top of page

ISOM CẤP 3 - Gây Dựng Hội Thánh Mới (Church Planting)

Hung Tran

Jul 14, 2023

Giáo Trình I.S.O.M
International School of Ministry
Tiến sĩ Jim Feeney

Tiến sĩ Feeney giảng dạy cả phần giáo khoa và lý thuyết về Gieo Trồng Hội Thánh. Trong loạt bài nầy, những người lãnh dạo và có khả năng lập hội thánh mới sẽ khám phá ra cách nào để kết nạp, chuẩn bị, và gởi những đội ngũ từ một hội thánh địa phương để bắt đầu một hội thánh mới, mạnh mẽ.

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C7.1 Khái Quát Về Gieo Trồng Hội Thánh.

C7.2 Hội Thánh Ðịa Phương Trở Thánh Trung Tâm Huấn Luyện.

C7.3 Những Người Phục Vụ Chuyên Môn Trong Hội Thánh.

C7.4 Nhận Diện Một Ðội Hình Gieo Trồng.

C7.5 Chuẩn Bị Và Gởi Ðội Ngũ Ra Ði.


Phần 1: TỔNG QUAN VỀ GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚILỜI GIỚI THIỆU


Gây dựng Hội thánh mới là điều rất quan trọng. Trong khóa học này, chúng ta sẽ đề cập đến một số nguyên tắc giúp chúng ta hiểu làm thế nào KinhThánh tồn tại.

Chú ý: Tất cả các câu Kinh Thánh trích dẫn đều được trích từ bản NIV, một số câu có đánh dấu được trích từ các bản dịch khác.

DÀN Ý BÀI HỌC


I. TẠI SAO PHẢI GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI?


A. Các lý do theo Kinh Thánh trong việc gây dựng Hội thánh mới.

1. Nguyên tắc của sự sinh sôi nảy nở.

Sáng-thế ký đoạn 1 ký thuật lại nguyên tắc của việc sinh sôi nảy nở là: “tùy theo loại” (câu 12). “Đất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại.” Cây táo thì sanh ra trái táo . . .Cừu thì sanh ra cừu . . . Hội thánh sanh ra Hội thánh!

2. Nguyên tắc của việc gieo và gặt.

“Có người thì phân phát của cải mình ra, lại càng thêm dư dật; cũng có người chắt lót từng chút, từng chút nhưng chỉ được sự thiếu thốn.”(ChCn 11:24. KJV). Chúng ta phải gieo ra giống tốt để nhìn thấy được chúng “càng thêm nhiều lên” và gặt hái được nhiều.

Nguyên tắc của Kinh Thánh “về gieo và gặt” (GaGl 6:7-9) = gieo nhiều, gặt nhiều... gieo ít, gặt ít. Gieo gì gặt nấy.

3. Thực hiện Đại Mạng Lệnh.

Gây dựng Hội thánh mới là điều cần thiết để hoàn tất Đại Mạng Lệnh được chép trong Mat Mt 28:19-20; “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta phải đi rao giảng Phúc-âm cho muôn dân, làm phép báp-têm cho họ, dạy dỗ họ và khiến họ trở nên môn đồ Ngài. Mọi người đều có thể tin nhận Chúa Jêsus Christ ở bất cứ nơi nào nhưng để trở nên môn đồ Ngài thì họ phải được dạy dỗ, huấn luyện và nuôi dưỡng để trở nên Cơ-đốc nhân trưởng thành. Công tác đó phải được thực hiện tại các Hội thánh địa phương. Các nhà chuyên môn về phát triển Hội thánh tại các thị trấn cho thấy công tác gây dựng Hội thánh mới là một nhân tố không thể thiếu được để có thể thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Jêsus. Tiến sĩ Towns nói: “Phương pháp chủ yếu Đức Chúa Trời sử dụng để truyền bá Phúc-âm cho một vùng nào đó là phương pháp gây dựng một Hội thánh thời Tân Ước để chinh phục cả vùng đó bằng Phúc-âm.”

4. Trong Cong Cv 1:8, Chúa Jêsus dạy các môn đồ mình rằng: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Phần còn lại của sách Công-vụ, đã mô tả cảnh nhiều Hội thánh được sinh ra khi các môn đồ đi ra rao giảng Phúc-âm cho muôn dân bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.

B. Lý do thực tế cho việc gieo trồng những Hội thánh mới.

Nhu cầu thì rất lớn. Hiện nay chỉ tính riêng Châu Âu thì cũng đã có tới 250.000 thị trấn, làng mạc chưa có Hội thánh hoặc trung tâm truyền giáo. Các nghiên cứu tại Mỹ cho thấy một thực tế là: Các Hội thánh nhỏ hơn và mới truyền bá Phúc-âm có hiệu quả hơn so với các Hội thánh to lớn và lâu đời. Hàng tỷ người trên thế giới hiện nay vẫn chưa được cứu rỗi nên cần phải có hàng triệu Hội thánh mới để truyền giảng Phúc-âm và dẫn đưa họ trở về với Chúa Jêsus và huấn luyện họ trong đức tin Cơ-đốc.

Tiến sĩ Peter Wagner, một nhà chuyên môn về phát triển Hội thánh, nhận xét: “Gây dựng các Hội thánh mới là một phương pháp truyền bá Phúc-âm có hiệu quả nhất từng

được biết đến ở dưới trời”


II. MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG ĐỂ GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI


- Gieo trồng Hội thánh Mẹ-Con; là Hội thánh mẹ sẽ gởi các nhân sự của mình đi đến một khu vực nào đó trong thành phố để gây dựng một Hội thánh mới.

- Nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Đây là một phương pháp rất thông dụng và có hiệu quả tại Mỹ. Người đi gây dựng Hội thánh mới sẽ thiết lập một nhóm học Kinh Thánh ở một nơi nào đó, tập hợp các nòng cốt lại, phát triển nhóm nhỏ học Kinh Thánh thành một Hội thánh mới. Người tiên phong đi gây dựng Hội thánh mới. Thường thường, người này là một cặp vợ chồng trẻ dọn đến một nơi nào đó để sinh sống và cố gắng thiết lập một Hội thánh mới.

