top of page
    ISOM CẤP 1 - Kính Sợ Chúa
    (The Fear Of The Lord)

Hung Tran

Jul 26, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Mục sư John Bevere)(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

A5.1 - Kính Sợ Chúa - The Fear Of The Lord.


Mục Sư John Bevere _ The Fear Of The Lord “Kính sợ Chúa là nền tảng chắc chắn, là chìa khóa mở kho báu về ơn cứu rỗi, ơn khôn ngoan và tri thức.” - John Bevere

Quý vị có ước ao nhạy bén với sự dẫn dắt của Thánh Linh không? Quý vị có muốn có được một thức rõ ràng về mục đích và mục tiêu của mình không? Nếu muốn thì quý vị phải đón nhận sự kính sợ Chúa. Qua sứ điệp này, John sẽ thách thức quý vị làm mới lại lòng kính sợ Chúa trong sự thờ phượng và trong đời sống mỗi ngày. Vậy kính sợ Chúa là gì? Tại sao kính sợ lại quan trọng? Nó khác với sợ hãi Chúa như thế nào? Trong cuốn sách Kính Sợ Chúa, John Bevere giải thích những câu Kinh Thánh liên quan đến lẽ thật này, là lẽ thật mà người hay bỏ qua hay hiểu sai. Đây là chìa khoá mở ơn khôn ngoan, tri thức và thân mật với Chúa. Nếu quý vị tìm kiếm câu trả lời hay sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa thì quý vị phải có lòng kính sợ Chúa. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính Ngài và có một cách duy nhất để bước vào sự thân mật với Chúa là qua sự kính sợ Chúa. Đời sống và cộng đồng của quý vị sẽ được biến đổi vĩnh viễn khi quý vị nắm bắt được lẽ thật mang lại sự biến đổi đời sống này! “Ồ! Chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!” - Phục Truyền 5:29 Mục sư John Bevere là người sáng lập mục vụ Messenger International. Tác giả của nhiều sách bán chạy nhất. Nhiệt tình của ông là ủng hộ giúp đỡ cho các hội thánh địa phương và lãnh đạo. Sách và video của ông đã được dịch ra hơn 90 ngôn ngữ trên thế giới. Bạn Có thể vào trang Thư Viện để xem thêm những sách và video của John Bevere.

Mục sư John Bevere là người sáng lập mục vụ Messenger International. Tác giả của nhiều sách bán chạy nhất. Nhiệt tình của ông là ủng hộ giúp đỡ cho các hội thánh địa phương và lãnh đạo. Sách và video của ông đã được dịch ra hơn 90 ngôn ngữ trên thế giới. Bạn Có thể vào trang Thư Viện để xem thêm những sách và video của John Bevere. bottom of page