top of page
    ISOM 2 CẤP 4 (Phụ Nữ) - Những Hương Liệu Cho Một Mục Vụ Của Phụ Nữ (Church Based Womens Ministry)

Hung Tran

May 18, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Mục sư Janet Conley)Mục sư JanetBayless Conley quản nhiệm Hội Thánh Cottonwood Christian Center tại California. Chương trình truyền hình của họ đến với hàng trăm quốc gia mỗi tuần. Janet trình bày làm thế nào để thành lập một mục vụ xuất sắc cho phụ nữ trong một hội thánh.

Janet Conley, cùng với chồng là Bayless, là những Mục sư Sáng lập và Cấp cao tại Nhà thờ CottonwoodLos Alamitos, California, với số người tham dự hàng tuần hơn 9.500 người. Con trai và con dâu của bà, HarrisonBethany Conley, là những mục sư chính của Nhà thờ Cottonwood. Trước khi thành lập Nhà thờ Cottonwood, Cô đã làm việc với tư cách là một Y tá có Đăng ký trong sáu năm.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tổ Chức Ban Phụ Nữ 1

Tổ Chức Ban Phụ Nữ 2MỤC VỤ CỦA NGƯỜI NỮ TẠI HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG - Janet ConleyPHẦN 2: NHỮNG THÀNH PHẦN CHO MỘT CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI NỮ TẠI HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG


PHẦN 1 - TÓM LƯỢC


Những phẩm chất của một người lãnh đạo về chức vụ phụ nữ trong hội thánh địa phương của bạn:

1. Được lập nên trong Chúa và có thể trải qua những nơi khó khăn trong cuộc sống

(I Ti-mô-thê 3:6) Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng.”

2. Được Đức Chúa Trời kêu gọi để dẫn dắt những người nữ.

(II Ti-mô-thê 1:9) nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin.”

3. Sẳn sàng để hiểu và phản chiếu tấm lòng của Chúa cho những người nữ.

(Sáng 1:27-31; Thi-thiên 45; Ê-sai 62:1-5; Thi-thiên 68:11; Công-vụ 2:17-18)

4. Sẳn sàng để hiểu và phản chiếu tấm lòng của người trợ giúp Mục sư và có khải tượng hướng đến những người người nữ.

(Thi-thiên 133:1-3) “1. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!2. Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; 3. Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.

5. Sẳn sàng để hiểu tấm lòng của những người nữ trong hội thánh địa phương của bạn (Hê-bê-rơ 5).


LỜI GIỚI THIỆU


Chúng ta đang nói về sự thiết lập một chức vụ phụ nữ cho hội thánh địa phương. Tôi muốn khích lệ tất cả các bạn rằng nếu Chúa thúc dục lòng các bạn, hãy đi theo sự thúc dục đó, hỏi Ngài về tất cả những điều đó là gì. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên về những gì Ngài đã dự bị cho bạn. Tôi biết Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời bạn.

Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về những thành phần khác mà cần cho chức vụ của người nữ trong hội thánh địa phương.


I. HÃY ĐỂ CHÚA GIÊ-XU LÀM TRỌNG TÂM


A. Chúa Giê-xu phải luôn là tâm điểm.

1. Chúa Giê-xu Đường đi, Chân lý và Sự sống (Giăng 14:6)

a. Ngài làm cho tất cả thành có thể.

b. Ngoài Ngài, chúng ta không có một giá trị, tiềm năng nay mục đích gì cả.

2. Không có lẽ thật, thì sẽ không có sự tăng trưởng nào cả.

a. Người ta cần nghe lẽ thật.

b. Lẽ thật là cớ để người ta tăng trưởng và mở rộng.

3. Chúa Giê-xu là nguồn của sự sống.

• Nếu không để Ngài làm trọng tâm thì sẽ không có sự sống trong chức vụ phụ nữ của bạn.

4. Chúng ta phải tôn cao Chúa Giê-xu.

a. Nếu Chúa Giê-xu được cất lên khỏi đất thì Ngài sẽ kéo mọi người đến với Ngài.

b. Khi chúng ta tôn cao Chúa Giê-xu, người ta sẽ được kéo đến với Ngài.

5. Chúa Giê-xu là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.

a. Một chức vụ sẽ không hoàn tất nếu nó không đặt nền tảng trên Lời của Chúa.

b. Lời Đức Chúa Trời được đặt mãi mãi ở trên thiên đàng.

c. Lời của Chúa sẽ đem đến một chức vụ thành công.


