top of page
    ISOM 2 CẤP 2 (Chữa Lành) - Lắng Nghe Tiếng Chúa
    (Hearing Gods Voice)

Hung Tran

Jun 16, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Tiến sĩ Mark and Patti Virkler)Học cách nghe tiếng Chúa. Đối với những người cảm thấy khó nghe Chúa hoặc có lẽ chưa bao giờ nghe thấy, đây là một điều cần phải xem.

CL1.1 Bốn Chìa Khóa Để Lắng Nghe Tiếng Chúa.
BÀI 1: BỐN CHÌA KHÓA TỔNG QUAN ĐỂ LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA


I. LỜI GIỚI THIỆU


Sau 10 năm tranh chiến vì không thể nhận biết rõ ràng điều Chúa phán với tôi, tôi (Mark Virkler) cảm thấy được thúc dục để dành một năm tròn chuyên tâm việc học cách lắng nghe tiếng Chúa.

Năm đó, Chúa đã bày tỏ cho tôi bốn chìa khoá để nhận biết tiếng của Ngài, cả bốn chìa khóa đó đều ở trong Ha-ba-cúc 2:1-2 và Khải-huyền 1:9-11.

A. Bốn Chìa Khóa trong Ha-ba-cúc (2:1, 2) - MỘT CÁCH NGẮN GỌN

1. “Tôi đứng chôn chân nơi đồn lũy”___________________________

2. “Đặng rình xem” ________________________________________

3. “Ngài bảo tôi điều gì” ____________________________________

4. “Đức Giê-hô-va đáp lại, ‘Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy...’ ”____

B. Những câu hỏi thảo luận trong lớp học.

1. Chia thành nhóm hai người và:

a. Thảo luận những lúc bạn nghe Chúa khiến mình cầu nguyện cho người nào đó. Tiếng của Ngài ra làm sao?

Bạn cho rằng điều đó giống như một ý nghĩ chợt đến không?

b. Chia sẻ những lúc bạn đã thấy những hình ảnh trong tâm trí mà bạn cảm thấy là chúng đến từ Chúa.

2. Người trưởng nhóm mời 2-4 người làm chứng lại lúc mà họ nhận được những hình ảnh hay ý nghĩ đến từ Chúa và tác động của điều đó trên cuộc đời họ hay cuộc đời của ai đó.

3. Bạn có thử dùng được bao nhiêu chìa trong bốn khóa này cùng một lúc để thử nghe tiếng Chúa chưa? Bạn có sẳn sàng dùng tất cả bốn chìa cùng một lúc như Giăng (Khải-huyền 1:9-11) và Ha-ba-cúc đã làm không?

4. Chúng ta có thể xem câu nói của Chúa Giê-xu “Chiên Ta nghe tiếng Ta” là một sự bảo đảm không?

5. Hãy chia sẽ bất kỳ câu hỏi hay suy nghĩ mà bạn có về bài học Bốn Chìa Khóa này.

C. Thực hành để tiếp tục gia tăng thêm sự Khải thị tại nhà:

1. Học thuộc những câu sau đây (Một cách giúp thêm cho việc học thuộc lòng Kinh thánh: viết câu Kinh thánh trên một tờ giấy vuông nhỏ và đem theo với mình suốt cả ngày, nói đi nói lại. đọc nó.

Ghi chép xuống và hỏi Chúa những gì Ngài muốn phán với bạn về câu Kinh thánh này và áp dụng cho cuộc đời bạn. Chuẩn bị chia sẻ lại cho lớp học cách thuộc lòng và cũng chia sẻ những sự soi sáng bên trong mà Chúa đã ban cho bạn liên quan đến việc áp dụng nó cho cuộc đời bạn.)

a. Ha-ba-cúc 2:1,2

b. Bốn chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa là yên lặng, khải tượng, dòng chảy hay ý tưởng hiện đến, ghi chép lại.

c.“Lắng nghe tiếng Chúa đơn giản là giữ mình yên tịnh, tập chú vào Chúa Giê-xu, hướng theo ý nghĩ chợt đến và viết xuống!”

2. Viết nhật ký: thực tập một vài nhật ký hai chiều bằng việc sử dụng cả bốn chìa khóa này cùng một lúc.

a. Hãy hình dung chính bạn đang là một em bé 8 tuổi đến với Chúa Giê-xu. Nếu bạn không thể viết được thì vẽ một bức tranh. Hãy vẽ mặt bạn đang cười khi đang ở cùng với Chúa Giê-xu và cảm ơn Ngài vì được ở đó. Hỏi những câu hỏi sau (một ngày một câu): “Lạy Chúa, Ngài có muốn phán với con? Chúa ơi, Ngài có yêu con? Chúa ơi, Ngài muốn nói gì với con?”

b. Hãy chia sẻ nhật ký của bạn với một người đáng kính trong Chúa và xem họ có nghĩ điều đó đến từ Chúa không. Hãy đem đến chia sẻ lại cho lớp học nếu điều đó không quá riêng tư.bottom of page