top of page
    ISOM CẤP 5 - Mục Vụ Cho Giới Trẻ
    (Ministering To Youth)

Hung Tran

Jun 27, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry
(Mục sư Blaine Bartel)Mục sư Bartel lãnh đạo mục vụ thanh thiếu niên tại Hội Thánh Church On the Move. Có hơn 2.500 thanh thiếu niên ra đi truyền giáo hàng tuần dưới sự hướng dẫn của ông. Ý niệm về Một Trăm Tám Mươi (180) của ông đã được hàng trăm hội thánh khác áp dụng. Trong loạt bài nầy, ông chia sẽ những nguyên tắc đã khiến mục vụ của ông rất hữu hiệu.


 (Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

E9.1 Thiết Lập Khải Tượng Cho Mục Vụ Tuổi Trẻ.

E9.2 Dẫn Dắt Những Người Lãnh Đạo Của Mình Làm Việc Xuất Sắc.

E9.3 Giao Tiếp Cách Hiệu Quả Với Người Trẻ.

E9.4 Lên Kế Hoạch Cho Buổi Gặp Mặt Với Người Trẻ.

 
PHẦN 1: ĐẶT KHẢI TƯỢNG TRONG MỤC VỤ TUỔI TRẺ


LỜI GIỚI THIỆU


Để có thể đạt được những điều lớn lao và vươn đến nhiều người trẻ tuổi, bạn cần phải có một khải tượng lớn lao.


DÀN Ý BÀI HỌC


I. ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT KẾ HOẠCH CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI CỦA CHÚNG TA.


“Đức Chúa Trời phàn rằng, người trẻ tuổi là vũ khí hay mũi tên trong tay chúng ta.” (ThiTv 127:3-5)

1. Người trẻ tuổi được Đức Chúa Trời kêu gọi để ảnh hưởng đến thế giới của họ, như một mũi tên đâm vào đích của nó.

a. Hãy thâu lấy một nhánh.

Trước tiên, hãy tham dự vào công tác truyền giáo, hãy vươn đến những người trẻ tuổi là những người chưa biết Đấng Christ.

b. Khắc nhánh vào một mũi tên sẽ bay đúng và thẳng.

Hãy môn đồ hóa và dạy Lời Đức Chúa Trời để họ có thể bay đúng với Chúa Jêsus.

c. Hãy đặt mũi tên vào dây cung.

Hãy giúp phóng người trẻ tuổi vào những công tác của Đức Chúa Trời giao cho họ trong cuộc đời.


II. KHẢI TƯỢNG BẮT ĐẦU VỚI MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO.


A. Khải tượng của Đức Chúa Trời cho người trẻ tuổi là để họ nói to lên thay chúng ta. (Công Cv 2:17)·

Những người trẻ tuổi đang được huấn luyện khắp thế giới để phát ra một tiếng nói cho Chúa Jêsus Christ. Số lượng huấn luyện hay kinh nghiệm không thành vấn đề. Nếu bạn có khải tượng từ Đức Chúa Trời thì Ngài có thể dùng bạn vươn tới những người trẻ tuổi.


III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT KHẢI TƯỢNG MÀ SẼ THÚC ĐẨY NGƯỜI TRẺ TUỔI ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST?


A. Có ba vật cản đối với sự tăng trưởng và phát triển của tuổi trẻ:

Nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp và chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được.

B. Chúng ta phải mở mắt mình ra mà nhìn đồng lúa vượt lên trên Hội thánh và chức vụ riêng của mình.

Những gì hoạt động hôm qua sẽ hoạt động hôm nay. Cần phải thay đổi phương pháp và cách truyền đạt của chúng ta để được hiệu quả hơn. Không lập kế hoạch và thực hiện khải tượng của chúng ta cách thích hợp.


IV. BẢY BƯỚC/ NGÀI SẼ BIẾN MỤC TIÊU VÀ KHẢI TƯỢNG CỦA BẠN THÀNH HIỆN THỰC.


1. Bước 1- Động não: “Người khôn ngoan tìm kiếm ý tưởng mới và tìm kiếm chúng.” ChCn 18:15 (Bản dịchTLB).

“Lòng người khôn khéo được sự tri thức; Và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết” ChCn 18:15 (Bản dịch NKJ- bản truyền thống của ta).

Chúng ta cần luôn luôn tìm kiếm những ý tưởng mới, lớn lao để vươn tới những người trẻ tuổi. Hãy hiệp với những người có cùng tấm lòng và tinh thần. Bạn có thể có được những ý tưởng tốt hơn khi hợp chung lại hơn là bởi chỉ có một mình bạn.

