top of page
    ISOM 2 CẤP 1 (Mục Vụ) - Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ
    (Practical Points For Ministry)

Hung Tran

Jun 18, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Tiến sĩ P. G. Vargis)Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn-độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ.


 (Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F7.1 Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ.

F7.2 Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ.

F7.3 Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ.

F7.4 Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ.

 
PHẦN 1: NHỮNG ĐIỂM THỰC HÀNH CHO CHỨC VỤ


Dr. Vargis lãnh đạo Đội Truyền Giáo Ấn-độ. Ông là một người mở mang Hội thánh nhiều kết quả tại Ấn-độ. Trong những bài học này, ông chia sẻ nhiều về sự lãnh đạo và những kỷ luật cá nhân đã chi phối và hướng dẫn cuộc đời ông.

1. Khải tượng và đề ra những mục tiêu.

2. Lãnh đạo làm gương

3. Những nguyên tắc lãnh đạo cho sự phát triển.

4. Hôn nhân của một người hầu việc Chúa.BÀI 1. KHẢI TƯỢNG VÀ NHỮNG MỤC TIÊU

“Bạn có thể bay cao. Bạn có thể bay cao hơn một chút. Bạn có thể bay cao hơn nữa nhờ sự giúp đỡ của Chúa.”

Dr, Vargis’Motto


LỜI GIỚI THIỆU


Dr. Vargis đến từ Ấn-độ, sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Ông chưa học hết trung học, nhưng đã tham gia vào quân đội Ấn-độ và đã phát triển bản tính xấu. Ông trở thành một Cơ-đốc nhân ở tuổi 29.

Ba tháng sau đó. Đức Chúa Trời đã ban cho ông một khải tượng để vươn đến những người chưa được nghe Phúc-âm với bất kỳ giá nào. Ông và vợ ông đã đến Kishmir để giảng Phúc-âm.

Họ muốn học cách làm thế nào để thành công. Nghiên cứu Kinh thánh, học nhận thấy rằng những người trong Kinh thánh là những người bình thường. khi họ bước đi với Chúa, họ trở nên phi thường. Điều đó không xảy ra trong một ngày, một tháng, hay thậm chí một năm, nhưng khi họ bước đi với Chúa, điều đó đã xảy ra.

Làm thế nào chúng ta trở thành một người thành công? Đó là quyết định của chúng ta cho dù chúng ta trở thành một người bình thường hay thất bại.


I. THỰC TẾ THỨ 1: MỘT NGƯỜI CÓ THỂ TẠO NÊN MỘT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI TRONG BẤT KỲ NƠI NÀO NGƯỜI ĐÓ ĐANG LÀM VIỆC.


A. Chúa chỉ cần một người để khuấy động một quốc gia.

• Bạn có thể được giáo dục hay thất học.

B. Thô-ma trong Kinh thánh là một ví dụ.

1. Ông có những nan đề nhưng đã trở thành một người thành công.

2. Một số người gọi ông là “Thô-ma hay nghi nghờ.”

3. Dr.Vargis là một anh hùng. Ông đã giảng Phúc-âm ở Ấn-độ.

C. Giu-đa là một người phi thường.

1. Ông biết kế toán.

2. Ông được học hành.

3. Ông có uy tín.

4. Ông đã chết như là một người thất bại.


II. THỰC TẾ THỨ 2: MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỐT SẼ HUẤN LUYỆN ĐỘI QUÂN RIÊNG CỦA MÌNH.


A.B.C.D. Áp-ra-ham đã đi chiến đấu với 5 vua, mà ông chỉ có 318 gia nhân đi cùng ông.

Không có quân đội thì sẽ lấy lính từ quân đội khác. Như ngày nay, Dr. Vargis đã gây dựng tổ chức hội thánh lớn nhất tại Ấn-độ. Họ không bao giờ lấy lính của người khác.

1. Họ là những người chăn chiên, không phải là lính, nhưng họ đã được huấn luyện.

2. Họ được huấn luyện trong nhà của Áp-ra-ham và là những người trung thành với Áp-ra-ham.

E. Bạn cần những người lính. Bạn cần những sĩ quan.

• Bạn cần những người quản lý.

• Bạn phải huấn luyện họ.