Gởi đi các nhóm người gây dựng Hội thánh từ Hội thánh địa phương. Đây là phương pháp chúng ta sẽ học trong chương trình này. Tôi đã từng thử nghiệm cách này và đã thành công với 2 Hội thánh mới được thiết lập tại Mỹ.

Bạn có thể sử dụng phương pháp gây dựng Hội thánh bằng các nhóm (đội hình) vì đó là một phương pháp có hiệu quả trong thực tế. Phương pháp này bao gồm nhiều công tác, từ việc Hội thánh đia phương gởi đi một mục sư đi tiên phong, cùng với một đội, các Cơ-đốc nhân đã được huấn luyện đến gây dựng một Hội thánh mới ở một nơi nào đó trong thành phố, trong tỉnh hoặc cả nước.

- Phương phát gieo trồng Hội thánh theo đội hình hoàn toàn đúng với Kinh Thánh:

6 người đi theo sứ đồ Phi-e-rơ khi ông truyền giáo tại Sê-sa-rê (Công-vụcác Sứ-đồ 10).Hội Thánh nổi tiếng tại thành An-ti-ốt được thiếp lập do có một nhóm cácCơ Đốc nhân thuộc nhiều dân tộc khác nhau (Cong Cv 11:19-21).Công-vụ đoạn 13 đến 19 cho thấy sứ đồ Phao-lô đã dùng các nhóm Cơ ĐốcNhân đi theo phụ ông để gây dựng rất nhiều Hội Thánh mới.


III. CÔNG TÁC GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI TẠI HỘI THÁNH (ABBOTT LOOP COMMUNITY, ANCHORAGE, ALASKA)


A. Hội Thánh Abbott Loop Community là một Hội thánh lớn và đầy dẫy Đức Thánh Linh tại Anchorage, Alaska. Được thành lập vào năm 1959 do một nhóm Cơ-đốc nhân do mục sư Dick Benjamin lãnh đạo.

Vào năm 1967, mục sư Benjamin và Hội thánh Abbott Loop đã phái nhóm đầu tiên gồm 22 người ra đi gây dựng Hội thánh mới tại Peters Creek, Alaska. 20 năm sau, vào năm 1987, Hội thánh này đã gởi đi gần 1.000 người cả nam, lẫn nữ và trẻ em trong các nhóm gây dựng Hội thánh mới. Họ đã cộng tác với các mục sư lãnh đạo nhóm và gây dựng thành công 40 Hội Thánh mới tại Mỹ và hải ngoại. Kể từ lúc đó, nhiều nhóm khác cũng được sai phái ra đi và ngày càng nhiều Hội thánh mới được mở, trong đó có Hội thánh mà tôi đang chăn dắt tại Medford, Oregon.

Vài Hội thánh trong số đó cũng đã thành lập được thêm nhiều Hội thánh khác nữa, và hiện nay có 66 Hội thánh tại Mỹ và hải ngoại. Đó là kết quả của công tác gây dựng Hội thánh mới của Trung Tâm Truyền Giáo Abbott Loop, Anchorage, Alaska.

B. Tóm lại, phương pháp gây dựng Hội Thánh mới bằng nhóm là một phương pháp của Thánh Kinh và rất có hiệu quả, khiến chinh phục nhiều người nhiều người trở lại với Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi cũng đã thành công với phương pháp này.

Trong 4 phần học kế tiếp, tôi sẽ chia xẻ một số phương pháp để Hội thánh bạn có thể trở thành một trung tâm đào tạo người hầu việc Chúa và cũng là một Trung Tâm Truyền Giáo gieo trồng Hội thánh mới.


THẢO LUẬN NHÓM


Hãy xem xét kỹ khu vực bạn đang sống. Bạn có thấy nhiều Hội thánh thời Tân Ước ở xung quanh bạn không? Bạn có nghĩ rằng số Hội thánh đó đủ để đáp ứng cho mọi người trong khu vực? Nơi đó có cần phải gây dựng thêm nhiều Hội thánh mới nữa để khiến nhiều người trở nên môn đệ của Chúa Jêsus?

Hãy ôn lại các phương pháp thông dụng để gây dựng Hội thánh mới. Phương pháp nào là thích hợp nhất cho việc gây dựng Hội thánh nơi bạn đang sống?


TỰ NGHIÊN CỨU


Suy gẫm Mat Mt 28:19-20. Tại sao gây dựng Hội thánh mới lại là điều cần thiết cho việc thực hiện Đại Mạng Lệnh được ghi trong câu Kinh Thánh này? Bạn có đồng ý với nhận xét của Tiến sĩ Peter Wagner: “Gây dựng các Hội Thánh mới là một phương pháp truyền bá Phúc-âm có hiệu quả nhất từng được biết đến trên đất này.”Bạn có đồng ý không, xin cho biết lý do? Hãy liệt kê vài phương pháp gây dựng Hội thánh thông dụng bạn học được trong phần này. Bạn có thể thêm vào đó phương pháp của bạn. Khóa học này đề nghị bạn nên sử dụng phương pháp nào?PHẦN 2 : HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG LÀ MỘT TRUNG TÂMĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚALỜI GIỚI THIỆUCám ơn bạn đã quan tâm đến đề tài gây dựng Hội Thánh bằng các đội hình. Nguyềnxin Đức Chúa Trời sẽ khiến cho cuộc sống bạn và Hội Thánh của bạn sẽ kếtquả càng hơn.DÀN Ý BÀI HỌCI. CĂN BẢN KINH THÁNH CHO VIỆC HUẤN LUYỆN NGƯỜI HẦU VIỆCCHÚA TRONG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNGKinh Thánh Tân Ước không hề nhắc đến việc thiết lập các trường dònghay các trường Kinh Thánh tách biệt với các Hội Thánh địa phương.Cong Cv 13:1 cho thấy các giáo sư Kinh Thánh thì ở trong Hội Thánh: “Trong HộiThánh tại thành An-ti-ốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư”.Trong Công-vụ 19, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đã giảng dạy Lời Chúa một cách rộng rãitại Hội Thánh mới được thành lập ở Ê-phê-sô. Chúng ta thấy rằng Phao-lô “. . . nhómcác môn đồ riêng ra, và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Tiranu. Ông làm việc đótrong suốt hai năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi Asi . . . đều nghe đạo Chúa.”Những gì Phao-lô làm là tương đương với việc quản lý một trường Kinh Thánh hai năm


