top of page
    ISOM 2 CẤP 1 (Mục Vụ) - Tấm Lòng Trong Chức Vụ
    (The Heart Of Ministry)

Hung Tran

Jun 23, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Mục sư John Bevere)Mục sư John Bevere là một tác giả và bộ trưởng có sách bán chạy nhất. Cùng với vợ của mình, Lisa, ông đã thành lập Messenger International, một bộ cam kết phát triển những người theo Chúa Jesus không khoan nhượng, những người biến đổi thế giới của chúng ta. Ông là một diễn giả được quốc tế săn đón, nổi tiếng với cách tiếp cận Lời Chúa táo bạo và không khoan nhượng. Sách của ông đã được dịch ra hơn 90 ngôn ngữ và hàng triệu bản đã được bán ra, bao gồm Mồi của quỷ Sa-tan, Thúc đẩy bởi sự vĩnh hằng, Dưới vỏ bọc, Không khoan nhượng, Kính sợ Chúa, Đập tan sự đe dọa và Phi thường.


 (Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F2.1 Tấm Lòng Trong Mục Vụ.

F2.2 Tấm Lòng Trong Mục Vụ.

 
PHẦN1: TẤM LÒNG TRONG CHỨC VỤMột chức vụ hay mục vụ là nhằm mang Chúa Giê-xu đến cho mọi người. Dù là Chúa giao phó cho bạn một trách nhiệm lớn hay nhỏ với một số người, mỗi một chi tiết trong công việc đều rất quan trọng đối với Chúa. Bạn không thể đặt nặng vấn đề tầm cỡ quan trọng hơn sự vâng lời.


I. CHỨC VỤ LÀ PHỤC VỤ


A. Phục vụ không phải là hoang phí thì giờ.

1. Đức Chúa Giê-xu rửa chân các môn đồ. (Giăng 13:1-20)

2. Những người trên thế gian tìm kiếm thế lực để thăng tiến, đưa ý kiến của họ, và tìm cách đạt đến thành công.

3. Những người ở trong Vương Quốc của Chúa có được tấm lòng của Chúa, tìm cách để phục vụ vì đó là động cơ trong lòng họ.

B. Cần phải phục vụ để chúng ta học hỏi những bài học.

Ê-li-sê phục vụ Ê-li trong 4 năm rưởi – chăm sóc cho nhu cầu cá nhân của ông (I Các Vua 19:19-21).

Khi Ê-li được cất lên bởi Đức Chúa Trời, vì cớ Ê-li-sê trung thành, Ê-li-sê hoàn tất được bội phần hơn Ê-li đã làm trong cả đời ông.

1. Chức vụ của Ê-li-sê bùng nổ ngay khi Ê-li được cất lên.

Chức vụ của ông bùng nổ vì nền tảng đã được thiết lập.

2. Giô-suê phục vụ cho Môi-se. (Dân số ký 11:28).

3. Ti-mô-thê và Tít phục vụ cho sứ đồ Phao-lô. (Công vụ 16:1-4; II Cô-rinh-tô 8:23)

4. Đức Chúa Giê-xu có 12 sứ đồ.

5. Đa-vít đã phục vụ Vua Sau-lơ.

• Sự phục vụ đã xây dựng một nền tảng cho ông và giữ ông trong chức vụ lâu dài.

6. Sau-lơ không hề phục vụ ai.

a. Ông không có được đặc quyền phục vụ một người khác

b. Ông không có được tấm lòng của Chúa.

c. Ông đã không khởi đầu một cách khiêm nhường nhưng lại tập trung vào chức vụ (Thay vì tập trung vào Chúa)

Vì ông không có được một nền tảng, chức vụ ông đã sụp đổ.


II. TRONG CHỨC VỤ HÃY TÌM KIẾM TẤM LÒNG CỦA CHÚA.


A. Chúng ta tìm kiếm tấm lòng của Chúa, không phải bàn tay của Chúa.

1. Tay của Chúa, hoặc cánh tay đưa ra của Chúa, nói về quyền năng của Ngài.

2. Khi bạn tìm kiếm tấm lòng của Chúa, điều đó nói lên cá tính của Ngài.

3. Nếu bạn khôn ngoan bạn theo đuổi tấm lòng của Chúa.

a. Theo đuổi tình yêu thương là theo đuổi cá tính của Ngài.

b. Theo đuổi bản tính của Chúa sẽ tránh được những vấp ngã của Sau-lơ và những người trong Kinh Thánh đã vấp phạm.

B. Lúc đầu Môi-se đã không tập trung đúng vào công tác lãnh đạo mà Chúa kêu gọi ông.

1. Môi-se đã học hỏi sự khôn ngoan của Ai-cập, và ông là người mạnh mẽ trong lời nói và hành động. (Công vu 7:22).

2. Ông đã hạ sát một người Ai-cập và phải chạy trốn để giữ mạng sống.

