top of page
    ISOM 2 CẤP 4 (Phụ Nữ) - Vũ Khí Bí Mật Của Chúa
    (Gods Secret Weapon)

Hung Tran

May 17, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Mục sư Deborah Cobrae)Mục sư DeborahJim Cobrae quản nhiệm Hội Thánh The Rock California nơi chúng tôi đã thu hình phần lớn chương trình Phụ Nữ của Thế Giới (WOW). Bà là người cổ dộng rất nhiệt tình cho WOW. Bà giải thích cách nào phụ nữ là những vũ khí bí mật của Đức Chúa trời để đụng tới và thay đổi thế giới.

Deborah Cobrae, cùng với chồng, Jim, là những mục sư sáng lập của The Rock Church và World Outreach Center San Bernardino, California, một trong những giáo đoàn lớn nhất ở Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, cô và Jim không nhận lương từ nhà thờ, thay vào đó cô chọn lao động trong lĩnh vực bất động sản để hỗ trợ tài chính. Con rể của bà, Dan, là Mục sư cấp cao của Nhà thờ The Rock và Trung tâm Tiếp cận Thế giới, nơi ghi lại hầu hết Phụ nữ trên thế giới.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Khí Giới Bí Mật Của Chúa 01

Khí Giới Bí Mật Của Chúa 02
PHẦN 1: SỰ SÁNG TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA CHO NGƯỜI NỮ


LỜI GIỚI THIỆU


Để cho phụ nữ thật sự nhận được sự phục hồi và hiểu cuộc sống là như thế nào, họ phải tìm biết tại sao họ đã được tạo dựng. Ý định và kế hoạch của Chúa dành cho phụ nữ là gì?

Phụ nữ là người công bố lời Chúa rằng có một đoàn quân đông lắm (Thi-thiên 68:11) “Chúa truyền mạng lịnh ra: Các người đàn bà báo tin thật một đoàn đông lắm.” Nó là bản chất của một người nữ của Chúa, chúng ta học biết chúng ta thật sự là ai và chúng ta được Chúa kêu gọi để trở nên như thế nào.


I. CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU CHUỘC KHỎI LỐI SỐNG KHÔNG MỤC ĐÍCH (I PHI-E-RƠ 1:18-19)


A. Lối sống không mục đích có nghĩa là bạn đang sống một đời sống nhưng bạn không làm gì cả.

1. Một cái cung và một mũi tên nên có một mục tiêu để bắn.

2. Khi bạn không có gì đển nhắm đến thì bạn không có gì thể bắn.

B. Toàn thể nhân loại có lối sống không mục đích.

• Điều này được truyền lại bởi truyền thống của tổ phụ chúng ta.

C. Khi bạn bước vào vương quốc của Chúa là bạn bước vào một vương quốc mới và văn hóa mới.

1. Chúng ta phải được biến đổi ra khỏi vương quốc của sự tối tăm và được mang vào trong vương quốc của Chúa (sáng láng).

2. Cách ăn ở, cư xử và đời sống bạn đang có sự thay đổi.

a. Bạn phải có suy nghĩa khác đi.

b. Chúa muốn bạn nhìn thấy cuộc đời như Ngài nhìn thấy.

3. Là một người nữ của Chúa, bạn phải sẳn sàng được thay đổi.

a. Cách bạn nghĩ.

b. Cách bạn nhìn thấy chính mình


II. Ý ĐỊNH BAN ĐẦU CỦA CHÚA DÀNH CHO NGƯỜI NỮ


A. Luật pháp lần đầu tiên sử dụng.

1. Khi bạn thấy một số điều về lần đầu tiên trong Lời của Chúa, trừ khi Chúa đã thay đổi nó qua những lời tuyên bố hoặc qua sự việc, đó là ý định ban đầu.

2. Nhìn vào ban đầu và thấy tại sao người nữ được tạo dựng sẽ trả lời cho những câu hỏi chung về người nữ.

a. Mục đích về sự tạo dựng nên tôi là gì?

b. Điều gì đã ở trong tâm trí Chúa?

c. Điều gì đã ở trong tấm lòng Chúa?

d. Chúa muốn tôi hiện nay trở nên giống như thế nào khi tôi là một người nữ đã được cứu của Chúa trong vương quốc của Ngài.?

B. Người nữ được tạo dựng để giống như Chúa

• (Sáng-thế ký 1:26-28) “... Đức Chúa Trời phán, Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta...” (Sáng 1:26)

1. “...Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” (Sáng 1:27)

2. Chúa không chỉ tạo dựng người nam theo ảnh tượng của Ngài và bỏ quên người nữ.

3. Chúa đã tạo dựng người nam, người nữ giống như Ngài.

a. Bạn giống như Cha của bạn.

b. Bạn có một diện mạo của Chúa, là một người nữ mà người nam không thể có.

c. Bạn có là phái nữ của Chúa.