tại Hội Thánh Ê-phê-sô.D. Ti-mô-thê, một môn đệ của Phao-lô, sau đó đã trở thành mục sư cai quản Hội ThánhÊ-phê-sô. Phao-lô cũng đã khuyến khích Ti-mô-thê nên tiếp tục huấn luyện thêm nhiềumục sư khác trong Hội Thánh: “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều ngườichứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác .” (IITi 2Tm2:2).II. VÀI LÝ DO THỰC TẾ ĐỂ ĐÀO TẠO CÁC MỤC SƯ TẠI HỘI THÁNH ĐỊAPHƯƠNG.Hội Thánh địa phương phải chịu mất các Cơ Đốc Nhân có ơn khi gởi họ đi xa được huấnluyện. Thay vào đó, những mục sư đang được huấn luyện này có thể là một sự trợ giúplớn cho các Hội Thánh nếu họ ở nơi họ được huấn luyện.Hội Thánh địa phương có thể đóng góp nhiều sự hiểu biết cá nhân và thuộc về sự chănbầy cho những ai ở trong chức vụ đào tạo. Điều này thường thực tế không có trong cáctrường Kinh Thánh tập trung và các trường dòng.Các Hội Thánh có mục sư, truyền đạo, giáo sư, trưởng lão và đôi khi có cả sứ đồ vàtiên tri nữa. Các chức vụ đa dạng này có cần để sửa soạn các thánh đồ chocông tác truyền giáo. Ngược lại, phần lớn đội ngũ các giáo sư trườngKinh Thánh và trường dòng là giáo sư dạy Kinh Thánh. Các giáo sư không thể cungcấp tự do một sự huấn luyện căn bản rộng lớn mà chúng ta thấy trong sự huấn luyện tạicác Hội Thánh.Các mục sư được huấn luyện tại Hội Thánh một cách cá nhân và trực tiếp dự phần vàocác hoạt động Cơ Đốc đầy đủ như : thờ phượng, giảng dạy, truyền giáo và chăm sóc việcvận dụng các ân tứ Thánh Linh, khải đạo và nhiều hơn thế nữa. Hội Thánh là nơi duynhất họ có thể thu gặt được sự đào tạo ngay tại chỗ rất quý giá này.III. HỘI THÁNH CỦA BẠN CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT TRUNG TÂMĐÀO TẠONGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA!Đây không phải là một công tác khó và không đòi hỏi một tiềm lực mạnh mẽ hay hộichúng đông đúc. Ngay cả mục sư của Hội Thánh nhỏ và vừa cũng có thể thiếtlập một chương trình huấn luyện năng động tại chính Hội Thánh mìnhđa ngquản nhiệm.Điểm khởi đầu rất quan trọng là một Hội Thánh Địa Phương Vững Chắc, cócấu trúc đúng với kiểu mẫu của các Hội Thánh trong Kinh Thánh, vàđược thiết lập vững chắc trên nền tảng là Đức Chúa Jêsus Christ và Lời Ngài.Chính Chúa Jêsusđã phán “Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy ” (Mat Mt 16:18).Và trong thí dụ về người thợ xây nhà (7:24-27), Chúa Jêsus dạy chúng ta phải xây dựngHội Thánh trên Lời của Ngài.Chúa Jêsus đã ban cho Hội Thánh Ngài các sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin Lành, mục sư,giáo sư (Eph Ep 4:11). Họ cũng được Chúa kêu gọi huấn luyện các thánh đồ sẵn sàng chochức vụ. Hãy nhận biết những người hầu việc Chúa này. Tất cả các Hội Thánh phải có ítnhất một người trong mỗi chức vụ này. Một số Hội Thánh khác thì có thể có nhiều hơn.Đó là những người huấn luyện đào tạo chính yếu của bạn.Một điều đặc biệt quan trọng phải nhận biết các giáo sư Kinh Thánh được Chúa kêu gọi:Người đó là người có tài dạy dỗ, biết cách truyền đạt sự hiểu biết cho người khác và giúphọ hiểu “từ A đến Z”, từng dòng từng chữ của lẽ thật trong Lời Chúa.


