top of page
    ISOM CẤP 3 - Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo
    (Leadership Vision)

Hung Tran

Jul 15, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Tiến sĩ David Shibley)Tiến sĩ David Shibley sáng lập chương trình Global Advanced Ministries. Ông chuyên đề về tiếp liệu cho ngưòi chăn bầy ở tiền phương và chuyển tải khải tượng cho người lãnh đạo.

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C6.1 Cưu Mang Khải Tượng.

C6.2 Khải Tượng Của Chúa Và Khải Tượng Của Bạn.

C6.3 Phẩm Chất Của Một Khải Tượng.

C6.4 Tài Trợ Khải Tượng.

C6.5 Chuyên Tâm Vào Khải Tượng Của Bạn.

 
Phần 1: NẮM BẮT KHẢI TƯỢNGLỜI GIỚI THIỆU


Trên khắp thế giới, tiếng than khóc của Hội thánh là về một khải tượng rõ ràng, khác biệt, đến từ thiên thượng. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những cơ hội tuyệt vời đang khi chúng ta tiến vào thế kỷ 21.

Chúng ta có trong tầm tay tất cả những điều mà các Cơ-đốc nhân cách đây hai mươi thế kỷ ước ao trông đợi và cầu nguyện vì nó. Thế hệ của chúng ta hoàn toàn có thể làm cho trọn vẹn hoặc hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta.

Ngày nay, chúng ta được nghe lời kêu gọi bắt nguồn từ ngai của Đức Chúa Trời bởi phong trào, những năm 2000 và về sau nữa. Lời kêu gọi đó chính là một Hội thánh sẽ được thiết lập từ trong những nhóm người bộ tộc ở khắp nơi trênthế giới. Nhưng để điều đó được xảy ra, các con cái của Chúa, đặc biệt là các người lãnh đạo, phải có được sự mặc khải ở trong lòng. Trong Kinh Thánh, sách ChCn29:18 chép rằng: “Nơi nào không có sự mặc khải, nơi đó dân sự bị diệt vong.”

Nói một cách khác, nơi nào không có sự mặc khải rõ ràng thì nơi đó có đời sống phóng túng. Ngày hôm nay, Chúa đang kêu gọi tân nương của Ngài, là Hội thánh phải sống có mục đích. Chúng ta phải hướng cuộc sống của chúng ta hòa vào những mục đích của Ngài. Mà mục đích vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời là muốn cả thế gian nhận biết Con Một của Ngài, ấy là Đức Chúa Jêsus Christ.

Ngài đang kêu gọi chúng ta hôm nay bước vào một cuộc sống có ý nghĩa. Điều quan trọng có ý nghĩa là sự tôn cao Danh Con Đức Chúa Trời ra khắp tận cùng trái đất. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ sử dụng những loạt bài học này để hướng cuộcs ống của anh em đi theo những mục đích của Ngài. Khi chúng ta nói về khải tượng theo quan điểm của Thánh Kinh, chúng ta không phải nói về những ý tưởng tốt đẹp phát xuất từ trong tấm lòng của một ai đó. Vì khải tượng không phải là sự thống nhất ý kiến của một nhóm người. Và nó cũng không phải là một loại nào đó thuộc về trạng thái xuất thần.

Mặc khải trong Kinh Thánh là khi chính Đức Chúa Trời bày tỏ, truyền đạt tấm lòng của Ngài cho bạn về những điều liên quan đến tương lai. Một khi Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài về tương lai cho bạn và đặt gánh nặng đó vào lòng của bạn, thì anh em sẽ cưu mang khải tượng của Ngài. Khải tượng này có thể là dành cho thành phố bạn đang ở, hoặc về những điều bất công đang xảy ra trong dân tộc bạn. Đức Chúa Trời có thể đang kêu gọi anh em hãy cất cao giọng chống lại sự bất công này và công bố ý muốn của ĐứcChúa Trời cho hoàn cảnh đó. Khải tượng này có thể là chinh phục những người chưa biết Phúc-âm trong làng của bạn ở. Bất cứ điều gì Ngài bảo bạn làm thì hãy làm đi. Khi anh em khởi sự hướngcuộc đời mình chú tâm xung quanh sự khải tượng mà Chúa đặt để trong lòng mình, anh em sẽ nhận ra rằng cuộc đời không có phương hướng của anh em bắt đầu có một trọng tâm rõ rệt. Đó cũng chính là điều đã xảy ra với một tiên tri trẻ tuổi tên Giê-rê-mi.


DÀN Ý BÀI HỌC


• Gie Gr 1:4-12 4 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; 5 trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.

6 Tôi thưa rằng: Ôi! hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. 7 Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. 8 Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

9 Đoạn, Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Nầy, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. 10 Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng. 11 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. 12 Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.”

Câu chuyện nói về sự kêu gọi của Chúa đến với Giê-rê-mi, và đề cập đến 5 nguyên tắc chính yếu để có thể nhận được sự khải tượng từ nơi Đức ChúaTrời.


I. VÌ TÔI LÀ QUAN TRỌNG TRONG VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, DO ĐÓ TÔI SẼ HÀNH ĐỘNG NHƯ LÀ MỘT ĐẠI SỨ CỦA NGÀI.


Đức Chúa Trời đã từng phán với Giê-rê-mi rằng:“Đừng nói rằng, tôi là con trẻ.”(Gie Gr 1:7) Bằng nhiều cách khác nhau, nhiều người bị ngăn cản để không làm trọn trong khải tượng của Đức Chúa Trời. Sự thỏa lòng đến từ sự vâng theo Lời của Đức Chúa Trời và có liên quan đến mục đích của cuộc đời bạn. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để trở thành những đại sứ của Ngài trên đất này . (II Cor 2Cr 5:20). Chúng ta nên mang lấy trong lòng chúng ta một thái độ trân trọng về sự kêu gọi Chúa dành cho chúng ta.

