top of page
    ISOM CẤP 4 - Tinh Thần Trong Đồng Vắng
    (Wilderness Mentalities)

Hung Tran

Jul 11, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Tiến sĩ Joyce Meyer)Joyce Meyer nổi tiếng trong chương trình phát thanh "Life in The Word." Bà có biệt tài truyền đạt lẽ thật trong Lời Chúa một cách thiết thực. Trong loạt bài nầy Bà phân tích những lối suy nghĩ sai trật của tín đồ đã cản trở họ đạt đến sự thành công và mất phần cơ nghiệp.

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

D1.1 Sự Suy Nghĩ - Khải Tượng Và Trách Nhiệm.

D1.2 Trách Nhiệm Và Thử Thách.

D1.3 Sự Lằm Bằm Và Thiếu Kiên Nhẫn.

D1.4 Mặc Cảm.

D1.5 Tự Thương Hại Mình.

D1.6 Tự Ðánh Giá.

D1.7 Tánh So Ðo - Bướng Bỉnh Và Nghịch Loạn.

 
PHẦN 1 : NHỮNG SUY NGHĨ, CÁI NHÌN, VÀ TRÁCH NHIỆM


LỜI GIỚI THIỆU


Tôi là Joyce Meyers - Giám đốc và là người sáng lập nên tổ chức Đời sống trong sự phục vụ Lời Chúa.

Tôi nhận thấy rằng trong đời sống mình có sự sống nơi Lời Đức Chúa Trời. Tôi cần đến quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi để rao giảng Phúc-âm. Bạn có thể hỏi rằng làm thế nào Đức Chúa Trời có thể sử dụng tôi khi tôi chỉ là một người nội trợ và là mẹ của ba đứa trẻ? Đó cũng chính là điều mà tôi đã nghĩ tới. Với Ngài, Đức Chúa Trời sử dụng những gì hoặc những con người mà người khác đã loại bỏ đi. Có rất nhiều nan đề trong tâm hồn tôi nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy được tấm lòng của tôi.

Ngày nay tôi là chủ của một đài truyền hình được phát trên hơn 350 trạm. Đài phát thanh của tôi được phát trên hơn 250 đài. Tôi đã viết được 32 cuốn sách. Chức vụ của tôi là đi đây đó trong nước và trên khắp thế giới để rao truyền Phúc-âm.

Tiếng gọi trong đời sống tôi là giúp người ta lớn mạnh. Đức Chúa Trời dành rất nhiều ơn phước cho các bạn. Ngài có một tiếng gọi tha thiết và một kế hoạch vĩ đại cho đời sống các bạn nhưng chúng ta phải tăng trưởng. Sách tham khảo của tôi hầu hết từ Amplified Bible


DÀN Ý BÀI HỌC


I. VƯỢT QUA HAY VẪN TIẾP TỤC DỪNG LẠI ?


Dân Y-sơ-ra-ên phải mất 40 năm để hoàn tất cuộc hành trình lẽ ra chỉ mất có 11 ngày (PhuDnl 1:2). Dường như tôi cũng đã mất nhiều thời gian để đi đến nơi mà Đức Chúa Trời muốn tôi đến.

- Tôi là kẻ bội nghịch.

- Tôi thường có những cảm xúc tiêu cực.

- Tôi có những thái độ cộc cằn. “Các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá.” (1:6)

- Đừng chán nản.

- Đức Chúa Trời kiên nhẫn đối với chúng ta nhiều hơn chúng ta kiên nhẫn với chính mình. “Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy.” (ChCn 23:7)

. Suy nghĩ là những điều rất quan trọng.

- Hãy nghĩ đến các sự ở trên trời.

- Hãy nghĩ đến những gì chính đáng.

- Hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình (RoRm 12:2)

*.Tâm thần phải hoàn toàn đổi mới.

Tâm thần phải hoàn toàn biến hóa. Sau đó bạn sẽ kinh nghiệm được ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời (12:1-3). Hãy lột bỏ con người cũ và nếp sống cũ đi. (Eph Ep 4:22-24) Chúng ta phải luôn mặc lấy một tinh thần tươi mới. Sa-tan sẽ nói với bạn những điều giả dối. Lời Đức Chúa Trời là chân lý. Khi bạn dùng Lời Đức Chúa Trời để chiến đấu chống lại ma quỷ thì nó không thể nào đánh bại được bạn. Hãy giữ sự suy nghĩ tích cực. Hết thảy chúng ta cần phải đi ngang qua đồng vắng nhưng chúng ta không ở lại trong đồng vắng. Những gì đang diễn ra trong đời sống các bạn chính là những điều quyết định đến việc bạn sẽ phải ở trong đồng vắng bao lâu.


II. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 1: “TƯƠNG LAI TÔI PHỤ THUỘC VÀO QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI”(Đó là suy nghĩ sai lầm là một thái độ cực đoan).


Tôi nghĩ rằng không có điều gì tốt đẹp xảy đến với tôi. II Cor 2Cr 5:17 “Những sự cũ sẽ qua đi. Mọi sự đều trở nên mới.”

Dân Y-sơ-ra-ên không có cái nhìn tích cực trong đời sống của họ. Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho đời sống của bạn. Hãy là một con người sống có mục đích. Đức Thánh Linh không bao giờ lìa bỏ bạn. Dân Y-sơ-ra-ên không bao giờ tiến bộ vì họ không nhìn bằng con mắt đức tin.

A. Họ chỉ nhìn vào những gì ở phía trước họ.

- Hãy nhìn xa hơn nơi mà bạn đã đến.

- Hãy nhìn xa hơn nơi bạn đang sống.