Một điều khác cũng rất quan trọng là Hội Thánh địa phương phải cónhững trưởng lão có phẩm chất theo Kinh Thánh. Những người này sẽ chăm sóc mộtcách cá nhân và giám sát đời sống thuộc linh của những người nam, nữ trong quá trìnhđược huấn luyện.Các mục sư nhất thiết phải chắc chắn rằng cả hội chúng phải được dạydỗ đúng lẽ thật Kinh Thánh về “chức vụ” của thân thể, điều đó cónghĩa là mỗi tín hữu là một chi thể hiệp nhất trong thân thể Đấng Christ là HộiThánh, và có một công tác độc đáo phải thực hiện. “Vì chúng ta có các sự ban chokhác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta .” (RoRm 12:6). “Mỗi người trong anh emhãy lấy ơn mìnhđã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ cácthứ ơn của Đức Chúa Trời .” (IPhi 1Pr 4:10).Thêm vào đó, sự giảng đạo, dạy dỗ, và công tác huấn luyện mà Hội Thánh địa phươngcung cấp, Hội Thánh nên mở rộng chức vụ DẠY DỖ Kinh Thánh theo nhiều cách khácnhau.Tổ chức một “lớp học Kinh Thánh buổi tối” đặc biệt, mỗi tuần một lần. Người tham dựsẽ có được một nền tảng vững chắc và sẽ trưởng thành hơn nếu như được học KinhThánh theo từng sách, từng chủ đề.Ngay cả một Hội Thánh nhỏ bé cũng có thể tổ chức được một Trường Kinh thánh riêng.Tôi đề nghị một cách thức tổ chức như sau: tổ chức 3 lớp học vào buổi tối thứ sáu và 3lớp học vào sáng thứ bảy hoặc một thời khóa biểu tương tự thích hợp nhất đối với HộiThánh bạn.Các Hội Thánh lớn và vừa có thể tổ chức một chương trình học trọn thời gian. Ví dụ : tổchức 4 - 5 lớp học mỗi buổi sáng, 4 hoặc 5 ngày mỗi tuần. Hãy để các mục sư đượcơn tại Hội Thánh tham gia vào ban giảng huấn. Một số Hội Thánh có thể tổ chứccác lớp buổi tối cho những ai không thể học buổi sángđược.F. Chúng ta cũng có thể sử dụng một số công cụ khác để huấn luyện.Các mục sư nên định giá những công cụ đó và chỉ nên giới thiệu cho những aiđáng tin cậy.Các băng ghi hình, giống như khóa học này đang sử dụng.Băng ghi âm.Các buổi học chuyên đề và các buổi hội nghị được tổ chức ở các thành phố.Lớp học tại chức. Có nhiều trường Kinh Thánh cho phép các học viên của họ học tập từxa thông qua đường bưu điện. Phương pháp này cũng đã đem lại nhiều lợi ích chobản thân tôi.Một chương trình huấn luyện mục sư tổ chức trong nội bộ. Mục sư và ban giảng huấncó thể tổ chức một chương trình kỹ lưỡng tại Hội Thánh địa phương.Đức Chúa Trời đã trang bị cho bạn để huấn luyện những người hầu việc Ngàingay tại Hội Thánh bạn. Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ đề cập đến một đề tàiquan trọng, đó là cách bạn có thể hướng dẫn những học viên của bạn và giúp họ nhậnbiết được chính Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ bước vào công trường thuộc linh.THẢO LUẬN NHÓMHãy thảo luận về quan điểm của người dạy về sự tồn tại của các trường dòngvà các trung tâm dạy Kinh Thánh. Ông ta có lên án sự tồn tại của các trường đó không?Ông ta kết luận gì về vấn đề này?Hội Thánh bạn có đủ người hầu việc Chúa được ơn để thiết lập một trung


tâm huấn luyện người hầu việc Chúa tại Hội Thánh địa phương bạn?Nếu không, bạn có thể làm gì để các chức vụ khác như : Sứ đồ, tiên tri,thầy giảng Tin Lành, mục sư và giáo sư đem lại ích lợi cho Hội Thánh?TỰ NGHIÊN CỨUĐể trở nên một người truyền bá Phúc-âm có hiệu quả, bạn sẽ bắt đầu công tác huấn luyệnmình từđâ u?Nếu có nhu cầu gia tăng hoặc chuyên môn hóa công tác huấn luyện, bạn có thểliên hệ ở nơi nào, cách nào?Hãy đề ra một số phương pháp Hội Thánh có thể mở rộng công tácgiảng dạy?PHẦN 3: KHẢI ĐẠO NHỮNG NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚATƯƠNG LAI TRONG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNGLỜI GIỚI THIỆUTrong hai bài học trước, chúng ta thấy Hội Thánh được Chúa kêu gọi gia tăng thêmnhiều bằng cách gây dựng các Hội Thánh mới. Chúng ta cũng thấy rằng Hội Thánh địaphương là nơi những người hầu việc Chúa tương lai được huấn luyện để làm thành sựkêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống họ.Trong phần này, chúng ta sẽ đề cập đến cách hướng dẫn những người hầu việc của tươnglai của bạn và giúp họ nhận biết được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống họ.Trong công tác khải đạo, có ba yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải nhận biết thậtchính xác :1. Sự kêu gọi của người hầu việc Chúa trong tương lai.2. Thời điểm Chúa kêu gọi họ.3. Nơi mà họ nhận biết được sự kêu gọi.DÀN Ý BÀI HỌCI. NGUYÊN TẮC KINH THÁNH VỀ CÔNG TÁC KHẢI ĐẠO VỀ NGÀNH NGHỀTẠI HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG.Lời Chúa dạy rằng “Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế;Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành .” (ChCn 15:22). ĐứcChúa Trời có một chương trình cho mỗi người trong chúng ta. Nhưng phải có sựkhôn ngoan, những người cố vấn tin kính mới giúp cho những người hầu việc Chúatương lai thực hiện được chương trình của Chúa trên đời sống họ. Các mục sư,trưởng lão, một số lãnh đạo Hội Thánh khác, và cả bạn cũng có thể là một cố vấnkhôn ngoan.Cong Cv 13:1-3đã nêu tên 5 người lãnh đạo Hội Thánh tại thành An-ti-ốt. Câu 2cho thấy Ba-na-ba và Phao-lô được kêu gọi trở nên môn đồ của Chúa Jêsus. Nhưngnăm lãnh đạo Hội Thánh này trước hết phải kiêng ăn và cầu nguyện rồi mới sai pháihọ đi truyền giáo. Có một sự thật quan trọng ở đây, đó là sự kêu gọi cũng như chức vụmôn đồ cũng quan trọng như nhau và đều là một vấn đề phải được nhận biết, suy xét kỹ,và được thực hiện hoàn toàn bên trong nội bộ của Hội Thánh tại thành An-ti-ốt.


