top of page
    ISOM 2 CẤP 4 (Phụ Nữ) - Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình (Gods Plan For Your Family)

Hung Tran

May 15, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Tiến sĩ Marilyn Hickey)Trong hơn 30 năm trong chương trình phát hình, Marilyn Hickey đã thực hiện được khải tượng “Bao phủ Thế Giới với Lời Chúa.” Bà dạy dỗ từ Lời Chúa và từ kinh nghiệm của một người mẹ trong loạt bài Chương trình Của Chúa Cho Gia Đình của Bạn.

Tiến sĩ Marilyn Hickey là một bộ trưởng, tác giả và nhà truyền tin. Cô thành lập Marilyn Hickey Ministries International. Cùng với con gái của mình, Sarah, Marilyn đồng dẫn chương trình truyền hình, Today with Marilyn Sarah. Cô đã viết một số cuốn sách, bao gồm, Dấu hiệu trên thiên đường, Tên của Chúa, Chữa lành hoàn toàn, Sa-tan chứng minh ngôi nhà của bạn, Con đường dẫn đến phép lạ của bạn và Phụ nữ của Lời nói. Cô có bằng Tiến sĩ Thần học của Đại học Oral Roberts.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

WW13.1 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình

WW13.2 Chương Trình Của Chúa Cho Gia Đình


BÀI 1: BẢO VỆ GIA ĐÌNH CỦA BẠN


LỜI GIỚI THIỆU


Tôi tin rằng điều quan trọng nhất trong cả cuộc đời chúng ta, sau Chúa Giê-xu, là gia đình. Gia đình có ảnh hưởng lớn nhất trên chúng ta. Nếu bạn làm cha làm mẹ thì không có điều gì tác động đến bạn nhiều hơn là những đứa con của bạn: sự thành công của chúng, sự thất vọng của chúng. Những điều này có ảnh hưởng rất lớn tới bạn.

Đức Chúa Trời chúc phước đặc biệt cho hôn nhân và gia đình. Đây là giao ước của Ngài và trong bài học hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng các bạn về tầm quan trọng và hiệu lực của giao ước này bởi vì phước lành và sự rủa sả thường bắt nguồn từ bên trong gia đình.


NỘI DUNG BÀI HỌC


I. KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


A. Biến đổi lòng chúng ta.

Ngài sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, và lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này. (Ma-la-chi 4:6)

1. Những rủa sả.

a. Khi một người cha có hành động quay lưng lại với con cái của mình thì sẽ mang lại sự rủa sả.

b. Khi con cái có hành động quay lưng lại với cha mẹ mình thì sẽ mang lại sự rủa sả.

2. Những phước lành.

a. Đức Chúa Trời muốn làm cho lòng cha quay trở lại cùng con cái.

b. Đức Chúa Trời muốn làm lòng con cái trở lại cùng cha mẹ.

c. Khi hai việc này làm trọn thì sẽ có phước lành.

B. Khiến chúng ta nói những lời lành.

1. Sống chết là quyền của lưỡi.

a. Đức Chúa Trời đem sự sống đến cho hoàn cảnh.

b. Khi bạn nói Lời Chúa bạn khiến các thiên sứ hành động. Các thiên sứ hành động theo mạng lịnh/mệnh lệnh của Lời Đức Chúa Trời. (Thi-thiên 103:20)

2. Khi bạn nói lời tiêu cực bạn nói sự chết.

Bạn khiến các quỷ sứ là những tôi tớ thi hành ý muốn của Quỷ Vương trên đời sống con cái bạn và đời sống hôn nhân của bạn.

3. Khi bạn nói Lời Đức Chúa Trời bạn nói điều lành.

Khi bạn nói điều lành thì bạn sai khiến thiên sứ.

4. Ví dụ minh họa: Con trai của Marilyn Hickey.

a. Michael nghĩ rằng cậu lười biếng vì cha mẹ cậu nói cậu lười biếng.

b. Cậu đã trở thành một người làm việc tuyệt vời.

c. Có một quyền năng rất lớn trong lời nói của cha mẹ.


II. TÌNH YÊU CHE ĐẬY


A. Trong thế gian, người ta thường khôn khéo trong việc bới móc ra những lỗi lầm của người khác và nói những điều xấu về họ.

B. Đức Chúa Trời không cố bới ra lỗi lầm của bạn.

Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta.

C. Đức Chúa Trời muốn chúng ta che đậy.

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.

1. Tình yêu thương không tìm bới những điều xấu/tiêu cực để nói.

a. Chúng ta không thể đi theo con đường của thế gian.

b. Chúng ta phải đi theo Lời của Chúa.

