top of page
    ISOM CẤP 4 - Đắc Thắng Thuộc Linh
    (Spiritual Breakthrough)

Hung Tran

Jul 3, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry (Tiến sĩ Marilyn Hickey)Tiến sĩ Marilyn Hickey được mệnh danh là Ðại Sứ của Tin Lành về Nước Ðức Chúa Trời đem đến sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với thế hệ đang ở trong tối tăm và đau khổ. Bà là một bộ trưởng, tác giả và nhà truyền tin. Cô thành lập Marilyn Hickey Ministries International. Cùng với con gái Sarah, Marilyn đồng dẫn chương trình truyền hình, Marilyn & Sarah. Cô đã viết một số cuốn sách, bao gồm, “Dấu hiệu trên thiên đường”, “Tên của Chúa”, “Chữa lành hoàn toàn”, “Sa-tan_chứng minh ngôi nhà của bạn”, “Con đường dẫn đến phép lạ của bạn”“Phụ nữ của Lời nói”. Cô có bằng Tiến sĩ Thần học của Đại học Oral Roberts.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

D9.1 Học Thuộc Lòng Kinh Thánh.

D9.2 Học Thuộc Lòng Kinh Thánh.

D9.3 Bẻ Gẫy Lời Rủa Sả Trong Gia Tộc.


BÀI 1: GHI NHỚ KINH THÁNH (PHẦN 1)


GIỚI THIỆU


Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng các bạn một bí quyết mà sẽ giúp ích cho đời sống bạn trong mọi lĩnh vực. Bạn hẳn sẽ thích thú khi nghe những gì mà tôi sắp chia sẻ, vì thế tôi mong bạn mở lòng tiếp nhận bài học này và trông xem điều Ðức Chúa Trời sẽ hành động trong bạn.

Trong Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa và mỗi lời hứa là một lợi ích đặc biệt. Ví dụ, trong Ê-phê-sô 6:2-3 Lời Chúa phán dạy chúng ta rằng nếu chúng ta hiếu kính cha mẹ mình thì kết quả là chúng ta sẽ được phước và sống lâu trên đất. Như vậy khi chúng ta thấy một lời hứa trong lời của Chúa thì chúng ta cũng thấy những ích lợi của chính lời hứa đó. Ðiều tôi chia sẻ cùng các bạn tại buổi học này sẽ mang lại những ích lợi trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống của bạn.


NỘI DUNG BÀI HỌC


I. LÀM THẾ NÀO ÐỂ MÌNH ÐƯỢC THẠNH VƯỢNG VÀ THÀNH CÔNG


A. Làm theo Giô-suê 1:8

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Thế thì ngươi sẽ được thạnh vượng trong con đường mình và sẽ được thành công” (Giô-suê 1:8).

1. Suy nghẫm lời Chúa ngày và đêm.

2. Nói lời của Chúa ngày và đêm.

3. Làm theo lời Chúa ngày và đêm.

4. Khi đó bạn sẽ được thạnh vượng và thành công trong con đường mình.

B. Những ví dụ về sự ứng nghiệm của nguyên tắc này

1. Trải nghiệm của một Cơ-đốc nhân

a. Anh ta là một Cơ-đốc nhân

b. Cha mẹ anh ta yêu mến Ðức Chúa Trời

c. Anh ta không phải là một học sinh giỏi. Anh ta học không được.

i. Một giáo viên trường Chúa nhật đã dạy anh ta ghi nhớ các câu Kinh Thánh

ii. Ghi nhớ các câu Kinh Thánh là suy ngẫm lời của Ðức Chúa Trời

iii. Anh ta bắt đầu thấy lời Chúa hành động trong đời sống của mình

d. Các điểm số của anh ta tăng lên

e. Anh ta thi đỗ và vào học tại một trường đại học

i. Chàng thanh niên lúc này trở nên quá bận bịu không còn thời gian để ghi nhớ những câu Kinh Thánh nữa

ii. Ðiểm số của anh chàng tụt xuống

iii. Anh lại bắt đầu suy nghẫm lời Kinh Thánh

f. Anh là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất xắc nhất

2. Trải nghiệm của Marilyn Hickey

a. Cô quyết định ghi nhớ toàn bộ sách Châm-ngôn

Châm-ngôn là một sách về sự khôn ngoan

b. Cô bắt đầu thấy sự khôn ngoan đến trên đời sống của mình

i. Sự khôn ngoan đến trên cuộc sống hôn nhân của cô

ii. Sự khôn ngoan đến trên con cái cô

iii. Lời Chúa trở nên sống động hơn đối với cô

c. Cô phát hiện thấy bộ não của mình là một cơ bắp

i. Cô càng luyện tập bộ não nó càng trở nên tốt hơn

ii. Bộ não của cô càng trở nên thành công hơn

Cô tăng việc ghi nhớ Kinh Thánh từ một câu/ngày lên 8 hoặc 9 câu/ngày

d. Thành công thực sự đó là phong cách sống của cô

i. Những câu Kinh Thánh được cô khắc ghi trong lòng dần trở thành sự khôn ngoan trong cuộc sống của cô

ii. Ðức Chúa Trời tìm kiếm lẽ thật nơi con người bề trong, và Ngài sẽ làm cho người đó trở nên khôn ngoan (Thi thiên 51:6)