Sau đây là một số lý do tại sao chúng ta được xem là quý giá trước mặt Đức ChúaTrời:

• Chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Ngài. (SaSt 1:27)

• Giá mà Chúa Giê-xu phải trả để chuộc tội lội của chúng ta quá đắt (IPhi 1Pr 1:18-19). Có một sự đóng góp độc đáo vào vương quốc của Đức Chúa Trời mà chỉ bạn có thể làm được. Đó là chính là nguyên nhân tại sao Chúa Jêsus đem bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn nên biết rằng thế giới sẽ trở nên tồi tệ hơn khi không có bạn.


II. LỜI CHÚA Ở TRONG MIỆNG TÔI, CHO NÊN TÔI SẼ NÓI NHƯ LÀ NHÀ TIÊN TRI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.


Như trong sách Gie Gr 1:9 chép: “Ta đã đặt Lời Ta trong miệng con. ” C.H . Spurgeon đặt một câu hỏi cho một nhà truyền đạo trẻ. Khi bạn đang đứng để rao giảng thông điệp, đừng giảng bằng những câu có dấu hỏi (?). Nhưng tốt hơn hãy giảng bằng những câu có dấu tận cùng là dấu chấm than (!). Và điều cuối cùng tôi muốn nói cùng anh em là hãy rao giảngnhững điều mà bạn biết rõ, chứ không phải những điều bạn đang còn mơ hồ .


III. CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CỦA TÔI, VÌ VẬY TÔI SẼ LÀ MỘT NGƯỜI LÀM CÔNG SIÊNG NĂNG.


Ngày nay Chúa cũng giao một thẩm quyền vào tay chúng ta y như Ngài đã giao cho tiên tri Giê-rê-mi khi xưa, Ngài đã phán như vầy: “Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng hoặc trồng.” (Gie Gr 1:10). Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hãy làm công việc Chúa một cách siêng năng “Chúng ta là người đồng công với Đức Chúa Trời” Hãy bày tỏ bạn là người chuyên tâm trước mặt Đức Chúa Trời (ITi1Tm 2:15)

B. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là một người có trách nhiệm


IV. KHẢI TƯỢNG PHẢI LÀ MỤC TIÊU ĐỂ TÔI ĐẠT ĐƯỢC, CHO NÊN TÔI SẼ CẦU NGUYỆN KHÔNG THÔI.


Hãy xem Gie Gr 1:11: “Ngươi thấy gì ?” đó chính là Lời Đức Chúa Trời hỏi tiên tri Giê-rê-mi trước khi Chúa cho ông thấy khải tượng.

Chính trong nơi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta nhận được khải tượng từ nơi Chúa. Điều làm chúng ta đủ tư cách và điều kiện trong chức vụ hầu việc Chúa không phải chỉ là giáo dục và đào tạo. Những chìa khóa để đạt đến một đời cuộc sống cầu nguyện hiệu quả:

- Cầu nguyện tập thể (Cong Cv 3:1)

- Cầu nguyện một cách sốt sắng (Gia Gc 5:16)

- Cầu nguyện một cách cụ thể (Mat Mt 16:19)

- Đồng một lòng mà cầu nguyện (Cong Cv 4:24)

- Cầu nguyện bền bỉ (LuLc 11:9)

- Vững lòng cầu nguyện (HeDt 4:16)

- Cầu nguyện với lòng mong đợi (IGi1Ga 5:14-15).


V. TÔI PHẢI GIEO ĐỂ CÓ NGÀY GẶT, VÌ THẾ TÔI PHẢI GIEO RA TRONG ĐỨC TIN.


Đức Chúa Trời đã từng phán với Giê-rê-mi rằng: “Hãy chờ dậy và đi ra nói cho chúng biết ” (Gie Gr 1:17)

Bạn không thể gặt hái một vụ mùa khải tượng nếu bạn không hề gieo. Hãy luôn luôn nhớ rằng bạn là người quan trọng trong vương quốc của Đức Chúa Trời .


THẢO LUẬN NHÓM


Hãy cùng nhau thảo luận trong nhóm nhỏ của bạn trong bài học này về khải tượng do Đức Chúa Trời ban có nghĩa gì và tầm quan trọng của sự khải tượng đối với những người ở trong chức vụ dẫn dắt con dân của Chúa là như thế nào.

Làm thế nào bạn có thể sống và hành động như một đại sứ của Đức Chúa Trời trên đất này mà không bị rơi vào tình trạng kiêu ngạo thuộc linh? Trong tiêu chuẩn của người hầu việc Chúa, sự rèn luyện và giáo dục đóng vai trò nào vàsự cầu nguyện đóng vai trò nào?


TỰ NGHIÊN CỨU


Bạn có nhớ rõ khi nào bạn nhận được sự kêu gọi bước vào chức vụ hầu việc Đức Chúa Trời không? Một trong những cách để giúp bạn nhớ lại sự kêu gọi của Chúa đến trong đời sống bạn là ghi chép lại. Hãy thực hành điều này ngay trên trang giấy này và nếu không đủ chỗ hãy sử dụng tiếp mặt sau.

 
Phần 2: NHỮNG PHẨM CHẤT CỦA MỘT KHẢI TƯỢNG


LỜI GIỚI THIỆU


Những phẩm chất nào cần có trong cuộc sống của người lãnh đạo để Đức Chúa Trời giao phó cho một khải tượng? Vì khải tượng là một tài sản vô giá. Do đó, khi Đức Chúa Trời muốn ban cho người nào đó một khải tượng, Ngài phải vô cùng thận trọng. Khải tượng có thể đến với chúng ta qua sự xác nhận của một câu trong Kinh Thánh, như khi lời logos của Đức Chúa Trời trở nên lời Rhema trong việc hướng dẫn đời sống chúng ta.

Khải tượng có thể đến với chúng ta chỉ đơn giản qua những lời nói của những người cùng niềm tin. Nói cho cùng, dù Đức Chúa Trời muốn sử dụng bất cứ con đường nào để ban ra một khải tượng đến cho con cái Ngài, khải tượng đó về những điều trong tương lai sẽ là một điều rất quý giá. Và chính người cưu mang khải tượng phải được sự giám sát và dạy dỗ của Đức Thánh Linh để trở nên một người thích hợp mang lấy khải tượng do Chúa ban. Một người đã nhận xét thấy rằng một người được Đức Chúa Trời sử dụng họ một cách công khai thì người ấy phải được sự dạy dỗ và giám sát của Ngài một cách riêng tư. Đức Chúa Trời có những cách xử lý riêng tư để qua đó Ngài làm cho khải tượng thành tựu cho con cái Ngài.