II. SỰ CẦU NGUYỆN VÀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC THÁNH LINH SẼ XẢY RA THƯỜNG.


A. Tiếp tục ở trong sự cầu nguyện cách kiên định.

1. Các môn đồ đã tiếp tục ở trong sự cầu nguyện.

2. Sách Công-vụ là một bức tranh của hội thánh thời Tân Ước.

• Nó cho chúng ta một khuôn mẫu về những gì chúng ta có trong hội thánh ngày nay.

3. Xuyên suốt sách Công-vụ, chúng ta thấy có sự cầu nguyện và có sự hiện hiện và quyền năng của Đức Thánh Linh.

a. Chữa lành và cứu rỗi.

b. Nhiều cuộc đời đã thay đổi.

c. Nhiều người được tự do và giải phóng.

4. Nhiều người đã có thể nói rằng Phi-e-rơ và Giăng đã từng ở với Chúa Giê-xu.

(Công-vụ 4:13) Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus.”

• Quyền năng của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho nhiều người xung quanh họ.

5. Bạn muốn có sự cầu nguyện và quyền năng của Đức Chúa Trời trong tất cả những điều bạn làm.

B. Cầu nguyện là một sự kết nối với Chúa.

1. Nó chạm đến Thiên đàng và đem Thiên đàng đến trên Đất.

2. Cầu nguyện sẽ trở thành nền tảng cho tất cả những gì bạn làm.

a. Đem mọi thứ đến trước Chúa.

b. Cầu hỏi Ngài cho sự chỉ dẫn.

c. Nhận sự chỉ dẫn và bước ra.

3. Có sự quyền năng lớn lao trong sự tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện.

a. Đây là điều cần thiết cho một chức vụ phụ nữ.

b. Mỗi một quyết định lớn mà Oral Roberts đã tạo nên một kết quả của sự cầu nguyện trong Đức Thánh Linh và làm sáng tỏ nó.


III. CÓ ĐƯỢC KHẢI TƯỢNG LỚN (SÁNG 13:14-15)


A. Bạn nhìn thấy gì về chức vụ phụ nữ?

1. Bạn có nhìn thấy một nhóm nhỏ?

2. Bạn có nhìn thấy những cuộc đời được thay đổi?

3. Bạn có thấy nó tăng trưởng và đơm hoa kết trái?

B. Chúa đang phán: bất kể điều gì bạn có thể thấy, Ngài sẽ ban nó cho bạn.

1. Khải tượng là thế giới.

2. Bất kể bạn có thể thấy gì, Ngài đã nói Ngài sẽ ban cho bạn.

C. Khải tượng đến từ Lời của Chúa và qua sự cầu nguyện (I Cor 2:9-12)

1. Qua việc để thời gian trong Lời của Chúa và cầu nguyện, Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta tấm lòng của Chúa về chức vụ phụ nữ.

a. Tấm lòng của Chúa rất lớn.

b. Vậy hãy có suy nghĩ lớn.

2. Hãy có một khải tượng lớn.

a. Chúa là Đức Chúa Trời lớn lao.

b. Có rất nhiều người để vươn tới và Đức Chúa Trời biết cách làm nó như thế nào.


IV. CẦN PHẢI CÓ NHIỆT TÂM VÀ HĂNG HÁI


A. Hãy luôn luôn đam mê hay luôn luôn hăng hái về công việc Chúa. (I Cor 15:58)

1. Hăng hái là sự lây lan.

2. Bạn phải yêu những gì bạn làm.

3. Hãy cháy lên trong Thánh Linh; hãy ở trong sự nóng cháy (Rô-ma 12:11) Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.”

Hãy ở trong sự nóng cháy và nhiều người sẽ đến để xem bạn bùng cháy.

B. Hãy đam mê và hăng hái về những gì bạn đang làm.

1. Người ta sẽ nghe thấy sự hăng hái của bạn.

2. Họ sẽ tự hỏi về điều đó là gì.

3. Họ sẽ muốn tìm ra đó là điều gì.


V. CÓ MỘT KẾ HOẠCH HAY CHIẾN LƯỢC ĐỂ BÀY TỎ RA KHẢI TƯỢNG VÀ NHIỆT TÂM CỦA CHÚNG TA.


A. Tính tổn phí giống như người đang xây cái tháp (Lu-ca 14:28) Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?”

1. Anh ta có một kế hoạch để chắc chắn rằng anh cần những gì.

2. Rất tốt để có một kế hoạch.

B. Phát triển một nhóm.

1. Tìm ra những lãnh đạo nhóm để nắm lấy tấm lòng của bạn về chức vụ phụ nữ.

2. Tìm ra những lãnh đạo nhóm để phát triển một nhóm.

a. Họ kéo người ta đến với nhóm của họ.

b. Rồi sau đó lãnh đạo nhóm này giúp những thành viên trong nhóm trở thành lãnh đạo.