3. Việc ông cố gắng giải cứu cho dân Y-sơ-ra-ên bị thất bại.

Ông đã vào trong đồng vắng 40 năm.

a. Trong sa mạc, một con đường bằng phẳng đã được chuẩn bị cho Chúa. (Ê-sai 40:3)

b. Con đường đó nghĩa đen có nghĩa là con đường cao hơn.

d. Chúa luôn luôn kêu gọi chúng ta lên tới tầm mức của Ngài.

C. Đồng vắng là nơi Chúa huấn luyện người nam và người nữ của Chúa.

1. Trong đồng vắng, Môi-se học biết rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh.

Nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. (Phục Truyền 8:3)

2. Trong đồng vắng (Ê-sai 40:4).

a. Mọi núi sẽ bị hạ xuống.

b. Mọi đồi sẽ bị san bằng.

c. Những nơi cong vẹo sẽ được làm ngay thẳng.

d. Những chỗ gồ ghề sẽ được làm cho bằng phẳng.

3. Đa-vít được sự kêu gọi trên đời sống ông khi ông được 16 tuổi.

• Nhưng mãi đến 30 tuổi ông mới lên làm vua.

4. Giô-sép được sự kêu gọi khi ông được 16 tuổi.

• Nhưng cho đến năm 32 tuổi các anh của ông mới quỳ xuống trước ông.

5. Cá tính được phát triển để ban cho họ khả năng đạt tới mục tiêu của đời họ. Chúa đã làm gì trong những năm đồng vắng của bạn?

a. Ngài khiến cho lòng tự tin của bạn châm rễ.

b. Ngài khiến cho bạn hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài.

c. Bạn hiểu rằng bạn không thể làm những công việc có giá trị vĩnh cữu mà không có Ngài.

D. Sa mạc là nơi mà Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta.

1. Là nơi mà Chúa đã bày tỏ Ngài cho Đa-vít lúc còn là một cậu bé chăn chiên.

2. Đó là nơi mà Chúa bày tỏ Ngài cho Giô-sép trong những giấc mơ.

3. Đó là nơi mà Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho Môi-se trong bụi gai cháy.

4. Sau khi ở trong đồng vắng, Chúa Giê-xu đã trở lại trong quyền năng. (Lu-ca 4:14)

E. Đừng tìm kiếm sa mạc của bạn.

1. Chúa sẽ mang bạn đến đó.

2. Là nơi mà Chúa dường như cách xa bạn, mặc dù Ngài vẫn còn đang ở với chúng ta và trả lời lơi cầu nguyện.

F. Khi mà Chúa đã bày tỏ tấm lòng của Ngài cho bạn thì bạn sẽ không dễ dàng bị phân tâm nữa.

1. Môi-se không còn bị người Ai-cập làm ông mất sự tập trung.

2. Môi-se nhận được một sự bày tỏ của Chúa trong vùng sa mạc đó.

3. Ông có được một sự mặc khải vể Lời Chúa và tấm lòng của Chúa.

G. Biết Chúa chính là mục tiêu.

1. Môi-se dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên vào trong đồng vắng để thờ phượng Chúa, không phải để vào đất hứa.

2. Đầu tiên, ông phải đem con cháu của Y-sơ-ra-ên đến với Đấng-Ban-Lời-Hứa.

3. Nếu không ông sẽ tạo nên một dân tìm kiếm phước hạnh của Chúa, và quyền năng của Chúa (Cánh tay của Chúa), thay vì tấm lòng của Ngài.

4. Mục tiêu của mỗi con cái Chúa là biết được tấm lòng của Chúa.

a. Đây là lý do chúng ta được tạo dựng nên.

b. Chúa tạo nên A-đam trong vườn để bước đi gần gũi thân mật với Chúa.


III. CHÚNG TA PHẢI YÊU MẾN CHÚA LẪN KÍNH SỢ NGÀI (HIỂU BIẾT TẤM LÒNG CỦA CHÚA)


A. Yêu Chúa không chưa đủ, chúng ta còn phải biết kính sợ Ngài.

1. Sợ hãi Chúa không phải là kính sợ Chúa.

2. Kính sợ Chúa được bày tỏ bằng sự vâng lời.

B. Những người tín hữu kinh sợ Chúa: Chức vụ của người sẽ vững bền.

1. Một vị vua biết kính sợ Chúa: vương quốc của họ sẽ bền vững.

2. Ngôi vua của Đa-vít bền vững.

a. Ông kính sợ Chúa và vâng lời.

b. Ông luôn luôn tìm biết tấm lòng và ý muốn của Chúa trước khi ông làm bất cứ việc gì.

3. Ngôi vua của Sau-lơ không được bền vững.

a. Ông không kính sợ Chúa.

b. Ông quyết định nghịch lại với những gì Chúa đã chỉ dẫn.