2. Bước 2 - Nghiên cứu: Khi đã có một ý tưởng lớn, bạn hãy nghiên cứu ý tưởng đó để biết chắc là bạn có thể thực hiện được nó hay không. Hãy nói với những người cùng làm việc với bạn và phân công những việc họ có thể làm. Đức Chúa Trời sẽ mở những cánh cửa và thực hiện phép lạ.

3. Bước 3- Viết xuống: Bất cứ cái gì đáng làm là đáng viết xuống. Trong sách Ha-ba-cúc, Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải viết khải tượng xuống.

4. Bước 4- Vận động: Gia tăng (phát triển) khải tượng của bạn bất cứ chỗ nào bạn đi. Khi bạn công bố lý do của bạn, người khác sẽ được thúc đẩy để giúp đỡ bạn bằng công sức, tài chánh và các nguồn lực.

5. Bước 5- Phác thảo:

• Hãy tuyển mộ một đội vô địch để giúp kéo khải tượng đi.

• Hãy can đảm săn tìm người làm việc (nhân sự).

6. Bước 6- Hướng dẫn: Hãy trang bị cho các đội viên của bạn những kỹ năng và kiến thức họ cần để thành công.

a. Dạy họ.

b. Dành thì giờ ở với họ.

7. Bước 7- Đánh giá: Đánh giá và phát huy những gì ban đang làm trong hiện tại. “Chúa Jêsus phán, Cha Ngài sẽ được sáng danh khi chúng ta kết quả. (Giăng15).


THẢO LUẬN NHÓM


Tiến trình 3 bước để chuẩn bị “các mũi tên” là gì?

Làm thế nào để áp dụng những bước này vào sự phát triển của những người khác, đặc biệt là giới trẻ?

Ba vật cản sự tăng trưởng và phát triển của người trẻ tuổi là gì?

Vật cản nào bạn thấy nhiều nhất trong hoàn cảnh của bạn? Hành động hoặc các bước nào cần có để chiến thắng chướng ngại vật đó?

Điều gì bạn cần làm cách cá nhân?


TỰ NGHIÊN CỨU


Liệt kê bảy bước để biến khải tượng của bạn thành sự thật.

a. Hãy viết mỗi bước bằng lời riêng của bạn.

b. Làm thế nào bạn có thể sử dụng những bước này trong đời sống riêng của bạn? Bạn có thể làm gì để phát huy (phát triển) những gì bạn đang làm bây giờ? Trong mối tương quan với mục vụ tuổi trẻ?

c. Trong các mối tương giao?

d. Trong các vấn đề liên quan?

e. Trong thực tế?

 
PHẦN 2: HƯỚNG DẪN NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẾN CHỖ LÀM VIỆC TỐT NHẤT


LỜI GIỚI THIỆU


Bạn cần những người lãnh đạo. Bạn cần một đội nhân sự nếu bạn muốn thành công trong việc vươn đến nhiều người trẻ tuổi. Tự sức mình, bạn có thể đem được một số người, nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn đem về nhiều người.


DÀN Ý BÀI HỌC


I. CHÚA JÊSUS ĐÃ NUÔI MỘT ĐÁM ĐÔNG KHI KHÔNG CÓ THỨC ĂN.


1. Việc này giúp chúng ta học biết làm thế nào để đến cùng nhiều người trẻ khi không có nguồn lực nào (Mac Mc 6:34-44).

2. Bước đầu tiên để hướng dẫn (lãnh đạo) một đội là được cảm động (động lòng thương xót). Các công nhân làm việc cân cù bởi vì họ biết Hội thánh có lòng thương xót. Người ta theo những ai có lòng thương xót và tin nơi những gì người đó đang làm.

3. Ngay giờ này đây, có thể bạn đang thiếu các nguồn lực.

Nguồn lực của bạn cùng với nguồn lực của Đức Chúa Trời sẽ đủ để tiến hành công việc (hoặc đủ để khiến công việc được thực hiện) .


II. CÁC NGUYÊN TẮC THUỘC LINH TRONG TOÁN HỌC.


A. Cộng: Chúng ta phải bắt đầu cộng mồ hôi, công sức và công khó của chúng ta. Không có gì thay thế được sự cần cù, chăm chỉ.

B. Trừ: Hãy cất bỏ tội lỗi và quăng xa những gánh nặng.· Hãy ăn năn, cầu xin sự tha thứ và đi đường khác.

C. Chia: Hãy học tập, điều khiển, xoay sở nguồn nhân lực của bạn. Hãy chia người có được thành những nhóm ra để điều hành (xoay sở) mỗi phần.

D. Nhân: Một kết quả của cộng, trừ và chia. Với nó, bạn sẽ thấy sự tăng trưởng.


III. CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO LÀ MỘT CHUỖI ỦY THÁC (IITi 2Tm 2:2).


Bắt đầu với việc Đức Chúa Trời nói chuyện cùng Phao-lô.