Một trong những minh họa rõ nhất về người có khải tượng được Chúa dùng là Giô-suê. Ông là một gương mẫu tốt nhất cho việc làm cách nào để làm một cuộc chuyển tiếp từ một người phụ tá thành một người lãnh đạo giữ vai trò chủ chốt và hiệu quả. Ông đã từng ở dưới sự chỉ huấn của một thầy Môi-se. Khi chúng ta đọc vào phần đầu của sách Giô-suê, chúng ta thấy rằng ông được Chúa gọi vào một chức vụ lãnh đạo mà ông chưa từng biết qua. Ngày hôm nay, cũng theo một cách ấy, hầu hết trong mỗi dân tộc, Hội thánh đang trong mùa chuyển tiếp. Trong vòng 5 năm tới, 80% danh phận những đầy tớ trong thế giới Cơ-đốc sẽ thay đổi. Như sự lãnh đạo của Môi-se, nhiều nhà lãnh đạo sau thế chiến thứ hai đang ra đi và họ sẽ được ở với Chúa. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh đang dấy lên nhiều con người mới khải tượng trong thân thể của Đấng Christ. Cách mà Đức Chúa Trời đối đãi với chúng ta ngày hôm nay sẽ giống như cách mà Ngài đã đối đãi với Giô-suê. Qua cuộc đời của Giô-suê, chúng ta rút ra được mười tiêu chuẩn cần có trong cuộc đời của người có khải tượng.


DÀN Ý BÀI HỌC


I. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG CÓ MỘT CÁI NHÌN HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC.


Trong Gios Gs 1:2, Đức Chúa Trời phán với Giô-suê rằng: “Môi-se tôi tớ ta đã chết ”Lời tuyên bố của Phao-lô về mục đích cuộc đời ông (Phi Pl 3:14).

Thế còn bạn, bạn hướng mục đích của đời bạn về đâu? Về quá khứ hay tương lai? Tranh chiến với sự không tha thứ đối với những lỗi lầm trong quá khứ. Cái giá phải trả cho sự không tha thứ là bạn đã hướng cuộc đời bạn vào quá khứ chứ không phải tương lai. Sự không tha thứ giống như xiềng xích trói bạn lại không cho phép bạn đột phá vào hưởng kho báu của Đức Chúa Trời. Sau đây là một số điều ngăn cản một người không được hiệu quả trong chức vụ hầu việc Chúa hiệu quả:

- Sự lạm dụng tiền bạc.

- Sự lạm dụng tính dục.

- Sự lạm dụng quyền hành.

Nhưng đặc biệt có một kẻ hủy diệt thầm lặng đáng sợ thứ tư có khả năng gạt bỏ hàngtrăm ngàn người lãnh đạo Cơ-đốc ra khỏi chức vụ hầu việc Chúa đó là sự không tha thứ. Sự không tha thứ nếu không được giải tỏa sớm muộn sẽ dẫn đến sự giận dữ. Sự giận dữ nếu không được giải tỏa sẽ ăn sâu vào tấm lòng và trở nên sự cay đắng. Rễ cay đắng sẽ làm vẫn đục tâm hồn nhiều người. Tấm lòng vị tha là nguồn khai phóng bạn thừa hưởng gia tài mà Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Vậy sự tha thứ là gì? Những bước nào để thực hành sự tha thứ? Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã đưa ra một kế hoạch gồm bốn điểm sau:

- Hãy yêu kẻ thù của bạn.

- Chúc phước những kẻ rủa sả bạn.

- Hãy làm lành cho kẻ bóc lột bạn.

- Hãy cầu nguyện cho họ.

Chỉ có bạn mới có thể tự ném bạn ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời, không một ai khác trên thế gian này có quyền làm điều đó. Chỉ có những phản ứng của bạn đối với những gì xảy ra cho bạn mới có thể làm bạn tổn thương mà thôi. Sự khai phóng chính là sự giải phóng tâm linh. Đức Thánh Linh chỉ phán có một từ dành cho tất cả các giáo phái và tất cả các dân tộc. Từ ngữ đó chính là HÒA GIẢI (RECONCILIATION)

Sự tha thứ thật sẽ như thế nào? Điều đó giống như Giô-sép tha thứ cho anh em của ông (SaSt 45:1-28).

Ông bảo vệ danh tiếng cho các anh em của ông. (45:1).

Ông không muốn có khoảng cách nào giữa ông và họ (Sáng-thế Ký 45:4;).

Ông không hề muốn các anh em của ông hối hận, buồn thảm vì những gì họ đã gây ra cho ông trước đó (45:5). Ông đã nhận thấy cánh tay thần hựu của Đức Chúa Trời vùa giúp và sắp đặt mọi thứ qua tất cả những gì đã xảy ra (45:5).


II. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG ÔM LẤY GIA TÀI KẾ TỰ CỦA MÌNH


“Cả cuộc đời Cơ-đốc chính là trở nên kinh nghiệm mọi điều Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta trong gia tài kế thừa.” Chắc chắn có một lãnh vực xức dầu nào đó mà Chúa chỉ dành riêng cho bạn mà thôi.

William Carey đã từng nói rằng: “Hãy cố gắng hết sức để làm những điều vĩ đại cho Đức Chúa Trời, và cũng hãy mong đợi những điều vĩ đại đến từ Đức ChúaTrời.”


III. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG CÓ SỰ DẠN DĨ TRONG NHỮNG HOÀN CẢNH GẶP SỰ CHỐNG ĐỐI:


Đức Chúa Trời đã phán với Giô-suê rằng “Sẽ chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt ngươi trong những ngày của cuộc đời ngươi ”(Gios Gs 1:5).

Tertullian đã có một câu rất hay như thế này: “Huyết của những người tử vì đạo là hột giống của Tin Lành.”