Cũng một thể ấy, trong vòng tín hữu tại Hội Thánh bạn, bạn là những lãnh đạo HộiThánh có thể giúp các tín hữu nhận biết được và bước vào chức vụ mà ĐứcChúa Trời giao phó cho họ.Phần còn lại của phần này, chúng ta sẽ đề cập đến cách bạn có thể hướng dẫncho những người hầu việc Chúa tương lai của bạn và giúp họ nhận biếtđược 3 yếu tố quan trọng sau: sự kêu gọi, thời điểm kêu gọi và nơi họ đượckêu gọi.II. SỰ KÊU GỌIA. Đức Chúa Trời luôn ban ân điển.“Họ . . . nhận biết ân điển đã ban cho tôi (Phao-lô). . .” GaGl 2:9.(KJV).“Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta ” (RoRm12:6).“Nhưng tôi nay là người thể nào , là nhờ ơn Đức Chúa Trời ” (ICo1Cr 15:10).Sứ đồ Phao-lô đã nói: “. . . là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phépNgài.” (Eph Ep 3:7).Sự kêu gọi một Cơ Đốc Nhân vào chức vụ được xác nhận bởi ân điển mà Đức Chúa Trờiđã ban cho người đó. Công việc của một cố vấn chỉ đơn giản là giúp đỡ các tín hữu củamình thấy được một cách chính xác ân điển của chức vụ mà Đức ChúaTrời đã ban cho đời sống họ.B. Những khả năng cũng là một phần của ân điển đó :IPhi 1Pr 4:11 chép rằng : “. . .nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sứcĐức Chúa Trời ban ”. Một mục tiêu quan trọng của công tác khải đạo cho người hầu việcChúa là giúp họ xác định đúng những khả năng Đức Chúa Trời ban cho họ.Tôi thường khuyên những người đang khao khát nhận ra được sự kêu gọi của Chúa rằnghọ nên liệt kê : (1) các khả năng của họ và (2) các bất năng của họ. Điều này có thể rất rõràng. Sau đó, người khải đạo là người biết rõ người đó có thể giúp đỡ anh ta “. . . ytheo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người .” (RoRm 12:3).C. Các bài học qua băng hình của Brother Dick Benjamin sẽ đề cập đến chi tiết hơntrong ITi1Tm 3:1-12 và Tit Tt 1:5-9. Các phẩm chất được liệt kê trong các câuKinh thánh trên được ủy thác cho những ai bước vào chức vụ được phongchức.D. Chúng ta có các sự ban cho khác nhau.“Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai đượcban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãybuộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãykhuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà caitrị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm .” (RoRm 12:6-8).Không khó mấy để nhận biết được các ân tứ thuộc linh và sự kêu gọi củaĐứcChúa Trời. Chỉ đơn giản là quan sát một con người. Nếu người đó được ban cho nóitiên tri thì anh ta sẽ nói tiên tri tại Hội Thánh bạn. Nếu người đó được gọi để dạy KinhThánh, anh ta sẽ để hết tâm trí vào việc dạy dỗ Lời Chúa. Nếu người đó được kêu gọi đểphục vụ, bạn sẽ thấy anh ta hy sinh chính mình để phục vụ tại Hội Thánh.Hỡi những cố vấn, hãy cầu nguyện thật nhiều! Khi Đức Chúa Trời kêu gọi mộtngười nào, chúng ta cần sự mặc khải của Ngài và sự sáng suốt để nhìn thấy điều đótrong đường lối của Đức Chúa Trời.


III. THỜI ĐIỂM CỦA SỰ KÊU GỌITrGv 3:1(KJV) chép rằng:“. . . mọi việc dưới trời có kỳ định .” Đức Chúa Trời cóchương trình và mục đích cho đời sống và chức vụ của chúng ta. Và Ngài có mộtthờiđiểm.ITi1Tm 3:6(KJV) chép rằng một người lãnh đạo thuộc linh nhất thiếtkhông phải là “người mới tin đạo . . .”. Đừng vội vã đặt một người nào vào chứcvụ. Trong kinh nghiệm của tôi, phần lớn những người bỏ lỡ thời điểm của Đức Chúa Trờithường là bỏ lỡ điều đó vì quá sớm, hơn là quá trễ.“Sự trông cậy trì hưỡn khiến lòng bị đau đớn . . .” Mặt khác, hãy cẩn thận nhận biếtkhi nào một người sẵn sàng thật sự. Đừng giữ người đó lại quá thời điểm của Đức ChúaTrời. (ChCn 13:12).IV. NƠI CHỐN ĐƯỢC KÊU GỌI.Chúng ta hãy xem xét ví dụ về sứ đồ Phi-e-rơ và Phao-lô. Phi-e-rơ là một người DoThái sống tại Ga-li-lê, xứ Y-sơ-ra-ên. Phi-e-rơ được trưởng dưỡng trong nền văn hóa Y-sơ-ra-ên và chức vụ của ông chủ yếu là ở tại Y-sơ-ra-ên. Phao-lô cũng là một người DoThái nhưng ông ta là công dân La-mã, nói tiếng Hy-lạp, sống ở Tạt-sơ, xứ Si-li-si thuộcLa-mã. Hãy chú ý rằng, giống như Phi-e-rơ, chức vụ của Phao-lô đặt để ông ở một nơimà ông cảm thấy “như ở nhà”. Trong trường hợp của Phao-lô, chức vụ của ông khởi đầuở các xứ thuộc La-mã ở phía tây bắc nước Y-sơ-ra-ên, và cuối cùng ở Hy-lạp và La-mã.Cả hai vị đại sứ đồ đều thực hiện chức vụ mình thành công ở những nơi mà họquen thuộc với ngôn ngữ và nền văn hóa.Hỡi các mục sư, giáo sư, trưởng lão, Cơ Đốc Nhân ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, và cácdân tộc trên thế giới: Bạn có thể chinh phục dân tộc của bạn! Bạn giảng bằng tiếng mẹ đẻcủa họ. Bạn hiểu rõ nền văn hóa và tư tưởng của họ. Bạn có thể huấn luyện nhữngngười hầu việc Chúa tại các Hội Thánh địa phương của bạn. Bạn có thể sai phái họ ra đitrong các nhóm gây dựng Hội Thánh để chinh phục dân tộc của bạn cho Đức Chúa JêsusChrist!THẢO LUẬN NHÓMHãy thảo luận các câu hỏi sau :Những căn bản Kinh Thánh nào khiến bạn chắc chắn rằng đời sống mìnhđượcĐức Chúa Trời kêu gọi hầu việc Ngài?Những dấu hiệu thực tế nào có thể quan sát được trong đời sống Cơ Đốc để biếtrằng người đó được Chúa kêu gọi phục vụ Ngài?Làm cách nào chúng ta nhận biết được đúng thời điểm Chúa kêu gọi để thamgia vào một chức vụ riêng biệt?Làm cách nào để các nhà lãnh đạo Hội Thánh có thể nhận biết được đúngnhững người được Chúa kêu gọi để sai phái họ đến một nơi riêng biệt?TỰ NGHIÊN CỨU1. Hãy suy gẫm Cong Cv 13:1-3 và trả lời các câu hỏi sau :Làm cách nào Ba-na-ba và Sau-lơ nhận biết được Chúa kêu gọi họ trở nên người truyềnbá Phúc-âm?Họ làm gì sau khi nhận biết được điều đó?