- Hãy tin rằng Đức Chúa Trời vĩ đại Đấng đang sống trong bạn. Sẽ làm những việc lớn lao cho bạn. Thần của Đức Chúa Trời là Đấng đã đến trong Chúa Giê-xu đã chỉ cho Ngài không được đoán định dựa trên những gì Ngài nhìn thấy hay theo những gì mình nghe (EsIs 11:2-3). Ngài đã bước đi bằng sự thông sáng của Đức Thánh Linh.

B. Hãy nhìn bằng con mắt đức tin để bạn có được cái nhìn tích cực cho tương lai của bạn.

Dân Y-sơ-ra-ên không bao giờ nhìn xa hơn hoàn cảnh thực tại của họ (Dan Ds 14:2-4)

1. Khi họ đối diện với thử thách hay sống trong nơi khó khăn: Họ không bao giờ dâng tế lễ để ca ngợi. Họ nghĩ rằng thà chết còn hơn sống. Họ muốn quay trở lại xứ Ê-díp-tô.

2. Ê-díp-tô là tiêu biểu cho sự tù tội và nô lệ của ma quỷ.

Có nhiều người sa ngã khi sự việc trở nên khó khăn. Thần của Đức Chúa Trời khiến chúng ta có thể làm những việc tưởng chừng như không thể làm được. Nếu bạn không muốn bị thi lại thì bây giờ phải vượt qua kỳ thi ấy. Bạn sẽ không đạt được trình độ cao hơn cho đến khi bạn thay đổi thái độ của mình. Thái độ tiêu cực sẽ luôn giữ chặt bạn. 20:3-5.

Họ luôn hỏi Đức Chúa Trời tại sao? Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin cậy Ngài. Hết thảy chúng ta đều như nhau. Xem 21:4-5.

3. Họ phàn nàn.

Trong lòng họ có một thái độ sai lầm. Áp-ra-ham phải bắt đầu lại nhưng ông đã có một thái độ cao đẹp (SaSt13:14-17). Xem EsIs 43:18-19.


III. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 2: “TÔI KHÔNG MUỐN NHẬN LẤY TRÁCH NHIỆM, PHẢI CÓ NGƯỜI LÀM THAY TÔI”.


A. Con người thường không muốn có bổn phận đối với cuộc sống của mình.

Chúng ta cứ tiếp tục đi lòng vòng trên cùng một ngọn núi. Khi Đức Chúa Trời cố gắng chỉ dẫn cho chúng ta lối thoát thì chúng ta lại không muốn đối diện với nó.

B. Từ trách nhiệm nghiã là:

Có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm về những món nợ của bạn. Chịu trách nhiệm về những tài năng mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. Phải chăm lo những bổn phận của bạn.

- Một lời thề.

- Một lời hứa.

Người trưởng thành phải có bổn phận đối với đời sống của mình. Xem Mat Mt 20:16. “Vì có rất nhiều người được kêu gọi nhưng chỉ có một số người được chọn”.

Loài kiến sẵn sàng nhận trách nhiệm mà không cần đến sự giám sát nào (ChCn 6:6-11). Chúng ta làm điều tốt mà không cần có ai nhìn thấy. Đức Chúa Trời luôn luôn xem thấy.


THẢO LUẬN NHÓM


Bạn có nghĩ Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng bạn ngay cả lúc bạn nghĩ mình không xứng đáng không? Tại sao?

Tại sao dân Y-sơ-ra-ên đã không bước vào đất hứa ngay? Bằng cách nào bạn có thể làm cho quá khứ mình không ảnh hưởng đến hiện tại đến của mình (IICo 2Cr 5:17)?

Bạn nghĩ gì về kế hoạch tích cực của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn?


TỰ SUY GẪM


Dường như bạn đang mất quá nhiều thì giờ để đến nơi mà bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn mình đi đến phải không? Bạn phải làm gì để giúp mình lớn mạnh và trưởng thành trong những việc thuộc về Đức Chúa Trời?

Bạn “nghĩ” gì về chính mình (ChCn 23:7)?

Hãy nêu những việc tốt và xấu trong đời sống bạn. Bạn có thể làm gì đối với những việc xấu trong đời sống mình ?

 
PHẦN 2: TRÁCH NHIỆM VÀ THỬ THÁCH


LỜI GIỚI THIỆU


Chúng ta nói về 10 tinh thần trong đồng vắng và những suy nghĩ lầm lạc mà những điều đó sẽ cầm giữ các bạn ở lại trong đồng vắng.


DÀN Ý BÀI HỌC


I. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 2: “TÔI KHÔNG MUỐN NHẬN LẤY TRÁCH NHIỆM PHẢI CÓ NGƯỜI LÀM CHO TÔI”.


A. Chúng ta phải tăng trưởng.

Trẻ con muốn có người chăm sóc mình. Tôi muốn được giống như Chúa Giê-xu. Hãy vùng dậy (Gios Gs 1:2)

- Môi-se đã làm hết mọi sự cho họ. Họ không quen làm việc của mình.

- Môi-se qua đời. Nhiều người muốn làm những việc to lớn nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm.

Chúng ta không thể sống trong vùng đất hứa nếu người khác làm thay cho chúng ta.

- Người khác cầu nguyện.

- Người khác nghiên cứu Kinh Thánh.