IV. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG BIẾT CHẮC RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG Ở VỚI MÌNH


“Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã từng ở cùng với Môi-se. Ta sẽ chẳng bao giờ lìa ngươi, hay bỏ rơi đâu.” (Gios Gs 1:5b). Cha chúng ta ở trên trời đã hứa với chúng ta rằng:“Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa khỏi chúng ta, hay bỏ rơi chúng ta đâu.” Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn ở cùng với chúng ta trong mọi hoàn cảnh .


V. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG CÓ LÒNG CAN ĐẢM ĐỂ LÃNH ĐẠO DÂN SỰ.

“Chỉ hãy vững lòng và dũng cảm.” (Gios Gs 1:7).


VI. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG XEM LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU (1:8)


VII. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG VƯỢT QUA SÔNG “GIÔ-ĐANH” CÁCH CÁ NHÂN


Đức Chúa Trời luôn muốn nâng chúng ta lên để bước vào một cuộc đời đầy dẫy phép lạ. Hãy để Đức Chúa Trời dẫn dắt vào phạm trù mới mẻ của một cuộc sống mới, và ở nơi đó những sự kiện xảy ra trong cuộc sống và chức vụ không có thể được giải thích bằng cách nào khác hơn là chính Ngài đã can thiệp vào. Đức Chúa Trời luôn làm những điều kỳ lạ. Và Ngài mong muốn những điều kỳ lạ đó xảy ra trong cuộc đời bạn. Ngài muốn chính bạn là người Ngài lựa chọn để mang lấy điều khải tượng dành cho tương lai. Ba tính chất còn lại của khải tượng sẽ được hoàn tất ở bài học tiếp theo sau .


THẢO LUẬN NHÓM


Thảo luận những cách khác nhau mà một người lãnh đạo có thể dùng để giải quyết những điều đã xảy ra trong quá khứ, từ đó định hướng cho mục đích đời mình.

Hãy thảo luận về kẻ hủy diệt im lặng thứ tư ảnh hưởng chức vụ của người hầu việc Chúa và các cấp độ tiến triển của nó trong sự hủy diệt Hội thánh. Chúng ta có thể áp dụng gương tha thứ của Giô-sép như thế nào trong việc hòa giải với những kẻ xúc phạm chúng ta,

Hãy làm theo bốn bước mà Chúa Jêsus đã dạy dỗ trong sự tha thứ. Ngày nay, trong thân thể của Đấng Christ làm cách nào chúng ta thực hành được sự tha thứ thật?


TỰ NGHIÊN CỨU


Hãy nghiên cứu trong Giô-suê từ đoạn 1-3. Hãy áp dụng từng điều trong bảy phẩm chất trong đời sống của một người có khải tượng vào trong chính đời sống và hoàn cảnh chức vụ của bạn bằng cách viết ra trong những lời của chính bạn những gì mà Chúa đang phán với bạn sau khi suy gẫm từng phẩm chất.

 
Phần 3: LÀM SÁNG TỎ MỘT KHẢI TƯỢNG


LỜI GIỚI THIỆU


Trong bài học thứ hai, chúng ta đã thảo luận về những phẩm chất đặc trưng của một khải tượng. Nghiên cứu cuộc đời của Giô-suê chúng ta đã đưa ra được bảy nét đặc trưng.

Và qua sách Giô suê, năm đoạn đầu đề cập đến sự chuyển tiếp từ một người phụ tá cho Môi-se trở thành một nhà lãnh đạo đóng vai trò chủ chốt, dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời.

Trong bài học này cũng vậy, từ việc nghiên cứu đời sống của Giô-suê chúng ta lại rút ra được thêm 3 nét đặc trưng còn lại cuối cùng của một người có khải tượng và học biết chúng liên quan đến chúng ta như thế nào. Khi đọc đến đoạn 5 sách Giô-suê, có 3 biến cố quan trọng được ghi lại nhưng điều đáng nói ở đây là chúng đã tác động hết sức mạnh mẽ và sâu rộng đến đời sống của những người lãnh đạo như chúng ta ngày hôm nay.


DÀN Ý BÀI HỌC (tiếp theo bài 2)


Dấu hiệu của Giao Ước với Đức Chúa Trời.


VIII. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG ĐƯỢC ĐÁNH DẤU BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI MÀCHÚNG TA KHÔNG THỂ NÀO PHỦ NHẬN ĐƯỢC (Gios Gs 5:9).


Trước khi đại diện cho Đức Chúa Trời trong trận chiến, chúng ta phải mang theo trongmình dấu hiệu của giao ước Ngài. Phép cắt bì là cắt bỏ phần da thịt không cần thiết và nó là một cuộc phẫu thuật nơi bộphận có tính sáng tạo của cơ thể. Tương tự như vậy, chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh thực hiện một cuộc phẫu thuật trên đời sống của chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ loại bỏ tất cả mọi tánh xác thịt và tất cả các công việc của xác thịt. Chúng ta phải để cho Ngài cất mọi điều nhơ nhớp ra khỏi đời sống chúng ta.

Chúng ta phải đầu phục để Đức Thánh Linh để Ngài ghi một dấu ấn của Ngài lên trên những khả năng hoạt động sáng tạo mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.


IX. NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG HỢP TÁC VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG VIỆC THU THẬP SỰ TIẾP TRỢ (Gios Gs 5:12)


Có sự thay đổi trong cách tiếp trợ đến cho con dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở trong thời điểm mà Đức Chúa Trời đang thay đổi cách tiếp trợ dành con dân sự Ngài. Khi bạn vượt qua sông “Giô-đanh” chỉ riêng bạn, hãy mong đợi một sự thay đổi trong cách tiếp trợ đến với bạn.

Phương cách làm việc cũ kỹ có lẽ không còn hoạt động được nữa trong thời đại ngày nay. Nhưng thay vào đó, sự tiếp trợ đủ cho tất cả mọi người. Bông trái của Ca-na-an đang được đặt trước mặt bạn. Sự tiếp trợ của Ca-na-an không chỉ cung cấp riêng cho nhu cầu của chúng ta, nhưng trong nó chúng ta còn tìm thấy mầm mống của sự tiếp trợ cho những người khác nữa.