Phao-lô truyền đạt cho Ti-mô-thê. Phao-lô bảo Ti-mô-thê truyền đạt lại cho những con người trung tín.

1. Một người trung tín là một người lãnh đạo.

2. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho chức vụ là sự trung tín. Để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, trước nhất bạn phải là một người đầy tớ vĩ đại. Bạn có một mục sư là người đang ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Bạn là một sự mở rộng của mục sư bạn để đến với những người trẻ tuổi.

* Năm chìa khóa để tiếp nhận từ mục sư của bạn:

• Hãy nhận ra khải tượng và lòng đam mê của mục sư bạn.

• Hãy thu nhận cho chính bạn cách lãnh đạo.

• Hãy ghi chép trong mọi cuộc tiếp xúc với mục sư bạn.

• Hãy làm cách chính xác những gì bạn được bảo làm.

• Trước khi làm bất cứ điều gì mới, hãy nói với mục sư của bạn các kế hoạch của mình.

E. Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta ủy thác chức vụ lãnh đạo ra sao?

Ủy thác có nghĩa là giao (đưa) cho người khác quan tâm, bảo vệ và thực hiện. Sự ủy thác mà không có định nghĩa (giải thích) sẽ mang đến tai họa.

Hãy định nghĩa (giải thích) cách rõ ràng những gì bạn đang ủy thác.

F. Hãy tìm kiếm những con người trung tín.

Không chỉ là những con người tài năng hoặc có ân tứ.

Những người trung tín là những người luôn luôn có mặt ở đó.

* Năm dấu hiệu chung của những nhà lãnh đạo không trung tín.

• Không dâng phần mười.

• Không ủng hộ niềm tin, giáo lý và chức vụ lãnh đạo của mục sư quản nhiệm.

• Không làm những gì được giao cho làm, hoặc thậm chí làm theo cách riêng của mình.

• Không ráng hết sức (không cố gắng làm hết sức mình).

• Nhân cách không trung thành.

G. Những con người trung tín sẽ có khả năng.

Khả năng sẽ thường xuất hiện trong tương lai. Dành thì giờ để được dạy dỗ và huấn luyện. Chuẩn bị kỹ lưỡng để có những kết quả lớn lao (Eph Ep 6:15).


THẢO LUẬN NHÓM


Bước đầu tiên trong chức vụ lãnh đạo - lãnh đạo một nhóm là gì?

Việc này ảnh hưởng đến người phục vụ ra sao?

Cả những người lãnh đạo và những người trẻ tuổi. Tại sao sự ủy quyền mà không có sự giải thích lại đem đến tai họa?

Tại sao sự trung tín là chìa khoá?

Các ân tứ và tài năng có thể bù đắp cho sự thiếu vắng phẩm chất được không?

Những người trung tín trở thành có khả năng như thế nào?


TỰ NGHIÊN CỨU


Bằng từ riêng của mình, bạn hãy cho biết toán học sẽ giúp tăng trưởng như một người lãnh đạo và huấn luyện người khác như thế nào?

Cộng-Trừ-Chia-Nhân.

Bạn làm tốt nhất chìa khóa nào trong việc tiếp nhận những điều tốt từ mục sư của bạn?

Có cần phát huy (cải tiến) không?

Khải tượng và lòng đam mê (sự say mê) của mục sư bạn là gì?

Bạn có nhận ra cách giảng của ông không?

Lần cuối cùng bạn ghi chú trong một cuộc nói chuyện là khi nào?

Bạn có làm chính xác những gì bạn được yêu cầu làm không? Lần cuối cùng bạn nói chuyện với một trong những người lãnh đạo của bạn về kế hoạch của mình là khi nào? Nếu có 5 dấu hiệu của người lãnh đạo bất trung, thì 5 dấu hiệu của một người lãnh đạo trung tín sẽ là gì? Hãy viết những dấu hiệu đó xuống.

 
PHẦN 3: NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI TRẺ TUỔI CÁCH HIỆU QUẢ


LỜI GIỚI THIỆU


Nếu chúng ta sắp thúc đẩy một thế hệ trẻ công bố Phúc-âm thì chúng ta phải học giao tiếp với họ cách hiệu quả.