2. Tình yêu thương tìm kiếm cách để che đậy lỗi lầm.

a. Sự ghen ghét xui điều cãi lộn, song lòng yêu thương che lấp hết các tội lỗi. (Châm-ngôn 10:12)

b. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc xa cách lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. (Gia-cơ 5:19-20).

c. Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, được che lấp tội lỗi mình. (Thi-thiên 32:1).

d. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta yêu thương và che đậy nhau bằng tình yêu thương.

3. Ví dụ minh họa về sự che đậy của tình yêu: một phụ nữ có con gái bị giết hại.

a. Có một người đàn ông đã giết hại con gái bà.

b. Đức Chúa Trời bảo bà mẹ tha thứ cho người đó.

Tha thứ là một hành động đức tin. Cảm xúc không phải là chủ, mà là tôi tớ của bạn.

c. Người đàn ông đó đã nhận được sự cứu rỗi và trở thành giáo sĩ ngay trong trại giam.

d. Tình yêu thương có thể che đậy những tội lỗi xấu xa nhất. Tình yêu thương hành động.


III. TÌNH YÊU THƯƠNG MANG LẠI NIỀM VUI/ SỰ VUI MỪNG


A. Mỗi khi nói lời Đức Chúa Trời chúng ta nói ra những lời yêu thương và điều này mang lại sự vui mừng.

...để sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. (Giăng 15: 10-11)

1. Bạn mong muốn mang đến cho gia đình mình điều gì?

a. Bạn mong muốn mang đến cho gia đình mình sự vui mừng.

b. Bạn cần phải dùng lời nói để thể hiện tình yêu.

i. Bạn không chỉ nghĩ về tình yêu, bạn nói tình yêu.

ii. Đức Chúa Cha ba lần phán cùng Con. Cả ba lần lời Cha đều tràn đầy yêu thương.

2. Sự vui mừng của môi miệng gia tăng trí hiểu (Châm-ngôn 16:21).

Sự ngọt ngào của môi ra tăng trí hiểu (Bản dịch khác)

a. Khi chúng ta dạy dỗ con cái, chúng ta cần phải nói dịu dàng, ngọt ngào cùng chúng.

Thường người ta học/tiếp thu/ tiếp nhận/ sự dạy dỗ được nhiều hơn khi họ được dạy bảo nhẹ nhàng, dịu dàng.

b. Nếu chúng ta nói dịu dàng ngọt ngào chúng ta sẽ làm tăng trí hiểu cho con cái mình/ chúng ta sẽ làm cho con hiểu ra vấn đề rõ ràng hơn.

B. Cha mẹ của Ghê-đê-ôn hiểu được quyền năng của lời nói và tên gọi.

1. Ghê-đê-ôn có nghĩa là người dõng sĩ, mạnh mẽ và can đảm.

a. Nhưng Ghê-đê-ôn không trông giống như vậy.

b. Ghê-đê-ôn không hành động như người dõng sĩ như nghĩa của tên ông.

2. Một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến cùng Ghê-đê-ôn và nói rằng: “Ghê-đê-ôn, hỡi người dõng sĩ.”

Nhưng Ghê-đê-ôn không có vẻ mạo của người dõng sĩ, cách ăn nói của ông cũng không tỏ dáng vẻ đó.

3. Ghê-đê-ôn có thay đổi ngay tức thì không? Không hề.

a. Liệu chồng/vợ bạn có thay đổi ngay được không? Chắc là không.

b. Liệu con cái bạn có thay đổi ngay không? Chắc là không.

c. Đòi hỏi một quá trình không gián đoạn thực hành lời và đức tin.

4. Đức Chúa Trời đã ban chiến thắng cho Ghê-đê-ôn và đội quân của ông. 300 người nam đã đánh bại hơn 72,000 quân thù.

C. Vẽ lên bức tranh tương lai của con bạn bằng những lời dịu dàng, ngọt ngào của bạn.

1. Bố và Mẹ rất tin tưởng ở con.

2. Mẹ và bố biết rằng con có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban sức cho con.

3. Mẹ và bố biết rằng con sẽ biết lựa chọn khôn ngoan.

4. Con là con trai khôn ngoan. Con là con gái khôn ngoan.

5. Một người vợ hoặc chồng tin Chúa có thể khiến cả gia đình nên thánh.

a. Chỉ cần một người nói Lời Đức Chúa Trời để vẽ lên tương lai đó.

b. Nếu bạn là người tin Chúa Giê-xu, thì bạn là người phải làm điều đó.


IV. BA CÁCH ĐỂ CHE PHỦ BẢO VỆ GIA ĐÌNH


A. Cầu nguyện.

Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin thì Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà không đến nỗi chết. (I Giăng 5:16).

1 Nếu như thấy tội lỗi hay sự chết trong gia đình, bạn hãy cầu nguyện.

Bà mẹ của Marilyn Hickey che phủ bảo vệ gia dình mình bằng sự cầu nguyện.