III. SỰ THẬT THỨ 3: CÂN NHẮC NHỮNG NGƯỜI SẼ LÀM VIỆC NHƯ MỘT NGƯỜI GÂY DỰNG SAU NÀY, TRƯỚC KHI HỌ THẬT SỰ ĐƯỢC CÂN NHẮC LÊN.


A. Một số người sẽ thực hiện chức năng chỉ sau khi họ được cân nhắc.

B. Một số người sẽ làm việc trước khi họ đạt được vị trí đó.

1. Những người này sẽ là những lãnh đạo tốt.

2. Họ sẽ trung tín.


IV. THỰC TẾ THỨ 4: BẠN PHẢI SẲN SÀNG LÀM NHỮNG GÌ BẠN MUỐN NGƯỜI KHÁC LÀM.


A. Nếu bạn không thể làm một việc nào đó, làm sao bạn mong đợi những người khác làm nó?

1. Bạn phải sẳn sàng làm mọi thứ.

2. Trong quân đội, một số sĩ quan sẳn sàng làm những việc nhỏ nhất và họ là những sĩ quan thành công.

B. Bạn phải làm tốt những gì bạn đang làm.

1. Dr.Vargis muốn nhìn thấy thành công.

2. Hãy dán từ “làm tốt” lên tường nhà bạn.


V. THỰC TẾ THỨ 5. MỘT NGƯỜI GÂY DỰNG THÚC ĐẨY MỌI NGƯỜI XUNG QUANH THỰC HIỆN TỐI ĐA KHẢ NĂNG CỦA HỌ, ĐỂ VƯƠN ĐẾN MỤC TIÊU MÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐỀ RA CHO HỌ.


A. Công việc của một người lãnh đạo là trang bị cho những người khác để họ sẽ thực hiện tốt.

B. Một người gây dựng sẽ xây dựng bằng lời nói.

1. Một người gây dựng không chỉ trích chức vụ của người khác. Một mục sư hay một nhân sự không được chỉ trích chức vụ của anh ta.

2. Thậm chí có điều gì đó sai trật, một người lãnh đạo phải nói tốt cho chức vụ.


VI. THỰC TẾ THỨ 6: MỘT NGƯỜI GÂY DỰNG DẠY CHO NHỮNG NGƯỜI Ở DƯỚI HỌ CÁCH GÂY DỰNG.


A. Không nên nóng giận khi có ai đó làm điều sai trật.

Tìm ra lỗi, nhưng giúp nhân sự đó lần tới làm tốt hơn.

B. Dr, Vargis đã không tốt nghiệp trung học, nhưng ông đã bắt đầu đọc sách.

• Ông đã học nhiều hơn.


VII. THỰC TẾ THỨ 7: MỘT NGƯỜI GÂY DỰNG PHẢI DUY TRÌ TÍNH THANH LIÊM CAO.


A. Một người không thể táo bạo mà không thanh liêm. Một người thánh phải rất dạn dĩ.

B. Có ba cái bẫy cho một nhân sự Cơ-đốc.

1. Người khác giới.

2. Tiền bạc.

3. Kiêu ngạo.


VIII. THỰC TẾ THỨ 8: MỘT NGƯỜI GÂY DỰNG SẼ PHẢI CÓ MỘT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ.


A. Kế hoạch tổng thể của bạn là gì?

1. Bạn có một mục tiêu không?

2. Bạn có một mục đích không?

B. Một người hầu việc Chúa đến và dạy anh ta về cách lập mục tiêu.

1. Sau đó, Vargis lập một mục tiêu 200 hội thánh trong 10 năm.

2. Họ đã đạt được mục tiêu đó trong 5 năm.

C. Vươn tới mục tiêu sẽ không xảy ra với tiền bạc.

D. Vươn tới mục tiêu sẽ không xảy ra với những kết nối tốt.

E. Khi bạn có một khải tượng và công việc khó khăn, với sự giúp đỡ của Chúa, điều đó có thể xảy ra.

1. Vargis lập mục tiêu về 2000 hội thánh trong năm 2000.

a. Vargis đã cầu xin Chúa “Lạy Chúa, thời điểm này, xin cho con một mục tiêu lớn.”