4. Chúa tạo nên người nữ với mục đích để trở nên giống Ngài.

a. Bạn không phải là một sự nhầm lẫn.

b. Bạn không phải là công dân hạng nhì.

C. Chúa đã dự định cho người nam, người nữ để cai trị lẫn nhau. (Sáng 1:28)

1. Có sự thống trị

2. Phục tùng.

3. Cai trị đất.

4. Loài người ở một mình thì không tốt (Sáng 2:18).

a. Tất cả mọi thứ trong sự tạo dựng là tốt lành, ngoại trừ một thứ.

b. Ngay cả Chúa cũng không thể làm đầy khoảng trống mà A-đam có.

c. Vì thế Chúa đã tạo nên một người giúp đỡ giống như vậy.

5. Chúa tạo người nữ để cứu người nam khỏi sự cô đơn.

a. A-đam nói với Ê-va rằng xương này bởi xương ta, thịt này bởi thịt ta và cô được gọi là người nữ bởi vì cô từ người nam mà ra. (Sáng 2:23).

b. Chúa tạo nên một “người giúp đỡ” cho người nam (Sáng 2:18)

i. Một người giúp đỡ; một sức mạnh; một người hổ trợ; một người bạn đồng hành thích hợp tương đương cho người nam.

ii. Một người có thể đứng mặt đối mặt và đem vào trong kế hoạch mà Chúa với người nam.

c. Chúa đã kéo cô ra từ bên hông của A-đam.

i. Ngài không đặt cô phía trước A-đam.

ii. Ngài không đặt cô phía sau A-đam.

6. Chúa tạo nên người nữ để trong đức bên cạnh A-đam, để họ có thể.

a. Đồng hành với nhau.

b. Mang đến vương quốc Đức Chúa Trời đến.

c. Cai trị đất.


III. NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ CÙNG LÀ NGƯỜI GIỐNG CHÚA


A. Chúa cùng gọi người nam, người nữ là: “loài người

1. Khi Ngài gọi người này, Ngài cũng đã gọi người kia.

2. Họ đã không phân cách.

B. Giống như ba Ngôi, người nam và người nữ (là một cặp đã kết hôn) là một.

1. Họ tuy hai nhưng là một.

2. Họ đã được Chúa ra lệnh phải trở nên hoàn toàn hiệp nhất với nhau và hiệp nhất với Chúa.

3. Người nam, người nữ cùng với Chúa cả ba hiệp làm một.

C. Chúa đã hoạch định cho chúng ta trở nên một.

1. Chúa không có ý định cho chúng ta trở nên độc lập

2. Chúa không có ý định để cho người nam ở một nơi và người nữ ở nơi khác.

3. Chúa không có ý định cho người nam không thích người nữ hay người nữ không thích người nam.

4. Ngài không có ý định cho người nữ trở nên thấp bé và người nam làm chúa trên họ.

5. Kế hoạch của Chúa trong sự tạo dụng ban đầu cho người nam, người nữ là để:

a. Đứng bên cạnh nhau.

b. Cùng đồng hành với Chúa.

c. Hãy sanh sản và đầy dẫy đất.

d. Chinh phục và cai trị trên đất.

6. Chúa không bao giờ có ý định cho người nữ trở thành một nạn nhân.

• Chúa không bao giờ có ý định cho người nam trở thành kẻ thù của người nữ.


IV. NHỮNG HẬU QUẢ CỦA TỘI LỖI


A.“Trò chơi đổ lỗi” đã bắt đầu sau khi tội lỗi xảy ra.

1. A-đam đổ lỗi cho Ê-va vì đưa trái cây cho ông ăn.

a. Người nam người nữ bây giờ không còn là một nửa, họ đã phân cách.

b. Kể từ đó người nam luôn đổ lỗi cho người nữ.

2. Ê-va đã đổ lỗi cho con rắn vì đánh lừa cô.

B. Đức Chúa Trời đã rủa sả Sa-tan (con rắn)

1. Chúa đặt con rắn phải bò bằng bụng.

2. Chúa đặt sự thù nghịch giữa con rắn và người nữ.

3. Chúa đặt sự đau đớn khi sanh con và dục vọng xu hướng vào chồng trên người nữ.

a. Nhưng trừ ra những người nữ đã đến với Đấng Mê-si-a.

i. Phụ nữ là người đã mở đường cho tội lỗi.

ii. Chúa đã dùng người nữ để mởi đường cho sự cứu chuộc.

b. Vì cớ tội lỗi, cho nên hiện nay người nam là người cai trị người nữ.