Ðức Chúa Trời tìm kiếm lẽ thật trong lòng bạn

Khi bạn để Lời lẽ thật vào lòng và Ðức Thánh Linh thấy lẽ thật đó trong bạn thì Ngài sẽ mang lẽ thật đó tới tâm trí của bạn và khiến bạn trở nên khôn ngoan

e. Cô đã tránh được một vụ tai nạn máy bay

“Không một vũ khí nào chế ra nghịch cùng ngươi sẽ thành công…” (Ê-sai 54:17)

C. Cuộc Đời Giô-suê

1. Ngày và đêm ông đã suy ngẫm, nói, và làm theo Lời của Ðức Chúa Trời

a. Ông được mạnh mẽ và thành công

i. Giô-suê được 80 tuổi khi Ðức Chúa Trời kêu gọi

ii. Ông đã sống trên 100 tuổi

b. Giô-suê được thạnh vượng về đời sống vật chất

i. Ông làm chủ cả một núi

ii. Ðức Chúa Trời đã khiến ông được của cải

c. Giô-suê được thành công trong đời sống gia đình

“…nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Ðức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:15)

2. Lời Chúa sẽ khiến bạn được thạnh vượng và thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn


II. TƯ CHẤT KHÔN NGOAN


A. “Thành công” đồng nghĩa với khôn ngoan

1. Khôn ngoan trong mọi lĩnh vực đời sống

2. Khôn ngoan trong tư chất

B. Ê-va muốn có tư chất khôn ngoan

1. Bà đã tin vào lời dối trá (Sáng Thế Ký 3:5-6)

2. Sa-tan (ma quỷ) không thể ban cho con người tư chất khôn ngoan

3. Suy nghẫm Lời Ðức Chúa Trời là nguồn duy nhất cung cấp sự khôn ngoan cho tư chất.

C. Ða-vít có được tư chất khôn ngoan

1. Ða-vít rơi vào một tình thế rất khó xử vì cớ Sau-lơ

2. Ða-vít đã ứng xử khôn ngoan (Sa-mu-ên 18:5)

a. Không kể Sau-lơ đã trở nên điên cuồng như thế nào, thì Ða-vít vẫn cứ thành công.

b. Ða-vít đã ứng phó khôn ngoan trong “mọi” đường lối của ông (Sa-mu-ên 18:4).

c. Ða-vít đã hành động “rất” khôn ngoan, (1 Sa-mu-ên 18:30)

Có những lúc chúng ta cần nhiều khôn ngoan hơn người khác.

3. Ða-vít hành động khôn ngoan hơn tất cả các tôi tớ của Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 18:30)

a. Danh người trở nên tôn trọng lắm (1 Sa-mu-ên 18:30)

b. Ông khôn ngoan hơn người khác.

c. Ông biết cách sử xự khôn ngoan với con người hơn bất cứ ai.

D. Marilyn Hickey trong một đất nước hồi giáo

1. Cô được mời tham gia chương trình đối thoại của đài truyền hình.

2. Có người hỏi cô một câu hỏi liên quan tới một vấn đề rất nhạy cảm.

3. Ðức Chúa Trời đã ban cho cô sự khôn ngoan ứng xử trong tình huống đó.

E. Phước lành của Gia-Cốp

1. Gia-cốp đặt tay chúc phước cho con trai thứ của Giô-sép chứ không phải đứa lớn

2. Gia-cốp có chủ ý đặt tay như vậy (Sáng-thế ký 48: 14)

3. Ðức Thánh Linh đã ban cho Gia-cốp tư chất khôn ngoan.

F. Sự cai trị của vua Ê-xê-chia

1. Vua được thành công trong bất cứ việc gì (II Các vua 18:7)

2. Ê-xê-chia phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng Ðức Chúa Trời đã khiến vua được thành công bởi vì ông đã suy ngẫm, nói và hành động theo lời Chúa.