4. Vua Sa-lô-môn đã trở nên mất ý hướng và lộn xộn.

a. Ông không kính sợ Chúa.

b. Ông không vâng lời Chúa.

C. Kính sợ Chúa và giữ các điều răn Ngài (Truyền Đạo 12:13)

Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. (Truyền đạo 12:14)

D. Sự kính sợ Chúa và tình yêu của Chúa sẽ gìn giữ chúng ta khỏi sự lừa dối.

Trong Những Ngày Cuối Cùng, sự lừa dối sẽ thêm nhiều lên. (Ma-thi-ơ 24:11-13)


IV. TRÁNH HAI HỐ SÂU CỦA CUỘC ĐỜI.


A. Con đường dẫn tới sự sống rất hẹp, và có hai vực thẫm hai bên.

1. Một vực sâu gọi là luật pháp.

a. Con người trở thành phương tiện của các linh.

b. Người ta tham muốn sự thành công và có nhiều người dưới quyền của mình.

c. Tình yêu của chúa giải thoát chúng ta ra khỏi luật pháp.

2. Một vực sâu gọi là vô luật pháp.

a. Một cuộc đời của ân điển rẽ tiền. (sloppy grace)

b. Sự kính sợ Chúa giữ chúng ta khỏi tình trạng vô luật pháp.

B. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài là Lửa Thiêu Đốt.

1. Chúng ta phải yêu Chúa như một người Cha và biết rằng khi chúng ta đến với Ngài và cầu xin bất cứ việc gì y như một đứa đối cùng cha mình.

2. Chúng ta cũng phải tôn kính Ngài như một vì Vua Vĩ Đại.

C. Bạn sẽ quyết định mọi việc khác đi khi bạn sống cuộc đời bạn biết rằng mọi ý định của bạn không che khuất khỏi Chúa được.


V. HÃY ĐỂ CÕI ĐỜI ĐỜI LÔI CUỐN BẠN


A. Chúng ta sẽ bị Chúa xét đoán những công việc chúng ta làm trong Thân Thể của Chúa.

1. Chúng ta không bị xét đoán về những việc chúng ta đã làm trong quá khứ.

2. Chúng ta bị xét đoán về những gì chúng ta được kêu gọi để làm.

B. Đừng ganh đua.

1. Nếu bạn có một sự kêu gọi trên đời sống bạn thì không ai khác có thể hoàn tất được trừ khi bạn chọn không hoàn tất nó.

2. Chúa ban cho Sau-lơ một chức vụ, nhưng Sau-lơ cảm nhận là ông phải bảo vệ nó.

3. Bất cứ điều gì Chúa hành động thì coi như vĩnh viễn (Truyền đạo 3:14-15)

Không gì có thể được thêm vào hoặc lấy ra; (Thi-thiên 139:16)

a. Nếu bạn chọn sự vâng lời, và bạn bước đi trong sự kính sợ Chúa. Chúa sẽ không bao giờ sai ai khác để thay thế bạn.

b. Bạn là người ganh đua với chính bạn.

C. Ganh đua và những thái độ bất an là kẻ thù của chức vụ.

1. Những điều nầy sản sinh từ sự thiếu sự kính sợ Chúa và thiếu sự hiểu biết tấm lòng của Chúa.

2. Những người kính sợ Chúa và tấm lòng của họ không chiến đấu để che chỡ cho chức vụ của họ


KẾT LUẬN


Cuôc chiến lớn nhất của bất cứ người hầu việc Chúa là cuộc chiến với chính bản ngã của mình. Chúng ta phải chết đi ước muốn tìm kiếm sự tán dương của con người và ước muốn đạt tới những thành công để thỏa mãn chính mình. Bạn phải tìm vinh hiển của Chúa. Nếu đó thật sự là mơ ước của lòng bạn, bạn sẽ thành công.


THẢO LUẬN TRONG NHÓM


1. Hãy chia sẻ bài học của đời bạn mà Chúa đã dạy bạn qua những công tác hầu việc Chúa của bạn.

2. Kể ra vài cách chúng ta có thể nắm bắt được tấm lòng của Chúa.

3. Điều gì xảy ra nếu một người chỉ tìm kiến bàn tay của Chúa thay vì tìm kiếm tấm lòng của Chúa?


TỰ HỌC


1. Nếu bạn đã từng đi qua đồng vắng, Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho bạn trong Chúa Giê-xu.

2. Bạn đã từng rơi vào hố sâu của luật pháp hoặc hố sâu của sự vô luật pháp như thế nào? Nếu có thì điều nào có thể giúp bạn trong tương lai: Tình yêu của Chúa, hoặc sự kính sợ Đức Chúa Trời.

3. Khi biết rằng tất cả những động cơ, lời, và hành động của bạn đều được bày tỏ trước Chúa, bạn có cần phải thay đổi điều gì tong cuộc sống của bạn không? Nếu có thì những điều đó là gì?bottom of page