2. Không được thối lui.

B. Lời nói của bạn.

1. Lời nói của bạn rất là quan trọng.

Kẻ đi thèo lẻo tỏ điều kín đáo, còn ai có lòng trung tín giữ kín xự việc. (Châm-ngôn 11:13).

2. Che phủ bảo vệ gia đình bạn bằng lời của Đức Chúa Trời, thậm chí cả khi bạn không cảm thấy thích làm điều đó.Khi bạn bắt đầu nói những lời đức tin thì cảm xúc của bạn sẽ theo sau.

C. Hành động của bạn.

1. Những người cha cần tỏ tình yêu thương đối cùng con cái mình.

a. Ôm chúng vào lòng.

b. Nói với chúng rằng bạn yêu chúng.

2. Yêu các con gái của bạn.

a. Ôm chúng vào lòng.

b. Nói với chúng rằng bạn yêu chúng.

3. Nếu như bạn không bày tỏ/ thể hiện tình cảm yêu thương đối với con cái mình, chúng rất có thể đến với người ngoại (tội nhân) để tìm kiếm những tình cảm đó.

a. Con gái thì có thể đi vào những nơi đồi bại tìm kiếm tình cảm yêu đương từ phía đàn ông.

b. Các cậu thanh niên rất có thể rơi vào lối sống tình dục không theo cách tự nhiên bởi chúng muốn có được tình yêu thương từ người đàn ông nhưng lại không nhận được từ cha của chúng.

4. Sem và Gia-phết đã che phủ tội lỗi và sự trần truồng của cha mình là Nô-ê.

a. Họ tôn khính cha mình.

b. Còn Cham thì không tôn kính cha mình.

c. Khi chúng ta không che phủ, chúng ta không tôn kính.

d. Khi chúng ta che phủ chúng ta tôn kính.

e. Nếu chúng ta tôn kính cha mẹ thì tốt lành cho chúng ta (Ê-phê-sô 6).

5. Hãy tôn kính cha mẹ thậm chí bạn có những cha mẹ rất tệ.

a. Hãy che phủ họ bằng sự tha thứ và bằng sự bước đi trong tình yêu của Chúa Giê-xu đối cùng họ.

b. Hãy tôn khính cha mẹ vì họ là cha mẹ của bạn, chứ không phải vì những gì họ làm hay không làm cho bạn.

c. Bằng hành động, chúng ta phải bày tỏ sự tôn kính của chúng ta để chúng ta có thể nhận được những phước lành.


KẾT LUẬN


Đức Chúa Trời muốn gắn kết chứ không phải đâp vỡ chúng ta. Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho gia đình của bạn.


Thưa Cha, con cầu nguyện cho tất cả các gia đình đang xem chương trình này. Xin Cha khiến họ được mạnh mẽ trong Ngài, cầu thay cho nhau, nói lời giúp ích, gây dựng cho nhau, bày tỏ hành động yêu thương đối cùng nhau. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen.


Còn bây giờ tôi muốn bạn nói điều này Còn tôi và cả nhà tôi, chúng tôi sẽ hầu việc Đức Chúa Trời.


THẢO LUẬN THEO NHÓM


1. Lưỡi bạn có quyền năng gì? Lời Chúa thực hiện hai điều nào khi chúng ta nói Lời Ngài?

2. Khi chúng ta nói Lời Đức Chúa Trời thì có những lợi ích nào được truyền thụ cho cả người nói và người nghe?

3. Nếu rủa sả đến khi người cha quay lưng lại với con cái mình hay khi con cái quay lưng lại cha mẹ mình thì Đức Chúa Trời làm thế nào để thay đổi tình trạng này và mang lại phước lành?

4. Hãy thảo luận ý nghĩa của lời khẳng định sau: Chúng ta không thể đi theo con đường của thế gian; chúng ta phải theo đường của Lời Chúa.

5. Hãy chia sẻ một ví dụ khi bạn nói Lời Chúa và Lời đó mang sự sống cho hoàn cảnh của bạn.


TỰ HỌC


1. Cầu nguyện xin Chúa bày tỏ cho bạn nếu có lúc nào bạn làm tổn thương thành viên gia đình hoặc bạn bè vì không che đậy thiếu xót hay tội lỗi của họ. Nếu Chúa tỏ cho bạn những trường hợp mà bạn đã sai thì hãy ăn năn và xin Chúa tha thứ. Và đến xin lỗi người mà bạn đã xử sự không phải.

2. Mỗi ngày hãy chủ động che đậy tội lỗi của người khác bằng tình yêu, thay vì tìm và bới móc lỗi của người đó. Hãy nhớ điều này Sự ghen ghét xui điều cãi lộn, song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm. (Châm-ngôn 10:12)

3. Nếu gia có tội lỗi tồn tại trong gia đình bạn thì hãy cầu nguyện xin Chúa che lấp tội lỗi và tha thứ những tội lỗi đó.bottom of page