Đức Chúa Trời muốn chúc phước dư dật trên bạn không chỉ để thỏa mãn những nhu cầu của bạn thôi đâu, nhưng Ngài muốn bạn sẽ là nguồn phước cho nhiều người khác. Chúng ta, những con dân của Chúa đem phước hạnh đến cho các dân tộc, các dân tộc bằng cách đem Phúc-âm của Chúa đến cho họ.

Để thực hiện được điều này, nó đòi hỏi chúng ta phải phối hợp với Đức Chúa Trời và đi đằng sau đường đi nước bước của kẻ thù vì chính nơi đó sự tiếp trợ hiệndiện.


X. MỘT NGƯỜI CÓ KHẢI TUỢNG THẬT CÓ SỰ GẶP GỠ VỚI CHÚA JÊSUS LÀM THAY ĐỔI CẢ CUỘC ĐỜI NGƯỜI ĐÓ (5:14)


Giô-suê đã gặp gỡ với tướng đạo binh của Đức Chúa Trời. Chỉ sau khi được gặp gỡ một tươi mới với Đức Chúa Trời bấy giờ chúng ta mới đủ tư cách và phẩm chất để ra đi làm công việc của Ngài. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến đến bài ba. Đây là điểm mấu chốt của loạt bài này.


LÀM SÁNG TỎ MỘT KHẢI TƯỢNG


Theo cách định nghĩa của George Barna, khải tượng là: “Khải tượng cho chức vụ là một cảnh tượng nhìn thấy trong tâm trí rất rõ ràng về những điều sẽ xảy ra trong tương lai được Đức Chúa Trời ban cho các tôi tớ được lựa chọn của Ngài và nó có nền tảng đặt trên sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời về bản thân và về những hoàn cảnh.”

Nhưng để cho một khải tượng trở nên hiện thực và có thật, thì có nhiều khía cạnh chúngta phải xem xét.Chúng ta hãy cùng nhau xem xét qua mười bước để làm sáng tỏ một khải tượng.


XI. MƯỜI BƯỚC LÀM SÁNG TỎ KHẢI TƯỢNG


1. Hãy biết rõ ân tứ của bạn.

Biết rõ những ân tứ thuộc linh mà Đức Thánh Linh đã ban cho bạn (I Cor1Cr 12:11). Hãy nghiên cứu về những sự ban cho của Đức Thánh Linh trong các đoạn KinhThánh sau: Ê-phê-sô đoạn 4; Rô-ma đoạn 12; I Cô-rinh-tô đoạn 12.

2. Hãy chuyên tâm cầu nguyện tìm kiếm sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời về những sự ban cho mà Đức Thánh Linh dành cho bạn. Tất cả những ân tứ bạn có là để trang bị cho bạn sẵng sàng phục vụ tha nhân và phục vụ cho những mục đích của Đức Chúa Trời. Nên biết rằng bạn sẽ được phát huy hết khả năng một cách vượt trội khi bạn thi hành chức vụ trong lãnh vực của những ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho bạn.

3. Hãy tin cậy nơi ân tứ của bạn (tra cứu ChCn 18:16).

Khi bạn đã nhận diện ra ân tứ của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn, tôi khuyên bạn nên thoải mái mà vận dụng những ân tứ đó. Hãy khám phá ân huệ và ân điển của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn và ở yên trong địa hạt đó.

4. Hãy phát triển ân tứ của bạn (IITi 2Tm 2:15)

Phát họa một bản kế hoạch cá nhân và qua nó làm tăng trưởng và phát triển ân tứ và đời sống bạn. Hãy nhận lấy khải tượng từ nơi Đức Chúa Trời cho chức vụ của bạn (CoCl 4:17). Aubrey Malphurs cho chúng ta biết những đặc tính của một khải tượng lành mạnh: Nó hết sức rõ ràng, không hề có sự mơ hồ (xem HaKb 2:2).

5. Viết khải tượng ra.

Làm rõ nó.

6. Đọc khải tượng lên.

Sau đó bạn có thể

7. Chạy theo với khải tượng.

. Khải tượng (đòi hỏi nhiều nhận ở người được nó) có tính thách thức.

Nó sẽ khuấy động người lãnh đạo như bạn. Nó cũng sẽ khuấy động con cái của Đức Chúa Trời. Nó thuộc về tâm trí

8. Khi bạn truyền đạt khải tượng cho những người khác, họ cũng có thể thấy những gì bạn chia xẻ. Khải tượng bày tỏ những điều trong tương lai.

9. Khải tượng là hoàn toàn có thể.

Nó chắc chắn xảy ra.

10. Hãy cố gắng bươn tới những điều thật lớn lao để chỉ một mình Đức Chúa Trời nhận sự vinh hiển (Eph Ep 3:20-21). Cố gắng làm những việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời. “Hãy mong đợi những điều vĩ đại đến từ Đức Chúa Trời” - lời của William Carey.

Như Giáo sư Bill Bright đã từng có một khải tượng về Campus Cruasde for Christ. Xin ghi nhớ rằng, bạn có thể làm bất cứ điều gì Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm (xem Phi Pl 4:19) Phát triển một kế hoạch cho đời sống cầu nguyện của bạn (xem LuLc 18:1).

Có 3 phương pháp cầu nguyện cần được áp dụng riêng tư vào đời sống cầu nguyện hằng ngày:

- Lời cầu nguyện thân mật, riêng tư (Eph Ep 3:16-19).

- Lời cầu nguyện đi lên từng bậc (Thi Tv 67:1-2).

- Lời cầu nguyện có tầm ảnh hưởng (ISu1Sb 4:10).

Trong khi bạn quỳ gối cầu nguyện với Chúa, hãy phác thảo kế hoạch để làm trọn khải tượng.

