top of page

ISOM CẤP 7 - Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng

Hung Tran

Jun 15, 2023

Giáo Trình I.S.O.M
International School of Ministry
Tiến sĩ Mark Virkler

CL2 - Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng - Tiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó là huấn luyện “những lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng”. Đây là phương cách tư vấn Mark đã áp dụng. Khóa học này dạy về bảy lời cầu nguyện cụ thể sẽ bẻ gãy những trói buộc bên trong tấm lòng của bạn bởi những thế lực linh gây nên. Những lời cầu nguyện này bao gồm sự phá vỡ những tội lỗi thế hệ, lời rủa sả; cắt đứt sự không tin kính; loại bỏ niềm tin tiêu cực và những lời thề trong lòng; chữa lành những cảnh gây tổn thương, bẻ gãy những lời rủa sả và đuổi sinh lực ma quỷ/tà linh đã có sự nối kết với những tổn thương trong lòng và tâm linh. Toàn bộ tiến trình chữa lành được chắc chắn bởi việc tập chú suy ngẫm những phân đoạn Kinh thánh và đem những vấn đề đã được chữa lành đến với Chúa để Ngài có thể ban cho bạn sự soi sáng bên trong từ lời của Ngài.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

CL2.1 Nhận Biết Một Tấm Lòng Được Chữa LànhCL2.2 Ngôn Ngữ Của Tấm LòngCL2.3 Bẽ Gãy Tội Lỗi Và Sự Rủa Sả Dòng HọCL2.4 Cắt Đứt Sự Ràng Buộc Không Tin KínhCL2.5 Thay Thế Những Niềm Tin Tin KínhCL2.6 Loại Bỏ Những Lời Thề Trong LòngCL2.7 Cầu Nguyện Chữa Lành Nội TâmCL2.8 Bẻ Gãy Những Lời Rủa SảCL2.9 Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng


Những lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng

Phần 1- nhận biết một tấm lòng được chữa lànhGiới thiệu: Khi tôi mới được cứu, Chúa đã thanh tẩy và chữa lành hoàn toàn tấm lòng tôi. Tuy nhiên, đôi khi có những hoàn cảnh trong cuộc sống và cách tôi đáp ứng sai trật đã cho phép lòng mình bị vấy bẩn bởi tội lỗi và đau đớn trở lại. Qua quỷ nhân dịp đó tấn công tôi và tôi nhận biết rằng tôi cần được chữa lành và giải thoát một lần nữa bởi ân điển của Chúa. Làm sao chúng ta biết nếu chúng ta có một “tấm lòng được chữa lành,” và làm thế nào chúng ta có thể nói nếu chúng ta cần được giải cứu khỏi những tà linh (ma quỷ)? Cầu nguyện như thế nào để đuổi ma quỉ và khiến nó phải tháo chạy? Làm thế nào chúng ta hủy bỏ quyền hợp pháp của ma quỷ để chúng không thể bám vào nhưng bỏ đi một cách nhẹ nhàng? Và làm thế nào chúng ta có thể ở trong sự tự do vĩnh viễn?Những thái độ thuộc linh nào thấm vào lòng và tâm trí (1 Cô-rinh-tô. 13:13)? ___________________________________________________________________Những thái độ thuộc linh nào bảo vệ tấm lòng và tâm trí chúng ta (1 Tê-sa-lô-ni-ca. 5:8)?____________________________________________________________________Điều nào giúp cho việc bước vào trước ngai? Ba thái độ thuộc linh giống nhau (Hê-bơ- rơ 10:22-tấm lòng chân thật (tình yêu thương), đức tin, lương tâm trong sạch (kết quả trong hy vọng)Mục tiêu của sự dạy dỗ của chúng ta là gì (I Ti-mô-thê. 1:5)?.Tình yêu, đức tin, lương tâm tốt (hy vọng).Phao-lô yêu cầu những tín hữu làm gì cho tình yêu, đức tin và hy vọng? (Ê-phê-sô 1:12,15; Cô-lô-se 1: 4,5)Áp dụng cá nhân: có những lãnh vực nào trong cuộc đời bạn mà làm rối loạn hay loại bỏ đức tin, hy vọng và tinh yêu của bạn khi bạn suy nghĩ đến chúng không? Có những tình huống nào bạn không thể đối mặt với một tấm lòng đầy đức tin, hy vọng và tình yêu không? Nếu có, những điều này cần chữa lành. Hãy liệt kê chúng dưới đây:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

G. Những hoạt động trong lớphãy cùng nhau xưng ra những câu sau đâyMột tấm lòng được chữa lành là một tấm lòng đầy đức tin, hy vọng và tình yêu.Một tấm lòng không được chữa lành là một tấm lòng có những điều ngược lại với đức tin, hy vọng và tình yêu.Bạn có những suy nghĩ hay câu hỏi nào liên quan đến sự dạy dỗ trong DVD này?Đấng Cố vấn diệu kỳ có muốn chữa lành hoàn toàn và trọn vẹn mọi tổn thương trong lòng không? Điều gì ngăn chặn chúng ta không nhận lãnh được những gì Ngài muốn làm trong chúng ta?H. Những thực hành để có thêm sự mặc khải tại nhàGhi nhớ những điều sau: (Học thuộc lòng Kinh thánh: viết câu Kinh thánh đó trên một tờ giấy 3x5 và đem theo cùng bạn suốt ngày, đọc lại nhiều lần. In trí nó. Ghi nhật ký và hỏi Chúa Ngài muốn nói gì với bạn liên quan đến cầu này và áp dụng của nó cho cuộc đời bạn. chuẩn bị để đến lớp chia sẻ câu đó cách thuộc lòng cũng như những sự soi sáng cụ thể mà Chúa đã cho bạn liên quan đến sự áp dụng nó vào đời sống bạn)1 Cô-rinh-tô13:13.Một tấm lòng được chữa lành là một tấm lòng đầy đức tin, hy vọng và tình yêu.Một tấm lòng không được chữa lành là bất cứ điều gì đi ngược lại với đức tin, hy vọng và tình yêu.Ghi nhật ký: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con những lãnh vực tổn thương nào trong lòng mà Ngài muốn chữa lành.”Nhật ký ngày 1: Tôi có một trọn đức tin, hy vọng và tình yêu đầy trọn đối với hôn nhân của mình không?Nhật ký ngày 2: Tôi có một đức tin, hy vọng và tình yêu đầy trọn đối với con cái của tôi không?Nhật ký ngày 3: Tôi có một đức tin, hy vọng và tình yêu đầy trọn đối với chức vụ của tôi không?Nhật ký ngày 4: Tôi có một đức tin, hy vọng và tình yêu đầy trọn đối với sức khỏe của tôi không?Nhật ký ngày 5: Tôi có một đức tin, hy vọng và tình yêu đầy trọn đối với công việc của tôi không?Nhật ký ngày 6: Tôi có một đức tin, hy vọng và tình yêu đầy trọn đối với tài chính của tôi không?

bottom of page