b. Ông đã đọc Giô-suê 6:4.

i. Virgis đã thấy có 7 thầy tế lễ, với 7 cây kèn, đi vòng quanh Giê-ri-cô 7 lần trong 7 ngày.

ii. Chúa đã ấn chứng cho ông rằng ông sẽ có 7.777 hội thánh.

iii. Ông đã sợ hãi và xin một khải tượng nhỏ hơn.

iv. Vargis đọc Giô-suê 6:5 với câu, “điều đó sẽ thành hiện thực.”

v. Vargis đã được khích lệ. “Nếu điều đó sẽ xảy ra, con sẽ nhận lấy nó. Nếu nó sẽ xảy ra, nó sẽ không giết con, nên con sẽ nắm lấy nó.”

2. Tại Ấn-độ, sự bắt bớ thật là tàn khốc và họ không có đủ tiền.

* Tuy nhiên, họ đạt được mục tiêu vào năm 2008 về 7.777 hội thánh.


IX. THỰC TẾ THỨ 9. MỘT NGƯỜI GÂY DỰNG PHẢI CÓ MỘT SỰ KẾT ƯỚC PHI THƯỜNG.


A. Có một mục tiêu mà không làm việc sẽ không đem đến kết quả nào cả.

1. Ông đọc rất nhiều câu chuyện về những cuộc đời.

• Ông thích câu chuyện về cuộc đời của Winston Churchill và General Montgomery.

2. Họ là những người vĩ đại, và họ đã có một sự kết ước phi thường.

B. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, những người làm việc cùng bạn cũng sẽ làm việc chăm chỉ.

1. Nếu bạn là một người hy sinh, những người làm việc cùng bạn cũng sẽ hy sinh.

2. Đừng mong đợi người khác làm những gì mà bạn không thực hành.

3. Một năm Vargis ở nhà không đến 100 ngày.

a. Khi ông là một mục sư, Vargias đã thường làm chứng ít nhất 5 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.

b. Vargis thường có những buổi nhóm vào mỗi tối.

c. Hội thánh của ông đã bắt đầu tăng trưởng.

d. Sau đó Vargis đã chọn một số người trẻ.

e. Ông đã dạy họ và sai họ đi ra khắp Ấn-độ.

** Sự thật thứ 10 không được đưa ra. **


XI. THỰC TẾ THỨ 11: MONG ĐỢI NHỮNG KẾT QUẢ KỲ DIỆU BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG ĐỒNG CÔNG VỚI BẠN.


A. Bạn phải nhìn vào ngôi làng của bạn và những người tin sẽ đến với hội thánh của bạn.

1. Vargis đã có lần sống ở trong một ngôi làng 3.000 người.

2. Ông đã bắt đầu đi vòng quanh làng, tin rằng từ mỗi nhà sẽ có ai đó đi đến hội thánh của ông.

B. Ông đã không tin bằng đầu óc mình nhưng tin bằng con tim.

1. Vargis không thể trả lời hết những câu hỏi của những người không tin, nhưng bất cứ điều gì ông biết thì ông đã dạy.

2. Ông bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh cách dạn dĩ, và kết quả họ đã khá hơn!

• Một số tín đồ của ông đã cầu nguyện cho một cậu bé 14 tuổi đã chết, và cậu bé đã sống lại.

C. Bạn phải mong đợi những kết quả to lớn bởi vì Chúa là Đấng đồng công với bạn.


XII. THỰC TẾ THỨ 12: BẠN PHẢI Ở CÙNG VỚI NGƯỜI KHÁC.


A. Bạn không thể tách mình với những người khác.

B. Chúa Giê-xu đã có thể đến gần.

1. Phi-e-rơ đã có thể đến gần.

2. Chúng ta cũng có thể đến gần.

3. Vargis đi và ở lại với những người giảng trong làng của ông.

C. Chúa Giê-xu đã ở cùng với các môn đồ và các môn đồ đã ở cùng với người khác.


XII. THỰC TẾ THỨ 13: MỘT NGƯỜI GÂY DỰNG PHẢI LUÔN LUÔN NHẬN LỖI.


A. Anh ta phải nhận lỗi của mình.

Một số người sẽ đổ lỗi cho người khác.