3. Khi bạn có tất cả những nhóm khác nhau, tất cả các nhóm và nhiều người làm việc với nhau.

C. Có một kế hoạch.

1. Quyết định những gì bạn muốn làm.

2. Tìm ra những lãnh đạo nhóm trên những lãnh vực khác nhau.

3. Giúp đỡ những lãnh đạo nhóm để phát triển các nhóm.

4. Dạy cho những người lãnh đạo để giúp cho những thành viên trong nhóm trở thành những lãnh đạo nhóm.

5. Bạn có thể thực hiện nhiều điều với nhau.


VI. VUN TRỒNG MỘT BẦU KHÔNG KHÍ ẤM ÁP, MỜI MỌC VÀ THÂN MẬT.


A. Bạn muốn có một bầu không khí chào đón với vòng tay rộng mở.

• Không một ai bỏ đi.

B. Hãy có một tinh thần của A-bi-ga-in trong chức vụ phụ nữ của bạn (I Sa-mu-ên 25:18-20)

1. Một ân tứ diệu kỳ (Châm-ngôn 18:16) Của lễ của người nào dẹp đường cho người, Và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng.”

2. Nếu bạn có một tinh thần ban cho: một tấm lòng rộng rãi, đó là điều tuyệt diệu.

a. Một ân tứ có thể là một điều tự nhiên, giống như cho bánh và nho khô.

b. Hay một ân tứ có thể là ân tứ thuộc về, ân tứ mời gọi và an toàn hay ân tứ của sự ấm áp, nồng nhiệt.

C. Sự nhân từ cai trị: ân tứ của sự nhân từ.

1. Lòng nhân từ sẽ mở tấm lòng.

2. Rê-bê-ca đã có một tấm lòng rất rộng rãi với Ê-li-ê-se.

a. Cô đã có một tấm lòng rộng rãi.

b. Cô đã sẳn lòng để dâng chính mình.

3. Lòng tốt làm cho người ta cảm thấy được chào đón và họ được thuộc về.


VII. NUÔI DƯỠNG MỘT BẦU KHÔNG KHÍ CỦA SỰ NGỢI KHEN VÀ CẢM TẠ


A. Hướng về Chúa.

1. Khi chúng ta làm điều này, Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài (Thi-thiên 22:3)

2. Khi chúng ta làm điều này, sự hiện diện của Ngài đến.

B. Hướng đến dân sự.

1. Hãy có thái độ và truyền đạt cho dân sự rằng:

a. “Tôi tin vào quý vị”

b. “Quý vị vô cùng tuyệt vời”

c. “Những ân tứ và ta-lâng của quý vị có một chổ ở đây; chúng tôi cần chúng.”

2. Hãy cho dân sự có trách nhiệm và để họ bước ra từ đó.

• Và ủng hộ cho sự thực hiện của họ.


VIII. TIẾNG CƯỜI VUI VẺ


A. Người ta cần biết rằng nhà của Chúa là một nơi đầy ắp tiếng cười.

• Bạn không thay đổi sứ điệp, nhưng bạn vẫn có thể làm vui khi đang thực hiện nó.

1. Thật tốt để có tiếng cười trong nhà của Chúa.

a. Chúa là Chúa của sự vui mừng (Thi-thiên 2:4)

“Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó.”

b. Một tấm lòng vui mừng là một phương thuốc hay (Châm-ngôn 17:22) Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.”

2. Tiếng cười vui vẻ là sự thu hút.

a. Chúng sẽ giúp bạn trở nên hiệu quả hơn.

b. Người ta thích có một thời gian tốt.

i. Gánh của Chúa Giê-xu thì nhẹ nhàng (Ma-thi-ơ 11:28-30).

ii. Nếu mọi điều luôn luôn quá nặng nề và nghiêm trọng, nó có thể làm cho mọi người đi mất.

3. Người ta cần có một số niềm vui và tiếng cười được nổi lên để có một thời gian tốt.

a. Phục vụ Chúa với nhau.

b. Liên kết với nhau.

c. Cùng nhau tăng trưởng.

d. Cùng nhau ăn mừng.

e. Yêu thương nhau.


