tội lỗi của mình, thì phải ăn năn và xưng tội.

b. Nhiều lần, Sa-tan cứ khiến bạn phải chịu cáo trách, day dứt về tội lỗi của bạn dù bạn đã ăn năn.

i. Bạn phải dõng dạc khước từ mưu chước này của ma quỷ vì đó là sự dối trá.

ii. “Chúng ta được mặc lấy sự công nghĩa của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:24)

iii. Chúng ta không thể tự mình làm nên công chính.

iv. Tuy nhiên, trong quyền phép của sự ban cho của Đấng Christ, chúng ta có thể mặc lấy sự công chính của Ngài.

3. Tâm trí bạn có thể đuổi bắt hết tư tưởng nọ sang tư tưởng kia.

a. Bạn cần phải dán mắt nhìn xem Đức Chúa Giê-xu ngõ hầu khóa hết mọi dòng tư tưởng động loạn trong não bạn.

b. Tư tưởng biện bạch động loạn là do hoạt động của bán cầu não trái.

c. Các nhà khoa học bảo rằng khải tượng đến từ bán cầu não bên phải.

d. Tuy nhiên, Kinh Thánh thì bảo rằng khải tượng là ở trong tim.

i. “Sự tưởng tượng của trái tim”

ii. Dịch chuyển khỏi sự biện bạch.

iii. Ví dụ của Đa-vid

iv. Kinh Thánh trưng dẫn rất nhiều hình ảnh

e. Hê-bơ-rơ 12:1-2

i. Chúng ta lần nữa, phải dán mắt nhìn xem Chúa Giê-xu và có những tưởng tượng thánh.

ii. Hãy mời Đức Thánh Linh đến ngự trị.

iii. Khi Đức Thánh Linh tuôn đổ trên bạn, tư tưởng của bạn chính là khải tượng.

f. Hãy xướng ca lời cầu nguyện của bạn dâng lên Chúa.

• Đó là ca hát trong tiếng mới.

g. Những phương cách này sẽ giúp đỡ bạn định tâm, yên tịnh.

D. “Tĩnh tâm” là khi bạn yên lặng, tập trung và không bị chi phối.

1. Rồi thì bạn cần mở lòng mình để tiếp thu, lĩnh hội.

2. Bạn cần nắm bắt lấy những điều đến tự nhiên, không gượng gạo, không cần phải phân tích.

3. Thi-thiên 46:10

Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.

4. Thi-thiên 62:5

Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài.

a. Hãy ra lịnh cho tâm hồn của bạn nín lặng trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

b. Cảm xúc chính trong tim bạn phải là yêu thương.

• Tim bạn cũng phải tập trung vào tình yêu của bạn dành cho Chúa.

5. Chắc chắn rằng bạn không thể ép mình tĩnh lặng được.

a. Bạn chỉ có thể cho phép sự tĩnh lặng xẩy đến trên bạn.

b. Cũng giống như giấc ngủ.

E. Chúng ta cũng cần tĩnh tâm trong lúc cầu nguyện.

1. Hãy để sự tĩnh lặng ôm trọn bạn.

a. Đức Thánh Linh sẽ tuôn đổ trên bạn trong tư thế tĩnh lặng của bạn.

b. Hãy ở trong Thánh Linh.

2. Khải-huyền 1:10 Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa,”

• Chúng ta cần đồng nhịp theo bước của Đức Thánh Linh ở bên trong ta và Ngài tuôn đổ dòng thác chảy tràn trên ta.

3. Chúng ta muốn tự chế đến mức độ tĩnh lặng vì chúng ta không khéo sẽ tự bày trận thế mới do chính mình khởi động chứ không phải là Thánh Linh.

a. Ví dụ về Đức Chúa Giê-xu.

b. Đây là bước căn bản cho một lối sống được xức dầu.

c. Đây là bước nền tảng để lắng nghe được tiếng Chúa.

4. Bạn cần ứng dụng bài học này vào lối sống của mình.

a. Bạn có lẽ không quen với cách sống động trong thế tĩnh lặng.

b. Nhiều ngưòi đã nghe lời, nhưng hạt giống vẫn bị hư thối.

c. Song chỉ những ai làm theo Lời thì mới tới đích.


KẾT LUẬN


Thế thường ít người biết cách làm sao nghe được tiếng của Chúa. Để nghe được tiếng Chúa, chúng ta rất cần phải tịnh yên tâm hồn với Chúa, xử dụng khải tượng, mở lòng cho Đức Thánh Linh tuôn đổ trên chúng ta, và ghi chép lại mọi điều đón nhận từ Thiên Chúa. Với bốn chiếc chìa khóa trên, chúng ta sẽ có thể đột phá rào cản để nghe được tiếng của Đức Chúa Trời.


THẢO LUẬN NHÓM


1. Nói về bốn chiếc chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa.

2. Tại sao chúng ta cần thiết phải ghi chép xuống mọi điều mà Chúa phán bảo?

3. Làm sao để chúng ta có thể tĩnh lặng trong sự hiện diện của Chúa?


TỰ NGHIÊN CỨU


1. Để nghe được tiếng Chúa, chúng ta phải yên lặng trước mặt Ngài.

a. Thực tập tĩnh lặng với Chúa.

b. Thực tập lắng nghe tiếng Chúa. Áp dụng bốn chiếc chìa khóa bên trên.

2. liệt kê phương cách mà bạn dùng để giải tỏa mọi sự chi phối khỏi bạn để bạn có thể yên tịnh trước Chúa.bottom of page