Hội Thánh có trách nhiệm gì trước khi sai phái họ đi?Người lãnh đạo có những vai trò nhất định trong sự kêu gọi của bạn. Bạn có lệthuộc và đầu phục người đó không?2. Có bao giờ bạn dành thời gian để xác định các khả năng Chúa ban chođể bạn sử dụng trong chức vụ Ngài kêu gọi?Bạn có thể làm bài tập này. Suy gẫm các đoạn Kinh Thánh sau và liệt kê các ân tứthuộc linh được đề cập đến : RoRm 12:6-8; ICo1Cr 12:7-10; Eph Ep 4:11.Khi bạn suy nghĩ đến các ân tứ này, hãy quan sát các hoạt động của bạn tạiHội Thánh và liệt kê các khả năng và bất năng của bạn.KHẢ NĂNGBẤT NĂNG3. Hãy đem bài tập này đến cố vấn hoặc lãnh đạo thuộc linh của bạn đểđược hướng dẫn các lãnh vực của chức vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi bạn. Cáclãnh vực của chức vụ :PHẦN 4: NHẬN DẠNG CÁC ĐỘI MỞ MANG HỘI THÁNHTRONG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNGLỜI GIỚI THIỆUTrong phần trước, chúng ta đã thảo luận thế nào những người lãnh đạo HộiThánh có thể khải đạo cho những người phục vụ Chúa trong tương lai,và giúp họ nhận biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống họ.Trong phần này, chúng ta sẽ đề cập đến làm sao để nhận dạng các nhómngười được gọi đi ra để mở mang Hội Thánh trong Hội Thánh địaphương của bạn. Trước hết, chúng ta sẽ đề cập đến mục sư, người sẽlãnh đạo đội hình đi ra. Sau đó, chúng ta sẽ đề cập đến cách nào nhận rađược những nhân sự tốt trong nhóm.DÀN Ý BÀI HỌCI. ĐIỂM NỔI BẬT (EMERGENCE) VÀ SỰ CHUẨN BỊ CHO MỤC SƯ NGƯỜILÃNH ĐẠO NHÓMA. Người được Chúa kêu gọi: Anh ta sẽ là chìa khoá mấu chốt để việc mở mangHội Thánh được thành công.1. Người đó phải được kêu gọi vào một chức vụ năm mặt (thường là mục sư).“ Ấy chính Ngài (Chúa Jêsus) đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người kháclàm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư ” (Eph Ep 4:11).2. Người đó phải được kêu gọi không chỉ để chăn dắt Hội TTánh mà là người tiên phongđi mở mang một Hội Thánh. Không phải vị mục sư nào cũng được kêu gọi đi mở mangHội Thánh.“Trong Hội Thánh tại thành An-ti-ốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư , . . . ĐứcThánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọilàm.Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để chođi .” (Cong Cv 13:1-3).“Tôi đã trồng, A-bô-lôđã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên .” (ICo1Cr 3:6).


B. Người có đầy đủ phẩm chất theo Thánh Kinh.Hãy sửa soạn lòng bạn để không chỉ gởi đi những người tự nguyện, nhưnggởi đi những người tự nguyện có phẩm chất tốt nhất. Giống như HộiThánh tại thành An-ti-ốt đã gởi Ba-na-ba và Phao-lô đi! (Cong Cv 13:1-52).Người lãnh đạo của nhóm mục sư đi tiên phong nhất thiết phải có đầy đủ cáctiêu chuẩn được mô tả trong ITi1Tm 3:1-7 và Tit Tt 1:5-9. “Vậy, người giám mụccần phải . . .” (ITi1Tm 3:2).C. Người có đầy đủ phẩm chất khôn ngoan.Người mở mang Hội Thánh phải là người không chỗ trách được.Những phẩm chất cần thiết đó được ghi lại trong I Ti-mô-thê 3 và Tít 1. Trong việc gởicác nhóm ra đi, theo như chúng tôi nhận thấy, người gây dựng Hội Thánh cần có thêmmột số phẩm chất quan trọng khác, như là:Người có “khải tượng”.Người biết hạ mình.Không ngại công việc khó nhọc.Không dễ dàng thất vọng, không là “người bỏ cuộc”.Người can đảm và có quyết tâm.Người có tính cách “thu hút” người khác.Người biết tự thân vận động và biết “tự khởi đầu”.Người thuộc linh chứ không phải người xác thịt.Người cầu nguyện!D. Người được huấn luyện những khả năng cần thiết cho chức vụ.1. Khi sai ai đi mở mang Hội Thánh, Hội Thánh phải chắc chắn rằng người đó có nhữngnănglực sau:Khả năng lãnh đạo tốt.Sâu nhiệm trong Lời Chúa.Giảng dạy tốt. Hãy tạo những cơ hội cho người đó giảng dạy.Từng trải trong việc sử dụng các ân tứ thuộc linh.2. Nếu có thể, hãy huấn luyện người đó theo một chương trình huấn luyện người phục vụChúa nội bộ. Một chương trình đơn giản cũng có thể rất hiệu quả. Về cơ bản,hãy để người đó “thực hành” công khai trong các công việc liên quan đến chứcvụ tại Hội Thánh địa phương của bạn.II. TÍNH NỔI BẬT CỦA CÁC THÀNH VIÊN CÓ ĐỦ PHẨM CHẤT TRONGNHÓM GÂY DỰNG HỘI THÁNH.A. Là những người nam và người nữ được kêu gọi: Chúa Jêsus muốn “sai con gặt đếntrong mùa của mình ” (LuLc 10:2). Xin lưu ý: chữ “con gặt” theo tiếng Anh là “workers”ở dạng số nhiều.Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi riêng biệt các cá nhân và gia đình ra đi trong cácnhóm mở mang Hội Thánh. Ngài sẽ cảm động lòng họ. Trong ISa1Sm 10:26 cóchép : “Sau-lơ (vị vua mới) cũng về nhà mình tại Ghi-bê-a, có những dũng sĩ chịuĐứcChúa Trời cảm động lòng đều đi theo người.”Họ không cần phải được kêu gọi vào một chức vụ khó khăn, nhưng họ phảithấy rằng họ được kêu gọi để phục vụ Chúa bằng những khả năng tốtnhất mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Và, giống như người lãnh đạo nhóm, họ