IX. HÃY GIỮ CHO CHỨC VỤ PHỤ NỮ CỦA BẠN TƯƠI MỚI


A. Có sự sáng tạo, luôn thay đổi phương pháp,

1. Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng chúng ta đầy những ý tưởng lớn lao. (Ê-sai 40:28) Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.”

2. Ngài tiếp tục có những ý tưởng lớn lao.

3. Ngài muốn những điều mới, tươi mới.

B. Thay đổi phải là một điều liên tục.

1. Sứ điệp vẫn như cũ, nhưng cách bạn làm mọi điều thì thay đổi.

2. Bạn muốn có sự đa dạng và thay những thay đổi của bạn.


X. THẾ HỆ GIÀ VÀ THẾ HỆ TRẺ CÙNG VỚI NHAU.


A. Người nữ già hơn và người nữ trẻ hơn đang làm việc chung với nhau cho kế hoạch của Chúa.

1. Người nữ lớn tuổi khuyên bảo người nữ trẻ hơn (Tít 2:3-5)

2. Đây là một thế hệ cố vấn cho thế hệ kế tiếp.

3. Thế hệ trẻ hơn vui mừng nhận lãnh nó, nhìn thấy giá trị trong nó.

B. Chúng ta tìm kiếm những người trẻ tiếp nối (Xa-cha-ri 11:16)

1. Nó nắm sức lực, năng lượng và tiền bạc.

2. Đôi khi, nó không dễ dàng để vươn tới thế hệ kế tiếp.

a. Họ sẽ nói một ngôn ngữ khác.

b. Họ sống trong một thế hệ hoàn toàn khác.

3. Nếu chúng ta không kết nối và vươn đến thế hệ kế tiếp thì chúng ta mất bầy.

a. Phúc-âm phải được đem vào trong thế hệ kế tiếp.

b. Thế hệ lớn tuổi và thế hệ trẻ hơn cần được kết nối với nhau.

• Một gia đình trí lực.

C. Những người trẻ hơn cần có những tấm gương tốt trước họ.


XI. HÃY ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ ĐẾN VỚI THẾ GIAN (MA-THI-Ơ 28:18:20)


A. Chúng ta đã được ban cho tất cả những thẩm quyền để vươn tới tất cả các dân tộc với một sứ điệp của Phúc-âm.

B. Bạn cần có sự tập chú vào cộng đồng và thế gian bởi vì Chúa Giê-xu đã nói chúng ta sẽ bắt đầu ở Giê-ru-sa-lem, Sa-ma-ri và khắp trên đất (Công-vụ 1:8)

Chúa sẽ cho bạn sáng tạo những ý tưởng cho địa phương của bạn để giúp vươn tới những người bên ngoài bốn bức tường của nhà thờ.


KẾT LUẬN


Một ban phụ nữ của hội thánh địa phương là một mục vụ cho những người nữ trẻ bởi sự khôn ngoan và sự nhiệt tâm của những người nữ già giặn hơn, là công tác tập trung vào Chúa Giê-xu, nơi phụ nữ được khích lệ, tiềm năng của họ được phát triển, và phụ nữ được huy động để làm cho thế gian trở nên tốt đẹp hơn. Khi phụ nữ liên kết với nhau thì có một sự hiệp lực: một hiệu quả nhân bội. Một người nữ hành động đơn chiếc không thể sánh với những người nữ hiệp lại với nhau. Rất nhiều việc lành có thể được thực hiện. Nhiều đời sống có thể được ảnh hưởng và thay đổi. Phụ nữ có thể liên kết, tăng trưởng, chung vui với nhau và yêu nhân loại.


THẢO LUẬN NHÓM


1. Làm thế nào lẽ thật khiến cho người ta tăng trưởng và mở rộng?

2. Tại sao nên có một kế hoạch để thực hiện khải tượng và lòng nhiệt thành của bạn?

3. Hãy chia sẻ một vài cách hiệu quả mà bạn đã thấy trong những hội thánh hay chức vụ của người khác nhắm vào thế hệ kế tiếp.


TỰ NGHIÊN CỨU


1. Khi chúng ta suy nghĩ lớn và có một khải tượng lớn, trong cặp mắt của đức tin bạn nhìn thấy gì về cuộc đời bạn hay chức vụ phụ nữ trong hội thánh bạn?

2. Dạng ân tứ đặc biệt gì bạn có thể cho mà có thể vươn đến những người khác trong chức vụ phụ nữ trong hội thánh bạn?

3. Nhìn quanh những nơi nào đó trong cộng đồng bạn mà bạn có thể đến với ban phụ nữ trong hội thánh của bạn hay chỉ một mình bạn để giúp đỡ họ.bottom of page