DÀN Ý BÀI HỌC


I. HÃY HỌC BIẾT CÁCH NGƯỜI TA HIỂU PHÚC-ÂM LÀ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO.


A. Ngụ ngôn về người gieo giống (Mat Mt 13:18-23).

Chúa Jêsus đã sử dụng cùng một hạt giống trong mỗi loại đất, hạt giống của Lời Đức Chúa Trời. Bốn loại đất đã được sử dụng:

a. Đất dọc đường bị chim ăn hết: Đại diện cho những người đã không hiểu Lời của Đức Chúa Trời khi họ nghe lời ấy.

b. Đất đá sỏi: những người tiếp nhận Lời Chúa nhưng sa ngã.

c. Đất có chông gai: Làm nghẹt ngòi Lời của Đức Chúa Trời vì có những mối bận tâm lớn đối với thế gian này và sự lừa dối của giàu sang.

d. Đất tốt: Trở nên kết quả và sinh sôi trong cuộc đời của con người khi Lời Chúa được gieo vào. Chúng ta được kêu gọi để đem Lời Chúa gieo vào nơi đất tốt. Có những lúc người ta không tiếp nhận Lời Chúa mà chúng ta rao giảng.

B. Hai trong các loại đất là nan đề của người nghe.

1. Từ bỏ (đầu hàng) vì cớ sự bắt bớ hoặc chỉ quan tâm (lo lắng) đến thế gian này. Đó là sự lựa chọn của họ, chẳng có gì có thể thay đổi được lý trí của họ.

2. Loại đất khác nữa không kết quả là vì họ không hiểu Lời Chúa. Đây là lỗi của người rao giảng Lời Đức Chúa Trời.

Chúng ta, những Cơ-đốc nhân và những nhà truyền đạo phải chịu trách nhịêm trong việc giúp người ta hiểu Lời Đức Chúa Trời (Người ta có hiểu được Lời Đức Chúa Trời hay không là tùy thuộc vào chúng ta, những Cơ-đốc nhân).


II. CHÚNG TA PHẢI HỌC BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHIẾN LỜI CHÚA CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐƯỢC.


1. Hãy công bố Lời Đức Chúa Trời với một mức độ mà người trẻ có thể hiểu được.

2. Phao-lô cho chúng ta biết làm thế nào chúng ta có thể hầu việc với những nhóm người khác nhau (I Cor1Cr 9:19-20).

3. Chúng ta phải nhạy bén đối với nhóm người mà chúng ta đang giao tiếp với.

a. Giới trẻ có văn hóa riêng của họ.

b. Họ ăn mặc khác nhau.

c. Họ có cách giải thích khác nhau.

d. Họ có các loại nhạc và giải trí khác nhau.

i. Hãy nghiên cứu văn hoá của họ để làm việc hiệu quả.

ii. Hãy khiến việc học tập thành một niềm vui (ChCn 15:2)


III. HÃY GIẢNG MỘT SỨ ĐIỆP CHO GIỚI TRẺ.


A. Hãy học đặt sứ điệp của bạn trong một khuôn khổ (hình thức) nhất định.

Thời gian chú ý của một thiếu niên ngắn hơn người lớn. Hãy nghiên cứu và xin Chúa bày tỏ cho bạn những điểm chính. Hãy dạy từng điểm một (một điểm một lần) để họ có thể hiểu được.

B. Khảo tra và nghiên cứu để thông tin đúng.

Hãy nói về những vấn đề liên quan đến họ. Hãy nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời để cho họ những câu trả lời mà họ cần.

1. Người trẻ tuổi cần nghe về cái gì?

a. Tôn kính và vâng lời cha mẹ của chúng (Eph Ep 6:1-24).

b. Làm thế nào để giữ sự trinh khiết trước khi bước vào hôn nhân(I Cor1Cr 6:18).

c. Làm thế nào để xây dựng những người bạn và quan hệ tốt (sách Châm-ngôn).

d. Những điều cần làm đối với tương lai của chúng.

2. Hãy dành thì giờ nói cho họ biết cách cầu nguyện, cách nghe tiếng Chúa phán dạy và cách bước đi theo Ngài.

C. Việc dạy Lời Chúa sẽ gieo hạt giống vào trong lòng và sẽ kết quả.

Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ lấy phép lạ cặp theo mà làm cho vững Lời Ta.”

1. Hãy lắng nghe những câu hỏi họ đang thắc mắc.

2. Hãy lấy Lời Chúa ra để làm câu trả lời.

3. Hãy cập nhật luôn với văn hóa của giới trẻ.

4. Hãy nghiên cứu cách chúng liên hệ với nhau.

5. Hãy dùng điệu nhạc của chúng trong sự ca ngợi và thờ phượng.

6. Hãy biết những ảnh hưởng của giải trí. Nếu có ảnh hưởng không tốt, hãy nói ra cho chúng biết.

D. Hãy phát triển những hình minh họa dễ hiểu khiến họ nhớ luôn khi trở về nhà.

Hãy nghiên cứu Ma-thi-ơ 6 và 7 để thấy các loại minh họa Chúa Jêsus đã dùng. Chống lại áp lực. Câu chuyện của Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bêt-nê-gô. Câu chuyện về Lon Soda để minh họa sự trinh khiết.

