top of page

ISOM CẤP 4 - Uy Quyền Và Sự Tha Thứ (Authority And Forgiveness)

Hung Tran

Jul 5, 2023

Giáo Trình I.S.O.M
International School of Ministry
Mục sư John Bevere

John Bevere là một tác giả và bộ trưởng có sách bán chạy nhất. Cùng với vợ của mình, Lisa, ông đã thành lập Messenger International, một bộ cam kết phát triển những người theo Chúa không khoan nhượng, những người biến đổi thế giới của chúng ta. Ông là một diễn giả được quốc tế săn đón, nổi tiếng với cách tiếp cận Lời Chúa táo bạo và không khoan nhượng. Sách của ông đã được dịch ra hơn 90 ngôn ngữ và hàng triệu bản đã được bán ra, bao gồm Mồi của quỷ Satan, Thúc đẩy bởi sự vĩnh hằng, Dưới vỏ bọc, Không khoan nhượng, Kính Sợ Chúa, Đập tan sự đe dọa và Phi thường.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

D8.1 Miếng Mồi Của Sa-tan

D8.2 Dưới Sự Che Chở

bottom of page