phải cảm nhận được lời kêu gọi để trở thành những người đi tiên phong.B. Những người đã được huấn luyện có đủ các phẩm chất theo Thánh Kinh.Hãy nhớ: Chúa Jêsus đang gieo những “hạt giống tốt” trên thế giới. Những “hạtgiống tốt” đó chính là con cái Ngài. (Mat Mt 13:37-38). Những thành viên trong nhómnhất thiết phải là những người nam, người nữ có tâm tánh đặc biệt.Theo Eph Ep 4:12, Chức vụ năm mặt trong Hội Thánh có nhiệm vụ: “để các thánh đồđược trọn vẹn về công việc của chức dịch”. Thành viên tốt trong nhóm là người vângphục trong việc thực hiện những người có chức vụ trang bị cho họ.Theo kinh nghiệm gây dựng Hội Thánh của chúng tôi, một thành viên tốt trong nhóm sẽcó những phẩm chất sau (có thể không có tất cả):Có tình yêu thương chân thật và có sự kính trọng mục sư của nhóm.Tuyệt đối trung thành với mục sư của nhóm và với Hội Thánh.Có tấm lòng của người phục vụ.Sẽ là điều rất tốt nếu vài thành viên trong nhóm có tinh thần truyền giảng mạnh mẽ.Trung tín và vâng phục.Ngay thẳng, chân thật không chỗ trách được.Thuộc linh và ham thích cầu nguyện.Sẵn sàng làm việc.THẢO LUẬN NHÓMTrong việc mở mang Hội Thánh, người lãnh đạo nhóm nhất thiết phải có một sốphẩm chất đặc biệt. Hãy thảo luận về các phẩm chất đó và cho biết làm sao pháthuy những phẩm chấtđó.Hãy đề ra một số nguyên tắc quan trọng để chọn lựa một đội hình đi mởmang Hội Thánh.Tại nơi bạn sống có nhu cầu về một Hội Thánh mới không? Nhóm củabạn có thể làm gì để đáp ứng nhu cầu đó?Hãy cầu nguyện xin Đức Thánh Linh giúp bạn áp dụng bài học này.TỰ NGHIÊN CỨUTheo Eph Ep 4:11, làm cách nào để bạn trở thành một mục sư lãnh đạo của nhómra đi mở mang Hội Thánh?Hãy suy gẫm ITi1Tm 3:1-7 và Tit Tt 1:5-9 rồi sau đó liệt kê các phẩm chất mà mộtngười mục sư lãnh đạo đội hình cần có.Các thành viên trong nhóm có phải không nhất thiết cần có những đặc điểm nàykhông?Bạn hiểu như thế nào về “một thành viên giỏi của nhóm”?PHẦN 5: SỰ CHUẨN BỊ VÀ GỞI NHÓM RA ĐIGÂY DỰNG HỘI THÁNH TỪ HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNGDÀN Ý BÀI HỌCI. CHÚNG TA HÃY BẮT ĐẦU BẰNG MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUÁT TOÀN BỘTIẾN TRÌNH GÂY DỰNG HỘI THÁNH BẰNG CÁC NHÓM.


Quá trình khởi điểm từ một Hội Thánh địa phương mạnh mẽ và ổnđịnh(giống như Hội Thánh tại thành An-ti-ốt, Cong Cv 13:1-51).Các lãnh đạo Hội Thánh làm cho Hội Thánh mình thấm nhuần một khải tượng sâu xa.Đi khắp thế gian và giảng Tin Lành cho mọi người (Mac Mc 16:15).C. Huấn luyện các nhân sự trong Hội Thánh và làm cho họ đầy dẫy Lời Đức Chúa Trời(IITi 2Tm 2:2).D. Phát triển “hạt giống tốt” (Mat Mt 13:38). Trưởng dưỡng những Cơ Đốc Nhân có đờisống thánh sạch và trung tín sẵn sàng cho Đại Mạng Lệnh được giao phó.E. Cầu nguyện xin Chúa giúp cho nhân sự của bạn “nhận biết ân điển” đã ban cho họ(GaGl 2:9) và giúp họ biền biệt được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sốnghọ (Cong Cv 13:2).F. Các lãnh đạo Hội Thánh nên khảo đạo cách rộng rãi với các mục sư và nhânsự có triển vọng của nhóm. Hãy chắc chắn rằng họ có đời sống gắn chặt”, cả vềphương diện thuộc thể và thuộc linh -lời nói đi đôi với việc làm.“Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; nhưng nhờ có nhiềumưu sĩ, mưu định bèn được thành .” (ChCn 15:22).G. Hãy chắc chắn rằng nhóm thật sự hiệp một lòng một ý với nhau.“Hỡi anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đềuphải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòngcùng nhau.” (ICo1Cr 1:10).Sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị, các trưởng lão trong Hội Thánh đặt tay phongchức mục sư cho mục sư của nhóm và sai phái nhóm ra đi.Sau khi đã kiêng ăn cầu nguyện rồi, môn đồ bèn đặt tay trên họ, rồi để họđi (Cong Cv 13:3).II. TRƯỚC KHI ĐƯỢC SAI PHÁI RA ĐI, MỤC SƯ VÀ NHÓM TRIỂN VỌNGCỦA MÌNH NHẤT THIẾT PHẢI GẶP GỠ NHAU THƯỜNG XUYÊN.Đây là thời gian để mục sư làm quen với nhóm mình.Điều đó làm cho các thành viên triển vọng của nhóm và mục sư của mình thực sự thốngnhất với khải tượng của mục sư.“Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao ?” (AmAm3:3).Điều này cho phép các thành viên trong nhóm phát triển được tình thân thật sự vớinhau trước khi ra đi.Trước khi ra đi, tôi đề nghị các nhóm nên gặp gỡ nhau tại nhà riêng và tổ chức các buổinhóm thật sự. Bằng cách này, họ có thể học cách cầu nguyện, cách thờ phượng và phụcvụ lẫn nhau.Những nan đề tiềm tàng về hôn nhân và con cái có thể được khám phá trong khi vẫn cònở tại Hội Thánh nhà. Nó sẽ trở thành một nan đề lớn hơn tại nơi thành lập một HộiThánh mới.III. TRƯỚC KHI ĐƯỢC SAI PHÁI ĐI, MỤC SƯ CỦA NHÓM NÊN THỰC HIỆNMỘT “CHUYẾN ĐI TRINH SÁT” NƠI SẼ ĐẾN. CÔNG VIỆC NÀY CÓ THỂ ĐEMLẠI MỘT SỐ THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ CHO CÔNG TÁC SẮP TỚI.Những Hội Thánh khác (nếu có) đang làm gì ởđó?Có những luật định nào ảnh hưởng đến chức vụ của Cơ Đốc Nhân?