E. Hài hước là một cách tốt để giao tiếp.

1. Hãy sử dụng hài hước như muối làm đậm đà thêm thức ăn.

2. Đức Chúa Trời đã ban cho cảm xúc của tiếng cười.

3. Hãy áp dụng sự hài hước ở những bạn có thể được.

F. Hãy có giọng nói tốt, rõ và nhìn thẳng vào mắt.

1. Đức Chúa Trời bảo Giê-rê-mi đừng sợ mặt họ.

2. Thỉnh thoảng hãy giảng dạn dĩ và lớn tiếng.

3. Lần khác, hãy nói chuyện với họ như với một con trai hay con gái.

4. Hãy dùng giọng của bạn để truyền đạt cảm xúc của những điều bạn muốn dạy.

G. Hãy dùng kỷ luật đối với các học sinh của bạn khi bạn dạy dỗ.

1. Hãy tạo ra các luật lệ để họ hiểu sự mong đợi của bạn.

2. Luật lệ sẽ chẳng có tác dụng gì nếu bạn không có vài hình thức phạt.

3. Hãy đưa ra các luật lệ trước.

4. Hãy dạy họ kính trọng các mục sư và trưởng lão trong Hội thánh.

5. Hãy đem mỗi sứ điệp đến chỗ hứa hẹn.

6. Hãy hỏi họ: “Điều này sẽ thay đổi cách sống của em như thế nào?”

7. Hãy hỏi xem họ có cần biết Chúa Jêsus không.

8. Hãy mời họ tiến trên phía trước để cầu nguyện.

9. Hãy phát triển một chương trình môn đồ hóa.

10. Hãy thưởng cho chúng khi đã hoàn tất chương trình môn đồ hóa đó!


IV. TÔI PHẢI GIẢNG CHO GIỚI TRẺ BAO LÂU?


Thu hút được sự chú ý của họ lâu bao nhiêu thì hãy giảng bấy nhiêu. Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho bạn cách để làm việc này một cách hiệu quả.


V. ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM TRONG CHÚC VỤ.


• Dạy Lời Đức Chúa Trời.

• Công bố Phúc-âm của Chúa Jêsus Christ.

• Chia sẻ lời làm chứng của bạn.


THẢO LUẬN NHÓM


Tại sao nghe và hiểu là chìa khóa để đất tốt?

Nhạy bén hay thích ứng có nghĩa là gì?

Hiểu văn hóa của giới trẻ là điều rất quan trọng. Bạn làm thế nào để dùng văn hóa mà đem họ đến gần hơn với Đức Chúa Trời. Các minh họa giúp khiến một điểm cần dạy có thể hiểu được hơn như thế nào?

Bạn nên giảng bao lâu? Chúa Jêsus đã giảng như thế nào? Ngài khiến họ muốn Ngài giảng thên nữa. Điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm trong chức vụ là gì?

Lưu ý, mỗi người có thể làm những công việc này như thế nào?


TỰ NGHIÊN CỨU


Hãy viết xuống 4 loại đất và hạt giống của Lời Đức Chúa Trời bị đất ảnh hưởng như thế nào?

Bạn cập nhật với văn hóa của bạn ra sao? Hãy liệt kê 3 trong số 8 lãnh vực bạn cần tiếp tục nghiên cứu thên nữa để giảng cho giới trẻ.

Giải trí ảnh hưởng như thế nào đến giới trẻ ngày nay?

- Hãy nhớ tìm những ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực.

- Hãy viết xuống những điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm trong chức vụ.

Hãy để ý nó đơn giản như thế nào?

Việc này sẽ thay đổi cách bạn vươn đến giới trẻ như thế nào?

 
PHẦN 4: LẬP KẾ HOẠCH CHO MỘT BUỔI NHÓM HIỆU QUẢ CHO GIỚI TRẺ


GIỚI THIỆU


Hội thánh của Willie George có tấm lòng vươn đến những nhà truyền đạo cho giới trẻ khắp thế giới. Họ đã giúp đỡ hàng trăm hàng ngàn Hội thánh ở Hoa Kỳ.

Đức Chúa Trời đã ban cho họ một khải tượng để ảnh đến mục vụ tuổi trẻ trong các quốc gia. Tên mục vụ tuổi trẻ của họ là 180. Con số đó có nghĩa là sự ăn năn. Con người quay 180 độ khỏi thế gian mà đến với Đấng Christ.