Tiến sĩ Ralph Mahoney đề nghị những con đường dẫn đến sự thành công cho một người lãnh đạo. Hiểu được khải tượng mà Chúa ban cho trong cuộc sống và chức vụ của bạn. Vạch rõ mục đích sẽ đưa bạn đến với khải tượng. Ưu tiên những mục đích của bạn ghi vào bản kế hoạch khả thi.

. Với câu hỏi BẰNG CÁCH NÀO? Bạn hãy lên chương trình.

. Với câu hỏi KHI NÀO? Bạn hãy lập thời khóa biểu.

. Với câu hỏi NGƯỜI NÀO? Bạn có sự sắp xếp tổ chức nhân sự.

. Với câu hỏi CHI PHÍ THÌ SAO? Bạn dự thảo trước ngân sách.

Sau đó hãy thực hiện kế hoạch của bạn. Cuối cùng hãy ngồi lại đánh giá thành quả mà bạn đạt được. Hãy buộc chặc khải tượng của bạn với khải tượng và kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho các dân tộc (Mat Mt 28:19). Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh (Eph Ep 5:18). Không có điều gì mang giá trị đời đời lại xảy ra ngoài sự vận hành của Đức Thánh Linh trong cuộc đời bạn. Hãy để cho Đức Thánh Linh rửa sạch mọi điều ô dơ, đổ đầy và điều khiển bạn. Hudson Taylor có nói rằng: “Hãy đầu phục Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn để Đức Thánh Linh không bị ngăn cản.”


THẢO LUẬN NHÓM


Hãy thảo luận những cách khác nhau mà Đức Chúa Trời đang sử dụng những con dân của Ngài trong thời đại ngày nay để truyền bá Phúc-âm ra cho mọi người. Trong nhóm nhỏ của bạn, hãy thực hành ba lời cầu nguyện trước khi kết thúc bài học này. Áp dụng một cách riêng tư ba loại cầu nguyện vào cuộc đời bạn và hãy thực hành chúng hằng ngày trong đời sống cầu nguyện của bạn.


TỰ NGHIÊN CỨU


Trong tập ghi chép, hãy thực hành “Những Con Đường Dẫn Đến Thành Công” trong khải tượng của Giáo sư Ralph Mahoney mà Đức Chúa Trời đã ban cho cuộc sống và chức vụ của bạn.

 
Phần 4: KHẢI TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN CÁC DÂN TỘC


LỜI GIỚI THIỆU


Có phải Đức Chúa Trời chỉ có vài mục đích tốt đẹp cao trọng trên hết những gì Ngài đang làm cho các con cái Ngài không? Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trở nên những con người có đức tin, quyền năng, thánh sạch và thịnh vượng nhằm mục đích gì? Có một sự thật hiển nhiên rằng Ngài mong muốn ban cho chúng ta tất cả nhữngđiều kể trên chỉ vì Ngài quá yêu chúng ta. Nhưng cũng có một số mục đích tại sao Đức Chúa Trời ban chúng ta đức tin, sự nên thánh và thịnh vượng.

Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng tại sao Chúa Jêsus kêu gọi và lập bạn không? (GiGa15:16). Nên chú ý ở đây Chúa Jêsus không bảo rằng Ngài đã kêu gọi và lập chúng ta chỉ để cho chúng ta lên thiên đàng ở với Ngài, hoặc là chỉ để tận hưởng một cuộc sống phong phú, dư dật. Nên nhớ rằng ngay bây giờ tất cả những phước hạnh vừa nêu ra ở câu trước thuộc về chúng ta do mối liên hệ giữa Chúa và chúng ta được thiết lập kể từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình.

Nhưng tại sao Chúa Jêsus lại mang chúng ta vào vương quốc của Ngài? Ngài đã mang chúng ta vào vương quốc của Ngài là để chúng ta có thể sanh bông trái. Bông trái mà Chúa Jêsus đề cập ở đây không chỉ là bông trái của Đức Thánh Linh, nhưng là bông trái của một vụ thu hoạch dư dật, nhiều không xiết kể. Vụ thu hoạch này chính là gặt hái những linh hồn quý giá trên khắp thế giới này về cho Chúa. Chúng ta cần phải nhướng mắt lên ra xa khỏi hàng rào thuộc linh của sự quá chú trọngđến mình, hài lòng với những gì mình đang có và đã làm được để nhìn vào một thế giới Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra và đền tội cho mọi người.

Đây là một môn học để phát triển khải tượng của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng cho dù khải tượng đó là gì đi chăng nữa, chúng ta phải liên kết chặt chẽ với kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Khải tượng Chúa ban cho chúng ta chính là một phần khải tượng của Đức Chúa Trời trải ra cho các dân tộc. Chúng ta phải dự phần kế hoạch toàn cầu của Đức Chúa Trời. Mục đích của kế hoạch này là làm cho tất cả các dân tộc, đều phủ phục dưới uy quyền chủ tể của Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus đã truyền lại cho chúng ta một đại mạng lệnh, đó chính là lệnh tiến quân mà Hội thánh phải tuân theo. Đại mạng lệnh cũng là một công tác phải làm của Hội thánh từ khi Chúa Jêsus thăng thiên về cùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài quay trở lại trong sự vinh hiển.

Nhà truyền giáo vĩ đại ở Châu Phi, David Living Stone đã đưa ra lời nhận xét như thế này: “Đức Chúa Trời chỉ có một Con Trai độc nhất, và Con Trai đó là một nhà truyền giáo.” Niềm tin của một Cơ-đốc nhân là niềm tin của một nhà truyền giáo. Từ viễn cảnh của thiên đàng, điều quan trọng nhất đang diễn ra trong thân thể của Đấng Christ ở khắp nơi trên thế giới, là quyền sở hữu quốc tế của Hội thánh khắp thế giới về đại mạng lệnh của Chúa. Nó không chỉ là trách nhiệm của Hội thánh ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để Tin Lành hóa thế giới nhưng nó là quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả tín đồ trong mọi dân tộc.


DÀN Ý BÀI HỌC


SaSt 12:1-3 1 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.”


I. ĐEM SỰ CHÚC PHƯỚC ĐẾN CHO CÁC DÂN TỘC QUA PHÚC-ÂM


Trong sự kêu gọi của Chúa đối với Áp-ra-ham.