- Người khác khích lệ họ.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng và là trái sanh ra từ cây công bình. Đứng dậy nghĩa là thức dậy hay là sự tỉnh thức thuộc linh. Sự thờ ơ nghĩa là chậm chạp, lãnh đạm, tính hay quên, thụ động, chần chừ, lười biếng và thiếu nhiệt tình. Họ đã trì hoãn trong 18 năm, làm những gì mà họ cảm thấy thích. Con người đang ở trong đồng vắng bởi vì họ đang làm theo ý riêng chứ không theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

B. Chúng ta chỉ muốn thực hiện kế hoạch của mình và muốn Đức Chúa Trời ban phước.

Đức Chúa Trời có một chương trình riêng. Xem EsIs 55:10. Chúng ta không phải được tạo dựng để sống trong đồng vắng. Chúng ta sẽ không cảm nhận được hạnh phúc nếu chúng ta không được vào đất hứa. Chớ dùng cách của loài người như là một lời biện bạch cho những việc làm xấu xa của mình.

Nếu chúng ta gieo giống bằng những việc tốt lành thì Đức Chúa Trời sẽ đổ phước hạnh Ngài trên chúng ta. Một người bại trong 38 năm là người có một tinh thần trong đồng vắng. GiGa 5:1-8 Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho bạn những gì cần làm để thoát khỏi những nan đề của mình. Con người luôn nghĩ rằng phải có ai đó giúp đỡ mình.


III. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 3: “HÃY LÀM CHO MỌI VIỆC TRỞ NÊN DỄ DÀNG. TÔI KHÔNG THỂ LÀM NẾU NHỮNG VIỆC ĐÓ QUÁ KHÓ”


Cái này khó quá”, là một trong những lời bào chữa lớn nhất mà tôi nghe được. Nếu tôi nghĩ rằng nó khó thì nó sẽ luôn luôn khó. Nó không khó bằng ở trong hoàn cảnh tù đày. PhuDnl 30:11.

Đức Chúa Trời chủ tâm dẫn họ đi con đường gian khó (XuXh 13:17) chúng ta đang sống trong một thời đại khó khăn chứ không phải trong một thời đại dễ dàng gì. Đức tin chỉ lớn mạnh khi chúng ta sử dụng nó để làm một việc gì đó. Dân Y-sơ-ra-ên không sẵn sàng cho chiến trận. Đức Chúa Trời không phải luôn chỉ ngay cho chúng ta tất cả mọi việc. Khi chúng ta bước tới Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta. Khi không có thân thiết thì bạn thật sự đến gần với Ngài.

Tôi đã trải qua một vài năm đơn độc.

- Không ai hiểu tôi cả.

- Cũng chẳng ai tin tôi.

- Không ai nhìn thấy được những gì tôi thấy.

- Tôi mất bạn bè.

- Đức Chúa Trời đã cất đi công việc của tôi.

Những con chim nhỏ luôn bay thành đàn nhưng con ó chỉ bay đơn lẻ. Đức Chúa Trời đưa họ vào khó khăn để thử xem họ có giữ mạng lịnh Ngài không. Nếu chúng ta không trung tín trong những việc nhỏ tất chúng ta sẽ không trung tín trong việc lớn. Sứ điệp mà bạn rao giảng đòi hỏi bạn phải sống với sứ điệp đó. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống tôi, tôi vẫn tin cậy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chỉ tìm kiếm bàn tay Ngài mà Ngài muốn chúng ta tìm kiếm mặt Ngài. Ngài muốn chúng ta tăng trưởng. Ngài muốn chúng ta nói rằng: “Không theo ý con mà theo ý Cha.” Chớ ngã lòng trong ngày hoạn nạn. ChCn 24:10.


THẢO LUẬN NHÓM


Một vài cách để chúng ta có thể sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm trong đời sống của chúng ta là gì?

Một vài lãnh vực chúng ta cần phải tăng trưởng trong đời sống chúng ta là gì?

Làm thế nào để đức tin của chúng ta lớn mạnh?


TỰ SUY GẪM


Hãy liệt kê những lĩnh vực trong đời sống mà bạn cần phải tăng trưởng và những điều gì bạn có thể làm để thay đổi?

Có lĩnh vực nào trong đời sống bạn đang làm nô lệ cho một điều gì đó không? Bạn làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh nô lệ?

 
PHẦN 3: SỰ LẰM BẰM VÀ NẢN LÒNG


LỜI GIỚI THIỆU


Chúng ta sẽ bắt đầu tinh thần trong đồng vắng #4. Nhưng trước hết tôi muốn cầu nguyện cho các bạn. Chúng ta cùng nhau đọc EsIs 53:4-5. Có một năng lực tuyệt vời trong lời cầu nguyện (Gia Gc 5:16)


DÀN Ý BÀI HỌC


I. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 4: “LẰM BẰM, BẮT BẺ, VÀ OÁN TRÁCH”


A. Chúng ta không được giải cứu cho đến khi thái độ của chúng ta quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

1. Chịu khổ không làm vinh hiển Danh Đức Chúa Trời nhưng một thái độ thánh trong khi chịu khổ là làm vinh hiển Danh Ngài (I Phi 1Pr 2:19-21).

2. Chúa Giê-xu chịu khổ nạn một cách vinh hiển. Không lời than phiền oán trách. Bằng sự tin cậy cho dù sự việc như thế nào. Yên lặng.

3. Chúng ta phải học để biết giữ môi miệng chúng ta và không than phiền oán trách. Xem GiGa 14:30. Chúng ta giữ vững suốt đời là điều quan trọng. Khả năng được đem đến nhờ sự vững vàng.

B. Xem I Phi 1Pr 4:19 Phải biết rằng Đức Chúa Trời đang chăm sóc. Chúng ta cần phải vững vàng và bền lòng trong sự hoạn nạn (RoRm 12:12). Lằm bằm, càu nhàu, phàn nàn hoàn cảnh của chúng ta, bắt bẻ và than phiền.