Họ đã thấy hàng ngàn người làm như thế trong 5 năm vừa qua, qua chức vụ của họ. Mỗi tuần họ có từ hai đến ba ngàn người trẻ tuổi tụ tập lại để nghe về Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã ban cho họ bí quyết và chìa khóa từ Lời của Ngài để giúp họ kéo những người trẻ đến.

Các nguyên tắc sẽ hoạt động trong các Hội thánh nhỏ cũng như lớn. Họ cũng tin rằng họ sẽ làm việc tại Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Mới gần đây, họ đã có cơ hội đầu tiên để mở chương trình 180 có tính chất quốc tế ở Cameroon, Châu Phi- chương trình này đang sinh sôi nảy nở.

Tuần lễ đầu tiên chương trình này được mở ra, họ đã có được hơn 400 bạn trẻ quyết định tin Chúa Jêsus.

Bài học này sẽ dạy bạn làm thế nào để phát triển các buổi nhóm tuổi trẻ mà sẽ ảnh hưởng đến thanh thiếu niên.


DÀN Ý BÀI HỌC


I. Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI PHẢI TỤ TẬP NHAU LẠI ĐỂ NGHE PHÚC-ÂM.


Dân sự của Đức Chúa Trời thích tụ họp lại với nhau và thích đi theo nhóm. Các nhóm đông người trẻ tuổi sẽ hấp dẫn nhiều người trẻ tuổi hơn. Đức Chúa Trời luôn luôn xây dựng qua các nhóm gọi là Hội thánh của Ngài (CongCv 2:46-47).

A. Hội thánh đầu tiên có rất nhiều thách thức và cản trở.

1. Chịu đựng sự bách hại thảm khốc.

2. Bất chấp cơn bắt bớ, người ta vẫn đến với Chúa Jêsus. Bất chấp bạn ở đâu trong chức vụ của mình đối với người trẻ tuổi, bạn vẫncó thể tăng trưởng và Đức Chúa Trời muốn bạn tăng trưởng.

B. Đức Chúa Trời muốn thấy sự tăng trưởng.

Ngài không muốn một ai bị hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn để có sự sống đời đời.

1. Chúng ta cần xây dựng một buổi nhóm trẻ tuổi sôi động mỗi tuần (HeDt 10:24). Chúng ta không thể sống cuộc đời Cơ-đốc này một cách đơn điệu được. Khi chúng ta đến với nhau, chúng ta sẽ khích lệ nhau và người ngoài sẽ thấy tình yêu của Đức Chúa Trời giữa vòng chúng ta và được kéo vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

2. Hãy tôn trọng văn hóa của giới trẻ.

Hãy ở trên cấp độ của một vị thành niên để ảnh hưởng trên cuộc đời của họ.


II. NHỮNG CHÌA KHÓA ĐỂ CÓ MỘT BUỔI NHÓM TRẺ TUỔI TỐT LÀ GIỜ NHÓM SẼ LÔI KÉO NHIỀU BẠN TRẺ.


1. Chìa khóa 1- Phải được chuẩn bị để tạo một ấn tượng đầu tiên tốt đẹp và mạnh mẽ. Trong vòng 12 phút đầu tiên, người đến nhóm lần đầu sẽ quyết định nên trở lại hay không. Các bạn trẻ cần được cảm nhận tình yêu của Đức Chúa Trời và rằng họ được yêu và được chấp nhận.

Cần có những bạn chào trẻ tuổi đứng nơi ngay cửa để nghênh đón từng bạn trẻ.

2. Chìa khóa 2- Hãy giữ giờ nhóm tiến triển nhanh chóng. a. Đừng nên có giờ ca ngợi và thờ phượng dông dài.

b. Hầu hết người trẻ tuổi có mức độ tập trung (chú ý) ngắn.

i. Chúng ta nên thờ phượng với cả lòng mình nhưng không kéo dài quá.

ii. Đừng giảng quá dài. Hầu hết những sứ điệp Chúa Jêsus giảng trong Kinh Thánh đều rất ngắn. Khi Chúa Jêsus kết thúc thì người ta xin Ngài nói thêm.

3. Chìa khóa 3- Chúng ta cần suy nghĩ vượt ra ngoài nhóm trẻ nòng cốt của khi lập kế hoạch cho một buổi nhóm.

. Hãy có một khải tượng cho cả cộng đồng của bạn. Nhóm nòng cốt là những bạn Cơ-đốc trẻ tuổi nhóm lại (hoặc tham dự) thường xuyên.

. Hãy sáng tạo để thâm nhập vào cộng đồng.

a. 180 có:

i. Ban hát và âm nhạc mà họ liên hệ với.

ii. Thức ăn miẽn phí cho tất cả mọi người.

iii. Các trò chơi trong khả năng của tuổi trẻ. Đây không phải là sự thỏa hiệp mà là điều lành mạnh (bổ dưỡng)

b. Việc quan trọng là rao giảng Lời Đức Chúa Trời.