Hình ảnh một đoàn người được cứu chuộc ở mọi lứa tuổi đứng trước ngai Chúa (xemKhKh 5:9, 7:9).


II. ĐẠI MẠNG LỆNH CỦA CHÚA JÊSUS:


Những dấu hiệu báo trước sự trở lại của Chúa Giê-xu (xem Mat Mt 24:14). Phúc-âm được rao ra đến từng cộng đồng của người bộ tộc. Có sự tranh chiến giữa các nhóm người sắc tộc trên khắp các dân tộc.

Sẽ có thêm nhiều nhóm người sắc tộc tin Chúa và được cứu rỗi. “Khải tượng vĩ đại nhất mà một người lãnh đạo có thể có được là dự phần vào kế hoạch truyền giáo ra khắp thế gian của Đức Chúa Trời và bày tỏ cho nhóm biết cách nào để thực hiện và làm trọn kế hoạch đó.” - John Haggai.

A. Lời hứa ban cho quyền phép để thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Mat Mt 28:18-20

Ta học được tính chất bao gồm trong mạng lệnh này là: “ Hãy môn đệ hóa muôn dân …” Mac Mc 16:15. Qua câu Kinh Thánh trên ta học được tính chất bao gồm trong mạng lệnh này là: “Giảng Tin Lành cho mọi tạo vật.”

B. Những dấu hiệu về chúng ta quyền năng siêu nhiên được ban cho chúng ta để thực hiện công việc được cặp theo. LuLc 24:46-48. Chúa giao cho chúng ta những công việc siêu nhiên kèm theo những quyền phép siêu nhiên để chúng ta có thể hoàn thành công việc đó. (LuLc 24:49).

Nếu bạn chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đừng vội ra đi. Nhưng nếu sau khi bạn được đổ đầy Đức Thánh Linh, đừng chần chừ do dự ra đi. GiGa 20:21

C. Sự phối hợp giữa sự phân công siêu nhiên và quyền phép siêu nhiên. Cong Cv 1:8

Những quyền phép có uy lực chúng ta có thể dùng để hoàn thành đại mạng lệnh Chúa giao phó.

- Quyền phép của Đức Thánh Linh (XaDr 4:6)

- Quyền phép của Lời Chúa (Gie Gr 23:29)

- Quyền phép của Phúc âm (RoRm 1:16)

- Quyền phép trong danh Chúa Jêsus (Cong Cv 3:16)

- Quyền phép của huyết của Chúa Jêsus (KhKh 12:11)


III. CÁ NHÂN HÓA KHẢI TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


A. Một khải tượng cho cá nhân:

Vai trò độc đáo nào Đức Chúa Trời ra lệnh cho tôi phải thi hành để góp phần hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa?

B. Một khải tượng cho tập thể:

Vai trò duy nhất nào Đức Chúa Trời ra lệnh cho Hội thánh của tôi phải thực hiện để góp phần hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa?

C. Một khải tượng cho cả thế giới:

Vai trò duy nhất nào Đức Chúa Trời ra lệnh cho tôi phải thi hành trong việc hợp tác với toàn bộ các bộ phận trong thân thể Đấng Christ để góp phần hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa Jêsus?


THẢO LUẬN NHÓM


Mục đích Chúa Jêsus đem chúng ta vào vương quốc của Ngài là để chúng ta sanh bông trái. Nêu ra những cách sanh bông trái khác nhau của chúng ta khi chúng ta là một Cơ-đốc nhân.

Chia xẻ khải tượng bạn có được trong chức vụ với những người khác. Làm cách nào khải tượng cá nhân của bạn có liên hệ chặt chẽ với chương trình hoạch định của Đức Chúa Trời dành cho thế giới? Có cách nào để bạn có thể làm một sự điều chỉnh cần thiết cho khải tượngchức vụ bạn để bạn có thể nằm trung tâm kế hoạch của Đức Chúa Trời? Bằng ngay cách cụ thể nào mà một Cơ-đốc nhân có thể đem những phước hạnhcủa Áp-ra-ham đến từng dân tộc trên thế giới?


TỰ NGHIÊN CỨU


Trong cuộc sống và chức vụ bạn có một khải tượng nào không? Trong sự cầu nguyện hãy viết ra khải tượng mà Chúa đã ban cho trong đời sống và chức vụ bạn. Chia xẻ khải tượng này với người lãnh đạo của bạn.

 
Phần 5: GẶT HÁI KHẢI TƯỢNGLỜI GIỚI THIỆU


Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham và hậu duệ của người rằng Ngài sẽ ban phước hạnh trên cuộc đời ông và hậu tự của người. Và nhiều người đã xem lời hứa này sự chúc phước hàng đầu của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài.

Nhưng cũng có những người đứng ở hàng sau cùng để trở thành người nhận sự chúc phước Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham. Chúng ta không những được chúc phước bởi vì chúng ta là hậu tự thuộc linh của Áp-ra-ham, nhưng Chúa chúc phước để chúng ta trở thành nguồn phước cho những người khác. Thật sự là chúng ta nên đem phước hạnh đến cho tất cả gia đình trên thế gian này. Điều này là một sự bày tỏ hết sức rõ ràng cho chúng ta về việc chinh phục thế giới này cho Chúa Giê-xu.

Chúa Jêsus đã nhắc lại lời yêu cầu này cho con cái của Ngài trong đại mạng lệnh. Vua Đa-vít hiểu rất rõ rằng ông là dòng dõi thừa kế sự chúc phước của Đức ChúaTrời đã dành cho Áp-ra-ham. Vì thế, trong lời cầu nguyện của ông có nhắc lại giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ tiên mình là Áp-ra-ham.


DÀN Ý BÀI HỌC


Thi Tv 67:1-2 “1 Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. 2 Để đường lối Chúa được biết trên đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.”


I. VUA ĐA-VÍT CẦU XIN SỰ CHÚC PHƯỚC TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI


Quyền được hưởng sự chúc phước từ Đức Chúa Trời (67:1).