3. Vua biết cách ứng phó trong mọi tình huống khó khăn.

G. Ðức Thánh Linh hành động trong phạm vi Lời Ðức Chúa Trời

1. Khi chúng ta suy nghẫm, nói, và hành động theo Lời Chúa thì Ðức Thánh Linh tham gia vào đời sống của chúng ta và chỉ dẫn cho chúng ta phải làm gì và quyết định như thế nào?

Nhưng nếu chúng ta không suy ngẫm, nói, và làm theo Lời Chúa, làm sao chúng ta có thể phân biệt đâu là tiếng của Ðức Thánh Linh và đâu là tiếng của ma quỷ.

2. Chính Ðức Thánh Linh sẽ mách bảo cho chúng ta những điều hầu đến.

H. Cuộc đời của Ða-ni-ên

1. Ða-ni-ên và ba người bạn có kỹ năng, sự khôn ngoan, và hiểu biết (Ða-ni-ên 1:17)

Kỹ năng, khôn ngoan, và sự hiểu biết đều là những từ chỉ về “sự thành công.”

2. Ða-ni-ên trở nên có quyền thế trong một nước

a. Mặc dù trước đó ông phải làm nô lệ

b. Mặc dù ông đã bị hoạn

3. Ða-ni-ên đã chinh phục được vua về cho Ðức Chúa Trời hằng sống.

a. Ôâng bị ném vào hang sư tử nhưng không hề rúng động, không hề kinh hãi.

b. Ông đã hành động khôn ngoan thậm chí đối cùng những con sư tử.

i. Khi bạn suy ngẫm Lời Chúa, bạn được chuẩn bị mình trước khi bị rơi vào hang sư tử

ii. Chính Lời Chúa là phương tiện cứu bạn ra khỏi hang sư tử và cũng chính lời Chúa ban cho bạn tư chất khôn ngoan.


KẾT LUẬN


Tôi biết rằng Ðức Chúa Trời có những điều tuyệt diệu dành cho bạn. Làm sao tôi có thể biết được điều đó? Tôi không trực tiếp biết điều này, nhưng tôi biết lời Ðức Chúa Trời và biết Chúa nói gì về tôi và về bạn. Tôi cũng biết rằng nếu Lời Chúa hành động trên tôi thì cũng sẽ hành động trên bạn trong mọi hoàn cảnh của bạn.

Hãy nói điều này như một lời cầu nguyện: “Thưa Cha, con yêu Ngài. Xin Cha giúp con suy ngẫm lời của Ngài. Xin giúp con nói Lời Ngài. Và cũng giúp con làm theo Lời Ngài ngày và đêm. Con hết lòng tin rằng con sẽ được khôn ngoan và thành công trong mọi sự con làm. A-men.”


THẢO LUẬN THEO NHÓM


1. Khi bạn đặt để các lời Kinh thánh trong lòng mình, các lời đó sẽ tác động gì tới cuộc sống của bạn ?

2. So sánh và đối chiếu một vài nhân vật có tư chất khôn ngoan thật với các nhân vật khác trong Kinh Thánh nương cậy sự khôn ngoan riêng của mình. Số phận họ khác nhau như thế nào?

3. Chia sẻ với nhóm một tình huống mà Ðức Chúa Trời ban cho bạn khôn ngoan để xử lý khéo léo một vấn đề tế nhị hay nhạy cảm nào đó.

4. Cả nhóm cùng cầu nguyện xin Chúa ban cho mình lòng khát khao cẩn thận suy ngẫm, nói và làm theo Lời Chúa ngày và đêm. Cũng nài xin Ngài gia tăng sự khôn ngoan cho tư chất của mình.


TỰ NGHIÊN CỨU


1. Ðâu là nguồn của tư chất khôn ngoan ?

2. Kể một vài ví dụ về những con người bạn đã từng gặp mà bạn thấy ở họ có có tư chất khôn ngoan. Và kết quả họ đã thạnh vượng và thành công như thế nào?

3. Hãy nhớ lại những lúc bạn siêng năng trong việc suy ngẫm, nói và làm theo Lời Ðức Chúa Trời. Và kết quả là Ðức Thánh Linh đã hành động như thế nào trong đời sống của bạn: Ngài chỉ cho bạn điều cần làm hoặc tỏ cho bạn cần phải có những quyết định nào trong những lúc đó. Hãy kể ra những ví dụ cụ thể.

4. Hãy suy xét lời tuyên bố sau:

“Khi bạn suy ngẫm lời Chúa, bạn đang chuẩn bị mình trước khi bị rơi vào hang sư tử.”

Bạn có thể kể ra đây vài trường hợp những sự việc bất ngờ xảy đến trong cuộc sống mà bạn đã chuẩn bị mình sẵn nhờ việc ngẫm Lời Chúa. bottom of page