Đây không phải là cuộc hối lộ hay sự thưởng phạt.

i. Cuộc hối lộ là một sự chi trả để làm điều sai quấy.

ii. Những việc này là phần thưởng vì đã làm điều tốt đẹp.


III. KẾ HOẠCH NHÓM:


Hãy phân phát một thời gian biểu nhóm lại cho những người tham dự với các hạn chế về thời gian. Hãy bao gồm nhiều bạn trẻ trung tín trong chương trình đó.

a. Hãy tìm kiếm những nhà lãnh đạo trung tín, là những người muốn giúp đỡ (phụ giúp). Những con người mà Đức Chúa Trời ban cho những khả năng trong một số lãnh vực nhất định của chức vụ.

b. Người hướng dẫn thờ phượng- nhạc sĩ có ân tứ.

c. Cần có người thông báo, làm cho các tiết mục sôi động lên.

d. Người chào hỏi.

Những người sẽ chào đón những người mới tham dự lần đầu.

e. Cần có người nhận sự dâng hiến; dạy về những ích lợi của việc dâng phần mười và sự dâng hiến.

f. Nhóm diễn kịch: Chuẩn bị họ để nhận sứ điệp.

g. Người lãnh đạo thanh thiếu niên: Trình bày sứ điệp trong khoảng 20 phút. Kêu gọi người nghe đến với Đấng Christ. Toàn bọ giờ nhóm là một tiếng đồng hồ.


IV. THỜ PHƯỢNG VÀ CA NGỢI.


A. Hãy dạy người trẻ tuổi làm thế nào để có:

1. Một tấm lòng thờ phượng.

Thờ phượng là chìa khóa của đầu tiên.

a. Người hướng dẫn thờ phượng phải yêu thích việc làm của mình.

b. Cần phải can đảm và sôi nổi.

c. Cần biết nhiều về âm nhạc.

d. Cần biết hát như thế nào. Ban nhạc phải chơi hài hòa với nhau. Ví dụ: đàn Gui-ta, Organ, Trống (các nhạc cụ bằng dây, bộ gõ)

2. Thực tập và chuẩn bị.

Thi-thiên nói rằng, chúng ta phải trình tấu cách điêu luyện trước mặt Chúa.

a. Hát phải là chìa khóa ở nơi mà tất cả mọi người có thể hát. Nếu bạn bảo các em trai hát thì các em gái sẽ hát theo.

b. Cần phải biết tại sao họ phải thờ phượng.

c. Hãy dạy họ trong Lời Đức Chúa Trời tại sao chúng ta thờ phượng.

3. Chúng ta thấy rất nhiều kỳ công được thực hiện trong cuộc đời của họ, vì thế họ có một lý do để thờ phượng Chúa.

Ví dụ của Đa-vit.

4. Khi Đức Chúa Trời giải cứu bạn thì bạn sẽ muốn thờ phượng.

a. Dạy họ cách nhìn biết sự giải cứu của Đức Chúa Trời.


b. Đức Chúa Trời có thể đáp lời cầu nguyện của họ như thế nào.

c. Đức Chúa Trời có thể sử dụng họ để công bố Phúc-âm ra sao.


V. KỊCH


Kịch không cần phải phô diễn toàn bộ sứ điệp. Khi bạn trẻ trình diễn một màn kịch, thì họ giống như chỉ kể một câu chuyện. Chúa Jêsus đã dùng các ngụ ngôn.

a. Trước hết, Ngài kể một câu chuyện.

b. Sau đó, Ngài giảng.

. Một lời giải thích câu chuyện đó có nghĩa gì.

. Kịch bản tốt cần phải thực tập.

. Hãy học viết câu chuyện và kịch bản.

. Hãy làm cho chúng hài hước và có năng quyền.

. Cần một đội kết ước.

. Cần một người hướng dẫn là người hiểu kịch bản tốt được thực hiện như thế nào.

. Cần phải thực tập.

. Hãy làm mọi sự cách xuất sắc nhất.


VI. ĐƯA RA MỘT LỜI KÊU GỌI ĐẾN VỚI SỰ CỨU RỖI.


Chúng ta phải là những con người đầy thuyết phục khi kêu gọi người ta đến với Đấng Christ. Hãy cho một cơ hội bất cứ khi nào bạn gặp.


VII. HÃY CHẮC CHẮN RẰNG MỌI TIẾT MỤC ĐỀU HÀI HÒA VỚI NHAU


. Đội thờ phượng phải sẵn sàng.