Nên thu thập các thông tin về nhà ở, công việc làm và các trường học.Nên tìm kiếm một vài nơi có thể tổ chức nhóm họp được.Cuối cùng, ngày trọng đại đó đã đến! Trong buổi nhóm họp tại Hội Thánh,mục sư cùng với nhóm và gia đình chính thức được sai phái đi. Các trưởng lãođặt tay trên họ và chúc phước cho sự ra đi của họ. Chúng tôi đề nghị Hội thánh nhànên kêu gọi dâng hiến rời rộng hầu để giúp đỡ cho các nhu cầu của nhóm.IV. CÁC MỤC SƯ Đà TRƯỞNG THÀNH CỦA HỘI THÁNH SAI PHÁI NHẤTTHIẾT PHẢI THEO SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM VÀ THƯỜNG XUYÊNTHĂM VIẾNG HỌ TẠI NƠI HỌ ĐANG CÔNG TÁC.Công vụ 11 cho biết: Các Cơ Đốc Nhân từ thành Giêrusalem đã đến gây dựng HộiThánh tại thành Antiốt xứ Syri. Khi biết được tin này, các lãnh đạo Hội Thánhtại Giê-ru-sa-lem ngay lập tức cử mục sư đã trưởng thành đến đó. Họ đã gởi Ba-na-batới đó. Ông là một người có ơn trong việc giúp đỡ và phát triển Hội Thánh mới.Khi thăm viếng các Hội Thánh mới, các mục sư đã trưởng thành thường có thể biết đượccác nan đề của họ và giúp đỡ các mục sư mới giải quyết các nan đề đó.“Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anhem trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử thế nào .”(Cong Cv 15:36).Sách Công-vụ có cho thấy một số kiểu mẫu mà các nhóm mục sư đã trưởng thành đếnthăm các Hội Thánh mới được gây dựng.Phi-e-rơ và Giăng (Cong Cv 8:1-40).Phao-lô và Ba-na-ba (14:1-15:41).Phao-lô và Si-la (15:1-41).Giu-đe và Si-la (15:1-41).A-ga-bút và một số tiên tri (11:1-30)V. LỜI KẾTTrên thế giới này còn có hàng tỉ người chưa được cứu và phải cần đến hàng triệu HộiThánh mới để rao giảng Phúc-âm cho họ.Đây là công tác và sự kêu gọi của bạn: mục sư và các lãnh đạo Hội Thánh nên khíchlệ các Cơ Đốc Nhân trưởng thành và sai phái họ ra đi gây dựng Hội Thánh mới. Nhu cầuthì nhiều mà nhiệm vụ lại rộng lớn. Hội Thánh của bạn có thể làm được điều đó vớisự giúp sức của Đức Chúa Trời!Tôi đồng ý với điều mà Tiến sĩ Peter Wagner xác nhận: “Gây dựng Hội Thánh mớilà phương pháp rao giảng Phúc-âm hiệu quả nhất được biết đến ở dưới bầu trời này.”Và tôi cũng đồng ý với sự nhận xét của Donald McGavran rằng: “Công tác quan trọngnhất trong thời đại ngày nay là làm cho các Hội Thánh sinh sôi nảy nở một cách có hiệuquả.”Điều đó là đúng trong mọi nền văn hóa, trong mọi ngôn ngữ và trên từngchâu lục.Với sự giúp sức của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy ra đi bận rộn gây dựng cácHội Thánh mới (vì đây là công tác Ngài giao phó cho chúng ta).THẢO LUẬN NHÓMGiả sử nhóm của bạn được sai phái đến một nơi nào đó để gây dựng một Hội


Thánh mới, bạn và các thành viên khác sẽ chuẩn bị gì về thuộc linh, thuộc thể và tâmlý cho công tác?Hãy đề xuất một số phương pháp để người lãnh đạo nhóm có thể pháthuy sự hiệp nhất và tình thân thuộc trong nhóm.Hội Thánh sai phái các nhóm ra đi phải có phận sự gì?TỰ NGHIÊN CỨUSau khi học xong khóa học này, bạn có nhận biết Đức Chúa Trời kêu gọi bạn trở nênngười gây dựng Hội Thánh không?Nếu có, bạn hãy triển khai một kế hoạch để làm ứng nghiệm khải tượng đó. Sau đó, bạnhãy đến bày tỏ điều đó cho mục sư của mình.Nếu không, bạn hãy liệt kê ra một vài cách bạn có thể giúp đỡ những người đượckêu gọi vào chức vụ này.

bottom of page