Vua Đa-vít là hậu tự của Áp-ra-ham. Còn chúng ta, những Cơ-đốc nhân là những hậu tự về thuộc linh của Áp-ra-ham. Trách nhiệm của những người là hậu tự của Áp-ra-ham. (67:2). Là đem phước hạnh của Áp-ra-ham đến từng gia đình trên đất này.


II. CUNG CẤP CHO KHẢI TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


Đức Chúa Trời ban cho bạn một khải tượng không đơn giản chỉ để phô bày những khả năng tiềm tàng của khải tượng đó trước mặt bạn và cũng vậy, cũng không phải để ngăn không cho bạn nhận được sự tiếp trợ, giúp đỡ để qua đó khải tượng trở nên hiện thực.

Nếu Đức Chúa Trời ban cho một khải tượng, Ngài cũng sẽ cung cấp những chiến lược rõ ràng và những Ngài cũng chu cấp những nguồn tài liệu để qua đó có thể thi hành khải tượng. Nhưng để có được điều này, đòi hỏi bạn phải có sự nhạy cảm với Đức Thánh Linh.

Nếu chỉ biết những gì Chúa muốn chúng ta làm thôi thì chưa đủ, nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải biết Chúa muốn bằng cách nào và khi nào chúng ta làm điều đó. Nếu chúng ta muốn nhận được sự trợ giúp của Đức Chúa Trời trên khải tượng mà Ngài đã ban cho chúng ta, chúng ta phải có:

- Trước nhất là khải tượng của Đức Chúa Trời.

- Chiến lược của Ngài. Thời khắc đã định của Ngài dành cho chúng ta. Những chiến lược do Đức Chúa Trời đề ra để chu cấp cho khải tượng: Chúng ta lần lượt đi qua 10 chiến lược để chu cấp cho khải tượng.

1. Trước khi bạn ra đi phục vụ, hãy tha thứ. Thủ phạm im lặng đáng sợ bóp nghẹt dòng sự sống tuôn tràn của Thánh Linh Đức Chúa Trời chính là sự không tha thứ (Cong Cv 24:16; IGi1Ga 1:9).

2. Ngay ngày hôm nay hãy bắt đầu gieo trong đức tin, và trông đợi một vụ thu hoạch dồi dào (LuLc 6:38).

Trật tự của Đức Chúa Trời là: ban cho trước, và sau đó bạn sẽ được nhận những gì bạn đã cho. Đức Chúa Trời luôn giữ một bản lưu trữ chính xác những gì chúng ta đã làm (GaGl 6:9).

3. Hãy đem tất cả khoản dâng một phần mười vào kho của Chúa (MaMl 3:10). Hỡi các vị mục sư, quý vị có dâng phần mười không? Hội thánh bạn có dâng phần mười thu nhập của Hội thánh cho việc truyền giáo không?

4. Phát huy thái độ biết ơn đối với Đức Chúa Trời (IICo 2Cr 9:7).

5. Biết nắm bắt những cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. Sau khi cầu nguyện và nhận được lời khuyên sáng suốt, đừng lo sợ những rủi ro.

6. Hãy lắng nghe sự thúc giục của Đức Thánh Linh để ban cho (Mat Mt 10:8).“Mỗi ngày hãy tìm một cách để dâng cho Đức Chúa Trời và ban cho một người.”

7. Hãy giúp đỡ người trong cảnh thiếu thốn, đặc biệt hãy làm việc này một cách kín đáo (ChCn 28:27).

8. Lập ra kế hoạch để trả hết mọi nợ nần của bạn. (RoRm 13:8).

9. Hãy chia xẻ khải tượng của bạn một cách rõ ràng và đầy nhiệt huyết (HaKb 2:2).“Người có khả năng lãnh đạo là người biết rõ cái gì phải làm tiếp theo; biết rõ tại sao nó quan trọng; và biết rõ cách đưa ra những phương pháp thích hợp để gánh vác những nhu cầu sắp đến” - Lời của Bob Biehl.

“Một người lãnh đạo nếu không hoàn toàn nhận thức rõ giá trị của đồng tiền sẽ phung phí nó một cách thiếu khôn ngoan và sớm muộn sẽ bị khổ sở trầm trọng vì những hành động ngu ngốc của anh ta, nợ nần sẽ như một cái mền ướt, nặng trịch chôn sống anh ta và bóp nghẹt anh ta.” - Lời của Costa Deir.

Những bài học rút ra từ câu chuyện về người đàn bà đang tuyệt vọng được chép trong II Vua 2V 4:1-7.

Những nguyên tắc được trình bày dưới đây là cách để gây dựng khải tượng trong lòng bạn: Đừng bao giờ khiếp sợ trước những hoàn cảnh khó khăn.

B. Hãy nói cụ thể với Chúa.

Tạo một bản liệt kê chính xác những tài sản mà bạn có. Hãy sẵn sàng và mạnh mẽ với những điều nhỏ bé mà bạn đang có. Hãy bắt đầu tuôn đổ cho kẻ khác với những gì bạn có. Hãy trông đợi từ nơi Chúa một phép lạ. Hãy nhận biết rằng có ra một phép lạ đang xảy ra trong nhà bạn.

Đức Chúa Trời đang hỏi bạn hai câu hỏi sau:

- Bạn muốn Ngài làm điều gì cho bạn?

- Bạn có điều gì trong căn nhà bạn?


THẢO LUẬN NHÓM


Những người tin Chúa ngày nay có quyền gì trong Chúa Giê-xu xưng nhận những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham? Thảo luận thêm về những chiến lược cần có để chu cấp cho khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn và trong số những chiến lược trên những cái nào bạn cần phải thực hành nhiều hơn nữa trong cuộc sống và chức vụ của bạn? Bây giờ bạn có được điều gì để đầu tư vào khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn?


TỰ NGHIÊN CỨU


Phát triển một kế hoạch hành động để gây quỹ, giúp hoàn thành khải tượng Đức Chúa Trời đã ban trong cuộc đời và chức vụ của bạn. Hãy chia xẻ kế hoạch này với người lãnh đạo của bạn.bottom of page