B. Xưng nhận nếu bạn làm sai.

C. Một người lãnh đạo tốt cũng phải sẳn sàng nhận lấy trách nhiệm cho những lỗi lầm của những người làm việc cùng mình.

Cho một cơ hội thứ hai cho những người đã mắc lỗi.


XIV. THỰC TẾ THỨ 14. MỘT NGƯỜI GÂY DỰNG KHÔNG CHỈ TRÍCH SỰ XÂY DỰNG CỦA ANH TA, NHƯNG ANH TA PHẢI KHEN NGỢI ĐIỀU ĐÓ.


A. Một người cầu thay không bao giờ chỉ trích.

B. Đừng chỉ trích người khác.

1. “Xin đừng chỉ trích ai đó không có mặt ở đây.” là câu mà Vargis treo trên tường nhà ông.

2. Gia đình Vargis không có sự chỉ trích tại nhà, vì vậy ông có một gia đình hạnh phúc.

3. Văn phòng của Vargis không cho phép sự chỉ trích, vì vậy ông có một văn phòng vui vẻ.

C. Bạn phải không được chỉ trích bất cứ người nào bên ngoài, người trên hay người dưới bạn.

D. Bạn vẫn có thể sửa sai người khác.

• Đi đến với người có lỗi và nói.


XV. THỰC TẾ THỨ 15: MỘT NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA PHỤ THUỘC VÀO

SỰ CẦU NGUYỆN VÀ VINH HIỂN CỦA CHÚA.


A. Chúng ta dành nhiều thì giờ trong sự cầu nguyện.

1. Mục sư Yonghi Cho cầu nguyện 3 giờ mỗi ngày: một giờ vào buổi sáng, một

giời vào buổi chiều và một giờ vào buổi tối.

2. Mỗi Chúa nhật, mục sư Cho phải giảng 7 sứ điệp. Ngày đó ông cầu nguyện 5 giờ đồng hồ.

B. Bất kỳ người nào đã được Chúa sử dụng cách quyền năng thì người đó là một người cầu nguyện.

1. Bạn cầu nguyện bao nhiêu giờ?

2. Cầu nguyện nhiều hay cầu nguyện một chút.

3. Thức dậy lúc nữa đêm cầu nguyện cho con cái bạn.

C. Nhận biết hay không nhận biết, bạn đang xây dựng hay đang phá hủy.


XVI. SỰ THẬT THỨ 16. CÁCH RA KHỎI CHỨC VỤ HAY RA KHỎI MỘT HỘI THÁNH.


A. Bạn có thể ra khỏi, nhưng ra đi trong cách đúng đắn.

1. Đừng đi vòng vòng và cố gắng loan tin rộng khắp.

2. Đừng phóng đại những điều nhỏ, gây tiếng xấu cho một tổ chức.

3. Ngay cả khi bạn đi ra, hãy đi ra như một người gây dựng.

B. Đi đến với người lãnh đạo.

Nói với họ, “xin hãy chúc phước cho tôi và sai tôi đi.”

1. Vargis đã thấy ông không thể làm việc với một mục sư kia lâu hơn nữa.

2. Ông đã đi đến với mục sư đó và tìm kiếm sự chúc phước cho mình.

3. Mục sư đó chúc phước cho ông.

4. Hai người vẫn hầu việc Chúa trong mối thông công tốt.


XVII. SỰ THẬT THỨ 17: BẠN PHẢI ỦY THÁC TRÁCH NHIỆM CHO NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG.


A. Một số người không thích ủy thác.

• Một số mục sư sẽ không làm được mọi điều.

B. Vargis trao trách nhiệm cho người có khả năng.

1. Nếu bạn tìm kiếm họ, bạn sẽ thấy họ.

2. Nếu bạn huấn luyện họ, bạn sẽ có họ.

C. Cơ quan truyền giáo của Vargis có rất nhiều chức vụ đang diễn ra.

1. Đó là bởi ông có những người đáp ứng.