. Đội diễn kịch phải sẵn sàng.

. Hãy thách thức những người trong nhóm mục vụ của bạn huấn luyện, hãy phát huy và hoàn thiện chính họ hơn nữa.

. Hãy khích lệ họ rằng, họ đang làm rất tốt.

. Luôn luôn nói cho họ biết rằng, họ có thể làm tốt hơn. Phao-lô nói rằng: ”Tôi không ngó lại đằng sau hướng về quá khứ mà bươn tới phía trước, hướng tới tương lai. Tôi muốn tiếp tục làm tốt hơn


VIII. HÃY ĐEM LỜI CHÚA ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG


Hãy suy nghĩ đến những phương cách sáng tạo để cho những người trẻ tuổi biết rằng, các bạn đang tập họp lại với nhau.

1. Hãy in lời mời ra.

Các bạn trẻ sẽ phân phát những lời mời đó ở trường học và nơi xóm giềng của họ. Quảng cáo trên Đài và trên Tivi. Lời quảng cáo tốt nhất chính là những người trẻ tuổi của bạn.

2. Hãy làm cho các bạn trẻ hứng thú trong việc đem bạn của họ tới.

Chúa Jêsus phán trong Phúc-âm Ma-thi-ơ: “Những gì các con nghe trong nơi kín đáo, hãy tuyên bố lớn tiếng từ mái nhà.” Đó là cách họ phát huy (tăng tiến) trong ngày đó.


IX. HÃY LƯU LẠI LỜI CHÚA


1. Lời cuối cùng trong Cựu Ước.

Trong ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ thay đổi tấm lòng của những người cha. Tấm lòng của những người cha sẽ hướng về con cái. Khi điều đó xảy ra, thì Đức Chúa Trời sẽ khiến lòng của con cái trở lại cùng người cha.

a. Đây là điều Đức Chúa Trời thực hiện trong những ngày sau rốt.

i. Đức Chúa Trời đang dấy lên những con người cha tự nhiên là những người có tấm lòng đối cùng con cái và gia đình của họ.

ii. Đức Chúa Trời cũng đang dấy lên những người cha, những người lãnh đạo thuộc linh giống như các bạn, là những người đang khiến lòng của những người trẻ vươn tới những người trẻ tuổi khác.

b. Việc vươn đến những người trẻ tuổi (đem những người trẻ tuổi đến với Chúa) không phải chỉ là công việc của mục sư. Tất cả hàng ngũ lãnh đạo thuộc linh phải vươn tới những người trẻ tuổi.

2. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những tấm lòng.

a. Một tấm lòng cầu nguyện.

b. Một tấm lòng yêu thương người khác.

c. Một tấm lòng sẵn sàng học Lời của Đức Chúa Trời.

d. Một tấm lòng sẽ sản sinh ra sự siêng năng, chăm chỉ.

e. Tấm lòng đó sẽ vươn tới thế hệ kế tiếp.


THẢO LUẬN NHÓM


Các bạn trẻ tụ họp lại để nghe Phúc-âm có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời không?

Tầm quan trọng của các nhóm nhỏ là gì?

Tại sao có một khải tượng cho cả công đồng là quan trọng?

Làm thế nào để ta vượt ra ngoài nhóm nòng cốt?

Sự khác biệt giữa một món tiền hối lộ với một phần thưởng là gì?

Thưởng cho những hành động tốt có gì sai không?

Phần thưởng được sử dụng như thế nào để đến gần với (thâm nhập vào) cộng đồng?

Tại sao mọi tiết mục cần tiến triển hài hòa với nhau?Những việc cần thực hiện là gì, để khiến các tiết mục đó hài hòa với nhau?

Trong cấu trúc? Trong sự thờ phượng? Trong diễn kịch?Trong sự rao giảng? Việc đem người trẻ tuổi về với Chúa là công việc của ai? Bạn cần loại tấm lòng nào để vươn tới người trẻ tuổi?


TỰ NGHIÊN CỨU


1. Bằng lời riêng của bạn, 3 chìa khóa để có được một buổi nhóm trẻ tuổi thu hút giới trẻ là gì? Hãy giải thích ngắn gọn cách mỗi chìa khóa hoạt động.

2. Những phương cách sáng tạo để người trẻ tuổi biết rằng họ đang có một buổi nhóm là gì? Bạn cần làm gì để giúp buổi nhóm thuận lợi?

3. Bạn cần thách thức nhóm mục vụ của bạn phát huy và hoàn thiện chính họ hơn trong lãnh vực nào? Bạn cần phát huy trong lãnh vực nào?

4. Theo MaMl 4:6, hai việc Đức Chúa Trời sẽ làm trong những ngày cuối cùng là gì?bottom of page