• Đây không phải là sự rủa sả.

C. Từ lòng “ước muốn” trong tiếng Hê-bê-rơ có nghĩa là xoay hướng hay khao khát.

1. Trước sự sa ngã, vận mệnh của Ê-va là ở trong Chúa và sự khát khao của bà hướng về Chúa.

2. Sau sự sa ngã, Ê-va (và phụ nữ nói chung) phải quay đến con người sa ngã để nhận biết mình.

3. Chúa không bao giờ có ý định cho người nữ phải nhận lấy sự nhận biết mình từ người nam hay cho người nam nhận biết mình từ người nữ.

D. Chúa đã rủa sả đất vì người nam.

1. Người nam sẽ phải mang đến trên đất trong sự cực khổ.

2. Một người đã từng có Đức Chúa Trời làm trọng tâm, bây giờ bản ngã của ông là trọng tâm.

3. Người nam người nữ đã từng bước đi trong đức tin với nhau, bây giờ họ đang trở nên cùng nhau sợ hãi.


V. PHỤ NỮ LÀ MỘT MÓN QUÀ-TÓM LẠI


Sự nhận biết chính bạn phải đến từ Thiên Đàng. Bạn khác với người nam có chủ đích.

1. Bạn là một phần của Chúa.

2. Bạn không thấp bé hơn người nam.

Người nam và người nữ yêu nhau và bước đi với nhau trong đức tin để đem lại một hình ảnh giống như Chúa.

Chúa đã chữa lành sự thù hằn và tranh chiến giữa người nam và người nữ. Vì cớ Chúa Giê-xu, một người nữ của Chúa là hoàn toàn được phục hồi.

3. Bất chấp văn hóa của bạn hay gia đình của bạn nói hay nghĩ gì về bạn.

a. Chúa đã gọi bạn vào trong vương quốc của Ngài.

b. Bạn là con gái của Chúa.

4. Bạn không phải là tầng lớp thứ hai.

• Bạn không phải là không có giá trị.

5. Chúa đã trả cùng một giá cho người nữ cùng như Ngài đã chết cho người nam tại thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha.

• Người nam người nữ cùng bằng nhau trước Chúa trong sự tái sanh. Bạn nên trở nên như cách bạn được tạo dựng: là một người nữ kỳ diệu của Chúa.

a. Bạn đã được phục hồi.

b. Bây giờ bạn phải bước đi cách xứng đáng.

i. Không còn bị cột trói nữa.

ii. Không còn bị thất vọng nữa.

iii. Không còn nghĩ xấu về chính mình nữa.

iv. Không còn cảm thấy tội lỗi nữa.

c. Đứng thẳng lên.

i. Bạn là một tân tạo vật trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:17)

ii. Mọi sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới.

iii. Bạn đã được mua với một giá: huyết của Chúa Giê-xu.

Trong kế hoạch tạo dựng của Chúa, Ngài muốn chúng ta được phục hồi và sống một đời sống chúng ta như là người nữ của Chúa trên hành tinh này, mang đến lợi ích và phước hạnh, phóng thích đức tin trên đất, yêu thương và tôn trọng những con trai của Chúa và đem kế hoạch của Chúa đến như ý Chúa đã muốn.


THẢO LUẬN NHÓM


1. Thảo luận về “trò chơi đổ lỗi” vẫn còn hoạt động trên đất ngày nay như thế nào?

2. Người nam, người nữ yêu nhau và bước đi cùng nhau trong đức tin để đem đến hình ảnh giống Chúa cho thế gian như thế nào?

3. Hãy chia sẽ nếu phần bài hoc này phán với bạn cách đặc biệt hay đem lại cho bạn sự mặc khải mới.


TỰ NGHIÊN CỨU


1. Điều gì để bạn biết răng nó giống như bạn được cứu ra khỏi lối sống vô nghĩa.

2. Bạn có nhận biết lãnh vực nào trong cuộc đời bạn mà bạn đã bước đi trong sự vô nghĩa. Nếu vậy, làm thế nào để bạn có thể khám phá mục tiêu mà bạn phải nhắm đến?

3. Là một người nữ của Chúa nếu bạn khám phá ra rằng bạn đang suy nghĩ ngịch với lời Chúa, bạn có thấy chính bạn cần sẳn sàng thay đổi cách suy nghĩ hay cách bạn nhìn chính mình không? Nếu bạn không sẳn sàng thay đổi, tại sao không?bottom of page