1. Xem Phi Pl 4:6

Tạ ơn, Đức Chúa Trời làm thay đổi thái độ của chúng ta trước khi Ngài ban cho chúng ta lớn lên. Luôn tìm cách để cảm tạ Chúa.

2. 2:14-15 Chúng ta đang phàn nàn nghịch lại Đức Chúa Trời.

Điều quan trọng là chúng ta không nên hành xử như những người khác. Không tham gia vào việc than phiền cùng với ai đó trong lúc làm việc.

3. I Cor1Cr 10:9-11. Chớ than phiền.

Chúng ta cần phải nói về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Than phiền sẽ làm cho nan đề của chúng ta tệ hại hơn. Chúng ta cầu nguyện cho các nhu cầu, nhưng sau khi nhận được chúng ta lại phàn nàn về những việc đó.

4. I Phi 1Pr 5:8-10: Chống cự ma quỷ nghĩa là chống lại những thái độ lầm lạc / sai trái.

Khi chúng ta giữ tinh thần được vững vàng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta. Mọi người đều phải chịu hoạn nạn.


II. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 5: “ĐỪNG BẮT TÔI CHỜ ĐỢI TRONG KHI TÔI ĐÁNG NHẬN MỌI ĐIỀU NGAY LÚC NÀY.”


A. Thái độ này là bông trái của lòng kiêu ngạo.

Trước khi Đức Chúa Trời sử dụng bạn thì Ngài phải hạ thấp bạn xuống.

Hãy vui mừng trong thử thách vì những sự đó đến cho chúng ta sự kiên nhẫn (GiaGc 1:2-4).

1. Đôi khi thử thách mang đến cho bạn những thứ khác.

- Thách có thể sanh ra sự giận dữ.

- Thử thách có thể sanh ra cảm xúc buồn bực.

2. Đôi khi thử thách là nguyên nhân gây ra việc bạn đối xử tệ hại với người khác.

3. Thử thách sanh ra nhịn nhục.

4. Xem Gia Gc 1:4.

B. Sứ đồ Phao-lô đã tập cách sống thỏa lòng (Phi Pl 4:11).

Đừng lo lắng gì về điều bạn đang học tập. Mọi người đều phải trải qua thử thách.

C. Đức Chúa Trời sẽ không ban cho chúng ta sự giàu có và dư dật, cho đếnkhi chúng ta tập biết cách sống trong những hoàn cảnh khó khăn (4:11-12).

- Khi cần sức mạnh Ngài ban sức mạnh cho chúng ta.

- Mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta ân điển Ngài.

- Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn những gì bạn cần.

- Kinh thánh chép rằng chúng ta phải nhịn nhục. Gia Gc 5:7. Người nông dân đợi mùa thu hoạch với một niềm hy vọng. Các bạn có một mùa gặt hầu đến.


THẢO LUẬN NHÓM


Hãy Cùng nhau chia sẽ những điều mà các bạn phàn nàn / than phiền. Làm thế nào mà các bạn có thể biến điều than phiền thành lời cảm tạ Đức ChúaTrời? Một vài điều mà chúng ta cảm tạ Chúa là gì, điều này thường chúng ta không chú ý đến.


TỰ NGHIÊN CỨU


Hãy tra cứu các câu Kinh -thánh sau đây: I Phi 1Pr 2:19-21; EsIs 53:7 ; I Phi 1Pr 4:19; RoRm 12:12; Phi Pl 2:14-15; Một vài thử thách mà bạn đang trải qua là gì? Làm sao bạn có thể vui mừng trong sự thử thách?

Hãy đọc Phi Pl 4:11. Phao-lô đã làm gì để tập cách thỏa lòng?

 
PHẦN 4: NẢN LÒNG VÀ SỰ ĐỐI XỬ TÀN NHẪN


LỜI GIỚI THIỆU


Chúng ta đang nói đến tinh thần trong đồng vắng #5. chúng ta tóm lạibằng câu Kinh Thánh Gia Gc 5:7.


DÀN Ý BÀI HỌC


I. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 5 :“ĐỪNG BẮT TÔI CHỜ ĐỢI TRONG KHI TÔI ĐÁNG NHẬN MỌI ĐIỀU NGAY LÚC NÀY.”


A. Nản lòng là một thái độ sai trật.

Nhịn nhục là một trái của Thánh Linh mà chúng ta phải có.

Phải nhịn nhục/ nhẫn nại khi chúng ta đang chờ đợi. 5:7. Câu chuyện về một vị Mục sư có sự nhịn nhục.

B. Nhiều người bị bệnh vì họ không nhịn nhục.

- Họ không nhịn nhục với con người.

- Họ không nhịn nhục với hoàn cảnh.

- Họ không nhịn nhục với Đức Chúa Trời.

- Họ không nhịn nhục với chính họ. 5:7.

Người nông dân trông đợi một cách đầy hy vọng. Anh ta trông đợi mùa gặt. Anh ta vui hưởng cuộc sống mình trong khi đang chờ đợi.

C. Các bạn muốn nhận nhiều hơn là các bạn đã có.

Người nông dân gieo hạt và chờ đợi. Nhịn nhục không phải là một khả năng để chờ đợi. Nhịn nhục là cách xử sự trong khi chúng ta chờ đợi.

D. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhịn nhục với con người vào mọi việc như Ngài đã nhịn nhục với chúng ta.

Đức Chúa Trời nhịn nhục và nhẫn nại. Chớ mệt nhọc về sự làm lành (GaGl 6:9) Chúng ta phải nhịn nhục về sự ban cho của chúng ta. Cho dù thể nào đi nữa tôi vẫn quyết định ban cho.