2. Phần lớn những người mà bạn ủy thách sẽ làm công việc tốt hơn bạn làm!


XVIII. SỰ THẬT THỨ 18: ĐỪNG BỎ QUA PHỤ NỮ


A. Ở Ấn-độ trước đây, phụ nữ không được giao trách nhiệm. Họ không được kể là những người phục vụ Chúa.

B. Khi Vargis bắt đầu chức vụ, ông đã nói vợ ông là một người hầu việc Chúa. Ông đã bị tố cáo là người cố phóng đại số lượng của mình.

C. Ông nhận thấy vợ ông là một người làm việc giống như ông.

1. Ông bắt đầu để bà giảng.

2. Ông để bà viết.

3. Khi lần đầu tiên vợ ông đến nói trên phát thanh, bà không thể làm điều đó.

Trong 3 năm, bà có thể làm.

D. Các con gái ông làm công việc Chúa.

• Trao trách nhiệm cho những người nữ về những việc họ có thể làm.

E. Đa-vít đã cưới những người vợ rất tài giỏi.

1. Tuy nhiên, khi Đa-vít đã cưới họ, bạn không thấy họ làm điều gì cả.

2. Ông đã có thể là một vị vua mạnh hơn nếu ông có sự ủy thác cho họ.


XIX. SỰ THẬT THỨ 19: BẠN PHẢI KHÍCH LỆ NHỮNG NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC CÙNG BẠN.


A. Đôi khi, người ta có thể bị nản lòng.

B. Đôi khi, người ta không làm tốt việc họ đang làm.

1. Đừng ép họ, đừng trách họ. Hãy khích lệ họ.

2. Sự khích lệ là một món quà mà bạn có thể cho họ để sẽ tiến xa hơn vào Nước Chúa.

3. Cho họ những cơ hội để làm gì đó.

C. Khi Vargis cần những người lãnh đạo, ông đã đem những người trẻ đi với ông.

1. Ông đã cho họ 15 phút để giảng, và sau đó ông sẽ giảng.

2. Những người lãnh đạo thắc mắc rằng ông đã lấy những người lãnh đạo tốt này ở đâu.

• Ông đã có những người lãnh đạo tốt này qua sự khích lệ.


XX. SỰ THẬT THỨ 20: KHÔNG BAO GIỜ LÀM MỘT MÌNH.


A. Bạn phải có những người nam, người nữ trẻ tuổi ở xung quanh mình để giúp bạn xây dựng.

B. Bạn cũng cần một số người trưởng lão để sẽ sửa sai mình.

2. Vargis có 5 người trưởng lão nòng cốt để họ sẽ nói khi ông sai trật.

2. Ông đã cho họ quyền để nói với ông khi ông sai.

C. Không ai có thể ngăn chặn bạn khi tất cả các bạn đang làm việc với nhau.

• Bạn sẽ thành công.


THẢO LUẬN NHÓM


1. Theo như Vargis nói, những người bình thường trong Kinh thánh làm những việc phi thường. Thảo luận một vài tấm gương trong Cựu ước và Tân ước để nói lên điều này.

2. Thảo luận sự thật thứ hai “huấn luyện đội quân của bạn”. Tại sao điều này là quan trọng? Bạn có hành động tích cực nào để có thể phát triển những người xung quanh bạn giúp họ kết quả hơn trong sự bước đi với Chúa?

3. Thảo luận ba “sự thật” từ Vargis mà ảnh hưởng đến bạn nhất. Cũng như chia sẻ làm thế nào bạn áp dụng chúng vào trong hoàn cảnh hiện tại của bạn.


TỰ NGHIÊN CỨU


1. Mặc dù xuất thân của Vargis có “bản tính xấu”, Đức Chúa Trời vẫn có một kế hoạch cho cuộc đời ông. Điều này nói gì với bạn và cuộc đời bạn?

2. Những điều “bình thường” trong cuộc đời bạn mà Chúa đã sử dụng trong cách phi thường là gì? Điều đó khích lệ bạn cho tương lai như thế nào?

3. Dành một vài phút viết xuống 2-3 điều từ bài học này mà bạn cần thực hành ngay. Xin Chúa cho bạn sự khôn ngoan để làm trọn những điều này, khi bạn tìm kiếm để làm vinh hiển Danh Ngài.bottom of page