top of page
    ISOM CẤP 3 - Huy Ðộng Ðể Nhân Cấp
    (Mobilize To Multiply)

Hung Tran

Jul 20, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Tiến sĩ Berin Gilfillan)Tiến sĩ Berin Gilfillan chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C1.1 Huy Ðộng Ðể Nhân Cấp.
GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY QUỐC TẾ


Với tư cách là một người đã được Đức Chúa Trời sử dụng để đem lại khải tượng về Chương trình giảng dạy quốc tế, Berin Gilfillan chia xẻ trong bài học này về khải tượng nằm phía sau Chương Trình Quốc Tế này và lý do tài liệu này được soạn ra.


DÀN Ý BÀI HỌC


I. CÁC NGUYÊN TẮC KINH THÁNH LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY QUỐC TẾ.


Từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã từng bày tỏ cho loài người biết về sự lớn mạnh của Nước Ngài.

A. Mạng lệnh về sự sinh sản nhân cấp. (SaSt 1:28 )

Chương Trình Giảng Dạy Quốc Tế được soạn ra như một công cụ để giúp đỡ bạn phát triển nhân cấp thân thể Đấng Christ trong đất nước mình. Mạng lệnh đầu tiên của Đức Chúa Trời là con người chúng ta phải sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy khắp đất.

B. Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham. (22:17).

Trong Sáng-thế ký đoạn 1, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho con người phải sinh sôi nảy nở, nhưng trong đoạn 22, chính Ngài hứa sẽ làm điều đó. Hạt giống của Áp-ra-ham là Hội thánh.


II. NĂM LÃNH VỰC TRONG LỜI HỨA ĐỨC CHÚA TRỜI VỀ SỰ SINH SẢN NHÂN CẤP.

Nếu các nhà lãnh đạo Hội thánh trong một quốc gia hiểu được năm điều này, thì thân thể của Đấng Christ sẽ được thúc đẩy để sinh sôi nảy nở. Đây là những bí quyết quan trọng trong việc xây dựng Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

A. Sự sinh sôi nảy nở Lời Đức Chúa Trời. (Mat Mt 13:23)

Trong mọi lĩnh vực mà Đức Chúa Trời đã hứa về sự sinh sôi nảy nở, con người phải làm phần việc của mình. Lời Đức Chúa Trời phải được gieo vào lòng của con người. Công việc của Hội thánh là gieo ra Lời Đức Chúa Trời, tưới nó bằng sự cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó sinh sôi nảy nở ra. Chúng ta phải gieo trồng Lời Ngài nhanh chóng ra khắp đất. Tiến trình sinh sôi nảy nở sẽ tiếp theo việc gieo rắc lời Chúa.

B. Sinh sản nhân cấp số các môn đồ. (Công Cv 6:7)

Khi chính chúng ta hứa nguyện gieo Lời Chúa ra giữa các dân tộc, Đức Chúa Trời sẽ làm cho sinh sản nhân cấp số các môn đồ thêm lên. Môn đồ là những người vâng phục trong đức tin và là những người có bản tính của Đức Chúa Jêsus Christ.

C. Sinh sản nhân cấp số các nhà lãnh đạo.

Người lãnh đạo là người biết cách xây dựng Vương Quốc của Đức Chúa Trời (Mat Mt 13:37, 38). Trong câu chuyện về người gieo giống, chúng ta là những người gieo giống. Nhưng trong câu chuyện này, Con Người là Đấng Gieo Giống. "Giống tốt" ở đây chính là Con Người. Là những lãnh đạo trong thân thể Đấng Christ, chúng ta phải chuẩn bị những hạt giống tốt. Chúa Jêsus đã dành những ngày thi hành chức vụ trên đất để chuẩn bị sẵn 11 hạt giống mà Ngài có thể sai phái họ vào mùa gặt trên thế gian. Nếu chúng ta muốn Đức Chúa Trời sinh sản nhân cấp số các môn đồ, chính chúng ta phải hứa nguyện lo môn đệ hóa người khác với những bản tính tốt. Nếu Hội thánh làm phần việc của mình, Đức Chúa Trời sẽ làm cho sinh sản nhân cấp cả ba phần này.

D. Sinh sôi nhân cấp sự xức dầu. (RoRm 1:11).

Giải pháp của Đức Chúa Trời cho Môi-se (Dan Ds 11:16). Có sự sinh sôi nhân cấp 7000% trong sự xức dầu của Môi-se. Đang khi bạn ngồi nghe sự giảng dạy được xức dầu của các tôi tớ Đức Chúa Trời trong Chương trình Giảng Dạy Quốc tế, thì sẽ có sự sinh sôi nhân cấp sự xức dầu từ nơi họ vào trong đời sống bạn. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của sự sinh sản theo cấp nhân! Vì cả bốn lĩnh vực này mà trọng tâm của Chương Trình Giảng Dạy được soạn ra.

E. Sự sinh sản nhân cấp về số Hội thánh.

Đức Chúa Trời đã kêu gọi các Hội thánh sinh sôi tùy thuộc theo nhân cấp thêm lên.Chương Trình Giảng Dạy Quốc Tế được soạn ra để giúp đỡ cho mỗi Mục sư nuôi trồng những hạt giống tốt, để dấy lên những ân tứ chức vụ 5 mặt và để phát triển nhân cấp Hội thánh. Là một công cụ mà người lãnh đạo có thể sử dụng để phát triển nhân cấp các môn đồ và khiến họ vâng phục trong đức tin. Khi bạn đi sâu vào Chương Trình Giảng Dạy Quốc Tế bạn sẽ học biết cách làm thế nào để Hội thánh địa phương của bạn có sinh sôi nhân cấp và gieo trồng thêm nhiều Hội thánh mỗi năm.

Mỗi một Hội thánh địa phương phải là một nơi huấn luyện. Khải tượng của chúng tôi là mỗi một Hội thánh địa phương sẽ trở thành một trường Kinh Thánh- Trường Chức Vụ. Chương trình này không phải được soạn ra để đề cao cho bất cứ giáo phái nào hoặc cho chức vụ cá nhân nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn chia phần sự xức dầu của Đức Chúa Trời đã đặt ra trên đất để chúng tôi có thể chia phần những sự xức dầu đó vào trong chính đời sống bạn.


III. BỀ RỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY QUỐC TẾ


Chúng ta đang sử dụng những ân tứ chức vụ khác nhau từ nhiều chi thể trong thân thể Đấng Christ. Vì không có một chức vụ đơn độc có mọi câu giải đáp. Xin hãy sử dụng tài liệu nào một cách khôn ngoan. Chúng tôi muốn giúp bạn làm những gì Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn làm. Đừng đem bất cứ một sự dạy dỗ nào trong tài liệu này đến chỗ quá khích cực đoan. Mỗi một chức vụ đều có sự xức dầu riêng của Đức Chúa Trời nhưng không phải bất cứ một sự xức dầu nào cũng là duy nhất. Mục tiêu của chúng ta là có sự cân bằng trong Lời Chúa. Chúng tôi tin vào bản tính tốt lành của Đức Chúa Trời.

Theo Thánh Kinh, tiêu chuẩn cho chức vụ là chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết và tin kính. Đó là lý do tại sao chúng tôi thích làm việc với các mục sư bởi vì họ biết tín đồ nào của họ là trung tín. Chúng tôi muốn dấy lên những người sống theo Thánh Kinh. Cần có thời gian để được huấn luyện thành những hạt giống tốt. Vì vậy, tôi thách thức bạn huy động để sinh sôi nảy nở theo cấp nhân.

Tiến sĩ Berin Gilfillan chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân. bottom of page