E. Câu chuyện về một lời tiên tri.

Một câu Kinh Thánh tương tự mà tôi nhận được (6:9). Đức Chúa Trời phán với tôi rằng “Hãy tiếp tục và tiếp tục.” Đứng trên lời cuối cùng sẽ vượt qua được hoàn cảnh của chúng ta. Một người không kiên nhẫn chờ đợi sẽ không tận hưởng cuộc sống của mình nhiều hơn.

F. Cách duy nhất để nhịn nhục là vượt qua những điều mà chúng ta không muốn vượt qua.

G. Trước khi Đức Chúa Trời sử dụng bạn, bạn phải tạo được lòng nhịn nhục. HeDt 10:36IPhi 1Pr 5:6

Tự hào và khiêm nhường. Nếu bạn tập tin cậy Đức Chúa Trời thì sau đó bạn mới có thể bước vào sự an nghỉ của Ngài. Một năm học tập về chính mình. Cái gì chúng ta khởi sự thì chính chúng ta phải hoàn tất. Cái gì Đức Chúa Trời khởi sự thì Ngài hoàn tất (HeDt 12:2).

Đôi khi chúng biết được những sứ điệp nhưng không sống đúng với những sứ điệp đó. Nhiều người có một món quà nhưng không phải là một đặc tính. Chúng ta phải được vững vàng và đặt lập trường vào những nguyên tắc Thánh và đường lối Thánh. Có thể bạn không cảm thấy hứng thú đến nền tảng, nhưng nếu không có nền tảng bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về sau. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài trực tiếp chỉ dẫn các bước của chúng ta (ChCn 16:9).

16:25 Sau một thời gian trong cuộc sống, chúng ta nhận thấy rằng mình không biết hết được mọi sự. Chúng ta cần phải tập nhịn nhục để phục sự Đức Chúa Trời.


II. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 6: “HÀNH VI CỦA TÔI CÓ THỂ SAI NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA TÔI. ”GiGa 8:32


A-đam và Ê-va đổ lỗi cho nhau và cũng đổ lỗi cho ĐỨC CHÚA TRỜI và ma quỷ (SaSt3:12-13). Thần Lẽ thật đến để dẫn bạn vào mọi lẽ thật (GiGa 16:13). ChCn 23:7. Chúng ta phải học biết lẽ thật.

Bạn sẽ nhận được 2 dạng lẽ thật trong đời sống của mình: một loại bạn muốn nghe và một loại bạn không muốn nghe. Ngài phải nói tất cả những điều đó với chúng ta, vì vậy chúng ta phải sẵn sàng đối diện với nó. Áp-ram và Sa-rai đổ lỗi cho nhau (SaSt 16:1-6).


THẢO LUẬN NHÓM


Những điều chúng ta gặp rắc rối trong khi chờ đợi là gì? Thảo luận về đời sống của người nông dân và chúng ta học được điều gì qua đời sống đó.

Cách Đức Chúa Trời nhịn nhục như thế nào?


TỰ NGHIÊN CỨU


Những lĩnh vực trong đời sống bạn mà chưa nhịn nhục là gì? Bạn có câu Kinh Thánh nào dùng để làm nền tảng đối với mỗi thử thách trong đời sống bạn mà bạn đang chờ câu trả lời không? Bạn có bao giờ đổ lỗi cho ai đó về việc mình làm sai không?

 
PHẦN 5 : ĐỐI XỬ TÀN NHẪN VÀ TỰ THƯƠNG XÓT BẢN THÂN


LỜI GIỚI THIỆU


Chúng ta đang nói đến tinh thần trong đồng vắng #6


DÀN Ý BÀI HỌC


I. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 6: “HÀNH VI CỦA TÔI CÓ THỂ SAI NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA TÔI.


”Áp-ram và Sa-rai đổ lỗi cho nhau.” Chúng ta đã nhiều lần phạm phải lỗi lầm giống như họ đã phạm ngày xưa. Điều này chỉ kìm hãm sự tấn tới của chúng ta. SaSt 16:1-6.

A. A-ga bắt đầu nhìn Sa-rai với một thái độ sai lệch.

- Sa-rai đổ hết trách nhiệm trên Áp-ram.

- Áp-ram đẩy trách nhiệm ngược lại cho Sa-rai.

B. Mọi người đều đang trốn chạy.

Bạn càng trốn chạy chừng nào thì sự nô lệ càng đeo bám lấy bạn.

C. Đức Chúa Trời giúp chúng ta đối phó mọi sự.

- Dân Y-sơ-ra-ên đổ lỗi cho Đức Chúa Trời và Môi-se. Họ đang lãng tránh trước những vấn đề thực tại trong đời sống họ.

- Vấn đề thực tại đó là thái độ của họ. Chúng ta cần phải suy nghĩ về hành vi của mình.

Những gì xảy ra trong đời sống chúng ta sẽ trở thành nhân cách của chúng ta. Chớ để cho nó trở thành một lời biện minh để chúng ta vẫn cứ theo lề thói ấy. Đức Chúa Trời sẽ biến đổi chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài thực hiện. Người ta dùng uy quyền làm tổn thương tôi nên tôi không thể phục tùng uy quyền.

D. Những lời biện minh.

Đức Chúa Trời phán với tôi “Con đã đòi hỏi Ta quá nhiều, con có muốn điều đó hay không.” Phải quyết định rằng bạn sẽ không đưa ra một lời biện minh nào.

Kể câu chuyện về bước đi trong tình yêu thương. Không chỉ dừng lại ở việc đưa ra lời biện minh với người khác. Nhưng cũng phải dừng lại việc biện minh với chính mình. E. Đức Chúa Trời muốn chỉnh đốn chúng ta.

“Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc…” (PhuDnl 7:1)

Chúng ta xử lý với mọi nan đề của chúng ta như kẻ thù.

Hết thảy chúng ta có một loại kẻ thù riêng. Đức Chúa Trời lần lần đánh bại kẻ thù chúng ta. Chúng sẽ không bị đánh bại cho đến khi Đức Chúa Trời giao chúng trong tay chúng ta.

F. Hãy để cho Đức Chúa Trời cai quản.

Hãy cẩn thận sự tự do của chúng ta, nó không mang đến cho chúng ta tinh thần kiêu hãnh. Thú đồng có thể có một tinh thần tự hào.

G. I Phi 1Pr 5:10. Trong suốt thời gian chờ đợi luôn có sự khổ nạn.

Nếu tôi phục vụ Đức Chúa Trời, Ngài là thành tín và giải cứu tôi.

H. Tôi ao ước một chân lý bên trong.

Đa-vít đã ở trong tội lỗi một năm trường, nhưng không ăn năn. Đôi khi Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm điều gì đó và chúng ta viện cớ để ra khỏi ý muốn Ngài. Câu chuyện về Ruth Ann.


II. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 7: “TỰ THƯƠNG XÓT BẢN THÂN”


A. Tự thương xót bản thân: cảm thấy tội nghiệp chính mình.

B. Tôn sùng thần tượng: quay về với chính mình, chú tâm vào bản thân và trong cảm xúc của chúng ta. Chúng ta đang sử dụng sai món quà của lòng thương hại. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải vươn lên. Khi tôi không thể giúp đỡ chính mình thì Đức Chúa Trời sẽ xức dầu thêm sức cho tôi để tôi cũng giúp đỡ người khác. Tôi đang gieo giống trong đời sống của người khác. Đức Chúa Trời sẽ dùng hạt giống đó để đem lại một vụ mùa trong đời sốngtôi.

C. Những người tử vì đạo: là những người sống một cuộc đời tận hiến nhưngkhông vì những nguyên nhân chính đáng .

D. Chúng ta thường dốc hết sức mình để cố gắng dành được lòng cảm thông.

Câu chuyện về anh chàng Dave xem đá bóng. Bạn có thể thật là đáng thương hoặc thật đầy uy quyền nhưng bạn không thể nào có cả hai. Bạn phải đổi những tàn dư ấy để lấy nhan sắc. Bạn phải bỏ điều đáng thương nếu bạn muốn mạnh mẽ.

E. Mac Mc 8:34; Thập tự giá mà chúng ta phải mang đó là sống một cuộc đời rộng lượng.

I Cô-rinh-tô 13, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Liều mình đó là một thử thách mỗi ngày. Còn tôi thì sao, còn tôi thì sao, còn tôi thì sao, Đức Chúa Trời phán rằng các ngươi phải liều mình. Đức Chúa Trời phán rằng “Các ngươi phải làm những gì Ta đã bảo với các ngươi, và Ta sẽ luôn nhớ đến các ngươi” Hãy gieo chính mình như là hạt giống thì Đức Chúa Trời sẽ sử dụng các bạn. Bạn không cần lo lắng gì về chính mình cả vì Đức Chúa Trời đang lo lắng cho bạn rồi. Hãy gieo mình như là một hạt giống để rồi Đức Chúa Trời sẽ sử dụng bạn để đem lại một mùa gặt bội thu.


THẢO LUẬN NHÓM


Thảo luận về thái độ của Sa-rai đối với A-ga (SaSt 16:1-16). Áp-ra-ham đã làm gì với A-ga?

Những lời biện minh gì mà chúng ta thường dùng để tránh những tình cảnh?


TỰ NGHIÊN CỨU


Bạn có bao giờ đổ lỗi cho ai về những khó khăn của bạn không?

Những lời biện minh mà chúng ta thường dùng là gì?

Cái gì thường là kẻ thù trong đời sống bạn (PhuDnl 7:22)?Có lĩnh vực nào trong đời sống bạn mà bạn đang tự xem mình như là một người tử vì đạo không?

 
PHẦN 6: SỰ TỰ TRỌNG


LỜI GIỚI THIỆU


Chúng ta đang bàn về tinh thần trong đồng vắng # 8: “Tôi không đáng được ơn phước Đức Chúa Trời bởi vì tôi không xứng đáng.” Đây là một bài học quan trọng. Không có con đường nào để chúng ta sống trong đất hứa nếu chúng ta có một hình ảnh nghèo nàn đáng thương.


DÀN Ý BÀI HỌC


I. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 8: “TÔI KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC ƠN PHƯỚC CỦA CHÚA BỞI VÌ TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG”.


A. Nhiều người không thương chính mình.

Nhiều người cả cuộc đời chỉ ở trong đồng vắng. Dan Ds 13:33;

10 thám tử nói về những gì họ không thể làm. 2 thám tử nói về những gì họ có thể làm. Vấn đề ở đây là cách những người này nhìn thấy chính họ. Khi chúng ta có một thái độ không tốt đối với chính mình thì mọi sự dường như quá lớn với chúng ta. Chúng ta hãy tập nhìn chính mình ở trong Đấng Christ (GiGa 15:5 Phi Pl 4:13).

B. Trong Đấng Christ chúng ta là tất cả còn trong chúng ta thì chúng ta không là gì cả.

C. Tội lỗi chúng ta không phải là những gì mà một vài lần chúng ta không hiểu theo cách của nó.

Chúng ta có thể cầu xin sự tha thứ rồi sau đó nài ép Tôi không thể kết thân với ai khác bởi vì tôi không thích chính tôi.

D. Bạn không thể cho đi nhưng gì bạn không có.

Nếu một người không tin tưởng được thì bạn không thể nói chuyện với họ. Nếu bạn cảm nhận rằng mình xấu xa thì điều đó cũng lan truyền/ ảnh hưởng đến những người khác.

Tôi không đáng được nhận bất kỳ ơn phước nào mà chỉ có Đức Chúa Trời xứng đáng được mà thôi.

E. Chúng ta là những người đồng kế tự với Đấng Christ.

Tôi không nhận những gì tôi đáng được mà tôi nhận những gì Đức Chúa Trời đáng được. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thừa hưởng nhiều điều không phải làm việc để được những điều đó.

F. Chúng ta phải yêu mến Chúa để thừa hưởng.

Nhiều người còn là những người lao động. Đức Chúa Trời biết rằng các bạn đang lầm lỗi. Bạn là một người đặc biệt, bạn là một đứa con của Đức Chúa Trời và Ngài muốn ban phước cho bạn. Tôi muốn được là một người thừa kế và nhận lấy những món quà ban cho nhưng không này.

G. Mọi điều Đức Chúa Cha có đều thuộc về Đức Chúa Giê-xu (GiGa 16:13-15).

Đức Thánh Linh đem những điều đó đến cho bạn. Chúng ta luôn cố gắng để được một điều gì đó, vì vậy chúng ta phải tập để nhận lãnh nhiều điều. Một người làm việc chuyển giao thì phải có người nhận để việc tiến hành công việc được hoàn tất. Có được cái gì đó nghĩa là đạt được do đấu tranh và nổ lực. Tiếp nhận một vật gì nghĩa là phải xử sự như một chỗ chứa đựng vật đó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tiếp nhận mọi sự bằng đức tin. Nếu bạn đang chờ đợi để sống trong đất hứa cho đến khi bạn được thì bạn sẽ không bao giờ được sống ở đó cả. Ngôn ngữ của Kinh-thánh là tiếp nhận và không tiếp nhận (GiGa 1:12). Hãy bắt đầu tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn.

H. Đức Chúa Trời thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài hết lòng chứ khôngthưởng cho những ai có thành tích hoàn hảo (HeDt 11:6).

Phải trông mong từ nơi Đức Chúa Trời. Thiên đàng là nơi chứa đầy ơn phước.

I. Khi tôi cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu thì tôi không nói tôi là gì cả.

Tôi không phải cầu nguyện trong danh tôi. Danh của một người bày tỏ tính cách của người đó.

J. Ngài biết bản chất của chúng ta; vì thế, chúng ta có thể đến gần Ngài và tiếp nhận Ngài (HeDt 4:15-16)

Hãy đến gần Đức Chúa Trời vì sự yếu đuối của bạn. Kể câu chuyện về đứa con trai. Ngay cả Đức Chúa Trời đang biến đổi chúng ta Ngài cũng sẽ giúp đỡ chúngta. Xem GaGl 3:1-2. Ngài muốn chúng ta làm mọi việc bởi ân điển vì vậy Ngài nhận lòng tin.


II. TÔI MUỐN ĐỌC NHỮNG CÂU KINH-THÁNH NÀY ĐỂ BẠN THỰC HIỆN SỨ ĐIỆP KINH THÁNH.


Bạn bắt đầu cuộc sống mới như thế nào?

Nếu bạn không đủ thông sáng để khởi đầu việc này thì làm thế nào bạn có đủ thông sáng để hoàn tất công việc. Tôi đã cố gắng trong nhiều năm để thay đổi chính mình. Chúng ta cần phải có một sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về ân điển và đặc ân của Đức Chúa Trời.

Tôi đã thử nhiều điều để cố làm cho người ta yêu thích tôi. Đức Chúa Trời không ban phước cho những nổ lực của xác thịt, Ngài chỉ ban phước cho Đức-tin của chúng ta. Đường lối Đức Chúa Trời được thực hiện còn của chúng ta thì không. GiGa 6:18; RoRm 8:1; GiGa 10:10; Cách bạn khởi đầu không quy định cách bạn kết thúc. Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho bạn.

Bạn cảm thấy mình như thế nào?

Nếu chúng ta không có sự yếu đuối thì chúng ta không cần đến Đức Chúa Trời. Tôi không ở nơi tôi muốn nhưng tôi cũng không ở nơi tôi đã từng ở. GiGa 6:28. Chúng ta phải cố gắng xử sự vì Đức Chúa Trời bởi vì tất cả những gì Ngài làm là vì chúng ta. Đừng lo sợ gì về mình nữa. Hãy mạnh mẽ. Hãy bước vào đất hứa.


THẢO LUẬN NHÓM


Làm thế nào để bạn nhìn thấy mình như là một nhóm người? Làm thế nào để bạn nhìn thấy mình như là một cá nhân? Hãy nói về việc là người đồng kế tự với Đấng Christ. Bạn nhận được những gì?


TỰ NGHIÊN CỨU


Làm thế nào bạn tự nhìn mình? Dan Ds 13:33; GiGa 15:5; Phi Pl 4:13. Hãy trung thực với chính mình. Bạn có yêu mình không? Bạn tiếp nhận Đức Chúa Trời như thế nào (HeDt 11:6)?

 
PHẦN 7 : SỰ SO SÁNH, NGOAN CỐ, VÀ NGHỊCH LOẠN


LỜI GIỚI THIỆU


Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với tinh thần trong đồng vắng # 9. Đó là sự ganh tỵ , ghen ghét, và so sánh mình với người khác. Chúng ta cũng sẽ nói đến những mối nguy hiểm của sự xung đột. Bạn là một cá nhân duy nhất. Đức Chúa Trời có kế hoạch cho đời sống bạn. Có quá nhiều sự ganh tỵ trong thân thể của Đấng Christ (ChCn 14:30).


DÀN Ý BÀI HỌC


I. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 9: “GHEN GHÉT, ĐỐ KỴ VÀ SO ĐO.”


A. Bạn phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch độc nhất và riêng lẻ cho mỗi người (14:30).

B. Ghen ghét và đố kỵ làm cho chúng ta đối xử tệ hại.

- Ganh tỵ là nguyên nhân làm cho các anh trai của Giô-sép bán ông làm nô lệ (Cong Cv7:9).

- Các anh trai Giô-sép ghét ông.

- Phải tự hỏi bạn có ganh tỵ, ghen ghét ai không.

C. Các vị Mục sư có thể trở nên ganh tỵ, ghen ghét những vị Mục sư ở các Hội thánh khác.

Họ ganh tỵ bởi vì Hội thánh họ lớn hơn.

Ganh tỵ và ghen ghét là nguồn gốc của sự đổ vỡ. Nó cũng bám rễ trong nỗi sợ hãi của chính chúng ta. Bạn phải đối diện với sự thật về sự đổ vỡ để Đức Chúa Trời có thể thayđổi trong cuộc đời bạn. Câu chuyện về con gái của Joyce. Cô bé được tự do bởi việc đối diện với sự thật của chính mình. Cô bé là một cá nhân riêng biệt.

D. Ganh tỵ là cảm giác bất hạnh sanh ra từ việc nhìn thấy sự giàu có của người khác.

Ghen ghét là sợ bị mất những gì mình có, và cảm thấy tức tối về sự thành công của người khác nó được khơi dậy bởi lòng ganh tỵ.


II. NGAY CẢ MÔN ĐỒ CỦA CHÚA GIÊ-XU CŨNG GẶP VẤN ĐỀ VỀ SỰ GHEN GHÉT.


A. Phi-e-rơ được nghe nói những khốn khổ sẽ đến, lập tức ông muốn biết về Giăng và những gì sẽ xảy đến với ông (GiGa 21:21).

Có thể Phi-e-rơ có vấn đề riêng tư với Giăng. Đức Chúa Trời có kế hoạch riêng cho mỗi người. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những món quà từ trời (GiGa 3:27). Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ là hãy nghĩ đến công việc của riêng mình.

B. Nếu chúng ta đang để tâm đến công việc của người khác điều đó sẽ giữ chúng ta ở lại trong đồng vắng.

Sự xung đột là vấn đề chính yếu trong Hội thánh (Gia Gc 4:1) Đức Chúa Trời sẽ không biến đổi cuộc sống bạn cho đến khi bạn từ bỏ việc ghen ghét người khác (4:2).

C. Bước đi trong sự yêu thương là điều đem đến cho chúng ta sức mạnh. HeDt 15:12

Nếu bạn không chấm dứt sự xung đột khi bạn nghe thấy thì nó sẽ lan rộng. Cả Hội thánh của chúng ta có thể bị tan rã vì mối bất hòa (GaGl 5:15). Chúng ta phải bước đi trong sự hòa thuận với mọi người (Mat Mt 18:19). Khi bắt đầu chức vụ của mình, Đức Chúa Trời sẽ phán bảo chúng ta phải làm những việc sau đây và chúng ta sẽ được phước.

. Hãy là một người độ lượng.

. Làm việc với lòng nhiệt thành.

. Loại bỏ những xung đột.


III. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 10: “TÔI SẼ LÀM ĐIỀU NÀY THEO CÁCH CỦA TÔI HOẶC TÔI KHÔNG LÀM GÌ HẾT”.


A. Ngoan cố và nghịch loạn.

Ngoan cố nghĩa là bướng bỉnh, khó điều khiển hoặc khó làm việc với nhau (theo từ điểnWebster). Người làm công có thu nhập thấp. Chúng ta không được ngoan cố với Đức Chúa Trời.

Nghịch loạn nghĩa là chống lại sự điều khiển, chống lại sự sửa đổi, vô kỷ luật, từ chối nghe theo những sự hướng dẫn thông thường.

B. Hình ảnh của Sau-lơ: I Sa1Sm 13:6-8; 13:8-12

1. Nhiều lần chúng ta tự hỏi rằng Đức Chúa Trời có bày tỏ cho chúng ta không.

2. Chúng ta cần có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Thay vì vâng lời thì ông suy nghĩ.

3. 15:1-23; Sau-lơ làm những gì mình muốn chứ không làm những gì Đức Chúa Trời muốn.

Đức Chúa Trời hối tiếc về việc lập Sau-lơ làm vua. Sau-lơ đang cai trị theo tinh thần kiêu ngạoTr Gv 12:13 Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Vâng lời Đức Chúa Trời là trọn bổn phận của con người. Đó là cội rễ của mọi đặc tính. Đó là nền tảng của mọi điều hạnh phúc. Mỗi lúc chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời là chúng ta đang bước đến vùng đất hứa.


THẢO LUẬN NHÓM


Nếu có từ điển bạn hãy tra cứu từ “ganh tỵ” và “ghen ghét”. Hãy cùng nhau thảo luận về món quà ĐCT ban cho mỗi người. Con người cứng đầu sẽ ngăn trở sự tăng trưởng trong Chúa như thế nào?


TỰ NGHIÊN CỨU


Hãy tự hỏi bạn có ghen ghét, ganh tỵ ai không. Bạn có nghĩ rằng trong đời sống bạn có sự đổ vỡ không? Bạn nghĩ “Kính sợ Đức Chúa Trời” nghĩa là gì?bottom of page